Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/215
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.08.
Iktatószám:21328/2019
CPV Kód:30199000-0
Ajánlatkérő:Méliusz Juhász Péter Könyvtár
Teljesítés helye:Ajánlatkérő székhelye: 4026 Debrecen, Bem tér 19/D.;Ajánlatkérő székhelye: 4026 Debrecen, Bem tér 19/D.;Ajánlatkérő székhelye: 4026 Debrecen, Bem tér 19/D.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.11.22.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Méliusz Juhász Péter Könyvtár
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47513105
Postai cím: Bem Tér 19/D
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tamásné Kovács Adrienn
Telefon: +36 52502430
E-mail: kovacs.adrienn@meliusz.hu
Fax: +36 52502470
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.meliusz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.meliusz.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001380882019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001380882019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: TOP-6.9.2-16 projekt eszközbeszerzése
Hivatkozási szám: EKR001380882019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30199000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlatkérő pályázati forrásból árubeszerzést kíván megvalósítani 3 részben
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Dekorációs termékek
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39298900-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye: 4026 Debrecen, Bem tér 19/D.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő tárgyi eljárásban az alábbi kreatív anyagokat/dekorációs termékeket kívánja beszerezni a közbeszerzési dokumentáció részét képező árazatlan költségvetés műszaki specifikációja szerint:
Megnevezés Mennyiség Mennyiségi egység
3D Dekor toll 10 db
Akril festék 30 db
Akril festék textilre 20 db
Alumínium fólia 40 db
Antikoló paszta 2 db
Antikoló paszta 2 db
Dekorgumi csomag 150 db
Dekorkarton 120 db
Dekorkarton 150 db
Dekorszalvéta 300 db
Dekupázs ragasztólakk 200 db
Dekupázs lakk 40 db
Ékszerkapocs 5 db
Emblémázott póló 30 db
Extrafinom ausztrál merino szalaggyapjú 50 db
Fa pálcika 5 db
Fa spatula 1 db
Fémdomborító 20 db
Festhető ablakdísz 90 db
Festhető fa figurák 90 db
Festősablon 30 db
Filc anyag 500 db
Fonal 50 db
Fotótartós kulcstartó 90 db
Gyöngyfűző drót 2 db
Hungarocell figurák 150 db
Hungarocell gömb 150 db
Kásagyöngy 30 db
Kosárfonó alap 40 db
Koszorú alap 24 db
Len kötöző madzag 45 db
Lenvászon 10 méter
Lenvászon szatyor 90 db
Lenvászon szatyor 60 db
Levegőn száradó gyurma 6 db
Mágnes korong 30 db
Matt akril festék 20 db
Mini cserép 50 db
Mintás ragasztószalag 60 db
Mozgó szemecske 44 db
Natúr ajándéktasak 50 db
Natúr fa doboz 80 db
Natúr fa doboz csatos 60 db
Natúr fagolyó 3 db
Natúr fagolyó 40 db
Natúr képkeret 60 db
Olló 5 db
Olló készlet 30 db
Öntapadós tapéta 5 db
Papírgolyó 10 db
Patchwork tű 10 db
Peddignád 2 db
Polisztirol gömb 60 db
Ragasztópisztoly 15 db
Ragasztópisztolyhoz ragasztórúd 150 db
Repesztőlakk szett 4 db
Rizspapír dekupázshoz 30 db
Stencilező sablonok 6 db
Szappan 5 db
Száraz virágok, termések 12 db
Színes pom-pom 20 db
Szivacsecset készlet 5 db
Tárolódobozok 40 db
Termés csomag 25 db
Textil szalag 700 méter
Textilfesték 20 db
Textilfilc 12 db
Üvegfesték 30 db
Üveggolyó 6 db
Üvegmatrica festék 20 db
Virágkötő krepp papír 10 db
Zöld virágkötő drót 1 db
Zseníliadrót 150 db
Zsugorodó fólia 20 db
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek részletes műszaki specifikációját, további minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott ártáblázat (xlsx fájl ) tartalmazza. Valamennyi árura kötelező az ajánlattétel.
Az ajánlati árnak minden termék esetében tartalmaznia kell a kiszállítás és amennyiben releváns a beüzemelés költségét is.
A műszaki leírásban referencia termék megnevezése mezőkben feltüntetett konkrét típus egy az Ajánlatkérő számára a műszaki leírásnak megfelelő terméket tartalmaz, a tárgy jellegének egyértelmű meghatározását szolgálja.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó díj (Ft) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 400
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.9.2-16 – DE1-2017
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés: Irodaszerek
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30199000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye: 4026 Debrecen, Bem tér 19/D.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő tárgyi eljárásban az alábbi irodaszereket/papírárut kívánja beszerezni a közbeszerzési dokumentáció részét képező árazatlan költségvetés műszaki specifikációja szerint:
Megnevezés Mennyiség Mennyiségi egység
Alkoholos filc 30 db
Alkoholos filc 30 db
Vázlatfüzet 36 db
Iratcsipesz 70 doboz
Iratcsipesz 65 doboz
Boríték 2800 db
Ceruza háromszög (2B) 72 db
Ceruza háromszög (HB) 72 db
Csillámtoll készlet 4 csomag
Ecset 60 db
Ecset 20 db
Ecsetkészlet 30 db
Elválasztócsík 2 csomag
Etikett 5 doboz
Felírótábla 50 db
Fénymásoló papír 300 csomag
Fénymásoló papír 200 csomag
Filc szövegkiemelő 56 készlet
Filc alkoholos 168 db
Formalyukasztó 40 db
Fotókarton 500 db
Fotópapír 20 csomag
Gémkapocs 140 doboz
Gémkapocs 140 doboz
Genotherma 70 csomag
Genotherma 70 csomag
Golyóstoll 2200 db
Gumismappa 420 db
Gyurmaragasztó 168 db
Hibajavító Roller 14 db
Hibajavító rollerbetét 42 db
Iratrendező 142 db
Iratsín 100 db
Irattartó tálca 14 db
Kétoldalas ragasztólap 40 db
Krepp papír 20 db
Lamináló fólia 5 csomag
Lyukasztó 14 db
Mágneses tapadókeret 40 db
Natúr jegyzetfüzet 500 db
Notesz 60 csomag
Nyomdakészlet önfestékezős 60 db
Oldaljelölő 56 db
Olló 60 db
Olló 14 db
Origami 30 csomag
Öntapadó jegyzettömb 56 csomag
Nyomtatópatron 10 db
Nyomtatópatron 5 db
Nyomtatópatron 15 db
Nyomtatópatron 15 db
Nyomtatópatron 5 db
Nyomtatópatron 5 db
Polyásdosszié 140 db
Polyásdosszié 140 db
Radír 20 db
Ragasztó stift 640 db
Ragasztószalag 140 db
Ragasztószalag 140 db
Ragasztószalag tépő 14 db
Roller (toll) 5 db
Rollerbetét 5 db
Spirálfüzet 42 db
Spirálfüzet 42 db
Spirálfüzet 28 db
Színes ceruza 360 csomag
Színes filctoll 300 csomag
Tapétavágó 28 db
Tépőtömb 56 db
Tépőtömb 56 db
Térképtű 56 doboz
Tűfilc 30 db
Tűfilc 30 készlet
Tűzőgép 14 db
Tűzőkapocs 42 doboz
Zselés tollkészlet 20 készlet

Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek részletes műszaki specifikációját, további minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott ártáblázat (xlsx fájl ) tartalmazza. Valamennyi árura kötelező az ajánlattétel.
Az ajánlati árnak minden termék esetében tartalmaznia kell a kiszállítás és amennyiben releváns a beüzemelés költségét is.
A műszaki leírásban referencia termék megnevezése mezőkben feltüntetett konkrét típus egy az Ajánlatkérő számára a műszaki leírásnak megfelelő terméket tartalmaz, a tárgy jellegének egyértelmű meghatározását szolgálja.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó díj (Ft) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 400
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.9.2-16 – DE1-2017
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés: Társasjátékok
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 37524200-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye: 4026 Debrecen, Bem tér 19/D.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő tárgyi eljárásban az alábbi társasjátékokat kívánja beszerezni a közbeszerzési dokumentáció részét képező árazatlan költségvetés műszaki specifikációja szerint:
Megnevezés Mennyiség Mennyiségi egység
7 Csoda - 7 Wonders 1 db
7 Csoda - 7 Wonders – Párbaj 1 db
Azul 1 db
Bla bla bla 1 db
Boldog lazac 30 db
Bűnügyi krónikák 1 db
Century A kelet csodái 1 db
Century Fűszerút 1 db
Concept 3 db
Concordia – magyar 1 db
Cortex 30 db
Csaló molyok 30 db
Delta Vision – Fesztáv társasjáték 1 db
Difference (különbség kereső) (kártya) 10 db
Dixit – kalandok (kiegészítő) 1 db
Dixit - látomások (kiegészítő) 1 db
EladLak 30 db
Fedőnevek 2 db
Five tribes – magyar 1 db
Granna Breki 10 db
Hacker játszma 30 db
Hanabi (kártya) 20 db
Hellapagos 5 db
HIVE pocket stratégiai társasjáték 30 db
Időfutár 2 db
Igen? – társasjáték 5 db
Imagine 5 db
Kabuki (kártya) 20 db
Kaméleon 10 db
Kódfejtők 1 db
Kuflinyomozók társasjáték 1 db
Kuruzslók Quedlinburgban – magyar 1 db
Kütyük 1 db
Mars terraformálása 1 db
Mars terraformálása – a kezdetek kiegészítő 1 db
Mars terraformálása – Hellas és Elysium kiegészítő 1 db
Miaubirintus (kártya) 30 db
Pandemic Iberia 1 db
Pandemic Róma bukása 1 db
Patchwork – magyar 3 db
Piszkos Fred társasjáték 1 db
Robbanó cicák 1 db
Rumini – a küldetés társasjáték 1 db
Rumini römi (kártya) 30 db
Sagrada 1 db
Santorini társasjáték 1 db
Splendor 3 db
Talisman 1 db
Terra Mystica 1 db
The Mind – Érezz rá! – Társasjáték 30 db
Ticket to Ride – Európa 1 db
Tiltott sivatag 5 db
Ürcsempészek 1 db
Vigyáz(z)6! – társasjáték 30 db
Z-Man Pandemic 1 db

Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek részletes műszaki specifikációját, további minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott ártáblázat (xlsx fájl ) tartalmazza. Valamennyi árura kötelező az ajánlattétel.
Az ajánlati árnak minden termék esetében tartalmaznia kell a kiszállítás és amennyiben releváns a beüzemelés költségét is.
A műszaki leírásban referencia termék megnevezése mezőkben feltüntetett konkrét típus egy az Ajánlatkérő számára a műszaki leírásnak megfelelő terméket tartalmaz, a tárgy jellegének egyértelmű meghatározását szolgálja.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó díj (Ft) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 400
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.9.2-16 – DE1-2017
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) m) és q) pontjának hatálya alá tartozik.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: K.r.) 17. § (1) bekezdés szerint EKR űrlapokon, egyszerű
nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. Alvállalkozó és adott esetben
alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában: Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően, a K.r. 17. § (2) bekezdése alapján csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt.
62. § (1) bekezdés g)-k) m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának
igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)–k) m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. A
K.r. 17. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles
elfogadni, ha az ajánlattevő a K.r. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési
dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a
kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban
foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján. Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban
lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési
eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani [K.r. 13. §]. Az
EKR-ben az Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó
nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni és az ajánlat részeként benyújtani. A K.r
. 1. § (7) bek. alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően
kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A
Kbt. 69. § (11a) bekezdés. értelmében a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet az Ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus
úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri
figyelembe venni a bírálat során.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontja szerinti kizáró okok tekintetében előírt nyilatkozat a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívásra csatolandó.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M1.) A Kbt. 65. § (4) bekezdésének és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pont alapján az ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított három év legjelentősebb szállításaira vonatkozó referenciáit. Ajánlatkérő a felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb a felhívás feladását megelőző 6 éven (72 hónap) belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Ajánlatkérő a Kr. 21/A. §-a alapján teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha
a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A Kr. 23. § alapján az
ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott
igazolással lehet igazolni.
Az igazolás/nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
• a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, év-hónap-nap),
• a szerződést kötő másik fél (neve és címe, referenciát adó személy neve és elérhetősége (tel/fax/e-mail),
• szállítás tárgya és mennyisége (olyan részletességgel, hogy az alapján az alkalmassági követelménynek való megfelelés
megállapítható legyen),
• teljesítés aránya (közös teljesítés esetén)
• továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó szervezet a teljesítést konzorciumban
végezte, az ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó vállalkozásra eső hányadát veszi
figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő
megfelelést. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy
személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben a Kbt. 65. § (9) és (11)-(12) bekezdés szerint kell eljárni.
M2.) A Kbt. 65. § (4) bek. és a 321/2015. (X.30.) Kr. rendelet 21. § (1) bek. h) pontja alapján ajánlattevő csatoljon a 2. rész tekintetében 1 db mintapéldányt a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki specifikációban foglalt áruk vonatkozásában az alábbiak szerint:
- a leadott mintapéldányoknak meg kell egyezniük az ajánlattevő által az ajánlatában megajánlott pontos típusokkal, tulajdonságokkal
A mintapéldányokra vonatkozó további részletszabályok a KD-ban találhatóak.

A Kbt. 114. § (2) bek. szerint nyilatkozni szükséges, hogy az igazolni kívánt alkalmassági követelmény teljesül, a részletes adatokat azonban nem köteles megadni.
A Kbt. 69. § (4) bek. alapján az értékelési részszempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőtől az alkalmassági követelmény igazolása érdekében kéri ajánlatkérő benyújtani a jelen pontban foglaltak szerint az igazolásokat.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1.)Alkalmatlan az AT ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített:
1., 2. rész:
- legalább 2.000 db (azaz kettőezer darab) papír-írószer és/vagy irodai kellékek és/vagy kreatív/dekorációs anyagok szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.
3. rész: - legalább 200 db (azaz kettőszáz darab) játékok és/vagy társasjátékok szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.
Valamennyi rész esetében a referencia mennyiségek több referenciával is teljesíthetőek.
M2.) Alkalmatlan az AT, ha a 2. részben megajánlott termékek mintapéldánya az adott termékre vonatkozó műszaki specifikációban foglalt szakmai követelménynek nem megfelelő.
AK a szakmai bírálat során a mintapéldányok alapján azt vizsgálja, hogy a termékek a műszaki specifikációban leírt valamennyi követelménynek megfelelnek-e, a konkrét vizsgálati szempontokról AK a dokumentációban rendelkezik.

A fenti M1-M2.) pontban rögzített feltétel és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Valamennyi rész esetében:
Késedelmi kötbér: A késedelmi kötbér naptári napi mértéke a késedelemmel érintett napokra vonatkozóan a nettó díj 1 %-a/naptári nap.A késedelmi kötbér maximum 20 napig kerül felszámításra, ezt követően a Vevő jogosult a szerződéstől
egyoldalú jognyilatkozattal elállni illetve azt felmondani, és a késedelem idejére vonatkozó késedelmi kötbér mellett a meghiúsulási kötbért is érvényesíteni.
Hibás teljesítési kötbér: A hibás teljesítési kötbér a vételár nettó értékének 10 %-a / hibás teljesítés. Hibás
teljesítési kötbér legfeljebb 2 alkalommal érvényesíthető, melyet követő ismételt hibás teljesítés után Vevő a szerződést felmondhatja, illetve attól elállhat, mely esetekben Vevő a már érvényesített hibás teljesítési kötbér összegével csökkentett összegű meghiúsulási kötbért érvényesít.
Meghiúsulási kötbér: Vevő abban az esetben érvényesítheti, ha az Eladó olyan okból, amelyért felelős, nem teljesít,
vagy amennyiben a hibás teljesítési kötbér kétszeri érvényesítést követően is hibásan teljesít, és Vevő a szerződéstől elállhat, vagy azt azonnali hatályú felmondással megszüntetheti. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó Vételár 20%-a.
Részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Valamennyi részben:
A számlák kifizetése utófinanszírozással történik a 272/2014.(XI.5.)Korm. rend. alapján.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít, 3 db (25%, 50%, 75% ) részszámla és 1 db végszámla benyújtására van lehetőség. A számlát az eszközök leszállítását, lerakását, kicsomagolását és összeszerelését (adott esetben) és beüzemelését (adott esetben) követően, Ajánlatkérő által történő elfogadást (birtokbavételt) és jóváhagyott teljesítésigazolást követően lehet benyújtani. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által elvégzett tevékenységről teljesítésigazolást állít ki, a Kbt. 135.§ (1) bekezdése
szerint. A teljesítés akkor megfelelő és igazolható, ha a vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak, ajánlati felhívásnak, közbeszerzési
dokumentumoknak és a nyertes ajánlattevő ajánlatának megfelelően történik meg a tevékenység elvégzése. Az igazolt teljesítés
ellenszolgáltatásának kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerinti fizetési határidővel történik, banki átutalással. A szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: HUF. Irányadó továbbá a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdései.

A szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: HUF.
Irányadó továbbá a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdései. Jelen projekt a felhívás II.2.12.) pontjában megjelölt forráson kivül az alábbi
projektekből valósul meg, 100,000000%-os támogatási intezitással: TOP-6.9.2-16-DE1-2017-00001, TOP-6.9.2-16-DE1-2017-00002,
TOP-6.9.2-16-DE1-2017-00003, TOP-6.9.2-16-DE1-2017-00004, TOP-6.9.2-16-DE1-2017-00005, TOP-6.9.2-16-DE1-2017-00006. 2017-
00001. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatban rögzíti, hogy nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem önálló, sem közös ajánlattevők tekintetében.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: 1.) Ajánlatkérő a 2. rész esetében a műszaki specifikációban foglaltak szerint írja elő egyes áruk esetében a jótállási időszakot.
2.) Valamennyi részben: A teljesítési határidő 400 nap, mely során előteljesítés nem megengedett tekintettel arra, hogy az egyes áruk esetében azok felhasználhatósági ideje/szavatossága és tárolásának megoldása nem megoldható/korlátozott.
A részteljesítési határidők:
- 1. részteljesítés: a teljes nettó díj min. 25 %-nak megfelelő értékű áru leszállítása a szerződés aláírását követő 15. napig
- 2. részteljesítés: a teljes nettó díj min. 50 %-nak megfelelő értékű áru leszállítása a szerződés aláírását követő 90. napig
- 3. részteljesítés: a teljes nettó díj min. 75 %-nak megfelelő értékű áru leszállítása a szerződés aláírását követő 210. napig
- végteljesítés: valamennyi áru leszállítása a szerződés aláírását követő 400. napig
A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételeket a közbeszerzési dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/11/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/11/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR rendszer a
bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban
szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása az EKR r. 15. §-ának (2), bek., Kbt. 68. § alapján az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: A hiánypótlás lehetősége a Kbt. 71.§ rendelkezéseinek megfelelően biztosított.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1.) Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös
ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális
tartalommal.
2.) Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő az ajánlatában nyilatkozzon a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a)-b) pontjai tekintetében (nemleges nyilatkozat is csatolandó).
3.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozatát.
4.) Ha az ajánlatkérő a megküldött
írásbeli összegzésben a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt is meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén az
ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést.
5.) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (4) -(5) bekezdéseiben meghatározottakat.
6.) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
7.) A nyertes AT kiválasztására szolgáló ért. szempontrendszer alkalmazásáról szóló a Közbesz. Hatóság (KÉ. 2019. évi 106. szám, 2019. június 4. ) közzétett útmutatója tartalmazza. Értékelési szempont: A Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont szerinti legalacsonyabb ár, tekintettel arra, hogy
ajánlatkérő igényeinek csak a beszerzés tárgyát képező – műszaki leírásban specifikált – konkrét paraméterekkel rendelkező eszközök
felelnek meg, és a meghatározott műszaki paraméterekhez képesti minőségi többlet ajánlatkérő számára nem jár gyakorlati,
funkcionális előnnyel, melyre tekintettel a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a
legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
8.) Az ajánlathoz csatolni kell a Közbeszerzési Dokumentumok részeként kiadott, az ajánlattevő
által teljes körűen beárazott ártáblázatot, mely tartalmazza az áruk részletes leírását,mely
táblázat szakmai ajánlatnak minősül a Kbt. 76.§ (13) bek. szerint. Továbbá az EKR-ben be kell nyújtani a "NYILATKOZAT megajánlott áru műszaki paramétereiről" c. űrlapot, melyben meg kell jelölni a megajánlott termékek gyártóját, azonosítóját/típusát, származási
helyét (országot), olyan módon, hogy az előírt műszaki paramétereknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
9.) Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell: adatvédelmi rendelkezések elfogadásáról, a Kbt. 25. § szerinti összeférhetetlenségről, üzleti titokról (EKR űrlap) és fordításról (EKR űrlap).
10.) A műszaki leírásban referencia termék megnevezése mezőkben feltüntetett konkrét típus egy az Ajánlatkérő számára a műszaki leírásnak megfelelő terméket tartalmaz, a tárgy jellegének egyértelmű meghatározását szolgálja. A 321 /2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell a felhívás II.2.4. pontjában foglaltakra, mely alapján az
Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a
hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai
ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól
származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
11.) FAKSZ: Dr. Papp-Lada Beáta (00476), Dr. Sütő Gyöngyi (00732).
12.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot cégszerűen aláíró, továbbá
– adott esetben – az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó kapacitást nyújtó szervezet aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V.
törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját.
13.) Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben történik, azonban a Kbt. 41/C. § (4) bekezdés szerinti esetekben, ha nincs lehetőség az EKR-ben történő kommunikációra, úgy a következő elérhetőségek is használhatóak: fax: +36 52783658, e-mail: jszkkft@ gmail.com.
14.) Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott
követelményekkel, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokat az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatban a Kbt. 40-41/C §-a az irányadó. A Kbt. 41/B. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő rögzíti, hogy az EKR-ben csatolt formában benyújtandó elektronikus dokumentumoknak .jpeg, vagy .pdf fájlformátumúaknak kell lenniük, míg az ártáblázatot cégszerűen aláírt .jpeg, vagy . pdf ÉS xls/xlsx formában is kéri benyújtani. A dokumentumok csatolhatóak egy vagy több file-ban.
15.) A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015.évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni.
16.) Ajánlatkérő helyszíni bejárást és konzultációt nem tart.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/11/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges