Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/214
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.07.
Iktatószám:21396/2019
CPV Kód:50230000-6
Ajánlatkérő:Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Ajánlatkérő mérnökségeinek telephelyei vagy nyertes ajánlattevő műhelye a beavatkozás jellegétől függően.;Ajánlatkérő mérnökségeinek telephelyei vagy nyertes ajánlattevő műhelye a beavatkozás jellegétől függően.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.12.06.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:országos közutak üzemeltetése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35618302
Postai cím: Fényes Elek Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Falucskai Zoltán
Telefon: +36 18199171
E-mail: falucskai.zoltan@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://internet.kozut.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000833662019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000833662019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: országos közutak üzemeltetése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Univerzális eszközhordozók karbantartása
Hivatkozási szám: EKR000833662019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50230000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási keretszerződés ajánlatkérő jogszabályokban meghatározott országos közútfenntartási feladatainak ellátásához szükséges 203 db (az 1. részben 111 db, a 2. részben 92 db) Mercedes-Benz Unimog típusú univerzális eszközhordozó tehergépjárművek és vontatmányok karbantartására, garanciális időszak alatti és azon túli javítására, kapcsolódó szolgáltatások ellátására, valamint a javítástól független alkatrészellátás biztosítására a rendelkezésre álló keretösszeg (1. rész: 240 000 000 nettó HUF, 2. rész: 240 000 000 nettó HUF) kimerüléséig, de legkésőbb a szerződés aláírásától számított 24. hónap utolsó napjáig tartó határozott időtartam lejártáig, eseti megrendelés alapján. A részletes feladatleírást a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Kelet-magyarországi régió
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50230000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU3 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő mérnökségeinek telephelyei vagy nyertes ajánlattevő műhelye a beavatkozás jellegétől függően.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási keretszerződés AK jogszabályokban meghatározott országos közútfenntartási feladatainak ellátásához szükséges 111 db Mercedes-Benz gyártmányú tehergépjármű (Unimog U406/900; U1000-es sorozat valamint az U300, U318, U400 és U423 típuscsalád tagjai) és vontatmányaik karbantartására, garanciális időszak alatti és azon túli javítására, kapcsolódó szolgáltatások ellátására, valamint a javítástól független alkatrészellátás biztosítására a rendelkezésre álló keretösszeg (240 000 000 nettó HUF) kimerüléséig, de legkésőbb a szerződés aláírásától számított 24. hónap utolsó napjáig tartó határozott időtartam lejártáig, eseti megrendelés alapján. Amennyiben a szerződés időbeli hatálya alatt a típus-azonos (Mercedes-Benz Unimog) tehergépjárművek száma ajánlatkérő gépparkjában nő, nyertes ajánlattevő köteles ezen újonnan beszerzett tehergépjárművek vonatkozásában is ellátni a karbantartási, javítási és alkatrészellátási szolgáltatásokat az általa megajánlott egységárakon a futamidő végéig. Ugyanígy, ha a tehergépjárművek száma csökken, nyertes AT szolgáltatási kötelezettsége ezen eszközök vonatkozásában megszűnik. Nyertes AT-nek biztosítania kell a megpályázott részek tekintetében AK járműveinek teljes körű karbantartási, szervizelési lehetőséget. Nyertes AT feladata továbbá a teljes körű karambolos javítások és az ehhez tartozó biztosítási ügyintézések végrehajtása, műszaki vizsgára felkészítés és vizsgáztatás, ehhez kapcsolódó ügyintézés, környezetvédelmi felülvizsgálat, valamint a Mérnökségi telephelyen lévő járművekhez az alkatrész értékesítés a javítástól függetlenül is. Nyertes AT legyen képes a tachográf készülékek előírás szerinti illesztését és hitelesítését, felülvizsgálatát, meghibásodás esetén annak javítását is elvégezni, vagy elvégeztetni. Nyertes AT-nek a kopó/fogyó alkatrészeket, valamint a típusokra jellemző gyakran meghibásodó alkatrészeket lehetőség szerint raktárkészleten kell tartani.
