Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/213
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.06.
Iktatószám:21406/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35803375
Postai cím: Könyves Kálmán Krt. 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szabó Anett
Telefon: +36 308332119
E-mail: szabo.anett@mav.hu
Fax: +36 15117526
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Törökbálint mh peronsüllyedés helyreállítás I.ütem
Hivatkozási szám: EKR001088092019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Törökbálint megállóhelyen peronsüllyedés helyreállítása és kapcsolódó felsővezetéki, térvilágítási és távközlési munkák I. ütem

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
20947 / 2019 (KÉ-szám/évszám)

18572 / 2019 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés mennyisége:
A következő helyett:
Megvalósulási tervek elkészítése (4 db mindegyik szakterületre vonatkozóan)
Vasúti pálya:
Korlát bontása 8m, Egyes fák kiszedése 20 cm átmérőig 120 db, Egyes fák kiszedése 21-40 cm átmérő között 26 db, Egyes fák kiszedése 41-60 cm átmérő között 5 db, Bozót és cserje irtás 200 m2,Humusz leszedés, felesleges humusz elszállításával 986 m3, Bevágásból kikerülő felesleges föld kitermelése és elszállítása lerakóhelyre 1743 m3, Töltés (nagy tömegű földmű) építése T0 jelű anyagból rézsűlépcsőzéssel 5755 m3, Töltés (nagy tömegű földmű) építése T1 jelű anyagból 2906 m3, Rézsűképzés 3997 m2, Kerti szegély építése 15 m, H1 feltartóztatási fokozatú vezetőkorlát 14 m, Kitorkolófej bontása 1 db, Folyóka építése előregyártott elemekből 244 m, Folyóka kivezetés építése (PP cső elemek, szerelvények) 35 m, Rézsűsurrantó építése 105 m, Keresztszivárgó 6m, Kitorkolófej építése kivezetéshez 7db, Rézsűburkolat megtámasztása sávalappal 32 m3, Bekötőfog készítése alaprétegekkel 30 m, Ideiglenes peron építés / bontás oh. vb aljból (2 soros, kereszthuzal összefogással, szemcsés anyagból történő feltöltéssel) 30 m, Támfal részleges, vagy teljes elbontása 170 m3, Peron burkolatának bontása (esőbeálló bontásal) 965 m2, Peronszegély bontása 252 m, Gépi vágánymérés 2 vkm, Nagygépes vágányszabályozás 810 vkm, Szelvénykő telepítése 1 db, Peronszegély építése L-30 típusú előregyártott peronelemekből 252 m, Peronburkolat építése kiselemes burkolatból 1150 m2, Korlát építése 15 m, Kábelalépítmény építési földmunkái 316 m3, Különféle kábelszekrény építése 12 db, LPE40 védőcső beépítése 167 m, Különféle fésűs alépítmény készítése 249 m,
Felsővezeték:
Betonalap visszabontás földmunkával 14 m3, Acél oszlop bontása 4 db, Tartószerkezet bontása 4 csop, Földelési és érintésvédelmi rendszer, áram-visszavezetők bontása 0,1 km, Figyelmeztető táblák és jelzések, egyéb berendezések bontása 5 db, Különféle acéloszlop állítása 5 db, Tartószerkezet felszerelése 5 készlet, Felsővezeték szabályozása 1,2 km, Felsővezeték ideiglenes átszerelése és szabályozása 400 m, Földelő vezeték létesítése 0,65 km, Felsővezetéki rendszer földelési és érintésvédelmi bekötéseinek elkészítése 150 db, Acélszerkezetek, oszlopok festése 55 m2, Felsővezetéki táblák és jelzések 10 db
Távközlés:
Nyomókamrás hangszóró bontása 20 db, Meglévő földkábel bontása 400 m, Kábelek ideiglenes védelembe helyezése 50 m, Forgalomhoz szükséges feltételek biztosítása 1 csop, Helyi kábel építése 450 m, Helyi fényvezetőszálas kábel, LPE csőbe húzva 450 m, Kábelvédőcsövek LPE 32 900m, ODF kültéri doboz építése, kötőtálcák számának és a szálkapacitás megjelölése 1 db, Utasításadó és utastájékoztató hangrendszerek létesítése 1 egység, Hangszóró térvilágítási oszlopra szerelve 20 db, Átvételt megelőző üzempróbák 1 egység,
Térvilágítás:
Ideiglenes melléképítmények létesítése és elbontása 1 egység, Lámpatestek leszerelése 10 db, Térvilágítási oszlop bontása 10 m-ig 10 db, Térvilágítási kábelhálózat bontása 250 m, Földmunkák térvilágítási oszlopalaphoz 6 m3, Betonmunkák térvilágítási oszlopalaphoz 6 m3, 6,5 m fénypontmagasságú acél csőoszlop állítása 10 db, Védőcső fektetése 20 m, Erőátviteli kábelek fektetése 660 m, Erőátviteli kábel kábelvég kiképzése, bekötése 34 db, Térvilágítás földelési és érintésvédelmi bekötéseinek elkészítése 2 db, Térvilágítási elosztószekrény telepítése 12 db, Meglévő közvilágítási lámpatest felszerelése 10 db, Világítástechnikai vizsgálat elvégzése 4 ó, Elkészült rendszer szabványossági és érintésvédelmi felülvizsgálata 1 db
A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentáció tartalmazza.
Helyesen:
Megvalósulási tervek elkészítése (4 db mindegyik szakterületre vonatkozóan)
Vasúti pálya:
Korlát bontása 8m, Egyes fák kiszedése 20 cm átmérőig 120 db, Egyes fák kiszedése 21-40 cm átmérő között 26 db, Egyes fák kiszedése 41-60 cm átmérő között 5 db, Bozót és cserje irtás 200 m2,Humusz leszedés, felesleges humusz elszállításával 986 m3, Bevágásból kikerülő felesleges föld kitermelése és elszállítása lerakóhelyre 2527 m3, Töltés (nagy tömegű földmű) építése T0 jelű anyagból rézsűlépcsőzéssel 6848 m3, Töltés (nagy tömegű földmű) építése T1 jelű anyagból 3425 m3, Rézsűképzés 3997 m2, Kerti szegély építése 15 m, H1 feltartóztatási fokozatú vezetőkorlát 14 m, Kitorkolófej bontása 1 db, Folyóka építése előregyártott elemekből 244 m, Folyóka kivezetés építése (PP cső elemek, szerelvények) 35 m, Rézsűsurrantó építése 105 m, Keresztszivárgó 6m, Kitorkolófej építése kivezetéshez 7db, Rézsűburkolat megtámasztása sávalappal 32 m3, Bekötőfog készítése alaprétegekkel 30 m, Ideiglenes peron építés / bontás oh. vb aljból (2 soros, kereszthuzal összefogással, szemcsés anyagból történő feltöltéssel) 30 m, Támfal részleges, vagy teljes elbontása 170 m3, Peron burkolatának bontása (esőbeálló bontásal) 965 m2, Peronszegély bontása 252 m, Gépi vágánymérés 2 vkm, Nagygépes vágányszabályozás 810 vkm, Szelvénykő telepítése 1 db, Peronszegély építése L-30 típusú előregyártott peronelemekből 252 m, Peronburkolat építése kiselemes burkolatból 1150 m2, Korlát építése 15 m, Kábelalépítmény építési földmunkái 316 m3, Különféle kábelszekrény építése 12 db, LPE40 védőcső beépítése 167 m, Különféle fésűs alépítmény készítése 249 m,
Felsővezeték:
Betonalap visszabontás földmunkával 14 m3, Acél oszlop bontása 4 db, Tartószerkezet bontása 4 csop, Földelési és érintésvédelmi rendszer, áram-visszavezetők bontása 0,1 km, Figyelmeztető táblák és jelzések, egyéb berendezések bontása 5 db, Különféle acéloszlop állítása 5 db, Tartószerkezet felszerelése 5 készlet, Felsővezeték szabályozása 1,2 km, Felsővezeték ideiglenes átszerelése és szabályozása 400 m, Földelő vezeték létesítése 0,65 km, Felsővezetéki rendszer földelési és érintésvédelmi bekötéseinek elkészítése 150 db, Acélszerkezetek, oszlopok festése 55 m2, Felsővezetéki táblák és jelzések 10 db
Távközlés:
Nyomókamrás hangszóró bontása 20 db, Meglévő földkábel bontása 400 m, Kábelek ideiglenes védelembe helyezése 50 m, Forgalomhoz szükséges feltételek biztosítása 1 csop, Helyi kábel építése 450 m, Helyi fényvezetőszálas kábel, LPE csőbe húzva 450 m, Kábelvédőcsövek LPE 32 900m, ODF kültéri doboz építése, kötőtálcák számának és a szálkapacitás megjelölése 1 db, Utasításadó és utastájékoztató hangrendszerek létesítése 1 egység, Hangszóró térvilágítási oszlopra szerelve 20 db, Átvételt megelőző üzempróbák 1 egység,
Térvilágítás:
Ideiglenes melléképítmények létesítése és elbontása 1 egység, Lámpatestek leszerelése 10 db, Térvilágítási oszlop bontása 10 m-ig 10 db, Térvilágítási kábelhálózat bontása 250 m, Földmunkák térvilágítási oszlopalaphoz 6 m3, Betonmunkák térvilágítási oszlopalaphoz 6 m3, 6,5 m fénypontmagasságú acél csőoszlop állítása 10 db, Védőcső fektetése 20 m, Erőátviteli kábelek fektetése 660 m, Erőátviteli kábel kábelvég kiképzése, bekötése 34 db, Térvilágítás földelési és érintésvédelmi bekötéseinek elkészítése 2 db, Térvilágítási elosztószekrény telepítése 12 db, Meglévő közvilágítási lámpatest felszerelése 10 db, Világítástechnikai vizsgálat elvégzése 4 ó, Elkészült rendszer szabványossági és érintésvédelmi felülvizsgálata 1 db
A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentáció tartalmazza.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2019/11/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/11/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2019/11/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/11/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
AK felhívja a figyelmet, hogy az AF II.2.4. (közbeszerzés mennyisége) és IV.2.6. ( ajánlattételi határidő meghosszabbítása) pontján kívül módosításra került az AF II.2.4. pontjával összhangban a KD közbeszerzés mennyiségére vonatkozó tartalma, valamint az árazatlan költségvetés.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/31 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben