Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/214
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.07.
Iktatószám:21441/2019
CPV Kód:50324100-3
Ajánlatkérő:Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
Teljesítés helye:Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Székhely, 1134 Bp., Róbert Károly krt. 44.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SAUTER Épület Automatikai és Rendszertechnikai Kft.
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28937120
Postai cím: Róbert Károly Körút 44
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kolárovits Katalin
Telefon: +36 14651800
E-mail: kolarovits.katalin@hm.gov.hu
Fax: +36 14651850
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.honvedkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Épületfelügyeleti rendszer felújítása
Hivatkozási szám: EKR000614762018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50324100-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
- Ajánlatkérő Székhelyén H, D, K és B épületekben meglévő régi 104., 105., 106.,107.,108., és 113. jelű DDC alállomások cseréje. Meglévő régi 104., 105., 106.,107.,108., és 113. jelű DDC bontása;
- Az alállomásokat befoglaló E1RSZ, E2RSZ, L1RSZ, ALF4 kapcsolószekrények bontása, cseréje;
- Tervezés;
- A cseréhez szükséges új Sauter Modulo-… 104., 105., 106.,107.,108.,109.,110., és 113. jelű DDC alállomások szállítása;
- E1RSZ, E2RSZ, L1RSZ, ALF4 jelű kapcsoló szekrények gyártása, (LNK1 szekrény esetében csak DDC csere), helyszíni telepítése, bekötése;
- Új Sauter Modulo-… 104., 105., 106.,107.,108.,109.,110., és 113. jelű DDC alállomások telepítése, programozása és üzembe helyezése;
- Számítógépes megjelenítő rendszer illesztése, felújítása az új alállomási adatok fogadására;
- Számítógépes megjelenítés programozása, dinamizálása;
- Új Bus adatvezetéki hálózat kábelezése (az új általános alállomásokhoz);
- Régi alállomások és kapcsolószekrények környezetvédelmi törvény szerinti megsemmisíttetése;
- Klímák, hűtők;
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 24906100 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Épületfelügyeleti rendszer felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31730000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Székhely, 1134 Bp., Róbert Károly krt. 44.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A régi EY-2400-as szabályozó készülékek cseréje korrekt és modern műszaki megoldással, ami a többi épületekben telepített új rendszerű készülékekkel kompatibilis, így messzemenőkig teljesíti az egységes üzemeltetési szellemet.
Fenti feladat megvalósítása a régi szabályozó készülékek és kapcsolószekrények cseréjével (EY-modulo készülékekre) indokolt.
Ajánlatkérő által végrehajtott felmérés idején a rendelkezésre álló adatok alapján olyan rendszerre van szükség, amely a jelenleg hibamentesen üzemelő rendszerrel kompatibilis és a műszaki követelményekben meghatározott paraméterekkel rendelkezik, valamint a helyszínen történő szereléseket is megoldja.
- Tervezés
- Meglévő régi 104., 105., 106.,107.,108.,. és 113 jelű DDC berendezés bontása
- Új 104., 105., 106.,107.,108.,. és 113 jelű DDC telepítés, programozás és üzembe helyezés
- Számítógépes megjelenítő rendszer illesztése, felújítása az új alállomási adatok fogadására
- PC programozást (megjelenítés, dinamizálás)
- A fenti DDC alállomásokat befogadó kapcsoló szekrények bontását és gyártását
- Bus kábelezés (az új általános alállomásokhoz)
- Régi alállomások környezetvédelmi törvény szerinti megsemmisíttetése
- A meglévő terepi eszközökhöz menő kábeleket toldását esetleges cseréjét
- Erősáramú javítást üzembehelyezés (ajánlati szinten működőnek tekintve)
- Gépészeti szerelés és üzembehelyezés.
Az üzembehelyezés során esetleges korábbi automatika rendszer elemek, terepi készülékek (mindem korábban telepített elemet működőnek tekintve).
- Ajánlatkérő Székhelyén H, D, K és B épületekben meglévő régi 104., 105., 106.,107.,108., és 113. jelű DDC alállomások cseréje. Meglévő régi 104., 105., 106.,107.,108., és 113. jelű DDC bontása;
- Az alállomásokat befoglaló E1RSZ, E2RSZ, L1RSZ, ALF4 kapcsolószekrények bontása, cseréje;
- Tervezés;
- A cseréhez szükséges új Sauter Modulo-… 104., 105., 106.,107.,108.,109.,110., és 113. jelű DDC alállomások szállítása;
- E1RSZ, E2RSZ, L1RSZ, ALF4 jelű kapcsoló szekrények gyártása, (LNK1 szekrény esetében csak DDC csere), helyszíni telepítése, bekötése;
- Új Sauter Modulo-… 104., 105., 106.,107.,108.,109.,110., és 113. jelű DDC alállomások telepítése, programozása és üzembe helyezése;
- Számítógépes megjelenítő rendszer illesztése, felújítása az új alállomási adatok fogadására;
- Számítógépes megjelenítés programozása, dinamizálása;
- Új Bus adatvezetéki hálózat kábelezése (az új általános alállomásokhoz);
- Régi alállomások és kapcsolószekrények környezetvédelmi törvény szerinti megsemmisíttetése;
- Klímák, hűtők;
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – 76.§ (2) a) legalacsonyabb ár. Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
x Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
A tárgyi beszerzés kizárólag a Gazdasági szereplő által kifejlesztett épületfelügyeleti rendszer keretében, annak módosításával valósulhat meg. A Gazdasági szereplő rendelkezik az általa kifejlesztett és kizárólagosan értékesített épületfelügyeleti rendszer kizárólagos felhasználási jogaival. Az épületfelügyeleti rendszert alkotó modulok valamennyi forráskódja, a rendszerkulcsai és a szervizkulcsai a Gazdasági szereplő kizárólagos tulajdonát képezik. A szerződés teljesítése, azaz a Gazdasági szereplő épületfelügyeleti rendszer felújítása kizárólag a rendszer programkódjának, szoftverkulcsának a birtokában lehetséges. Tekintettel arra, hogy a Gazdasági szereplő fejlesztette ki ajánlatkérő Gazdasági szereplő épületfelügyeleti rendszerét, a Gazdasági szereplő rendelkezik a programra vonatkozó kizárólagos szoftverjoggal.
A Kbt. 98. § (2) bekezdése c) pontja értelmében az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazott a szerződés műszaki-technikai sajátosságai és a kizárólagos jogok védelme miatt, a szerződés kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg, az ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, és a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozta meg.
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Gatebo/39-95/20109 Rész száma: Elnevezés: Épületfelügyeleti rendszer felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SAUTER Épület Automatikai és Rendszertechnikai Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73597966
Postai cím: Fogarasi Út 2-6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1148
Ország: Magyarország
E-mail: marcell.bosnyak@hu.sauter-bc.com
Telefon: +36 304114928
Internetcím(ek): (URL) https://www.sauter.hu/hu.html
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10946817242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 25000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 24906100
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: SAUTER Épület Automatikai és Rendszertechnikai Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73597966
Postai cím: Fogarasi Út 2-6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1148
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10946817242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/04/18 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges