Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/213
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.06.
Iktatószám:21597/2019
CPV Kód:30192000-1
Ajánlatkérő:Debreceni Művelődési Központ
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debreceni Művelődési Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92755783
Postai cím: Piac Utca 22.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szőnyi Sándorné
Telefon: +36 52413939
E-mail: szonyi.sandorne@debrecenimuvkozpont.hu
Fax: +36 52413939
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.debrecenimuvkozpont.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.debrecenimuvkozpont.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: TOP-6.9.2-16 projekt eszközbeszerzése
Hivatkozási szám: EKR001207202019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30192000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlatkérő európai uniós forrásból származó pályázat keretében eszközök beszerzést kívánja megvalósítani 5 részben.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
19738 / 2019 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés mennyisége:
A következő helyett:
Ajánlatkérő kültéri rendezvény eszközöket kívánja beszerezni a közbeszerzési dokumentációban foglaltak szerint, az alábbi mennyiségben:
Beszerzendő áruk megnevezése Mennyiség Mennyiségi egység
Sörpadgarnitúra D1 4 db
Sörpadgarnitúra D2 10 db
Sörpadgarnitúra D3 20 db
Sörpadgarnitúra J4 1 db
Sátor D1 10 db
Sátor D2 10 db
Sátor D3 10 db
Sátor J4 5 db
Szalonnasütő hely bográcsozóval D1 4 db
Szalonnasütőhely bográcsozóval D2 1 db
Szalonnasütő hely bográcsozóval D3 4 db
Mobilkemence D1 3 db
Mobil kemence D2 2 db
Vízszóró pumpa D2 8 db
Kemence D3 4 db
Kemence D4 1 db
Mobil színpadelem D2 6 db
Mobilszínpadelem D3 10 db
Rendezvénysátor D2 2 db
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kíván t termékek részletes műszaki specifikációját, további minőségi és funkcionális
követelményeit a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott ártáblázat (xlsx fájl) tartalmazza.
Valamennyi eszközre kötelező az ajánlattétel.
Az ajánlati árnak minden termék esetében tartalmaznia kell a kiszállítás és amennyiben releváns a beüzemelés/összeszerelés költségét
is.
Helyesen:
Ajánlatkérő kültéri rendezvény eszközöket kívánja beszerezni a közbeszerzési dokumentációban foglaltak szerint, az alábbi mennyiségben:
Beszerzendő áruk megnevezése Mennyiség Mennyiségi egység
Sörpadgarnitúra D1 4 db
Sörpadgarnitúra D2 10 db
Sörpadgarnitúra D3 20 db
Sörpadgarnitúra J4 1 db
Sátor D1 10 db
Sátor D2 10 db
Sátor D3 10 db
Sátor J4 5 db
Szalonnasütő hely bográcsozóval D1 4 db
Szalonnasütőhely bográcsozóval D2 1 db
Szalonnasütő hely bográcsozóval D3 4 db
Mobilkemence D1 3 db
Mobil kemence D2 2 db
Kemence D3 4 db
Kemence D4 1 db
Mobil színpadelem D2 6 db
Mobilszínpadelem D3 10 db
Rendezvénysátor D2 2 db
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kíván t termékek részletes műszaki specifikációját, további minőségi és funkcionális
követelményeit a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott ártáblázat (xlsx fájl) tartalmazza.
Valamennyi eszközre kötelező az ajánlattétel.
Az ajánlati árnak minden termék esetében tartalmaznia kell a kiszállítás és amennyiben releváns a beüzemelés/összeszerelés költségét
is.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2019/11/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/11/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2019/11/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/11/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
1.) Jelen hirdetmény közzétételének célja a KÉ-19738/2019 sz. megjelent eredeti hirdetményben meghatározottak módosítása.
2.) A módosítás indoka: ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást nem tudja a Kbt. 114.§ (6) bekezdés szerinti észszerű határidőben megadni, továbbá a kiegészítő tájékoztatás keretében kiadásra kerülő válaszokra tekintettel az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok módosítása szükséges.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben