Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/213
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.06.
Iktatószám:21452/2019
CPV Kód:45233162-2
Ajánlatkérő:Mátraalja Térségfejlesztő Nonprofit Kft
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Mátraalja Térségfejlesztő Nonprofit Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77866453
Postai cím: Városház Út 2
Város: Bátonyterenye
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3070
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kinyó Mária
Telefon: +36 203613404
E-mail: kinyomaria@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.batonyterenye.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Zagyvavölgyi kerékpárút: Bátonyterenye-Pásztó
Hivatkozási szám: EKR000929312019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az ajánlatkérő által biztosított jogerős hatósági engedély és kiviteli tervek alapján a Zagyvavölgyi kerékpárút, Bátonyterenye és Pásztó közötti szakaszának ( Bátonyterenye, Tar, Mátraverebély és Pásztó) építési munkái
A kerékpárút Bátonyterenyén a Bajcsy-Zsilinszky utcától indul ki, és Pásztón a volt Palóc csárdánál csatlakozik a 2408 számú országos közúthoz. A nyomvonal elsősorban külterületen, a vasúttal párhuzamosan halad, új kiépített 2.24 m burkolatszélességgel. Kis mértékben érinti Tar, Mátraverebély, Bátonyterenye belterületi közúthálózatát is.
A kerékpáút teljes hossza: 13 738,76 m
A kivitelezés során az alábbi főbb műtárgyak kerülnek megépítésre:
- Bátonyterenye területén az Ivókút patak felett a kerékpáros úton híd épül, 5.38 m (ferdén) 4.60 m (merőlegesen) hosszban.
- A 81 számú Hatvan-Somoskőújfalu vasútvonal 1026+88,4 km szelvényében vasúti gyalogos-átkelőhely létesül.
- A kiviteli tervben jelölt keresztszelvényekben áteresz kerül megépítésre
A feladat teljes körű részletezettségét, a pontos mennyiségeket, a minőségi és teljesítmény követelményeket a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás, hatósági engedély és bizonyítványok, a műszaki terv és a tételes árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza.


IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
20451 / 2019 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimum követelmények
A következő helyett:
M1. Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 8 éven belül befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult) de legfeljebb 13 éven belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően - a szerződések számától függetlenül - teljesített alábbi építési referenciákkal:
M1/a. legalább 6.700 fm, teljes pályaszerkezettel (talajjavító (fagyvédő réteg, útalap, kötőréteg és kopóréteg) megvalósított út és/vagy kerékpárút építésre és/vagy felújításra és/vagy bővítésre vonatkozó referenciával, ahol a pályaburkolat szélessége legalább 1,5 m volt,
M1/b. legalább 10.000 fm előregyártott út és/vagy kerékpárút szegély kivitelezési referenciájával,
M1/c. legalább 300 fm, min. DN 300 mm csapadékcsatorna és/vagy csapadék áteresz építésének és/vagy felújításának és/vagy bővítésének kivitelezési referenciájával és
M1/d. legalább 1 db kerékpáros és/vagy gyalogos és/vagy közúti közlekedést szolgáló hídépítés kivitelezési referenciájával.
M/2. Ajánlattevő alkalmatlan, ha a szerződés teljesítéséhez nem rendelkezik legalább egy fő szakemberrel:
- aki a 266/2013. (VII .11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés, sajátos építményfajták felelős műszaki vezetői szakterületek 2. pont szerinti közlekedési szakterület MV-KÉ jelölésű vagy a 3. pont szerinti közlekedési részszakterület MV-KÉ-R jelölésű felelős műszaki vezetői - vagy azokkal egyenértékű - kategóriák szerinti szakmagyakorlási jogosultsághoz szükséges képesítési minimumkövetelmény szerinti szakképzettséggel és a szükséges szakmai gyakorlati idővel.
M/3 Az ajánlattevő alkalmatlan, ha a szerződés teljesítéséhez nem rendelkezik az alábbi gépekkel, eszközökkel:
- 1 db legalább 2,24 m terítési szélesség építésére alkalmas aszfalt járdafinisherrel,
- 1 db, legalább 65 kW teljesítményű kotró-rakodó, vagy forgó-kotró földmunka géppel,
- 1 db, legalább 2,5 t össztömegű úthenger.
Helyesen:
M1. Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 8 éven belül befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult) de legfeljebb 13 éven belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően - a szerződések számától függetlenül - teljesített alábbi építési referenciákkal:
M1/a. legalább 6.700 fm, teljes pályaszerkezettel (talajjavító (fagyvédő réteg, útalap, kötőréteg és kopóréteg) megvalósított út és/vagy kerékpárút építésre és/vagy felújításra és/vagy bővítésre vonatkozó referenciával, ahol a pályaburkolat szélessége legalább 1,5 m volt,
M1/b. legalább 10.000 fm előregyártott út és/vagy kerékpárút és/vagy járda szegély kivitelezési referenciájával,
M1/c. legalább 300 fm, min. DN 300 mm csapadékcsatorna és/vagy csapadék áteresz építésének és/vagy felújításának és/vagy bővítésének kivitelezési referenciájával és
M1/d. legalább 1 db kerékpáros és/vagy gyalogos és/vagy közúti közlekedést szolgáló hídépítés kivitelezési referenciájával.
M/2. Ajánlattevő alkalmatlan, ha a szerződés teljesítéséhez nem rendelkezik legalább egy fő szakemberrel:
- aki a 266/2013. (VII .11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés, sajátos építményfajták felelős műszaki vezetői szakterületek 2. pont szerinti közlekedési szakterület MV-KÉ jelölésű vagy a 3. pont szerinti közlekedési részszakterület MV-KÉ-R jelölésű felelős műszaki vezetői - vagy azokkal egyenértékű - kategóriák szerinti szakmagyakorlási jogosultsághoz szükséges képesítési minimumkövetelmény szerinti szakképzettséggel és a szükséges szakmai gyakorlati idővel.
M/3 Az ajánlattevő alkalmatlan, ha a szerződés teljesítéséhez nem rendelkezik az alábbi gépekkel, eszközökkel:
- 1 db legalább 2,24 m terítési szélesség építésére alkalmas aszfalt járdafinisherrel,
- 1 db, legalább 65 kW teljesítményű kotró-rakodó, vagy forgó-kotró földmunka géppel,
- 1 db, legalább 2,5 t össztömegű úthenger.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2019/11/07 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/11/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2019/11/07 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/11/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Az eljárásban érkezett kiegészítő kérdések megválaszolásával összefüggésben vált szükségessé a felhívás és a közbeszerzési dokumentáció módosítása.
Ajánlatkérő a felhíváson kívül - a kiegészítő tájékoztatásban is rögzített helyeken - módosította a közbeszerzési dokumentumok közül az árazatlan költségvetéseket, az útmutatót és a szerződéstervezetet. A módosított közbeszerzési dokumentumok a közbeszerzési dokumentációban felcsatolásra kerültek.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben