Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/214
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.07.
Iktatószám:21410/2019
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:VINOLAND PLUS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felsősségű társaság
Teljesítés helye:7773, Villány, 179/59. hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:GSH-ÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: VINOLAND PLUS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felsősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57693266
Postai cím: Petőfi S. Utca 46
Város: Villány
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7743
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jekl Béla
Telefon: +36 304560155
E-mail: jeklb@t-online.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vinolandplus.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Borászati üzem bővítése és korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR000755412018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Borászati üzem bővítése és korszerűsítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45259900-6
További tárgyak:09331000-8
31527260-6
45233250-6
45261210-9
45262300-4
45321000-3
45350000-5
45421130-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7773, Villány, 179/59. hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
180 m3 betonozás, 700 m2 acél tetőszerkezet, 470 m2 falazás, 980 lemezfedés, 190 m2 a tetőszerkezet készítés, 2750 m2 vakolás, 800m2 gipszkarton álmennyezet, 27 db beltéri nyílászáró elhelyezése 26 db kültéri nyílászáró elhelyezése, belső festés 2500m2; 740 m2 homlokzati hőszigetelés; 375 m2 térburkolás; 49 kw napelemes rendszer telepítése; világítás és épületgépészeti szerelés kompletten műszaki leírás szerint.
A részletes követelményeket, illetve a szerződéses feltételeket (a szerződéstervezetet) a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 360
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP3-4.2.2-16; 1811721577.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
20359 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Borászati üzem bővítése és korszerűsítése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/29 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GSH-ÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97244417
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 69.
Város: Márok
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7774
Ország: Magyarország
E-mail: gshepito@gmail.com
Telefon: +36 706142180
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 152976235
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45259900-6
További tárgyak:09331000-8
31527260-6
45233250-6
45261210-9
45262300-4
45321000-3
45350000-5
45421130-4
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7773, Villány, 179/59. hrsz
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
180 m3 betonozás, 700 m2 acél tetőszerkezet, 470 m2 falazás, 980 lemezfedés, 190 m2 a tetőszerkezet készítés, 2750 m2 vakolás, 800m2 gipszkarton álmennyezet, 27 db beltéri nyílászáró elhelyezése 26 db kültéri nyílászáró elhelyezése, belső festés 2500m2; 740 m2 homlokzati hőszigetelés; 375 m2 térburkolás; 49 kw napelemes rendszer telepítése; világítás és épületgépészeti szerelés kompletten műszaki leírás szerint.
A részletes követelményeket, illetve a szerződéses feltételeket (a szerződéstervezetet) a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 720
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 152976235
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GSH-ÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97244417
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 69.
Város: Márok
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7774
Ország: Magyarország
E-mail: gshepito@gmail.com
Telefon: +36 706142180
Internetcím(ek): (URL) www.gshepito.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/10/21 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. A Szerződés 14. pontjában meghatározott teljesítési határidő nem tartható az alábbi indokok alapján [Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont]:
- Az épület felújítási munkái megkezdődtek, a bontási munkák során olyan eddig nem látott szerkezeti hibák, károsodások merültek fel, amely miatt a tervek felülvizsgálata szükségessé vált. A tartószerkezeti tervek felülvizsgálata elvégzése időbe került, viszont a tervek megfelelőek a feltárt állapotoknak megfelelően is.
- Megrendelő a Szerződésben meghatározott ellenszolgáltatást támogatás felhasználásával teljesíti. A finanszírozó intézménnyel (OTP Bank) kötött szerződéskötés nagyon elnyúlt, Megrendelő felelősségi körén kívül eső okok miatt az ügyintézése több mint fél évet vett igénybe. A Támogatói okirat kézhez vétele idejében Megrendelőnek nem lett volna szükséges finanszírozó intézmény általi finanszírozásra, de a később részletezett okok időben elhúzódtak, így az egyéb működéshez szükséges költségek, más projektek, fejlesztések, a rendelkezésre álló pénzügyi forrásainkat jelentősen felemésztették. Az igényelhető támogatási előleg lehíváshoz az OTP Bank adta a bankgaranciát, de hiába folyósították, Megrendelő nem tudott hozzáférni az összeghez, mert a bank olyan komplex finanszírozási struktúrát állított össze, melyben nem kezeli külön a Felhívás által biztosított támogatási összegre lehívható 50.339.174 forintot. Kötelezték Megrendelőt arra, hogy egy elkülönített számlát nyisson az OTP Banknál, mely számlára kérte az előleg folyósítását. Erről a számláról viszont a bank engedélye nélkül Megrendelő nem tudott utalni mindaddig, míg a komplex hitelcsomag összes folyósítási feltételének nem felelt meg. Ez mára megoldódott, ezért a finanszírozással kapcsolatos akadály már nem áll fenn
- Mindezekre tekintettel a teljesítési határidő meghosszabbítása indokolt, figyelemmel egyrészt arra, hogy az eredeti teljesítési határidő a támogatási feltételrendszerben megállapított projekthatáridők alapján került rögzítésre (és az a Hitelintézet döntései nyomán nem tartható), másrészt arra, hogy a Hitelintézet magatartását (a kifizetés alaptalan késlekedését) nem lehetett kellő gondossággal sem előre látni. A Szerződés általános jellege nem változott meg, mivel a szerződés tárgya, műszaki tartalma nem módosul, kizárólag a teljesítési határidő kerül meghosszabbításra, továbbá az ellenszolgáltatás értéke nem változik.
A fentieknek megfelelően a Szerződés 14. pontjában foglalt „A kivitelezés Kivitelező általi befejezésének határideje: a szerződés megkötését követő 360 (háromszázhatvan) naptári nap” rendelkezés (eredeti feltétel) a következőre módosul: „A kivitelezés Kivitelező általi befejezésének határideje: a szerződés megkötését követő 720 (hétszázhúsz) naptári nap (új feltétel).”
2. Rögzítésre kerül, hogy Kivitelező székhelye megváltozott [Kbt. 141. § (6) bekezdés]. Az eredeti székhely: 7774 Márok, Kossuth Lajos utca 69. Az új székhely: 7773 Villány, külterület 090/33. hrsz.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A hirdetmény VI.2.1) pontjában részletezettek szerint a Szerződés módosítására a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának megfelelően került sor, az alábbiak szerint:
‒ a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre: a 3. pontban foglaltak szerint a Hitelintézet kifizetésének elmaradását Megrendelő kellő gondossággal eljárva sem láthatta előre;
‒ a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét: a szerződés tárgya, műszaki tartalma nem változott, kizárólag a teljesítési határidő került meghosszabbításra;
‒ az ellenszolgáltatás egyáltalán nem változott, a Szerződés módosítása azt egyáltalán nem érintette.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 152976235 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 152976235 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/31 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben