Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/214
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.07.
Iktatószám:21242/2019
CPV Kód:65130000-3
Ajánlatkérő:Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:M1 autópálya Grébics Pihenő bal oldal;M1 autópálya Börcsi pihenő, Hanság pihenő, Lébény pihenő;M3 autópálya Nyíregyházi , Rétaljai, Hajdúnánási pihenők, Hajdúnánási mérnökség;M3 autópálya Ófehértói mérnökség és Kántorjánosi pihenő;M35 autópálya Pródi, Böszörményi pihenők, valamint a Hajdúböszörményi mérnökség kútja;M43 Szegedi pihenő;M7 autópálya Fonyódi mérnökség és Táskai pihenő;M7 autópálya Sormási pihenő;M43 autópálya Kéthalmi pihenő
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.12.05.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:országos közutak üzemeltetése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35618302
Postai cím: Fényes Elek Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Falucskai Zoltán
Telefon: +36 18199171
E-mail: kozbeszerzes@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kozut.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001093122019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001093122019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: országos közutak üzemeltetése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vízműkutak üzemeltetése - 2019 (9 részben)
Hivatkozási szám: EKR001093122019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 65130000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Jelen közb. elj. tárgya „Vízműkutak üzemeltetése - 2019” 9 részben, a műszaki leírás és mellékleteiben, valamint az alább. részletezettek szerint:
AK az M1 komáromi,lébényi,az M3 hajdúnánási, ófehértói,az M35 hajdúböszörményi,az M43 makói,az M7 fonyódi és eszteregnyei mérnökségeinek üzemelt-i ter-én található össz. 18db vízműkút,ill. vízkezelési techn. üzem.-sére,eseti szervizelésére folytatja le jelen közb. elj-t a felhívásban meghat. elj-i részek mennyiségi rovataiban foglaltaknak megfelelő tartalommal.
Részletes felt.-ket - valamennyi résznél - a KD részét képező műszaki leírás tartalm.
Felhívásban,a közbesz. műszaki leírásban és mellékleteiben meghat. esetleges márkanevek,típusnevek csak a jelleg meghat.-nál bírnak jelentőséggel. AK elfogad más márkájú (vagy azzal egyenértékű),a megjelölt műszaki-technikai paramétereknek megfelelő vagy azzal egyenértékű terméket is,ebben az esetben azonban a megfelelést vagy azzal egyenértékűséget az AT-nek kell igazolni.
(lásd KD II.2. pontja)
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 85500000 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: M1 autópálya, komáromi üzemeltetési terület
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50000000-5
További tárgyak:65130000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: M1 autópálya Grébics Pihenő bal oldal
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen részajánlat esetén a közbeszerzési eljárás tárgya „Vízműkutak üzemeltetése - 2019 - 1. rész: M1 autópálya, komáromi üzemeltetési terület”, a műszaki leírás és annak mellékleteiben, valamint az alábbiakban részletezettek szerint:
Kútadatok (vízkezelés és kitermelt vízmennyiség)
Grébics pihenő: nincs vízkezelés, kitermelt vízmennyiség: ~3000 m3/év,
Üzemeltetési, karbantartási tevékenység
• Félévente:
- hidrofor tartály állapotának ellenőrzése, szükség esetén levegő utántöltése,
- szivattyú egyenletes üzem, áramfelvétel, elektromos védelmek ellenőrzése, üzemi nyomás, vízszállítás ellenőrzése,
- elektromos működtető elemek és kapcsolók vizsgálata, szükség esetén cseréje,
- nyomáskapcsolók, működésének ellenőrzése, tisztítása,
- vízóraállások rögzítése,
- a vízminőség ellenőrzése gyorsteszttel (vas, mangán, ammónia, szabad klór, kötött klór),
- a kútfoglaló aknába esetlegesen bekerülő csurgalékvizek eltávolítása, tömítési hibák feltárása, javítása,
- vegyszeradagoló szelepek tisztítása, vegyszeradagolás működésének ellenőrzése (adagolóállomás telepítését követően),
- szükség esetén a vegyszeradagolás módosítást el kell végezni (adagolóállomás telepítését követően),
- vegyszeradagoló feltöltése (adagolóállomás telepítését követően),
- karbantartások közötti vegyszermennyiség biztosítása.
• Évente – (amennyiben a vízminőségi adatok, a berendezések helyszíni állapotfelmérése alapján szükséges)
- a hálózat tisztítása, fertőtlenítése szükség szerint,
- acélszerkezetek, csővezetékek, szerelvények, berendezések rozsdamentesítése, szükség szerinti festése, korrózióvédelme,
- nyomáskapcsoló és motorvédő szerelvények cseréje,
- vegyszeradagoló szivattyúk tömítéseinek, szelepeinek cseréje (adagolóállomás telepítését követően),
A félévente és évente elvégzendő feladatok ellenértékét az átalánydíj tartalmazza.
Karbantartási, szervízelési feladatok a Megrendelő eseti megrendelései alapján:
- hidrofor tartályok felújítása, cseréje,
- vízóra és egyéb szerelvények cseréje,
- búvárszivattyú és termelőcső csere.
Nyertes Ajánlattevő az üzemeltetés, karbantartás során feltárt, javítást igénylő hibákat és az esedékes alkatrész cseréket jelzi Ajánlatkérő részére. Nyertes Ajánlattevő feladata, a gyártói ajánlásoknak, illetve az ellenőrzésen feltárt elhasználódásnak megfelelően, Ajánlatkérő eseti megrendelései alapján, a kopó és egyéb alkatrészek cseréje, illetve a szükséges javítások elvégzése.
Az eseti megrendelés alapján végzett karbantartási, szerelési feladatok díjának elszámolása esetenként, a megrendelés teljesítését követően történik az Ajánlattevő által megadott munka- és kiszállási díjak, valamint alkatrész árak alapján. A rendszeres szervizeléssel együtt elvégzett esetileg megrendelt javítás esetén a kiszállási díj nem számolható el.
A Grébicsi pihenőhelyeken jelenleg nincs vegyszeradagolás, így esetenként előfordul, hogy a szolgáltatási ponton a víz minősége nem felel meg az ívóvízminőségi követelményeknek (E-coli baktérium). Az időszakonkénti, teljes csőhálózaton történő csíramentesítések kiváltására vegyszeradagoló rendszer telepítése szükséges. Nyertes ajánlattevőnek a telepítést eseti megrendelés alapján kell elvégeznie a szerződés aláírását követő első félévben.
További részletezést a közbeszerzési dokumentumok részeként a műszaki leírás tartalmaz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M.2. pont alkalmassági követelményt igazoló szakember ivóvízkút üzemeltetésért felelős szakmai vezetői pozícióban betöltött többlettapasztalata (hónapokban megadva (min. 0 hónap, max. 36 hónap)  20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 4000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7) ponthoz: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárás eredményeként megkötésre kerülő keretszerződés, annak mindkettő fél által történő aláírása napján lép hatályba, amelynek legkorábbi időpontja 2020. január 01. napja.
II.2.5) ponthoz az "Ár" értékelési részszemponthoz:
X Ár – Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF) - Súlyszám: 80

II.2.1)
Elnevezés: M1 autópálya, lébényi üzemeltetési terület
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50000000-5
További tárgyak:65130000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: M1 autópálya Börcsi pihenő, Hanság pihenő, Lébény pihenő
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen rész esetén a közb. elj. tárgya „Vízműkutak üzemeltetése - 2019 - 2. rész: M1 autópálya, lébényi üzemeltetési terület”, a műszaki leírás és mellékleteiben, valamint az alábbiakban részletezettek szerint:
Kútadatok (vízkezelés és kitermelt vízmennyiség)
Börcsi pihenő: 24”-DIF-A típusú vas-mangántalanító, hipóadagolás, utóklór adagolás kitermelt vízmennyiség: ~2000 m3/év
Lébényi, Hanság pihenő: utóklór adagolás, kitermelt vízmennyiség ~2000 m3/év
Üzem., karbantart-i tevék.
• Negyedévente – Börcsi
- a vas- és mangántalanító gyorsszűrő oszlop gépkönyv szerinti beállításainak ell., a vezérlőfej állapotának és működőképességének ell.,
- szűrőoszlop intenzív visszamosatása,
- öblítési program ell.,
- az előszűrő szűrőbetétének tisztítása, szüks. szerinti cseréje,
- vegyszeradagoló szelepek tisztítása, vegyszeradagolás működésének ell.,
- szükség esetén az öblítési program és a vegyszeradagolás módosítást el kell végezni,
- vegyszeradagoló feltöltése, negyedéves vegyszermennyiség leszállítása,
- a szűrtvíz vízminőség ell.-se gyorsteszttel (vas, mangán, szabad klór, kötött klór),
- vízóraállások rögzítése,
- mágnes szelepek, nyomáskapcsolók, úszókapcsolók működésének ell., tisztítása,
- membrános hidrofor tartály állapotának ell., szükség esetén levegő utántöltése,
- szivattyú egyenletes üzem, áramfelvétel, elektromos védelmek ell., üzemi nyomás, vízszállítás ell.,
- a kútfoglaló aknába esetlegesen bekerülő csurgalékvizek eltávolítása, tömítési hibák feltárása, javítása.
• Félévente – Lébényi és Hanság
- hidrofor tartály állapotának ell., szükség esetén levegő utántöltése,
- elektromos működtető elemek és kapcsolók vizsgálata,
- mágnes szelepek, nyomáskapcsolók működésének elle., tisztítása,
- szivattyú egyenletes üzem, áramfelvétel, elektromos védelmek ell., üzemi nyomás, vízszállítás ell.,
- vízóraállások rögzítése;
- a kútfoglaló aknába esetlegesen bekerülő csurgalékvizek eltávolítása, tömítési hibák feltárása, javítása,
- vegyszeradagoló szelepek tisztítása, vegyszeradagolás működésének ell.,
- vegyszeradagolók feltöltése, féléves vegyszermennyiség leszállítása,
- szükség esetén a vegyszeradagolás módosítást el kell végezni.
• Évente – Börcsi, Lébényi és Hanság pihenőhelyen (amennyiben a vízminőségi adatok, a berendezések helyszíni állapotfelmérése alapján szükséges)
- tisztítani és fertőtleníteni kell a víztározókat,
- a hálózat tisztítása, fertőtlenítése szükség szerint,
- acélszerkezetek, csővezetékek, szerelvények, berendezések rozsdamentesítése, szükség szerinti festése, korrózióvédelme,
- nyomáskapcsoló és motorvédő szerelvények cseréje.
A negyedévente, élévente, évente elvégzendő fel-ok ellenértékét az átalánydíj tartalmazza.
Karbantart-i, szervíz-i fel-ok a Megrendelő eseti megrend-ei alapján
• Börcsi:
- vegyszeradagoló szivattyúk tömítéseinek, szelepeinek cseréje,
- zöldhomok töltet csere,
- gyorsszűrő oszlop vezérlőfejének felújítása, tömítések cseréje,
- nyomáskapcsolók cseréje,
- hidrofor tartály felújítása, cseréje,
- vízóra és egyéb szerelvények cseréje,
- búvárszivattyú és termelőcső csere.
• Lébényi és a Hansági:
- hidrofor tartályok felújítása, cseréje,
- nyomáskapcsolók cseréje,
- vegyszeradagoló szivattyúk tömítéseinek, szelepeinek cseréje,
- vízóra és egyéb szerelvények cseréje,
- búvárszivattyú és termelőcső csere.
Nyertes AT fel-a a gyártói ajánlásoknak, ill. az ell-sen feltárt elhasználódásnak megfelelően, AK eseti megrend-ei alapján, a kopó és egyéb alkatr. cseréje, ill. szüks. jav. elvégzése.
A rendsz. szervizeléssel együtt elvégzett esetileg megrendelt jav. esetén kiszáll-i díj nem számolható el.
Nyertes AT fel-a szüks. szerint, eseti megrend.-el a 2. rész Börcsi, Lébényi és Hanság pihenőkben a kutak műsz-i felülvizs. elvégzése. A kút szerkezetének és állapotának kamerás felmérése, hidrodinamikai tulajdonságainak megvizsgálása.
További részletezést a közbeszerzési dokumentumok részeként a műszaki leírás tartalmaz.
Hirdetm.minta karakterkorlátozására tek. részletesen lásd KD II.2. pontja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M.2. pont alkalmassági követelményt igazoló szakember ivóvízkút üzemeltetésért felelős szakmai vezetői pozícióban betöltött többlettapasztalata (hónapokban megadva (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 8500000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7) ponthoz: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárás eredményeként megkötésre kerülő keretszerződés, annak mindkettő fél által történő aláírása napján lép hatályba, amelynek legkorábbi időpontja 2020. január 01. napja.
II.2.5) ponthoz az "Ár" értékelési részszemponthoz:
X Ár – Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF) - Súlyszám: 80

II.2.1)
Elnevezés: M3 autópálya, hajdúnánási üzemeltetési terület
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50000000-5
További tárgyak:65130000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321,HU323 A teljesítés fő helyszíne: M3 autópálya Nyíregyházi , Rétaljai, Hajdúnánási pihenők, Hajdúnánási mérnökség
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen rész esetén a közb. elj. tárgya „Vízműkutak üzemeltetése - 2019 - 3. rész: M3 autópálya, hajdúnánási üzemeltetési terület”, a műszaki leírás és mellékleteiben, valamint az alábbiakban részletezettek szerint:
Kútadatok (vízkezelés és kezelt vízmennyiség)
Nyíregyházi pihenő: 1 db GMT 150 gáztalanító, 2 db Culligan HE UFP 16 multimédiaszűrő katalitikus töltettel,
1 db Culligan HE UR 16 aktívszenes deklórozó, hipóadagolás, utóklór adagolás kezelt vízmennyiség ~3300 m3/év
Rétaljai pihenő: 1 db Culligan HiFlo9 UFP 20 multimédiaszűrő katalitikus töltettel, 1 db Culligan HE UR 16 aktívszenes deklórozó, hipóadagolás, kezelt vízmennyiség ~3000 m3/év
Hajdúnánási pihenő: 1 db Culligan HiFlo9 UFP 20 multimédiaszűrő katalitikus töltettel, 1 db Culligan HE UR 16 aktívszenes deklórozó, hipoadagolás kezelt vízmennyiség ~1700 m3/év
Hajdúnánási Mérnökség: 1 db Culligan HiFlo9 UFP 20 multimédiaszűrő katalitikus töltettel, 1 db Culligan HE UR 16 aktívszenes deklórozó, hipoadagolás kezelt vízmennyiség ~2400 m3/év
Üzem, karbant- tevékenység
• Kéthetente
- beállítások, működések ell., a vízminőség ell. gyorsteszttel (vas, mangán, ammónia, szabad klór, kötött klór) vegyszeradagoló tartályok feltöltése, vegyszeradagoló szelepek tisztítása, vegyszeradagolás ell.,
- normál üzemmenet általános ell. (gáztalanító, vastalanító, tározók helyzete, csővezetékek és szerelvények hibamentessége),
- öblítési program ellenőrzése kézi visszamosatással,
- szivattyú egyenletes üzem, áramfelvétel, elektromos védelmek ell., üzemi nyomás, vízszállítás ell.,
- mágnes szelepek, nyomáskapcsolók, úszókapcsolók, vegyszeradagoló szelepek működésének ell., tisztítása,
- elektromos működtető elemek és kapcsolók vizsgálata,
- hipó, káliumpermanganát utántöltés,
- vízóraállások és felhasznált vízmenny-ek rögzítése.
• Havonta
- rögzíteni a vízkezelés hatásosságát (gyorsteszttel történő vas, mangán, ammónia, szabadklór, kötött klór mérés),
- szükség esetén az öblítési program és a vegyszeradagolás módosítása,
- ell. kell minden elektr.és csővezetéki szerelvény műk-ét,cserélni a hibás elemeket (kismegszakítók, biztosítékok, úszókapcsolók, fénycsövek, kifolyó csapok, gömbcsapok, nyomásmérők, csőfittingek),
- vízmű terület kerítésének,nyílászárók függőzárjainak ell., jav., a vízműgépház takarítását, a működtető elemek próbáját,
- ell. kell a vízmű töltésének, egyéb külső létesítményeinek állapotát,
- hiba esetén értesíteni kell a mérnökség vezetőjét.
• Negyedévente
- nyíregyházi gáztalanító tisztítása, fertőtlenítése,
- Szűrőberendezések hatásfokának ell., szelepeinek tisztítása, tömítések szüks. szerinti cseréje.
• Évente – (amennyiben a vízminőségi adatok, a berendezések helyszíni állapotfelmérése alapján szükséges)
- a hálózat tisztítása, fertőtlenítése szükség szerint,
- acélszerkezetek, csővezetékek, szerelvények, berendezések rozsdamentesítése, szükség szerinti festése, korrózióvédelme.
A kéthetente, havonta, negyedévente, évente elvégzendő felad. ellenért. átalánydíj tartalm.
Karbantart., szervíz. fel-ok a Megrendelő eseti megrend. alapján:
- tisztítani és fertőtleníteni kell a víztározókat,
- acélszerkezetek, csővezetékek, szerelvények, berendezések rozsdamentesítése, szükség szerinti festése, korrózióvédelme,
- vegyszeradagoló nyomástartó szelep csere,
- hőkioldók, biztosítékok, nyomáskapcsolók és úszókapcsolók cseréi,
- a rendszer újbóli üzembe helyezése (víztelenítés, áramtalanítást követően),
- feladó és hálózati szivattyúk, membránlégüstök átvizsgálása, szükség szerinti cseréje,
- vegyszeradagoló felújítása/cseréje,
- aktívszén töltet szükség szerinti cseréje,
- gyorsszűrőoszlop vezérlőfejének felújítása/ cseréje,
- a hatásosság függvényében a szűrőoszlopokban töltetpótlás, vastalanító töltet csere,
- vízóra és egyéb szerelvények cseréje,
- búvárszivattyú és termelőcső csere.
A rendsz. szerviz.-el együtt elvégzett esetileg megrend. jav. esetén kiszáll-i díj nem számolható el.
Tov. részletezést KD részeként a műszaki leírás tartalmaz.
(lásd KD II.2. pontja)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M.2. pont alkalmassági követelményt igazoló szakember ivóvízkút üzemeltetésért felelős szakmai vezetői pozícióban betöltött többlettapasztalata (hónapokban megadva (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 22500000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7) ponthoz: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárás eredményeként megkötésre kerülő keretszerződés, annak mindkettő fél által történő aláírása napján lép hatályba, amelynek legkorábbi időpontja 2020. január 01. napja.
II.2.5) ponthoz az "Ár" értékelési részszemponthoz:
X Ár – Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF) - Súlyszám: 80

II.2.1)
Elnevezés: M3 autópálya, ófehértói üzemeltetési terület
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50000000-5
További tárgyak:65130000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: M3 autópálya Ófehértói mérnökség és Kántorjánosi pihenő
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen rész a közb. elj. tárgya „Vízműkutak üzemeltetése - 2019 - 4. rész: M3 autópálya, ófehértói üzemeltetési terület”, a műszaki leírás és mellékleteiben, az alább. részletezettek szerint:
Kútadatok (vízkezelés és kezelt vízmennyiség)
Ófehértói Mérnökség: BWT CC 1665 típusú vízlágyító* (mesterséges zeolit-alumínium szilikát kristályos töltet) kezelt vízmennyiség ~1240 m3/év
Kántorjánosi pihenő: 1db nyomás alatti ÜPE reaktortartály,1db vas-mangántalanító szűrő (CLACK WS 1 CI vezérlőfejes vas és mangántalanító C 1865 üvegszálás tartály) zöldhomok töltettel, 1db aktívszénszűrő berendezés, 1db membrános hidrofor tartály, elő és utóklór adagolás (NaOCl) (Jesco Magdos vegyszer adagoló), kezelt vízmennyiség: ~2555 m3/év
Üzem., karbantart. tevék.
•2 hetente – Kántorjánosi
- a beállítások, műk-ek ell., a vízminőség ell. gyorsteszttel (vas, mangán, ammónia, szabad klór, kötött klór) vegyszeradagoló tartályok feltölt., vegyszeradagoló szelepek tisztít., vegyszeradagolás ell.,
- normál üzemmenet ált. ell. (gyorsszűrőoszlopok állapota, tározók helyzete, csővezetékek és szerelvények hibamentessége),
- öblítési program ell. kézi visszamosatással,
- szivattyú egyenletes üzem, áramfelv., elektromos védelmek ell., üzemi nyomás, vízszállítás ell.,
- mágnes szelepek, nyomáskapcsolók, úszókapcsolók, vegyszeradagoló szelepek működésének ell., tisztítása,
- elektr. műk. elemek és kapcsolók vizsgálata,
- membrános hidrofortartályok állapotának ell., levegő utántöltése;
- hipó, káliumpermanganát utántöltés,
- vízóraállások, felhaszn. vízmenny-ek rögzítése.
• Havonta – Kántorjánosi
- ell. a vízkezelés hatásosságát közv.ül a vastalanító oszlop után - az aktívszenes oszlop előtt - is a vízminőség ell. gyorsteszttel (vas, mangán, arzén, ammónium, szabadklór, kötött klór mérés),
- az öblítési program,a vegyszeradagolás módosítást el kell végezni,
- ell. minden elektr. és csővezetéki szerelvény műk.,és cserélni a hibás elemeket,
- a vízmű terület kerítésének és a nyílászárók függőzárjainak ell., javítását, a vízműgépház takarítását, a működtető elemek próbáját,
- ell. a vízmű töltésének, egyéb külső létesítményeinek állapotát,
- hiba esetén értesíteni kell a mérnökség vezetőjét.
• Negyedévente – Ófehértói
- hidrofor tartály állap.ell., szükség esetén levegő utántöltése,
- szivattyú egyenletes üzem, áramfelv., elektromos védelmek ell., üzemi nyomás, vízszállítás ell.,
- elektr. működtető elemek és kapcsolók vizsg.,
- nyomáskapcsolók működésének ell., tisztítása,
- vízóraállások rögzítése;kút nyugalmi és üzemi vízszint- és vízhozam-mérés,
- a kútfoglaló aknába esetlegesen bekerülő csurgalékvizek eltávolítása,tömítési hibák feltárása,javítása,
- karbantart. közötti vegyszermennyiség biztosítása.
• Évente - mindkét pihenő
- a hálózat tisztítása,fertőtlenítése,
- tisztítani, fertőtleníteni a víztározókat,
- acélszerk.,csővezetékek,szerelvények,berendezések rozsdamentesítése, festése, korrózióvédelme,
- Szűrőberendezések hatásfokának ell., szelepeinek tisztítása, tömítések cseréje,
- az Ófehértói Mérnökségen, a hálózaton – az autómosónál – lévő CWG (BWT) CC 1665 típusú vízlágyító berendezés éves karbantart.
2 hetente, havonta, negyedévente, évente elvégzendő fel-ok ellenért. átalánydíj tartalm-a.
Karbantart., szervíz. feladatok eseti megrend. alapján:
- vegyszeradagoló szivattyú tömítéseinek,nyomástartó szelepek cseréje,
- hőkioldók, biztosítékok, nyomáskapcsolók és úszókapcsolók cseréi,
- feladó,dekantvíz és hálózati szivattyúk tömítéseinek,átvizsgálása,szükség szerinti cseréje,
- vegyszeradagoló felújítása/ cseréje,
- aktívszén töltet szükség szerinti cseréje,
- zöldhomok szűrő regenerálása,
- gyorsszűrőoszlop vezérlőfejének felújítása/cseréje,
- a rendszer újbóli üzembe helyezése (víztelenítés, áramtalanítást követően),
- a hatásosság függvényében a szűrőoszlopokban töltetpótlás (zöldhomok), töltet csere,
- vízóra és egyéb szerelvények cseréje,
- búvárszivattyú,termelőcső csere.
Ófehértói és Kántorjánosi kutak műsz. felülvizsg.
Lásd KD II.2. pontja
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M.2. pont alkalmassági követelményt igazoló szakember ivóvízkút üzemeltetésért felelős szakmai vezetői pozícióban betöltött többlettapasztalata (hónapokban megadva (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 10000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7) ponthoz: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárás eredményeként megkötésre kerülő keretszerződés, annak mindkettő fél által történő aláírása napján lép hatályba, amelynek legkorábbi időpontja 2020. január 01. napja.
II.2.5) ponthoz az "Ár" értékelési részszemponthoz:
X Ár – Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF) - Súlyszám: 80

II.2.1)
Elnevezés: M35 autópálya, hajdúböszörményi üzem.-tési terület
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50000000-5
További tárgyak:65130000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: M35 autópálya Pródi, Böszörményi pihenők, valamint a Hajdúböszörményi mérnökség kútja
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen rész esetén a közb. elj. tárgya „Vízműkutak üzemeltetése - 2019 - 5. rész: M35 autópálya, hajdúböszörményi üzemeltetési terület”, a műszaki leírás és mellékl-iben, az alább. részl-ek szerint:
Kútadatok (vízkezelés és kezelt vízmennyiség)
Pródi pihenő: 1db Culligan HE1,5 UFP 16 multimédiaszűrő katalitikus töltettel, 1db Culligan HE1,5 UR 16 aktívszenes deklórozó, hipóadagolás, utóklór adagolás) kezelt vízmennyiség ~1500 m3/év
Böszörményi pihenő: 1db Culligan HE1,5 UFP 16 multimédiaszűrő katalitikus töltettel, 1db Culligan HE1,5 UR 16 aktívszenes deklórozó, hipóadagolás, utóklór adagolás) kezelt vízmennyiség ~1500 m3/év
Hajdúböszörményi Mérnökség: 1db GMT 150 gáztalanító, 1db Culligan HiFlo22 UB 16 többrétegű zöldhomok szűrő, 1db Culligan HiFlo22 ÚR 16 GAC aktívszenes adszorber, hipóadagolás, utóklór adagolás kezelt vízmennyiség ~1500 m3/év
Üzemelt-i, karbantart-i tevék.
• Kéthetente – Pródi, Böszörményi
- a beállítások, működések ell., a vízminőség ell. gyorsteszttel (vas, mangán, ammónia, szabad klór, kötött klór) vegyszeradagoló tartályok feltöltése, vegyszeradagoló szelepek tisztítása, vegyszeradagolás ell.,
- normál üzemmenet ált. ell-se (gáztalanító, vastalanító, tározók helyzete, csővezetékek és szerelvények hibamentessége),
- öblítési program ell.e kézi visszamosatással,
- szivattyú egyenletes üzem, áramfelv., elektr. védelmek ell-e, üzemi nyomás, vízszáll. ell-se,
- mágnes szelepek, nyomáskapcsolók, úszókapcsolók, vegyszeradagoló szelepek műk.nek ell.se, tisztítása,
- elektr. működtető elemek,kapcsolók vizsg.,
- vegyszer utántöltés,
- vízóraállások,felhasznált vízmenny. rögzítése.
• Havonta – Pródi, Böszörményi
- rögzíteni kell a vízkezelés hatásosságát (gyorsteszttel történő vas, mangán, ammónia, szabadklór, kötött klór mérés),
- szüks. szer. az öblítési program és a vegyszeradagolás módosítása,
- ell.-ni minden elektr. és csővezetéki szerelvény működését,cserélni a hibás elemeket,
- a vízmű terület kerítésének és a nyílászárók függőzárjainak ell-se, jav-a, a vízműgépház takarítása, a működtető elemek próbája,
- ell. a vízmű töltésének, egyéb külső létesítményeinek állapotát,
- hiba esetén értesíteni kell a mérnökség vezetőjét.
• Negyedévente
- fenti Felad-ok elvégzése a Böszörményi Mérnökségen
- Böszörményi mérnökségen a gáztalanító tisztítása, fertőtlenítése
- Valamennyi helyszínen a szűrőberendezések hatásfokának ell-e, szelepeinek tisztítása, tömítések szükség szerinti cseréje.
• Évente – valamennyi helyszínen
- a hálózat tisztítása, fertőtlenítése szükség szerint.
- acélszerkezetek, csővezetékek, szerelvények, berendezések rozsdamentesítése, szükség szerinti festése, korrózióvédelme.
A kéthetente, havonta, negyedévente és évente elvégzendő feladatok ellenértékét az átalánydíj tartalmazza.
Karbantartási, szervízelési feladatok a Megrendelő eseti megrendelései alapján:
- vegyszeradagoló nyomástartó szelep csere,
- hőkioldók, biztosítékok, nyomáskapcsolók és úszókapcsolók cseréi,
- a rendszer újbóli üzembe helyezése (víztelenítés, áramtalanítást követően),
- feladó és hálózati szivattyúk, membránlégüstök átvizsgálása, szükség szerinti cseréje,
- vegyszeradagoló felújítása vagy cseréje,
- aktívszén töltet szükség szerinti cseréje,
- gyorsszűrőoszlop vezérlőfejének felújítása vagy cseréje.
- a hatásosság függvényében a szűrőoszlopokban töltetpótlás, illetve vastalanító töltet csere,
- vízóra és egyéb szerelvények cseréje,
- búvárszivattyú és termelőcső csere.
Nyertes AT fel-a a gyártói ajánlásoknak, ill. az ell-sen feltárt elhasználódásnak megfelelően, AK eseti megrend-ei alapján, a kopó és egyéb alkatr. cseréje, ill. szüks. jav. elvégzése.
A rendsz. szervizeléssel együtt elvégzett esetileg megrendelt jav. esetén kiszáll-i díj nem számolható el.
Tov. részletezést KD részeként a műszaki leírás tartalmaz.
(A hirdetményminta karakterkorl-sára tek. részletesen lásd KD II.2. pontja!)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M.2. pont alkalmassági követelményt igazoló szakember ivóvízkút üzemeltetésért felelős szakmai vezetői pozícióban betöltött többlettapasztalata (hónapokban megadva (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 13500000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7) ponthoz: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárás eredményeként megkötésre kerülő keretszerződés, annak mindkettő fél által történő aláírása napján lép hatályba, amelynek legkorábbi időpontja 2020. január 01. napja.
II.2.5) ponthoz az "Ár" értékelési részszemponthoz:
X Ár – Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF) - Súlyszám: 80

II.2.1)
Elnevezés: M43 autópálya, makói üzemeltetési terület
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50000000-5
További tárgyak:65130000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: M43 Szegedi pihenő
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen részajánlat esetén a közbeszerzési eljárás tárgya „Vízműkutak üzemeltetése - 2019 - 6. rész: M43 autópálya, makói üzemeltetési terület 1.”, a műszaki leírás és annak mellékleteiben, valamint az alábbiakban részletezettek szerint:
Kútadatok (vízkezelés és termelt vízmennyiség)
Szegedi pihenő: nincs vízkezelés, termelt vízmennyiség ~2500 m3/év
Üzemeltetési, karbantartási tevékenység
• Félévente
- hidrofor tartály állapotának ellenőrzése, szükség esetén levegő utántöltése,
- szivattyú egyenletes üzem, áramfelvétel, elektromos védelmek ellenőrzése, üzemi nyomás, vízszállítás ellenőrzése,
- elektromos működtető elemek és kapcsolók vizsgálata,
- nyomáskapcsolók, működésének ellenőrzése, tisztítása,
- vízóraállások rögzítése; kút nyugalmi és üzemi vízszint- és vízhozam-mérés,
- a kútfoglaló aknába esetlegesen bekerülő csurgalékvizek eltávolítása, tömítési hibák feltárása, javítása.
• Évente – (amennyiben a vízminőségi adatok, a berendezések helyszíni állapotfelmérése alapján szükséges)
- a hálózat tisztítása, fertőtlenítése szükség szerint,
- acélszerkezetek, csővezetékek, szerelvények, berendezések rozsdamentesítése, szükség szerinti festése, korrózióvédelme,
- nyomáskapcsoló és motorvédő szerelvények cseréje.
A félévente és évente elvégzendő feladatok ellenértékét az átalánydíj tartalmazza.
Karbantartási, szervízelési feladatok a Megrendelő eseti megrendelései alapján:
- hidrofor tartály felújítása, cseréje,
- vízóra és egyéb szerelvények cseréje,
- búvárszivattyú és termelőcső csere,
- hálózati szivattyú, membránlégüstök átvizsgálása, szükség szerinti cseréje.
Nyertes Ajánlattevő az üzemeltetés, karbantartás során feltárt, javítást igénylő hibákat és az esedékes alkatrész cseréket jelzi Ajánlatkérő részére. Feladat a gyártói ajánlásoknak, ill. az ellenőrzésen feltárt elhasználódásnak megfelelően, eseti megrendelések alapján, a kopó és egyéb alkatrészek cseréje, ill. a szükséges javítások elvégzése.
Az eseti megrendelés alapján végzett karbantartási, szerelési feladatok díjának elszámolása esetenként, a megrendelés teljesítését követően történik az Ajánlattevő által megadott munka- és kiszállási díjak, valamint alkatrész árak alapján. A rendszeres szervizeléssel együtt elvégzett esetileg megrendelt javítás esetén a kiszállási díj nem számolható el.
Nyertes Ajánlattevő feladata szükség szerint, eseti megrendeléssel a 6. rész Szegedi pihenő kútjának műszaki felülvizsgálatának elvégzése. A kút szerkezetének és állapotának kamerás felmérése, hidrodinamikai tulajdonságainak megvizsgálása.
További részletezést a közbeszerzési dokumentumok részeként a műszaki leírás tartalmaz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M.2. pont alkalmassági követelményt igazoló szakember ivóvízkút üzemeltetésért felelős szakmai vezetői pozícióban betöltött többlettapasztalata (hónapokban megadva (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 3500000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7) ponthoz: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárás eredményeként megkötésre kerülő keretszerződés, annak mindkettő fél által történő aláírása napján lép hatályba, amelynek legkorábbi időpontja 2020. január 01. napja.
II.2.5) ponthoz az "Ár" értékelési részszemponthoz:
X Ár – Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF) - Súlyszám: 80

II.2.1)
Elnevezés: M7 autópálya, fonyódi üzemeltetési terület
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50000000-5
További tárgyak:65130000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: M7 autópálya Fonyódi mérnökség és Táskai pihenő
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen rész esetén a közbesz. elj. tárgya „Vízműkutak üzemeltetése - 2019 - 7. rész: M7 autópálya, fonyódi üzemeltetési terület”, a műszaki leírás és mellékleteiben, az alább. részl-ek szerint:
Kútadatok (vízkezelés és kezelt vízmennyiség)
Fonyódi Mérnökség: Culligan HE UFP21 multimédiaszűrő HE UR21 aktívszenes abszorber, hipóadagolás kezelt vízmennyiség ~2200 m3/év
Táskai pihenő: 1 db gáztalanító, kezelt vízmennyiség ~2400 m3/év
Üzem., karbantart. tevék.
• Kéthetente – Fonyódi mérnökség
- a beállítások, működések ell, a vízminőség ell. gyorsteszttel (vas, mangán, ammónia, szabad klór, kötött klór) vegyszeradagoló tartályok feltöltése, vegyszeradagoló szelepek tisztítása, vegyszeradagolás ellenőrzése,
- normál üzemmenet ált. ell. (vastalanító, tározók helyzete, csővezetékek és szerelvények hibamentessége),
- öblítési program ell. kézi visszamosatással,
- szivattyú egyenletes üzem, áramfelv., elektr. védelmek ell., üzemi nyomás, vízszállítás ell.,
- mágnes szelepek, nyomáskapcsolók, úszókapcsolók, vegyszeradagoló szelepek műk. ell., tisztítása,
- elektr. működtető elemek és kapcsolók vizsgálata,
- vegyszer utántöltés,
- vízóraállások és felhasznált vízmenny. rögzítése.
• Havonta – Fonyódi mérnökség
- rögzíteni kell a vízkezelés hatásosságát,
- szükség esetén az öblítési program és a vegyszeradagolás módosítása,
- ell. kell minden elektr. és csővezetéki szerelvény műk.ét és cserélni kell a hibás elemeket (kismegszakítók, biztosítékok, úszókapcsolók, fénycsövek, kifolyó csapok, gömbcsapok, nyomásmérők, csőfittingek),
- el kell végezni a vízmű terület kerítésének és a „vízműgépház” takarítását, a működtető elemek próbáját,
- ell.-ni kell a vízmű töltésének, egyéb külső létesítményeinek állapotát,
- hiba esetén értesíteni kell a mérnökség vezetőjét.
• Negyedévente - Fonyódi mérnökség
- Szűrőberendezések hatásfokának ell., szelepeinek tisztítása, tömítések szükség szerinti cseréje.
• Negyedévente – Táskai pihenő
- normál üzemmenet ált. ell-e,
- gáztalanító tisztítása, fertőtlenítése,
- hidrofor tartály állapotának ell., szükség esetén levegő utántöltése,
- szivattyú egyenletes üzem, áramfelv., elektr. védelmek ell-se, üzemi nyomás, vízszállítás ell-se,
- elektr. működtető elemek és kapcsolók vizsgálata,
- nyomáskapcsolók, működésének ell., tisztítása,
- vízóraállások rögzítése; kút nyugalmi és üzemi vízszint- és vízhozam-mérés,
- a kútfoglaló aknába esetlegesen bekerülő csurgalékvizek eltávolítása, tömítési hibák feltárása, javítása.
• Évente – Fonyódi mérnökség és Táskai pihenőhely
- a hálózat tisztítása, fertőtlenítése szükség szerint,
- acélszerkezetek, csővezetékek, szerelvények, berendezések rozsdamentesítése, szükség szerinti festése, korrózióvédelme.
A kéthetente, havonta, negyedévente és évente elvégzendő feladatok ellenértékét az átalánydíj tartalmazza.
Karbantartási, szervízelési feladatok a Megrendelő eseti megrendelései alapján:
- vegyszeradagoló nyomástartó szelep csere,
- hőkioldók, biztosítékok, nyomáskapcsolók és úszókapcsolók cseréi,
- a rendszer újbóli üzembe helyezése (víztelenítés, áramtalanítást követően),
- feladó és hálózati szivattyúk, membránlégüstök átvizsgálása, szükség szerinti cseréje,
- vegyszeradagoló felújítása vagy cseréje,
- aktívszén töltet szükség szerinti cseréje,
- gyorsszűrőoszlop vezérlőfejének felújítása vagy cseréje.
- a hatásosság függvényében a szűrőoszlopokban töltetpótlás, illetve vastalanító töltet csere,
- vízóra és egyéb szerelvények cseréje,
- búvárszivattyú és termelőcső csere.
Nyertes AT fel-a a gyártói ajánlásoknak, ill. az ell-sen feltárt elhasználódásnak megfelelően, AK eseti megrend-ei alapján, a kopó és egyéb alkatr. cseréje, ill. szüks. jav. elvégzése.
A rendsz. szervizeléssel együtt elvégzett esetileg megrendelt jav. esetén kiszáll-i díj nem számolható el.
Tov. részletezést KD részeként a műszaki leírás tartalmaz.
(A hirdetményminta karakterkorl-sára tek. részletesen lásd KD II.2. pontja!)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M.2. pont alkalmassági követelményt igazoló szakember ivóvízkút üzemeltetésért felelős szakmai vezetői pozícióban betöltött többlettapasztalata (hónapokban megadva (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 12000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7) ponthoz: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárás eredményeként megkötésre kerülő keretszerződés, annak mindkettő fél által történő aláírása napján lép hatályba, amelynek legkorábbi időpontja 2020. január 01. napja.
II.2.5) ponthoz az "Ár" értékelési részszemponthoz:
X Ár – Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF) - Súlyszám: 80

II.2.1)
Elnevezés: M7 autópálya, eszteregnyei üzemeltetési terület
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50000000-5
További tárgyak:65130000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: M7 autópálya Sormási pihenő
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen részajánlat esetén a közbeszerzési eljárás tárgya „Vízműkutak üzemeltetése - 2019 - 8. rész: M7 autópálya, eszteregnyei üzemeltetési terület”, a műszaki leírás és annak mellékleteiben, valamint az alábbiakban részletezettek szerint:
Kútadatok (vízkezelés és kitermelt vízmennyiség)
Sormási pihenő: utóklór adagolás, kitermelt vízmennyiség ~2600 m3/év
Üzemeltetési, karbantartási tevékenység
• Félévente
- hidrofor tartály állapotának ellenőrzése, szükség esetén levegő utántöltése,
- szivattyú egyenletes üzem, áramfelvétel, elektromos védelmek ellenőrzése, üzemi nyomás, vízszállítás ellenőrzése,
- elektromos működtető elemek és kapcsolók vizsgálata, szükség esetén cseréje,
- nyomáskapcsolók, úszókapcsolók, működésének ellenőrzése, tisztítása,
- vízóraállások rögzítése,
- a kútfoglaló aknába esetlegesen bekerülő csurgalékvizek eltávolítása, tömítési hibák feltárása, javítása,
- a vízminőség ellenőrzése gyorsteszttel (vas, mangán, ammónia, szabad klór, kötött klór),
- vegyszer feltöltés, karbantartások közötti vegyszermennyiség biztosítása,
- vegyszeradagoló szelepek tisztítása, vegyszeradagolás működésének ellenőrzése,
- szükség esetén a vegyszeradagolás módosítást el kell végezni,
- ellenőrizni kell a vízmű töltésének, egyéb külső létesítményeinek állapotát,
- hiba esetén értesíteni kell a mérnökség vezetőjét.
• Évente – (amennyiben a vízminőségi adatok, a berendezések helyszíni állapotfelmérése alapján szükséges)
- tisztítani és fertőtleníteni kell a víztározókat,
- a hálózat tisztítása, fertőtlenítése szükség szerint,
- acélszerkezetek, csővezetékek, szerelvények, berendezések rozsdamentesítése, szükség szerinti festése, korrózióvédelme,
- nyomáskapcsoló és motorvédő szerelvények cseréje,
- vegyszeradagoló szivattyúk tömítéseinek, szelepeinek cseréje.

A félévente és évente elvégzendő feladatok ellenértékét az átalánydíj tartalmazza.
Karbantartási, szervízelési feladatok a Megrendelő eseti megrendelései alapján:
- hidrofor tartály felújítása, cseréje,
- vízóra és egyéb szerelvények cseréje,
- búvárszivattyú és termelőcső csere.
Nyertes Ajánlattevő az üzemeltetés, karbantartás során feltárt, javítást igénylő hibákat és az esedékes alkatrész cseréket jelzi Ajánlatkérő részére. Nyertes Ajánlattevő feladata, a gyártói ajánlásoknak, illetve az ellenőrzésen feltárt elhasználódásnak megfelelően, Ajánlatkérő eseti megrendelései alapján, a kopó és egyéb alkatrészek cseréje, illetve a szükséges javítások elvégzése.
Az eseti megrendelés alapján végzett karbantartási, szerelési feladatok díjának elszámolása esetenként, a megrendelés teljesítését követően történik az Ajánlattevő által megadott munka- és kiszállási díjak, valamint alkatrész árak alapján. A rendszeres szervizeléssel együtt elvégzett esetileg megrendelt javítás esetén a kiszállási díj nem számolható el.
További részletezést a közbeszerzési dokumentumok részeként a műszaki leírás tartalmaz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M.2. pont alkalmassági követelményt igazoló szakember ivóvízkút üzemeltetésért felelős szakmai vezetői pozícióban betöltött többlettapasztalata (hónapokban megadva (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 3000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7) ponthoz: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárás eredményeként megkötésre kerülő keretszerződés, annak mindkettő fél által történő aláírása napján lép hatályba, amelynek legkorábbi időpontja 2020. január 01. napja.
II.2.5) ponthoz az "Ár" értékelési részszemponthoz:
X Ár – Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF) - Súlyszám: 80

II.2.1)
Elnevezés: M43 autópálya, makói üzemeltetési terület
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50000000-5
További tárgyak:65130000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: M43 autópálya Kéthalmi pihenő
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen részajánlat esetén a közbeszerzési eljárás tárgya „Vízműkutak üzemeltetése - 2019 - 9. rész: M43 autópálya, makói üzemeltetési terület 2.”, a műszaki leírás és annak mellékleteiben, valamint az alábbiakban részletezettek szerint:
Kútadatok (vízkezelés és kezelt vízmennyiség)
Kéthalmi pihenő: BlueSoft GT 1665 Vas-mangán-arzén szűrő oszlop zöldhomoktöltettel, BlueSoft AT1665 aktív szenes ammónia mentesítő kezelt vízmennyiség ~2200 m3/év
Üzemeltetési, karbantartási tevékenység
• Havonta
- a beállítások, működések ellenőrzése, a vízminőség ellenőrzése gyorsteszttel (vas, mangán, ammónia, szabad klór, kötött klór) vegyszeradagoló tartályok feltöltése, vegyszeradagoló szelepek tisztítása, vegyszeradagolás ellenőrzése,
- normál üzemmenet általános ellenőrzése (vastalanító, tározók helyzete, csővezetékek és szerelvények hibamentessége),
- öblítési program ellenőrzése kézi visszamosatással, szükség esetén az öblítési proram és a vegyszeradagolás módosítást el kell végezni,
- szivattyú egyenletes üzem, áramfelvétel, elektromos védelmek ellenőrzése, üzemi nyomás, vízszállítás ellenőrzése,
- mágnes szelepek, nyomáskapcsolók, úszókapcsolók, vegyszeradagoló szelepek működésének ellenőrzése, tisztítása,
- elektromos működtető elemek és kapcsolók vizsgálata,
- hipó, káliumpermanganát, vas-III klorid utántöltés,
- karbantartások közötti vegyszermennyiség biztosítása,
- vízóraállások és felhasznált vízmennyiségek rögzítése,
- el kell végezni a vízműgépház takarítását és a működtető elemek próbáját,
- hiba esetén értesíteni kell a mérnökség vezetőjét,
- berendezések műszaki paramétereinek ellenőrzése,
- automata rendszerek ellenőrzése – szükség esetén a beállítások módosítása,
- a berendezések szemrevételezése, folyások, csöpögések keresése tömítési hibák feltárása,
- a berendezés megtisztítása.
• Negyedévente
- a bejövő víz minőségének helyszíni ellenőrzése (keménység), ez alapján a beprogramozott paraméterek esetleges korrigálása.
• Évente
- Szűrőberendezések hatásfokának ellenőrzése, szelepeinek tisztítása,
- ivóvíz tartály légszűrő cseréje,
- fertőtlenítés, nyomáspróbák, beszabályozás,
- vízkezelő berendezések vezérlőfej tömítéskészlet cseréje,
- GT tömítéskészlet csere,
- AT tömítéskészlet csere,
- GT zöldhomok szűrőtöltet cseréje,
- AT aktívszén szűrőtöltet cseréje,
- ivóvíztartály légszűrő cseréje,
- vegyszeradagolók tömítéskészletének cseréje,
- KMnO4 adagoló tömítéskészlet csere,
- VAS-IlI-Klorid tömítéskészlet csere,
- Hypo tömítéskészlet csere,
- vezérlő elemek ellenőrzése, csőkötések után húzása,
- minden mozgó alkatrész szétszerelése, ellenőrzése, kenése,
- az elektronika beépített akkumulátorának ellenőrzése, szükség esetén cseréje,
- ellenőrizni kell minden elektromos és csővezetéki szerelvény működését, és cserélni kell a hibás elemeket (kismegszakítók, biztosítékok, úszókapcsolók, fénycsövek, kifolyó csapok, gömbcsapok, nyomásmérők, csőfittingek).
- a hálózat tisztítása, fertőtlenítése szükség szerint,
- acélszerkezetek, csővezetékek, szerelvények, berendezések rozsdamentesítése, szükség szerinti festése, korrózióvédelme
A havonta, negyedévente és évente elvégzendő feladatok, ellenértékét a havi átalánydíj tartalmazza.
Karbantartási, szervízelési feladatok a Megrendelő eseti megrendelései alapján:
- a rendszer újbóli üzembe helyezése (víztelenítés, áramtalanítást követően),
- vegyszeradagoló felújítása vagy cseréje,
- gyorsszűrőoszlop vezérlőfejének felújítása vagy cseréje,
- vízóra és egyéb szerelvények cseréje,
- búvárszivattyú és termelőcső csere.
Tekintettel arra, hogy a Kéthalmi kútra és víztisztító technológiára 2024. májusáig kivitelezői jótállás van, Vállalkozó először köteles az üzemzavar, hiba tényét jelenteni Megrendelőnek. A hiba orvoslását, a szükséges javítások elvégzését, főelemek felújítását, cseréjét csak Megrendelő előzetes jóváhagyásával, eseti megrendelés alapján kezdheti meg.
Tov. részletezést KD részeként a műszaki leírás tartalmaz.
(Részletesen lásd KD II.2. pontja)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M.2. pont alkalmassági követelményt igazoló szakember ivóvízkút üzemeltetésért felelős szakmai vezetői pozícióban betöltött többlettapasztalata (hónapokban megadva (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 8500000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7) ponthoz: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárás eredményeként megkötésre kerülő keretszerződés, annak mindkettő fél által történő aláírása napján lép hatályba, amelynek legkorábbi időpontja 2020. január 01. napja.
II.2.5) ponthoz az "Ár" értékelési részszemponthoz:
X Ár – Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF) - Súlyszám: 80

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész vonatkozásában:
Az elj.-ban nem lehet AT, közös AT, AV, és nem vehet részt alkalm. ig.ban olyan gazd. szereplő, aki vonatk. a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek. foglalt kizáró okok fennállnak.
Az elj.-ból kizárásra kerül a Kbt. 74.§ (1) bek. alapján az AT, akivel szemben, ill. akinek AV-jával és az alkalm. ig.-ban részt vevő, általa az elj.-ba bevont gazd. szereplővel szemben a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek. szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről (részükről) a kizáró ok az elj. során következett be.
Megkövetelt igazolási mód:
Az AT-nek, valamint adott esetben az alkalm. ig.-ban részt vevő gazd. szereplő(k)nek az ajánlat benyújtása során a 321/2015. (X.30.) Korm. rend 4.§ (1) bek. megfelelően az egységes európai közb. dokumentum – továbbiakban EEKD - benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek. meghat. kizáró okok hatálya alá.
Az EEKD a 321/2015.(X.30.) Korm.rend 4. (1), (3)-(4) bek. szerint szükséges kitölteni.
Közös ajánlattétel esetén a közös AT mindegyike külön kell benyújtsa az EEKD-t.
A magyarországi letelepedésű AT-nek az ajánlatban 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. §-ban foglaltak szerint kell igazolnia a kizáró okok hiányát.
A nem magyarországi letelepedésű AT-nek az ajánlatban 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 10. §-ban foglaltak szerint kell igazolnia a kizáró okok hiányát.
A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadóak továbbá a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-8. §, 10. § és a 12-16. §-aiban foglaltak.
AT-nek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 67.§ (4) bek. alapján, hogy a szerz. telj.-hez nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek-ben foglalt kizáró okok hatálya alá eső AV-t.
A Kbt. 69. §(4) és (6) bek. szerint az értékelési szempontokra figyelemmel AK felhívja AT(ke)t - megfelelő határidő tűzésével - a kizáró okok fenn nem állásáról a 321/2015. (X.30.) Korm.rend 8.§, 10.§ szerinti nyilatkozatok, ill. igazolások benyújtására.
Nem kérhető igazolás benyújtása amennyiben a Kbt. 69. § (11)-(11a) bekezdésében foglaltak fennállnak.
A Kbt. 64. § alapján AT élhet az öntisztázás jogintézményével. Ebben az esetben a jogerős határozatot az EEKD-val együtt köteles benyújtani.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján folyamatban lévő változás bejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás az erről szóló nyilatkozatot kell ajánlatába becsatolni AT-nek.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbesz. megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kéri AK a gazd. szereplőtől olyan igazolás benyújtását, amelyet ugyanazon AK részére a gazd. szereplő korábbi közbesz. elj-ban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazd. szereplő az AK Kbt. 69. § (4) vagy (6) – (8) bek. szerinti felhívására nyilatkozik arról, hogy mely korábbi elj-ban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Ugyanazon ajánlatkérő részére korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott igazolás tekintetében a Kbt. 69. § (11a) bekezdés irányadó.
(Részletesen lásd KD II.2. pontja!)
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész tekintetében:
AT-nek ajánlatában, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. foglaltak alapján, a Korm. rendelet II. Fejezet 5. §-ban foglaltak szerint, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia az M.1. és M.2. pont szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelést, majd az eljárás eredményéről szóló döntést megelőzően, a Kbt. 69.§ (4) bek.-ben foglaltak szerint jár el Ajánlatkérő.
Az M.1. és M.2. alkalmassági követelmény előzetes igazolása tekintetében Ajánlatkérő elfogadja Ajánlattevő az EEKD IV. rész α szakaszában tett egyszerű nyilatkozatát, nem kéri megadni az alkalmassági követelményekkel kapcsolatos részletes információkat az EEKD IV. rész további szakaszaiban.
A Kbt. 69. § (4) bek. szerinti - ajánlatkérői felhívásra történő - részletes igazolás módja:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M.1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet - továbbiakban Kr. - 21. § (3) bek. a) pontja alapján Ajánlattevő ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 év (72 hónap) legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti (vízműkutak üzemeltetése) szerződésszerűen teljesített (befejezett) referenciáit, a 321/2015. (X.30.) Kr. 22. § (1) bek.-ben meghatározott módon.
A referencia igazolás vagy nyilatkozat tartalmazza legalább a 321/2015. (X.30.) Kr. 22. § (2) bek-ben foglaltakat. A referencia igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év-hónap-nap pontossággal), a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, valamint mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás Európai Unió Hivatalos Lapjába történő feladásától visszaszámított 6 (hat) év alatt befejezett, de legfeljebb 9 (kilenc) éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe. Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
M.2. A 321/2015. (X.30.) Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezése, végzettségének vagy képzettségének, szakmai tapasztalatának ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Az igazolás a szakemberek szakmai önéletrajzának, képzettséget, végzettséget igazoló dokumentumainak egyszerű másolati példányainak benyújtásával történik. Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlatának megítélése szempontjából lényeges adatokat, különösen: a betöltött munkakör ismertetése, az adott szakember által a hivatkozott munkakörben ellátott feladat, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap), valamint az ajánlattétel időpontjában annak a személynek/szervezetnek a megjelölését, akivel/ amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll. Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárásban az alkalmasság minimumkövetelménye(i) szerinti adott (konkrétan megjelölt) pozícióban a szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni. Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi, az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele. Ajánlattevő a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek összefoglaló ismertetését tartalmazó nyilatkozatot köteles csatolni. Az előírt végzettséggel egyenértékű végzettség is elfogadható, az egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolnia.
Az M.1. és M.2. pont alkalmassági követelményeknél Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdés irányadó.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) bekezdés, továbbá Kbt. 140. § (9) bekezdésben foglaltakra.
Továbbá Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet. 24. § (1) bekezdésben foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlattevő, közös ajánlattevő alkalmatlan, ha
M.1. a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. a) pontjára tekintettel az eljárást megindító felhívás Európai Unió Hivatalos Lapjába történő feladása napjától visszafelé számított 6 évben (72 hónapban) nem rendelkezik:
- az 1., 6. és 8. rész vonatkozásában legalább 1 db vízműkutak üzemeltetése feladatainak ellátására vonatkozó legalább 1950 m3/év kapacitású kútra vonatkozó, 12 hónap időtartamú referenciával.
- a 2. rész vonatkozásában legalább 1 db vízműkutak üzemeltetése feladatainak ellátására vonatkozó legalább 12 hónapig folyamatosan végzett időtartamú referenciával, melynek tartalmaznia kell legalább egy darab, legalább 1500 m3/év kapacitású vas- és mangántalanítás, vízkezelési technológiával üzemeltetett ivóvíz kutat.
- a 3. rész vonatkozásában legalább 1 db vízműkutak üzemeltetése feladatainak ellátására vonatkozó legalább 12 hónap időtartamú referenciával, melynek tartalmaznia kell legalább egy darab, legalább 1275 m3/év kapacitású vas- és mangántalanítás, ammónium- és arzénmentesítés vízkezelési technológiával üzemeltetett ivóvíz kutat valamint legalább egy darab, legalább 2475 m3/év gáztalanítás vízkezelési technológiával üzemeltetett ivóvíz kutat.
- a 4. és 9. rész vonatkozásában legalább 1 db vízműkutak üzemeltetése feladatainak ellátására vonatkozó legalább 12 hónap időtartamú referenciával, melynek tartalmaznia kell legalább egy darab, legalább 1650 m3/év kapacitású vas- és mangántalanítás, ammónium- és arzénmentesítés vízkezelési technológiával üzemeltetett ivóvíz kutat.
- az 5. és 7. rész vonatkozásában legalább 1 db vízműkutak üzemeltetése feladatainak ellátására vonatkozó legalább 12 hónapig folyamatosan végzett időtartamú referenciával, melynek tartalmaznia kell legalább egy darab, legalább 1125 m3/év kapacitású vas- és mangántalanítás, ammóniummentesítés vízkezelési technológiával üzemeltetett ivóvíz kutat, valamint legalább egy darab, legalább 1125 m3/év gáztalanítás vízkezelési technológiával üzemeltetett ivóvíz kutat.
M.2. a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. b) pontjára tekintettel a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek között nem rendelkezik legalább egy fő, az ivóvízkút üzemeltetéséért felelős szakmai vezetővel, aki rendelkezik a 16/2016 (V.12.) KöViM rendelet. 1. sz. mellékletének (B) Víziközművek üzemeltetéséhez fűződő vezetői feladatkörök, munkakörök kompetencia előírásai) B1. táblázata 3. sora szerinti legalább T1 (vízügyi technikus/víz-és szennyvízkezelő) vagy T2 (vegyész technikus) képesítéssel, valamint legalább 2 éves ivóvízkút üzemeltetéséért felelős szakmai vezetői gyakorlattal.
Az előírt képesítés vonatkozásában Ajánlatkérő a 16/2016. (V.12.) BM rendelet 1. sz. mellékletének AC) pontjában felsorolt magasabb szintű alap- és szakirányú képesítéseket is elfogadja.
Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon szakember is megajánlható.
Igazolási mód folytatása:
Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Nem kérhető igazolás benyújtása amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltak fennállnak.
Ugyanazon ajánlatkérő részére korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott igazolás tekintetében a Kbt. 69. § (11a) bekezdés irányadó.
(Részletesen lásd KD II.2. pontja!)
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi rész esetén:
Előleg nincs.
Számlázás: az átalánydíjon felül végzett karbantart.,szervíz. eseti megrend.enként,telj. ig. követően,míg eseti megrend. alapján, az átalánydíj keretében elvég. felad-ról,telj. ig. követően az alábbiak szerint: 1.,6.,8.r. r. félév,2.r. negyedéve,3-5.,7.,9.r. havonta.
Kifiz.:saját költségv. terhére, utófinansz.,Kbt. 135.§ (1),(6) bek.,Ptk. 6:130§ (1)-(2) bek.,30 napon belül,átutalással.
A szerz. bizt. mellékköt.:
Késed. kb.: késed. minden naptári napjára az eseti megrend. nettó ellenért. 1%-a, max 20%.
Meghiús. kb.: a szerz. olyan okból hiúsul meg,amelyért a nyertes AT felelős, az adott részre eső nettó keretösszeg 25 %-a mértékű kötbér. A keretszerz. meghiús. eredm. 1db eseti megrend. meghiús. is.
Jótállás: Ptk.6:159-167.§-ai szerinti kellékszav.,Ptk.6:175-176.§-ai szerinti jogszav. Beépítésre kerülő alkatrész, berend. 12 hónapos jótállás a Ptk.6:171.-173.§-a szerint.
Fizetési késed. Ptk. 6:155§ (1) bek. szerinti késed.kamat.
(Lásd KD II.2. pont
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/12/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/12/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: www. ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4)–(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan – azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1)Az ajánlatban csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bek. szerintés , illetve a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerint, nemleges tartalommal is. A benyújtandó dokumentumok tekintetében alkalmazható a Kbt. 47. § (2) bekezdése.
2)Ajánlattevő a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján ajánlatához felolvasólapot kell csatolnia a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti tartalommal. A felolvasólap benyújtása a 424/2017. Korm. Rendelet 11. § (1) bekezdés alapján elektronikus űrlap kitöltésével történik.
3)Az ajánlatok benyújtása az EKR-ben elektronikus úton történik.
4)Az ajánlati felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő közép-európai idő (CET) szerint értendő. Kétség esetén ajánlatkérő a pontos időt a http://pontosido.info/ oldalon ellenőrzi.
5)Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ában foglaltaknak megfelelően kell eljárni. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek közös ajánlattételi megállapodást kell csatolni a dokumentációban részletezett tartalommal. A csatolt megállapodásban meg kell jelölni a vezető céget, és a közös ajánlattevőknek egyetemleges felelősséget kell vállalniuk. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
6)Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
7) A Kbt. 75. § (5) bekezdésére hivatkozással nincs a jelen közbeszerzésnek olyan része, amely eredménytelensége esetén már nem áll érdekében a többi részre vonatkozó szerződés megkötése.
8)A közbeszerzési eljárásban a Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó: Tóth Csaba (00564).
9)Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), valamint annak végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
10)Jelen közbeszerzési eljárás lebonyolítása a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján a közbeszerzésért felelős miniszter által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer (jelen felhívásban a megnevezése rövidítve: EKR) igénybevételével történik. Az elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételének feltételeiről az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. Korm. Rendelet rendelkezik.
11)Ajánlatkérő az Európai Unióban letelepedett gazdasági szereplők és a közösségi származású áruk számára a közbeszerzési eljárásban nemzeti elbánást nyújt.
12)Ajánlatkérő egyenértékűség tekintetében felhívja a figyelmet a 321/2015. Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésére.
13)Minősítési szempontok tekintetében irányadó a 321/2015. Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése.
14)Ajánlakérő projekttársaság létrehozását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában.
15)Az ajánlati kötöttség időtartama (AF IV.2.6) pont pontosítva): 60 nap, a Kbt. 81.§ (11) bek. alapján.
16)Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bek-ben foglaltakat.
17)Üzleti titok kapcsán ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 44. § (1)-(4) bekezdésére.
18) Valamennyi rész esetén AK a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontokat alkalmaz. Értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100; 1.rész-szempont: fordított arányosítás alapján; 2. rész-szempont: Egyéb előírások a legkedvezőbb ajánlatot tevő kiválasztására alapján számolja ki a pontszámokat.
19)A minősített ajánlattevők jegyzékében meghatározott minősítési szempontokhoz képest Ajánlatkérő az alábbi alkalmassági pontok tekintetében határozott meg szigorúbb feltételeket: III.1.3) M.1., M.2. pont.
(Részletesen lásd KD II.2. pontja!)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák