Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/213
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.06.
Iktatószám:21355/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Pécsi Tudományegyetem
Teljesítés helye:7624 Pécs, Ifjúság út 6. „A” ép. (hrsz: 4903/2): A402, A508, A103, A105, „B” ép. (hrsz: 4899/1): Biomechanikai labor „C” ép. (hrsz: 4903/2): C106-1, C106-2, C106, „F” ép. (hrsz: 4907/3): 205-ös labor
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Cserkúti Generál Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécsi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89809802
Postai cím: Vasvári Pál Utca 4.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szabó-Gothard Máté
Telefon: +36 72501500
E-mail: kozbeszerzes@pte.hu
Fax: +36 72536345
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pte.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.pte.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: PTE TTK Sportcsarnok és laborok felújítása
Hivatkozási szám: EKR000082112018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Laboratóriumok és tantermek
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7624 Pécs, Ifjúság út 6. „A” ép. (hrsz: 4903/2): A402, A508, A103, A105, „B” ép. (hrsz: 4899/1): Biomechanikai labor „C” ép. (hrsz: 4903/2): C106-1, C106-2, C106, „F” ép. (hrsz: 4907/3): 205-ös labor
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. szám alatti telephelyén található egyéb laboratóriumok és tantermek felújítása a Szerződésben, szabványokban és jogszabályokban, valamint az Ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint. A felújításra kerülő épület teljes területe 582,53 m2. . I-II. műszaki ütem:
A” ÉPÜLET
IFAE FIZIKAI INTÉZET MÁSODIK EMELET, A/402 HALLGATÓI LABORATÓRIUM (FOTÓLABOR):1 db labor: 49,86 m2
IFAE FÖLDRAJZI INTÉZET, 3.EMELET,LABORATÓRIUM:1 db labor: 70,44 m2
IFAEA KÉMIAI INTÉZET, ALAGSOR LABORATÓRIUMOK: 2 db labor, 27,47 m2, 49,97 m2
C” ÉPÜLET
IFCEF KÉMIAI INTÉZET EMELET, IFCE 106-1 - 106-2 LABOR HELYISÉGEK ÉS C 106 IRODA és ELŐKÉSZÍTŐ: 1db előkészítő 14,16 m2, 2db labor helyiség, 25,81 m2, 35,83 m2, 1db iroda: 9,99 m2
B” ÉPÜLET
IFBE SPORTTUDOMÁNYI ÉS TESTNEVELÉSI INTÉZET BIOMECHANIKA LABOR,FÖLDSZINTI LABOR: 1 db labor: 37,14 m2
IFBE SPORTTUDOMÁNYI ÉS TESTNEVELÉSI INTÉZET BIOMECHANIKA LABOR EMELET, CARDIO FITNESS: 1db labor: 53, 43 m2
IFTE MATEMATIKAI ÉS INFORMATIKAI INTÉZET TECHNIKAI SZÁRNY: 1 db labor 70,17 m2
IFAE FIZIKAI INTÉZET/ A/408 ELŐADÓ: 1 db előadó terem: 116,49 m2
Ajánlatkérő 72 órás próbaüzemet, valamint a megrendelői személyzet legalább 4 óra időtartamban történő oktatását várja el nyertes Ajánlattevőtől a szerződéstervezetekben részletezett feltételek szerint.
A szerződés tárgya által indokolt vagy jogszabályban meghatározott esetek kivételével a műszaki leírás nem hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha az egyes gazdasági szereplők vagy termékek előnyben részesítéséhez vagy kiszorításához vezetne. Az ilyen hivatkozás csak kivételes esetekben engedhető meg, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
11112 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Laboratóriumok és tantermek
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/29 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Cserkúti Generál Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89674284
Postai cím: Mester Utca 38
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@csgeneral.hu
Telefon: 0672518288
Internetcím(ek): (URL)
Fax: 0672518289
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 61780352
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7624 Pécs, Ifjúság út 6. „A” ép. (hrsz: 4903/2): A402, A508, A103, A105, „B” ép. (hrsz: 4899/1): Biomechanikai labor „C” ép. (hrsz: 4903/2): C106-1, C106-2, C106, „F” ép. (hrsz: 4907/3): 205-ös labor
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. szám alatti telephelyén található egyéb laboratóriumok és tantermek felújítása a Szerződésben, szabványokban és jogszabályokban, valamint az Ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint. A felújításra kerülő épület teljes területe 582,53 m2. . I-II. műszaki ütem:
A” ÉPÜLET
IFAE FIZIKAI INTÉZET MÁSODIK EMELET, A/402 HALLGATÓI LABORATÓRIUM (FOTÓLABOR):1 db labor: 49,86 m2
IFAE FÖLDRAJZI INTÉZET, 3.EMELET,LABORATÓRIUM:1 db labor: 70,44 m2
IFAEA KÉMIAI INTÉZET, ALAGSOR LABORATÓRIUMOK: 2 db labor, 27,47 m2, 49,97 m2
C” ÉPÜLET
IFCEF KÉMIAI INTÉZET EMELET, IFCE 106-1 - 106-2 LABOR HELYISÉGEK ÉS C 106 IRODA és ELŐKÉSZÍTŐ: 1db előkészítő 14,16 m2, 2db labor helyiség, 25,81 m2, 35,83 m2, 1db iroda: 9,99 m2
B” ÉPÜLET
IFBE SPORTTUDOMÁNYI ÉS TESTNEVELÉSI INTÉZET BIOMECHANIKA LABOR,FÖLDSZINTI LABOR: 1 db labor: 37,14 m2
IFBE SPORTTUDOMÁNYI ÉS TESTNEVELÉSI INTÉZET BIOMECHANIKA LABOR EMELET, CARDIO FITNESS: 1db labor: 53, 43 m2
IFTE MATEMATIKAI ÉS INFORMATIKAI INTÉZET TECHNIKAI SZÁRNY: 1 db labor 70,17 m2
IFAE FIZIKAI INTÉZET/ A/408 ELŐADÓ: 1 db előadó terem: 116,49 m2
Ajánlatkérő 72 órás próbaüzemet, valamint a megrendelői személyzet legalább 4 óra időtartamban történő oktatását várja el nyertes Ajánlattevőtől a szerződéstervezetekben részletezett feltételek szerint.
A szerződés tárgya által indokolt vagy jogszabályban meghatározott esetek kivételével a műszaki leírás nem hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha az egyes gazdasági szereplők vagy termékek előnyben részesítéséhez vagy kiszorításához vezetne. Az ilyen hivatkozás csak kivételes esetekben engedhető meg, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 0 vagy napban: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 64741007
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Cserkúti Generál Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89674284
Postai cím: Mester Utca 38
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@csgeneral.hu
Telefon: 0672518288
Internetcím(ek): (URL)
Fax: 0672518289
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/10/29 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A módosítás jellege:
Újonnan felmerülő műszaki igények, amelyek az Alapszerződésben nem szerepeltek, de szükségesek a rendeltetésszerű és biztonságos használat biztosításához és azok megvalósítására a vállalkozó képes és jogosult. A Felek ezzel összefüggésben elmaradó tételeket rögzítettek mindösszesen nettó 887.952,- Forint értékben. Az újonnan felmerülő műszaki igények értéke nettó 6.948.391,- Forint. A rendelkezésre álló tartalékkeret és az elmaradó tételek figyelembe vételével a módosítás értéke nettó 3.077.258,- Forint. A Felek a szerződésmódosítás jogalapjaként az újonnan felmerülő műszaki igények tekintetében a Kbt. 141. § (4) bekezdésének b) pontját, az elmaradó tételek tekintetében a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontját jelölték meg (A Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontjára való hivatkozás kiegészítő jogalapként jelenik meg a jogviszonyban, a módosítás fő alapja a Kbt. 141. § (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott feltételeknek való megfelelés.)
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A felmerülő műszaki igények saválló padozat és saválló munkapult beépítésére irányultak. Ezen munkálatok jellegüknél fogva sem végezhetőek el más kivitelező által, illetve a megrendelő által a munkapult kapcsán bekért előzetes indikatív árajánlat alapján is megállapítható, hogy a vállalkozó alacsonyabb áron képes biztosítani a munkák teljesülését.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 61780352 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 64741007 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben