Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/214
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.07.
Iktatószám:21478/2019
CPV Kód:45000000-7, A
Ajánlatkérő:Beremend Nagyközség Önkormányzat
Teljesítés helye:7827 Beremend, Rákóczi utca 20., hrsz.: 283
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Nyáry-terv Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Beremend Nagyközség Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57502216
Postai cím: Szabadság Tér 1.
Város: Beremend
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7827
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kerekes Ferenc
Telefon: +36 72574920
E-mail: jegyzo@beremend.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.beremend.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.beremend.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Építési beruházás, bölcsőde fejlesztés
Hivatkozási szám: EKR000883922018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7 A
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Építési beruházás, bölcsőde fejlesztése Beremenden
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7 A
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7827 Beremend, Rákóczi utca 20., hrsz.: 283
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzés mennyisége: 1 db 20 férőhelyes 386 m2 + belső légudvaros bölcsőde épület felújítási munkáinak elvégzése a műszaki dokumentációban részletezettek szerint. A kivitelezéssel érintett épület belső terei átépülnek, a küldő alaprajzi méretek nem változnak. A két meglévő csoportszoba 10-ről 12, illetve 13 gyermek befogadására kerülnek felfejlesztésre. Az egyik csoportszoba 35 m2-ről 50 m2 re bővül, a másik 35,25 m2-ről 45,51 m2-re. Minkét csoportszobához kialakításra kerül egy-egy önálló fürösztő és vizesblokk. Az épület komplex akadálymentesítése is megvalósul. Az épület központi részén a légudvar lezárására készül felülvilágító. A lapostető hőszigetelése és vízszigetelése felújításra kerül, a külső homlokzat hőszigeteltté válik. Napkollektor kerül beépítésre a hőigény rásegítése céljából. Az épület belső udvarán tereprendezésre kerül sor. és új, telepített játszóeszközök kerülnek elhelyezésre. Kiépítésre kerül egy fából ácsolt féltetős árnyékoló, illetve kialakításra kerül egy kerékpártároló 10 db. kerékpár számára. A kivitelezési munkák nem engedélyköteles tevékenységeknek minősülnek. A beépített berendezések tekintetében jótállási,időszak alatti alkatrész utánpótlási, és szervizelési kötelezettség is van a Vállalkozónak. A tevékenysége során az általa okozott károk ügyintézése a Vállalkozó kötelessége. A Vállalkozónak a szerződés szerinti munkákat, a Létesítményt úgy kell kiviteleznie, hogy az egységesen minimum 25 éves élettartamon keresztül alkalmas legyen az előírt teljesítmény- és minőségi követelményeknek megfelelő működésre. Főbb mennyiségi adatok: 1) oldalfalvakolat készítése,291,437 m2, Építési törmelék elszállítása, 163,851 m3, Beton aljzatok bontása 26,3955 m3, Beton aljzat készítése, 18,698 m3, Válaszfal építése 160,129 m2, Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, 271,472 m2, Padlóburkolat készítése, beltérben, 271,472 m2, Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák, 1 130,317 m2, Diszperziós festés, 709,3219 m2, Padló hő-, hangszigetelő anyag elhelyezése, 373,95 m2.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/12/17 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/10/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00007

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
24784 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1/2018. Rész száma: Elnevezés: Építési beruházás, bölcsőde fejlesztése Beremenden
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/20 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Nyáry-terv Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48685010
Postai cím: Vadász Utca 57
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7627
Ország: Magyarország
E-mail: info@nyary-terv.hu
Telefon: +36 706315372 / +36 202361652
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 94645670
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7 A
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7 A
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7827 Beremend, Rákóczi utca 20., hrsz.: 283
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzés mennyisége: 1 db 20 férőhelyes 386 m2 + belső légudvaros bölcsőde épület felújítási munkáinak elvégzése a műszaki dokumentációban részletezettek szerint. A kivitelezéssel érintett épület belső terei átépülnek, a küldő alaprajzi méretek nem változnak. A két meglévő csoportszoba 10-ről 12, illetve 13 gyermek befogadására kerülnek felfejlesztésre. Az egyik csoportszoba 35 m2-ről 50 m2 re bővül, a másik 35,25 m2-ről 45,51 m2-re. Minkét csoportszobához kialakításra kerül egy-egy önálló fürösztő és vizesblokk. Az épület komplex akadálymentesítése is megvalósul. Az épület központi részén a légudvar lezárására készül felülvilágító. A lapostető hőszigetelése és vízszigetelése felújításra kerül, a külső homlokzat hőszigeteltté válik. Napkollektor kerül beépítésre a hőigény rásegítése céljából. Az épület belső udvarán tereprendezésre kerül sor. és új, telepített játszóeszközök kerülnek elhelyezésre. Kiépítésre kerül egy fából ácsolt féltetős árnyékoló, illetve kialakításra kerül egy kerékpártároló 10 db. kerékpár számára. A kivitelezési munkák nem engedélyköteles tevékenységeknek minősülnek. A beépített berendezések tekintetében jótállási,időszak alatti alkatrész utánpótlási, és szervizelési kötelezettség is van a Vállalkozónak. A tevékenysége során az általa okozott károk ügyintézése a Vállalkozó kötelessége. A Vállalkozónak a szerződés szerinti munkákat, a Létesítményt úgy kell kiviteleznie, hogy az egységesen minimum 25 éves élettartamon keresztül alkalmas legyen az előírt teljesítmény- és minőségi követelményeknek megfelelő működésre. Főbb mennyiségi adatok: 1) oldalfalvakolat készítése,291,437 m2, Építési törmelék elszállítása, 163,851 m3, Beton aljzatok bontása 26,3955 m3, Beton aljzat készítése, 18,698 m3, Válaszfal építése 160,129 m2, Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, 271,472 m2, Padlóburkolat készítése, beltérben, 271,472 m2, Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák, 1 130,317 m2, Diszperziós festés, 709,3219 m2, Padló hő-, hangszigetelő anyag elhelyezése, 373,95 m2.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/12/17 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/04/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 94645670
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Nyáry-terv Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48685010
Postai cím: Vadász Utca 57
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7627
Ország: Magyarország
E-mail: info@nyary-terv.hu
Telefon: +36 706315372 / +36 202361652
Internetcím(ek): (URL) www.nyary-terv.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/10/31 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Kizárólag a teljesítés határideje változik 2019. október 31-ről 2020 április 30-ra.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az 1. sz. szerződésmódosítás okaként megjelölt többletidőt igénylő műszaki megoldás alkalmazásán felül további, előre nem látható műszaki megoldás alkalmazásának a szükségessége merült fel, mely alapján a teljesítési határidő további meghosszabbítása indokolt. Ilyen előre nem látható műszaki feladat a tető szerkezetének könnyítése előre nem látható statikai problémák felmerülése miatt. Erre tekintettel megállapítható hogy a jelen szerződésmódosítás a Kbt. 141. §-ában rögzítetteknek megfelel, mert a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre; a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét; az ellenérték nem növekedett.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 94645670 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 94645670 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben