Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/28
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.02.08.
Iktatószám:2148/2019
CPV Kód:22200000-2
Ajánlatkérő:Debreceni Egyetem
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55562313
Postai cím: Egyetem Tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Nagy-Stieber Elek László
Telefon: +36 52512700/74490
E-mail: nagy.stieber.elek@fin.unideb.hu
Fax: +36 52258670
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kancellaria.unideb.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: DEK-639_Külföldi folyóiratok beszerzése - 2019.
Hivatkozási szám: EKR000561802018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 22200000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A 2019. évi külföldi kiadású folyóiratok és kapcsolódó szolgáltatások közbeszerzése keretén belül beszerzésre kerülnek külföldi kiadású folyóiratok és folyóiratcsomagok nyomtatott, nyomtatott és online, valamint csak online formátumokban. Ennek részeként beszerzésre kerül a folyóiratok szállításával, illetve szolgáltatásával kapcsolatos komplett ügyintézést biztosító online adminisztrációs felület. Az integrált tudásbázis szolgáltatásának biztosítására megrendelésre kerül egy publikus olvasói felület, mely kereshetővé teszi az egyetem által elérhető előfizetett folyóiratokat; egy linkfeloldó szolgáltatás, mely lehetővé teszi, hogy cikk szinten elérhetőek legyenek a dokumentumok a felhasználó számára - bármilyen forrásban is találta meg a rá való hivatkozást -; valamint egy indexelt keresőszolgáltatás, mely egy központi metaadat keresőre épülve cikk szinten kereshetővé teszi az egyetem elektronikus információforrásait, és további vezető hazai és külföldi adatbázisforrásokat.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/05 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 1558 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 020 - 042426
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/24 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
I . 1 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatkérő telefon
A következő helyett:
+36 52512700/74490
Helyesen:
+36 5251270074490
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/02/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/02/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 2 . 2
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek
A következő helyett:
AK előlegigénylési lehetőséget biztosít az ajánlatban szereplő ellenérték teljes összegéig. Végszámla: opció lehívása esetén a szerződés hatálya alatt megrendelt folyóiratokról. A számla kiegyenlítésére átutalással kerül sor a szerződésszerű teljesítés igazolását követően a Kbt.135.§ (1),(6) bek.-iben, a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:130.§ (1)-(2) bek.-iben, valamint a szerződéstervezetben foglalt feltételeknek megfelelően, a számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel.
Ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme HUF.
Késedelmi kötbér: mértéke 1 %/nap, alapja a nettó vállalkozói díj késedelemmel érintett része, max. összege a nettó vállalkozói díj 15 %-a.
Meghiúsulási kötbér a nettó vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő összeg.
Hibás teljesítési kötbér a nettó vállalkozói díj változó alapjainak 5 %-a.
Késedelmi kamat a Ptk. 6:155.§ szerint.
AK ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
AK a szerződésben biztosítékot nem köt ki.
Részletek a szerződéstervezetben.
Helyesen:
AK előlegigénylési lehetőséget biztosít az ajánlatban szereplő ellenérték teljes összegéig. Végszámla: opció lehívása esetén a szerződés hatálya alatt megrendelt folyóiratokról. A számla kiegyenlítésére átutalással kerül sor a szerződésszerű teljesítés igazolását követően a Kbt.135.§ (1),(6) bek.-iben, a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:130.§ (1)-(2) bek.-iben, valamint a szerződéstervezetben foglalt feltételeknek megfelelően, a számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel.
Ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme EURO.
Késedelmi kötbér: mértéke 1 %/nap, alapja a nettó vállalkozói díj késedelemmel érintett része, max. összege a nettó vállalkozói díj 15 %-a.
Meghiúsulási kötbér a nettó vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő összeg.
Hibás teljesítési kötbér a nettó vállalkozói díj változó alapjainak 5 %-a.
Késedelmi kamat a Ptk. 6:155.§ szerint.
AK ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
AK a szerződésben biztosítékot nem köt ki.
Részletek a szerződéstervezetben.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/02/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/02/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő módosította a Folyoirat_lista_szetbontva című árrészletező táblázatot.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