Nyertes AT-nek a nagyobb értékű javítások alkalmával egyeztetnie kell az AK-vel és az importőrrel annak érdekében, hogy a javítás költséghatékonyan kerüljön végrehajtásra, valamint az alkatrészek beérkezési ideje is minimalizálódjon. AK tájékoztatja az AT-ket, hogy a szolgáltatással érintett tehergépjárművek tekintetében a forgalmazó, illetve gyártó által vállalt 42 hónap teljes körű garancia áll fenn, ezért a jelen közbeszerzési eljárásban meghatározott szolgáltatás nem vonatkozik azokra a garanciális feladatokra, amely feladatok ellátásának kötelezettje, és költségeinek viselője az új járművek forgalmazója, illetve gyártója. AK szerződéses feltételként írja elő, hogy nyertes AT legkésőbb a szerződéskötés időpontjára és azt követően a teljesítés során folyamatosan rendelkezzen garanciális elszámolási jogosultsággal, amelynek alapján felhatalmazással bír gyártóműi, illetve forgalmazó által vállalt garanciális feladatok végzésére, a járművek garanciális feltételeinek sérülése nélkül, rendelkezzen továbbá a dokumentáció műszaki leírásában előírt technikai felszereltséggel. Ennek elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül, amelynek következtében AK a Kbt. 131. § (4) bekezdését alkalmazhatja. A szerződéses feltételek elfogadásáról nyilatkozni kell az ajánlatban.
A részletes feladatleírást, a gépek pontos típusát, a műszaki követelményeket, a nyertes AT által biztosítandó műhellyel és műszaki felszereltséggel kapcsolatos elvárásokat, továbbá AK mérnökségi telephelyeinek listáját a dokumentáció közbeszerzési műszaki leírás fejezete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Non-stop szervizügyelet rendelkezésre állása (igen/nem) 10
2 3. Szervizgépjárművek száma (db, legkedvezőtlenebb: 0 db, legkedvezőbb: 4 db) 10
3 4. Javítóműhelyek száma az adott rész szerinti régióban (db, legkedvezőtlenebb: 0 db, legkedvezőbb: 4 db) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben AK a szerződés aláírásától számított 24. hónap utolsó napjáig a keretösszeget nem meríti ki, a szerződést a Kbt. 141.§ (4) bek. a) pont alapján meghosszabbítja annak kimerítéséig, de legfeljebb az eredeti időtartam lejártától számított 12. hónap utolsó napjáig. AK a szerződés meghosszabbításáról az eredeti időtartam lejártát legkésőbb 5 munkanappal megelőzően írásban értesítést küld.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.5) pontosítása: Képzett nettó ajánlati ár (HUF): 1.1 Szerelés rezsióradíja ajánlatkérő telephelyén (nettó HUF/óra), 1.2 Szerelés rezsióradíja ajánlattevő telephelyén (nettó HUF/óra), 1.3 Elektromos szerelés rezsióradíja (nettó HUF/óra), 1.4 Karosszéria javítás rezsióradíja (nettó HUF/óra), 1.5 Kiszállási díj (nettó HUF/km), 1.6 Összesített kedvezményes alkatrészár (nettó HUF).

II.2.1)
Elnevezés: Nyugat-magyarországi régió
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50230000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő mérnökségeinek telephelyei vagy nyertes ajánlattevő műhelye a beavatkozás jellegétől függően.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási keretszerződés AK jogszabályokban meghatározott országos közútfenntartási feladatainak ellátásához szükséges 92 db Mercedes-Benz gyártmányú tehergépjármű (Unimog U406/900; U1000-es sorozat valamint az U300, U318, U400 és U423 típuscsalád tagjai) és vontatmányaik karbantartására, garanciális időszak alatti és azon túli javítására, kapcsolódó szolgáltatások ellátására, valamint a javítástól független alkatrészellátás biztosítására a rendelkezésre álló keretösszeg (240 000 000 nettó HUF) kimerüléséig, de legkésőbb a szerződés aláírásától számított 24. hónap utolsó napjáig tartó határozott időtartam lejártáig, eseti megrendelés alapján. Amennyiben a szerződés időbeli hatálya alatt a típus-azonos (Mercedes-Benz Unimog) tehergépjárművek száma ajánlatkérő gépparkjában nő, nyertes ajánlattevő köteles ezen újonnan beszerzett tehergépjárművek vonatkozásában is ellátni a karbantartási, javítási és alkatrészellátási szolgáltatásokat az általa megajánlott egységárakon a futamidő végéig. Ugyanígy, ha a tehergépjárművek száma csökken, nyertes AT szolgáltatási kötelezettsége ezen eszközök vonatkozásában megszűnik. Nyertes AT-nek biztosítania kell a megpályázott részek tekintetében AK járműveinek teljes körű karbantartási, szervizelési lehetőséget. Nyertes AT feladata továbbá a teljes körű karambolos javítások és az ehhez tartozó biztosítási ügyintézések végrehajtása, műszaki vizsgára felkészítés és vizsgáztatás, ehhez kapcsolódó ügyintézés, környezetvédelmi felülvizsgálat, valamint a Mérnökségi telephelyen lévő járművekhez az alkatrész értékesítés a javítástól függetlenül is. Nyertes AT legyen képes a tachográf készülékek előírás szerinti illesztését és hitelesítését, felülvizsgálatát, meghibásodás esetén annak javítását is elvégezni, vagy elvégeztetni. Nyertes AT-nek a kopó/fogyó alkatrészeket, valamint a típusokra jellemző gyakran meghibásodó alkatrészeket lehetőség szerint raktárkészleten kell tartani.
Nyertes AT-nek a nagyobb értékű javítások alkalmával egyeztetnie kell az AK-vel és az importőrrel annak érdekében, hogy a javítás költséghatékonyan kerüljön végrehajtásra, valamint az alkatrészek beérkezési ideje is minimalizálódjon. AK tájékoztatja az AT-ket, hogy a szolgáltatással érintett tehergépjárművek tekintetében a forgalmazó, illetve gyártó által vállalt 42 hónap teljes körű garancia áll fenn, ezért a jelen közbeszerzési eljárásban meghatározott szolgáltatás nem vonatkozik azokra a garanciális feladatokra, amely feladatok ellátásának kötelezettje, és költségeinek viselője az új járművek forgalmazója, illetve gyártója. AK szerződéses feltételként írja elő, hogy nyertes AT legkésőbb a szerződéskötés időpontjára és azt követően a teljesítés során folyamatosan rendelkezzen garanciális elszámolási jogosultsággal, amelynek alapján felhatalmazással bír gyártóműi, illetve forgalmazó által vállalt garanciális feladatok végzésére, a járművek garanciális feltételeinek sérülése nélkül, rendelkezzen továbbá a dokumentáció műszaki leírásában előírt technikai felszereltséggel. Ennek elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül, amelynek következtében AK a Kbt. 131. § (4) bekezdését alkalmazhatja. A szerződéses feltételek elfogadásáról nyilatkozni kell az ajánlatban.
A részletes feladatleírást, a gépek pontos típusát, a műszaki követelményeket, a nyertes AT által biztosítandó műhellyel és műszaki felszereltséggel kapcsolatos elvárásokat, továbbá AK mérnökségi telephelyeinek listáját a dokumentáció közbeszerzési műszaki leírás fejezete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Non-stop szervizügyelet rendelkezésre állása (igen/nem) 10
2 3. Szervizgépjárművek száma (db, legkedvezőtlenebb: 0 db, legkedvezőbb: 4 db) 10
3 4. Javítóműhelyek száma az adott rész szerinti régióban (db, legkedvezőtlenebb: 0 db, legkedvezőbb: 4 db) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben AK a szerződés aláírásától számított 24. hónap utolsó napjáig a keretösszeget nem meríti ki, a szerződést a Kbt. 141.§ (4) bek. a) pont alapján meghosszabbítja annak kimerítéséig, de legfeljebb az eredeti időtartam lejártától számított 12. hónap utolsó napjáig. AK a szerződés meghosszabbításáról az eredeti időtartam lejártát legkésőbb 5 munkanappal megelőzően írásban értesítést küld.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.5) pontosítása: Képzett nettó ajánlati ár (HUF): 1.1 Szerelés rezsióradíja ajánlatkérő telephelyén (nettó HUF/óra), 1.2 Szerelés rezsióradíja ajánlattevő telephelyén (nettó HUF/óra), 1.3 Elektromos szerelés rezsióradíja (nettó HUF/óra), 1.4 Karosszéria javítás rezsióradíja (nettó HUF/óra), 1.5 Kiszállási díj (nettó HUF/km), 1.6 Összesített kedvezményes alkatrészár (nettó HUF).

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő (GSZ), akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben írt kizáró okok (KO) bármelyike fennáll, ajánlatkérő (AK) kizárja azt az AT-t, AV-t, alkalmasság igazolásában részt vevő GSZ-t, aki az előírt KO-k hatálya alá tartozik, vagy a KO az eljárás során következett be.
A Kbt. 67. § (1) bek. értelmében a GSZ köteles a KO-k fenn nem állása, valamint az alkalmassági követelményeknek való megfelelés teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani.
Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó GSZ teszi meg. Ha egy AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében a formanyomtatványt az AT nyújtja be. A Kbt. 67. § (1) bek. szerinti dokumentumban a GSZ egyrészt nyilatkozik arról, hogy a KO-k nem állnak fenn, valamint az előírt alkalmassági követelmények teljesülnek, másrészt megadja az eljárásban kért információkat, köztük az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó adatokat.
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bek. szerinti nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A Kbt. 67. § (4) bek. értelmében az ajánlatban be kell nyújtani az AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdései szerinti KO-k hatálya alá eső AV-t. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az AK az eljárásban nem írta elő a már ismert AV-k megnevezését.
A Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot az AT-nek abban az esetben is szükséges csatolnia, ha a szerződés teljesítéséhez nem kíván AV-t igénybe venni.
Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az AK az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-t megfelelő határidő tűzésével felhívja a KO-k, valamint az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlati felhívásban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.
A GSZ által ajánlatában - az AK erre vonatkozó, a Kbt. 69. § szerinti felhívása nélkül - benyújtott igazolásokat AK figyelmen kívül hagyja és azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon AT-k tekintetében vonja be a bírálatba, amely AT-ket AK az igazolások benyújtására kívánt felhívni.
AK az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy a Kbt. 69. § (4) bek.-ben foglaltak szerint nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb AT-t is felhívja az igazolások benyújtására.
AT-nek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (Kr.) 8. és 10. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott KO-k hatálya alá. A Kr. 2-11.§-a megfelelően irányadó.
AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy a Kr. 1. § (7) bekezdésében foglaltak értelmében a KO-kra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
AK felhívja továbbá a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bek. szerinti öntisztázás lehetőségére, valamint a Kr. 1-16. §-aiban foglaltakra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: AK nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt a jelen eljárásban.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): AK nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt a jelen eljárásban.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Mindkét rész esetében:
M.1 A Kbt. 65.§ (1) bek. b) pontja és a Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján az igazolások benyújtására felhívott AT ismertesse az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb szolgáltatásait a Kr. 22.§ (1) bek. a) vagy b) pontjában írt módon. A Kr. 22.§ (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap bontásban),
- a szerződést kötő másik fél neve és székhelye (címe),
- a szolgáltatás tárgya valamint mennyisége olyan részletességgel, hogy abból az előírt minimumkövetelményeknek való megfelelés minden kétséget kizáró módon megállapítható legyen,
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e (igen/nem).
AK felhívja a figyelmet, hogy a Kr. 21. § (3a) bek. a) pontja alapján kizárólag a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
A Kr. 21/A. §-a alapján AK a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A részteljesítés igazolására a Kr. 22.§ (4) bekezdése irányadó. A referencia igazolás vagy nyilatkozat elfogadása tekintetében a Kr. 22.§ (5) bekezdése is irányadó.
Mindkét rész esetében:
M.2 A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján az igazolások benyújtására felhívott AT csatolja nyilatkozatát azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Az előírt végzettség az iskolai oklevéllel, az előírt típusismeret az erről szóló igazolás benyújtásával, a szakmai tapasztalat a szakmai önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó.
AK a Kbt. 67. § (2) bek. és a Kr. 2. § (5) bek. alapján tájékoztatja az AT-ket, hogy az EEKD IV. részében a fentiekben részletezett alkalmassági követelményeknek való megfelelés előzetes igazolására elfogadja az érintett GSZ egyszerű nyilatkozatát, a részletes információk megadását nem kéri. Az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása kizárólag az AK Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása esetén szükséges.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6), (7), (9) és (11) bek-ei és a Kr. 24. § (1) bek-e is értelemszerűen irányadók.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Mindkét rész esetében:
M.1 Alkalmatlan az AT, ha az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) nem rendelkezik az 1. részben legalább 80 db, a 2. részben legalább 65 db Mercedes-Benz Unimog típusú univerzális eszközhordozó javítására és/vagy karbantartására vonatkozó, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával.
M.2 Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik részenként
a) legalább 2 fő autószerelő vagy azzal egyenértékű végzettségű és
b) legalább 1 fő autóvillamossági szerelő vagy azzal egyenértékű végzettségű szakemberrel,
akik a Mercedes-Benz Unimog típusú univerzális eszközhordozó tehergépjárművekre vonatkozó igazolt típusismerettel és azok javítása terén legalább 12 hónap szakmai tapasztalattal rendelkeznek.
Egy szakember egy részen belül csak egy pozícióra jelölhető. Mindkét részre történő ajánlattétel esetén ugyanaz a szakember bemutatható mindkét részben is. A párhuzamosan végzett munkák csak egyszer számítanak bele a szakmai tapasztalat idejébe!
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
AK előleget nem biztosít. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: magyar forint (HUF). Az ellenszolgáltatást AK saját forrásból biztosítja. Egységár alapú elszámolás, eseti megrendelésenként. Nyertes AT eseti megrendelésenként 1 db számla benyújtására jogosult, melynek kötelező melléklete az AK vállalatirányítási rendszerében (SAP) kiállított pénzügyi teljesítés igazolás (PTI). Az ellenszolgáltatás kifizetése során a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bek., valamint a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bek. irányadó. AK a számlát a kézhezvételtől (e-számla esetében AK előírt e-mail címére érkezésének napjától) számított 30 napon belül banki átutalással egyenlíti ki. A számla késedelmes kiegyenlítése esetén nyertes AT-t a mindenkor hatályos Ptk. szerinti késedelmi kamat illeti meg. Részletek a szerződéstervezetben.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/12/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/12/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: EKR.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra a Kbt. 68.§ (1b)-(1c) bekezdései irányadók.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. AK az eljárást az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) folytatja le a Kbt. és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKRr.) rendelkezéseinek megfelelően. Az AK és a GSZ-ek között az eljárással kapcsolatos, Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott minden nyilatkozat vagy más információ közlése – ha a Kbt.-ből más nem következik – írásban, elektronikus úton történik. Az AT-nek a felhívásban és a dokumentációban meghatározott formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és - az elektronikusan kitöltendő űrlapok kivételével - lehetőleg 1 db tömörített elektronikus fájlban kell benyújtania, amely tartalmazza a nyomtatott ajánlat aláírt példányát szkennelve, nem szerkeszthető *.pdf formátumban, valamint a beárazott Ártáblázatot és Alkatrészlistát szerkeszthető excel formátumban is.
2. A IV.2.6) pontosítása: ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártának napjától számított 60 nap, figyelemmel a Kbt. 81.§ (11) bek.-ére.
3. AK az ajánlati felhívás III.1.3) M1-M.2 pontjában meghatározott követelményt a Kr. 28. § (3) bek. alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.
4. AK az ajánlatokat a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont szerint értékeli. Ponthatár: 0-10-ig. A "Képzett nettó ajánlati ár (HUF)" értékelése fordított arányosítással, a "Non-stop szervizügyelet rendelkezésre állása (igen/nem)" értékelése pontkiosztással, a "Szervizgépjárművek száma (db, legkedvezőtlenebb: 0 db, legkedvezőbb: 4 db)" és a "Javítóműhelyek száma az adott rész szerinti régióban (db, legkedvezőtlenebb: 0 db, legkedvezőbb: 4 db)" részszempont értékelése egyenes arányosítással történik.
5. AT-nek az Ártáblázat és az Alkatrészlista valamennyi tételére ajánlatot kell tennie, az ajánlati érték egyik tétel esetében sem lehet „0” HUF, ellenkező esetben az ajánlat érvénytelen. „0” % kedvezmény megajánlása az egységárból megengedett. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontja alapján minden olyan ajánlatot, mely nettó 280 HUF/km összeget meghaladó kiszállási díjat tartalmaz, érvénytelenné nyilvánít!
6. Az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bek.-ben foglaltak szerint.
7. Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 65.§ (7) és 66.§ (6) bek.-ei szerint, nemleges esetben is.
8. AK nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.
9. A Kbt. 71.§ (6) bek. tekintetében, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be, úgy ajánlatkérő korlátozás nélkül biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
10. Nyertes AT legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles részenként minimum 100 000 000 HUF/év és minimum 30 000 000 HUF/káresemény mértékű olyan felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását a meghatározott mértékre kiterjeszteni, amelynek alapján a biztosító megtéríti AK mindazon kárait, amelyért nyertes AK a magyar polgári jog szabályai szerint felelősséggel tartozik.
11. Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett szolgáltatás(ok) nettó díjának 1,5 %-a/nap, maximuma: 20 %.
Meghiúsulási kötbér (eseti megrendelés): az eseti megrendelés nettó díjának 20 %-a.
Meghiúsulási kötbér (szerződés): rendelkezésre álló (fel nem használt) nettó keretösszeg 20 %-a.
Teljesítési biztosíték: a keretösszeg teljes nettó értékének 5 %-a.
Jótállás: az elvégzett karbantartási és javítási munkákra 6 hónap, a leszállított, illetve beépített alkatrészek és részegységek vonatkozásában 12 hónap.
12. AK jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
13. AK jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bek. rendelkezéseit.
14. Irányadó idő: aktuális magyarországi helyi idő.
15. Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Szabó Zsolt (lajstromszám: 00824).
Részletek a dokumentációban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák