Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/213
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.06.
Iktatószám:21363/2019
CPV Kód:48311100-2
Ajánlatkérő:Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.
Teljesítés helye:Ajánlatkérő székhelye, telephelyei és fióktelepei
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Innodox Technologies Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK00149
Postai cím: Váci út 45/B.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Stratégiai beszerzési osztály
Telefon: +36 14368202
E-mail: kozbeszerzes@nemzetiutdij.hu
Fax: +36 14368370
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nemzetiutdij.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nemzetiutdij.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: NÚSZ dokumentum-, és folyamatkezelést támogató rendszer bevezetése, támogatása/2018
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:48311100-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
NÚSZ dokumentum-, és folyamatkezelést támogató rendszer bevezetése, támogatása/2018
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:48311100-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye, telephelyei és fióktelepei
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
NÚSZ dokumentum- és folyamatkezelést támogató rendszer bevezetése és támogatása
1. A leszállított dokumentum- és folyamatkezelő rendszer
2 db fejlesztői licenc
200 db teljes jogú user licenc
120 db olvasási jogú user licenc
2. A dokumentum- és folyamatkezelő rendszer bevezetése
A dokumentum- és folyamatkezelő rendszer testre szabása (fejlesztése a NÚSZ igényeinek megfelelően)
A dokumentum- és folyamatkezelő rendszer és az SAP közötti interfész kialakítása
Dokumentum- és folyamatkezelő rendszer és az LKSZ között interfész kialakítása
Dokumentum- és folyamatkezelő rendszer és az iktató rendszer között interfész kialakítása
A testreszabott dokumentum- és folyamatkezelő rendszer üzembe helyezése, paraméterezése
Adatáttöltés
Tesztelés
Oktatás
3. A dokumentum- és folyamatkezelő rendszer követése és támogatása /3év
A dokumentum- és folyamatkezelő rendszer licencek szoftverkövetési díja/3 év
A dokumentum- és folyamatkezelő rendszer támogatási (support) díja/3 év
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/10/18 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/04/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
20089 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: NÚSZ dokumentum-, és folyamatkezelést támogató rendszer bevezetése, támogatása/2018.
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/18 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Innodox Technologies Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagyenyed u. 8-14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 58417778
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:48311100-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:48311100-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye, telephelyei és fióktelepei
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
NÚSZ dokumentum- és folyamatkezelést támogató rendszer bevezetése és támogatása
1. A leszállított dokumentum- és folyamatkezelő rendszer
2 db fejlesztői licenc
200 db teljes jogú user licenc
120 db olvasási jogú user licenc
2. A dokumentum- és folyamatkezelő rendszer bevezetése
A dokumentum- és folyamatkezelő rendszer testre szabása (fejlesztése a NÚSZ igényeinek megfelelően)
A dokumentum- és folyamatkezelő rendszer és az SAP közötti interfész kialakítása
Dokumentum- és folyamatkezelő rendszer és az LKSZ között interfész kialakítása
Dokumentum- és folyamatkezelő rendszer és az iktató rendszer között interfész kialakítása
A testreszabott dokumentum- és folyamatkezelő rendszer üzembe helyezése, paraméterezése
Adatáttöltés
Tesztelés
Oktatás
3. A dokumentum- és folyamatkezelő rendszer követése és támogatása /3év
A dokumentum- és folyamatkezelő rendszer licencek szoftverkövetési díja/3 év
A dokumentum- és folyamatkezelő rendszer támogatási (support) díja/3 év
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/10/18 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/10/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 58417778
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Innodox Technologies Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagyenyed u. 8-14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/10/08 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek az 1.3. pont szerinti indokok alapján az 1.2. pontban említett határidőt meghosszabbítják akként, hogy a teljesítési határidő 2019. október 31. napja lesz, így a Szerződés 2.1. pontjában lévő táblázat helyébe az alábbi lép:
Ajánlati elem teljesítési határidő
A műszaki követelményjegyzékben meghatározott rendszer bevezetésére vonatkozó (tesztelt éles verzió átadása beleértve az oktatást is)
éles indulás határideje: október 31.
36 hónapra vonatkozó követés és támogatás 36 hónap (éles indulás időpontjától számítva) folyamatosan köteles teljesíteni
Lehívható órakeretbe tartozó szolgáltatások eseti megrendelés tartalmazza a határidőt
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Felek rögzítik, hogy a szerződés módosítására a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján kerül sor tekintettel arra, hogy a szerződés módosítását olyan - alábbiakban felsorolt - körülmények tették szükségessé, melyeket ajánlatkérő kellő gondossággal nem láthatott előre, amelyek az alábbiak:
A GDPR követelmények teljesítése érdekében
a. a funkcionális fejlesztések és azokhoz kapcsolódó vállalkozói és felhasználói tesztelések kizárólag anonimizált adatokkal történhetnek
b. az integrációs fejlesztések és azokhoz kapcsolódó vállalkozói és felhasználói tesztelések kizárólag anonimizált adatokkal történhetnek
c. tesztmigrációk kizárólag anonimizált adatokkal történhetnek meg
• Az anonimizálás elvégzéséhez szükséges szoftverrel a Megrendelő nem rendelkezett, így a tesztelésre használandó adatbázisokat Megrendelő az anonimizálást végző szoftver beszerzését és paraméterezését követően hozta létre.
• Az anonimizálást végző szoftver beszerzéséhez és paraméterezéséhez szükséges időtartam alatt nem voltak megkezdhetőek az integrációs fejlesztések, a tesztmigrációhoz kapcsolódó feladatok és a tesztelés.
A teszt migrációs feladatok megkezdésének csúszása érinti az éles migráció megkezdését is. A fentiek összességében az 1. számú szerződésmódosításban meghatározott teljesítési határidőt érintik.
A szerződésmódosítás a szerződés szerinti ellenértéket nem növeli, a szerződés tárgyát nem érinti, nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 58417778 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 58417778 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/30 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben