Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/30
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.12.
Iktatószám:2131/2019
CPV Kód:22113000-5
Ajánlatkérő:II.Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
Teljesítés helye:II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11.;II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.03.11.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Könyvtár
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: II.Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46138190
Postai cím: Görgey Artúr Utca 11
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3530
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Prokai Margit
Telefon: +36 46503123
E-mail: prokai@rfmlib.hu
Fax: +36 46340448
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.rfmlib.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.rfmlib.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000078942019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000078942019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Könyvtár
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Könyv beszerzése 2019. évben
Hivatkozási szám: EKR000078942019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 22113000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Magyarország területén forgalomba kerülő nyomtatott, új, magyar és idegen nyelvű könyvdokumentumok adásvétele.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 90000000 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Magyar nyelvű könyvdokumentumok
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 22113000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Magyarországon forgalomban lévő magyar nyelvű könyvek szállítása az ajánlatkérő részére eseti megrendelések alapján, legfeljebb nettó 88.500.000 Ft keretösszeg kimerüléséig, mely vonatkozásában Ajánlatkérő maximum 80 %-os lehívási kötelezettséget vállal.
Ajánlattevőnek az ajánlatát úgy kell megadnia, hogy annak tartalmaznia kell valamennyi díjat, költséget, különösen a csomagolás, szállítás díját.
A könyvdokumentumokat könyvtári használatra alkalmassá kell tenni. Ez magában foglalja a bibliográfiai adatok szabványos formátumú rekordszolgáltatását (Könyvtári szabványok szerinti adatszolgáltatást: cím- és szerzőségi közlés, kiadásjelzés, megjelenési adatok, sorozat, terjedelem, terjesztési adatok.), a dokumentumok raktári jelzettel való felszerelését (raktári jelzet a gerincen), az ajánlatkérő által meghatározott dokumentumok esetén 1 db kölcsönző-kártya biztosítását példányonként, valamint a kötéstábla vagy borítófedél belső bal alsó sarkára beragasztott „tasak”-ot a cédulák számára.
Elvárás a nyertes ajánlattevőtől, hogy elektronikus formában (XML/USMARC) folyamatosan, heti rendszerességgel tájékoztassa Ajánlatkérőt a könyvpiac újdonságairól, hétfői napokon vagy a hét első munkanapján, reggel 8 órára. A tájékoztatás egy hét teljes kínálatának, újdonságainak megfelelően történjen. Támogassa a bibliográfiai adatok körével a könyvtárosok behasonlító munkáját, az előzményekkel való összevetést, a többes kiadások azonosítását.
A dokumentumok azonosíthatóságához nélkülözhetetlen bibliográfiai adatok XML formában az alábbiak: szerző, cím, azonos cím esetén alcím(ek), kiadásjelzés, megjelenés, sorozat, többkötetes művek adatai kötetjelzéssel, a dokumentum tartalmi leírása (recenzió, szakszám, szakjelzet/raktári jelzet), ISBN, kötés, ár, adott dokumentumok URL-jei, Eladói dokumentumazonosító. A teljes magyar könyvtermésen kívül (Magyarországon megjelenő magyar nyelvű dokumentumokat teljességre törekvően) ajánlja föl, minőségi szempontból válogató jelleggel (klasszikus, elismert íróktól származó művek) fedje le határon túli magyar irodalom kínálatát, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei impresszumú, helyismereti témájú kiadványokat.
Az Ajánlattevőnek biztosítania kell, hogy a megrendelés, elektronikus úton, integrált rendszerből (pl: Corvina) generált e-mail-lel történjen. Elvárás, hogy az árlista Corvina-kompatibilis legyen, betölthető XML/USMARC formátumú rekordokat tartalmazzon. A kapcsolattartás minden formája elektronikus úton történjen (ajánlatok küldése, megrendelés és annak visszaigazolása, reklamáció, rendelések, utánrendelések, havonta tájékoztatás a folyószámla állapotról, hírlevél). Az adatcsere kétirányú legyen ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő között, az elektronikus rendelés adatai (XML-rekordok) betölthetők legyenek a könyvtár Corvina integrált rendszerének ACQ moduljába és azon keresztül közvetlenül valósuljon meg a rendelés.
A nyertes Ajánlattevőnek a megrendelt könyvet (könyveket) a megrendeléstől számított maximum 10 munkanapon belül le kell szállítani
Nyertes ajánlattevő köteles biztosítani, hogy az internetes adatbázisban vagy az árlistán akciós áron kínált könyveket Ajánlatkérő az aktuális akciós áron vásárolhassa meg, amennyiben az kedvezőbb a szerződésben felkínált engedményes árnál.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szállítási határidő (munkanapban megadva, az ajánlati elem legkedvezőbb értéke: 1 munkanap, legkedvezőtlenebb értéke: 10 munkanap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 88500000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/04/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pontban megjelölt kezdő időpont tervezett időpont, az a közbeszerzési eljárás esetleges elhúzódása esetében módosulhat, mely nem érinti a bef. határidejét.
Kieg. II.2.5) ponthoz:Kiadói árlistából biztosított kedvezmény, kedvezmény%-ban(Megrendeléskor érvényes kiadói árlistában szereplő bruttó kiskereskedelmi ár mínusz kedvezmény% (csak egész szám lehet) mértéke %-ban kifejezve (min. 39%)

II.2.1)
Elnevezés: Idegen nyelvű könyvdokumentumok
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 22113000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Magyarországon forgalomban lévő idegen nyelvű könyvek szállítása az ajánlatkérő részére eseti megrendelések alapján, legfeljebb nettó 1 500 000 Ft keretösszeg kimerüléséig, mely vonatkozásában Ajánlatkérő maximum 80 %-os lehívási kötelezettséget vállal.
Ajánlattevőnek az ajánlatát úgy kell megadnia, hogy annak tartalmaznia kell valamennyi díjat, költséget, különösen a csomagolás, szállítás díját.
Elvárás a nyertes ajánlattevőtől, hogy elektronikus formában (pl. e-mail) minimum havonta egy alkalommal tájékoztassa Ajánlatkérőt a teljes magyarországi idegen nyelvű könyvpiac újdonságairól tematikusan is biztosítson rálátást az egyes szakterületekre, kiadókra egyaránt. A tájékoztatás egy hónap teljes kínálatának, újdonságainak megfelelően történjen
A Magyarországon megjelenő idegen nyelvű dokumentumokat ajánlja föl.
A megrendelés és a kapcsolattartás minden formája elektronikus úton történjen (ajánlatok küldése, megrendelés, visszaigazolása, reklamáció, rendelések, utánrendelések, hírlevél).
Nyertes ajánlattevő köteles biztosítani, hogy az internetes adatbázisban vagy az árlistán akciós áron kínált könyveket Ajánlatkérő az aktuális akciós áron vásárolhassa meg, amennyiben az kedvezőbb a szerződésben felkínált engedményes árnál.
A nyertes Ajánlattevőnek a megrendelt könyvet (könyveket) a megrendeléstől számított maximum 2 héten belül le kell szállítani.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szállítási határidő (munkanapban megadva, az ajánlati elem legkedvezőbb értéke: 1 munkanap, legkedvezőtlenebb értéke: 10 munkanap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1500000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/04/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pontban megjelölt kezdő időpont tervezett időpont, az a közbeszerzési eljárás esetleges elhúzódása esetében módosulhat, mely nem érinti a bef. határidejét.
Kieg. II.2.5) ponthoz:Kiadói árlistából biztosított kedvezmény, kedvezmény%-ban(Megrendeléskor érvényes kiadói árlistában szereplő bruttó kiskereskedelmi ár mínusz kedvezmény% (csak egész szám lehet) mértéke %-ban kifejezve (min. 39%)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész vonatkozásában:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll vagy az eljárás során következik be.
A kizáró okok igazolásának ellenőrzését Ajánlatkérő két körben végzi: 1.körben az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) alapján,2.körben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat körében kerül sor. Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az EEKD-val egyidejűleg köteles benyújtani. Az EEKD-t közös ajánlattétel esetén az egyes közös ajánlattevők tekintetében külön-külön kell benyújtania. Az egyes közös ajánlattevők nevében az EKR rendelet (424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet) 13.§(2)bek szerinti meghatalmazott jár el.
Az EEKD-ban ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az ajánlatában benyújtott, kitöltött űrlappal, a Kr. 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a kizáró okok fenn nem állásást, figyelemmel a Kr. 3. § (2) bek. és az EKR rendelet13. § (2) bek.-re.
Ajánlattevők kizáró okok hatálya alatt nem állásának igazolása (Kbt. 69.§ (4)-(7) bek.) a Kr. 8. §, 10. § [kivéve a Kr. 8. § ib) és 10.§ gb)] ,12§, 14-16.§. szerint történik, alvállalkozók esetében a Kr. 15. § irányadó.
A Kr. 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell benyújtani, az Ajánlatkérő által kiadott űrlap kitöltésével. Az EEKD-ban az ajánlattevőnek fel kell tüntetni az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amelyek kapacitására nem támaszkodik.
A Kr. 1. § (7) bekezdés irányadó. Változásbejegyzés vonatkozásában irányadó a Kr.13.§.
A Kr. 13.§-ában foglaltak szerint ajánlattevőnek/közös ajánlattevőnek folyamatban lévő változásbejegyzésieljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkeztetését igazoló cégbírósági dokumentumot (másolatban). A változásbejegyzés vonatkozásában nyilatkozni szükséges az EKR rendszerben szereplő űrlapban. A nyilatkozatot az EKR rendszerben, az eljárásfelületén a megfelelő cellák kitöltésével kell benyújtani. Az EKR-ben az ajánlatkérő a közbeszerzésidokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját,amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni. Nemleges nyilatkozat is benyújtandó.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében ha az Ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet a szabályozott piacon nem jegyeznek és a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pm.tv.) 3.§ 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonossal rendelkezik, akkor valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a Pm.tv. 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti igazolások benyújtásakor, továbbá nyilatkozni szükséges, hogy ajánlattevő olyan társaságnak minősül-e, melyet a szabályozott piacon jegyeznek.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Nem kerül előírásra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Nem kerül előírásra.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmassági feltételnek való megfelelés ellenőrzését Ajánlatkérő 2 körben végzi: 1. körben az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) alapján. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bek. alapján az alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát (Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri), így elegendő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. részének (alfa) szakaszát kitölteni. 2. körben: A Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdése alapján az utólagos igazolási kötelezettség körében, a műszaki, illetve szakmai alkalmasság alátámasztása céljából benyújtandó igazolások:
M1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban végzett a közbeszerzés tárgya szerinti (könyv szállítás) szállításainak ismertetése. Ajánlattevőnek az M1). pontban előírt műszaki-szakmai alkalmassági követelménynek való megfelelését a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján kell igazolnia. Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat: a szállítás tárgya, olyan részletességgel, hogy abból a műszaki, illetve szakmai alkalmasság megállapítható legyen, szállítás mennyisége, az ellenszolgáltatás mértéke, a teljesítés kezdő és befejező időpontja (év/hónap/nap bontásban), a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve, email címe és telefonszáma, nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referenciamunka akkor tekinthető a felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven (36 hónapon) belül teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja erre az időszakra esik, de az legfeljebb 6 éven belül megkezdett. Amennyiben a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban / referencianyilatkozatban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó részösszeget (Kr. 21./A. §)
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M.1. alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Más szervezetek kapacitásaira való támaszkodás esetén felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdéseire. Ajánlatkérő jelzi, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján a műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1), Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (36 hónap), szerződésszerűen teljesített, közbeszerzés tárgyára (könyv szállítás) vonatkozó:
az 1. rész vonatkozásában: összesen legalább nettó 45 M Ft értékű könyv szállítására vonatkozó referenciával. Ezen referencia több szerőzédessel is teljesíthető.
a 2. rész vonatkozásában: összesen legalább nettó 1 M Ft értékű idegen nyelvű könyv szállítására vonatkozó referenciával. Ezen referencia több szerőzédessel is teljesíthető.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Előleg, ajánlati biztosíték nincs. A kifizetés pénzneme HUF. Az áruk ellenértéke szerződéstervezetben rögzítettek szerint, a Vevő által jóváhagyott elszámolást követően kerül megfizetésre a ténylegesen leszállított mennyiség alapján követően átutalással, forintban a Kbt. 135. § (1),(5),(6) bek., továbbá a 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bek. szerint 30 napon belül. Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. § szerint jár el.
Késedelmi kötbér: amennyiben a késedelemért felelős, mértéke az eseti megrendelés során le nem szállított árú ÁFA nélkül számított szerződéses értékének 1%-a naponta a teljesítés napjáig, de legfeljebb az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő 15. naptári napig.
Meghiúsulási kötbér: amiért felelős a szerződés teljesítésének egésze, vagy az eseti megrendelés meghiúsul, mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 20%-a.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/03/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/03/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi. A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.A Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint az ajánlathoz csatolni kell a közbeszerzési dokumentumokban megadott minta szerinti felolvasólapot az EKR rendszerben, az eljárás felületén a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti információkat. Az EKR-ben az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Felolvasólap mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni.
2.Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban kell megadni.
3.Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében.
4.Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 71. § alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja, a Kbt. 71. § (6) bekezdés szerinti korlátozást nem alkalmazza.
5.Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot az eljárás során nem alkalmazza.
6.Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdésére (ajánlati nyilatkozat).Azon nyilatkozatokat, melyek az EKR rendszerben előállításra kerültek, az eljárás felületén a megfelelő cellák kitöltésével kell benyújtani. Az EKR-ben elektronikus űrlapként létrehozott nyilatkozatok alkalmazása kötelező!
7.Fordítás: az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni (Kbt. 47. § (2) bekezdés)
8.Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § alapján kell eljárni. Amennyiben több gazdasági szereplő közösen tesz ajánlatot a közbeszerzési eljárásban, akkor csatolniuk kell az erre vonatkozó megállapodást. Közös ajánlattételre vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
9.A közbeszerzési eljárásban az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Amennyiben Ajánlattevő nem kíván kapacitást nyújtó szervezetet igénybe venni, nemleges nyilatkozat is csatolandó.
10.Abban az esetben, ha Ajánlattevő ajánlata üzleti titkot tartalmaz, azt az EKR rendszerben elkülönítve kell kezelni, és a Kbt. 44. §-ára tekintettel csatolni kell indoklását, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet.
11.Aláírás igazolása: Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is.
12.Értékelésmódszere:Ellenszolgáltatás (kedvezmény%): egyenes arányosítás, teljesítési határidő: fordított arányosítás.adható pontszám: 0-100
13. Eljáró FAKSZ: Bartók Ágnes (3525 Miskolc, Kazinczy u. 10. fsz. 4.; bartok@eszker.eu, 00950)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák