Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/213
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.06.
Iktatószám:21351/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Tóth Krisztián őstermelő
Teljesítés helye:9094 Tápszentmiklós, Külterület hrsz. 0171/17.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Agrotech-Komfort Kft;Bódis Ferenc
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tóth Krisztián őstermelő
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75037637
Postai cím: Rákóczi Utca 1
Város: Tápszentmiklós
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9094
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Krisztián
Telefon: +36 205381201
E-mail: toth.krisztian0501@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://eutender.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kisméretű terménytároló, szárító
Hivatkozási szám: EKR000586702018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Tisztító-szárító-tároló építmények
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9094 Tápszentmiklós, Külterület hrsz. 0171/17.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tisztító-szárító-tároló építmények telepítése és a telepítéshez és működéshez szükséges építési munkák kivitelezése.
A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
Amennyiben a Dokumentáció bármely pontjában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, azt minden esetben úgy kell értelmezni, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és úgy értelmezendő, hogy a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is szerepel mellette.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP2-4.1.2-16

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
20733 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Tisztító-szárító-tároló építmények
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/30 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Agrotech-Komfort Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29356687
Postai cím: Ipartelepi Ut 32-36
Város: Szentes
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6600
Ország: Magyarország
E-mail: olahm@vnet.hu
Telefon: +36 302192823
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem

Hivatalos név: Bódis Ferenc
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73316321
Postai cím: Petőfi Út 25
Város: Lázi
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9089
Ország: Magyarország
E-mail: bodisf@invitel.hu
Telefon: +36 303513181
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 135839537
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9094 Tápszentmiklós, Külterület hrsz. 0171/17.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tisztító-szárító-tároló építmények telepítése és a telepítéshez és működéshez szükséges építési munkák kivitelezése.
A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
Amennyiben a Dokumentáció bármely pontjában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, azt minden esetben úgy kell értelmezni, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és úgy értelmezendő, hogy a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is szerepel mellette.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 135839537
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Agrotech-Komfort Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29356687
Postai cím: Ipartelepi Ut 32-36
Város: Szentes
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6600
Ország: Magyarország
E-mail: olahm@vnet.hu
Telefon: +36 302192823
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: Bódis Ferenc
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73316321
Postai cím: Petőfi Út 25
Város: Lázi
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9089
Ország: Magyarország
E-mail: bodisf@invitel.hu
Telefon: +36 303513181
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/10/29 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződésmódosítás keretében kizárólag a teljesítési határidő módosítására került sor a következő indokok alapján:
A 2019. május hónapban lehullott, a szokásos éves átlagnál jóval jelentősebb mennyiségű (Tápszentmiklóson~140 mm) csapadék miatt a munkaterület megközelítése a mezőgazdasági telephely belső útjainak nagymértékű károsításával lett volna lehetséges, mely Megrendelőnek aránytalanul nagy érdeksérelmet okozott volna, továbbá a kőzúzalékot szállító teherautó semmilyen módon nem tudta megközelíteni az építési helyszínt.
A tároló silók, a porkamra és a tranzit siló helyén kiemelt munkaárokban felgyülemlett víz olyan mélyen átáztatta az altalajt, hogy az esőzések után több héttel volt csak lehetőség elkezdeni a siló alap kiemelését. Ezután megint sok csapadék esett így megint egy hétig nem lehetett folytatni a munkát. A már ott lévő kőzúzalék tömörítése sem volt lehetséges a nagy víztartalom miatt. A porkamra és a tranzit siló helyén zúzott kő feltöltést és tömörítést emiatt csak később tudta Vállalkozó elvégezni.
Mivel a beruházás az esőzések kezdetekor abban a stádiumban volt, hogy az egész területen megtörtént a lehumuszolás és a szükséges mélységű földkiemelés, ezért a sok csapadék lehetetlenné tette az altalaj és a feltöltések megfelelő tömörítését, tükrök kialakítását, ami a munkák folytatásának alapja lett volna.
Mivel az építési folyamatok szorosan egymásra épülnek nem volt olyan munkafázis amit ezen körülmények mellett Vállalkozó el tudott volna végezni.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A 2019. május hónapban lehullott, a szokásos éves átlagnál jóval jelentősebb mennyiségű csapadék miatt a munkaterület megközelítése a mezőgazdasági telephely belső útjainak nagymértékű károsításával lett volna lehetséges.
A tároló silók, a porkamra és a tranzit siló helyén kiemelt munkaárokban felgyülemlett víz olyan mélyen átáztatta az altalajt, hogy az esőzések után több héttel volt csak lehetőség elkezdeni a siló alap kiemelését. A már ott lévő kőzúzalék tömörítése sem volt lehetséges a nagy víztartalom miatt. A porkamra és a tranzit siló helyén zúzott kő feltöltést és tömörítést emiatt csak később tudta Vállalkozó elvégezni.
Mivel a beruházás az esőzések kezdetekor abban a stádiumban volt, hogy az egész területen megtörtént a lehumuszolás és a szükséges mélységű földkiemelés, ezért a sok csapadék lehetetlenné tette az altalaj és a feltöltések megfelelő tömörítését, tükrök kialakítását, ami a munkák folytatásának alapja lett volna.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 135839537 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 135839537 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben