Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/214
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.07.
Iktatószám:21287/2019
CPV Kód:66516100-1
Ajánlatkérő:Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Teljesítés helye:HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Groupama Biztosító Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: AK04357
Postai cím: Szabolcs utca 37-43.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mile Márk főosztályvezető
Telefon: +36 17953802
E-mail: kozbeszerzes@kef.gov.hu
Fax: -
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kef.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kef.gov.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatás nyújtása a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság üzemben tartásában levő járművek részére
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:66516100-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatás nyújtása a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság üzemben tartásában levő járművek részére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:66516100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1119 Budapest, Andor u. 47-49.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (továbbiakban: AK) üzemben tartásában levő járművek részére kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megkötése és folyamatos biztosítása a 2018.1.1-től 2020.12.31-ig terjedő időszakra vonatkozóan.
AK a 847 db hivatali jármű mennyiségtől pozitív irányba + 422 db járművel különdíjmentesen eltérhet.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 250 - 527649

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: - Elnevezés: Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatás nyújtása a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság üzemben tartásában levő járművek részére
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/12/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Groupama Biztosító Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Erzsébet királyné útja 1/C
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1146
Ország: HU
E-mail: eszter.fabian@groupama.hu
Telefon: +36 303326037
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 46516222 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes ajánlattevő adószáma: 10207349-2-44
Az V.2.4), VII.1.6) és VII.2.3) pontokban feltüntetett 46 516 222 Ft egy évre vonatkozik. Tekintve, hogy a szerződés időtartama három év, így a szerződés összértéke 139 548 666 Ft.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu/
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5 .
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu/
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/04 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:66516100-1
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:66516100-1
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1119 Budapest, Andor u. 47-49.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság üzemben tartásában levő járművek részére kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megkötése és folyamatos biztosítása a 2018.1.1-től 2020.12.31-ig terjedő időszakra vonatkozóan.
AK a 847 db hivatali jármű mennyiségtől pozitív irányba + 422 db járművel különdíjmentesen eltérhet.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 46516222
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Groupama Biztosító Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Erzsébet királyné útja 1/C
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1146
Ország: HU
E-mail: eszter.fabian@groupama.hu
Telefon: +36 303326037
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Felek a szerződést a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 141 § (4) bekezdésének c) pontja alapján módosítják, úgy, hogy a szerződés 1. számú mellékletét képező „Jármű kategóriák és díjak” táblázat „Baleseti adó (Ft/év/db)” és „Baleseti adó összesen” elnevezésű oszlopát hatályon kívül helyezik, azzal, hogy a „Biztosítási díj összesen Ft/év” elnevezésű oszlop változatlan tartalommal hatályban marad.
A szerződésmódosítás időpontja: 2019.10.22.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról szóló 2018. évi XLI. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) módosított népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény 2018.07.26. napjától hatályos 11/K. §-a alapján a baleseti adó jogintézménye megszűnik. A baleseti adó megszűnésével a biztosítási adóról szóló 2012. évi CII. törvény 5. § (1) bekezdésének c) pontja alapján a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatás nyújtására biztosítási adó kerül kivetésre [...]
2019.12.31. napját követő időszakra a baleseti adó fizetési kötelezettség megszűnik, azonban a Módtv. 141. §-a alapján a Biztosító biztosítási adó megfizetésére köteles.
Felek között a szerződés 2017.12.19. napján került megkötésre, nevezett jogszabálymódosítás azonban csak 2018.07.25. napján a Magyar Közlöny 117. számában került kihirdetésre, majd a Módtv. 255. § (1) bekezdése alapján 2018.07.26. napján lépett hatályba (azaz a szerződéskötést követően).
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 46516222 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 46516222 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben