Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/214
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.07.
Iktatószám:21610/2019
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet
Teljesítés helye:6000 Kecskemét, Szent László krt., Hrsz.: 8670 (NUTS: HU331)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:DUNA ASZFALT Út és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76570610
Postai cím: Budai Utca 2/A
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kolek Andrea
Telefon: +36 76503210
E-mail: kolek.andrea@kecskemetipiacig.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés árusítóhelyek kialakítására
Hivatkozási szám: EKR001262452019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Vállalkozási szerződés árusítóhelyek kialakítására”

CPV: 45200000-9 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként kiadott műszaki leírás és költsévetés szerinti munkákkal az árusítók gépjárműveinek megállására is alkalmas árusítóhelyeket kíván kialakítani.
Tétel szövege Menny. Egység
Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,1-200,0 m között 160 m3
Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. 1825 m2
Földkitermelés bevágásban 273,75 m3
Töltésépítés földkitermeléssel, tömörítés és rézsűképzés nélkül, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, szállítással, 50,1-200,0 m-ig 365 m3
Töltésalapozás geotextíliával REHAU RAUMAT geotextilia PP-ből, fehér, 150 g/m2, 7,0 kN/m, Cikkszám: 241818 [vagy ezzel műszakilag egyenértékű] 1825 m2
Szórt alap készítése, zúzottkőből vagy kohósalakkőből Zúzottkő, Z 55/80 20 cm 231 m3
Szórt alap készítése, zúzottkőből vagy kohósalakkőből Zúzottkő, Z 0/56 20 cm 231 m3
Kiékelő zuzalék NZ 5/12 5 cm 57,75 m3
Nemes zúzottkő, NZ 0/4 zúzottkő térkő alá 3,0 cm 34,65 m3
Térburkolat készítése nagy igénybevételre, 8 cm-es kővel Behaton 20x10x8 cm, szürke [vagy ezzel műszakilag egyenértékű] 1155 m2
Térburkolat készítése nagy igénybevételre, 8 cm-es kővel Behaton 20x10x8 cm, antracit [vagy ezzel műszakilag egyenértékű] 13 m2
Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapgerendával, hézagolással, 40 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből, beton útszegélykő, süllyesztett, 40/20/15 cm C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D↓max = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal [vagy ezzel műszakilag egyenértékű] 145 m
Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből, 25 cm hosszú elemekből Beton útszegélykő, kiemelt, 25/30/15 cm, C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D↓max = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal [vagy ezzel műszakilag egyenértékű] 200 m
Közúti jelzőtábla oszlop 3 db
Közúti jelzőtábla 3 db
Ideiglenes forgalomkorlátozás kiépítése 1 ktg
Csapadékvíz:
Földkitermelés bevágásban vagy anyagnyerő helyen és töltés- vagy depóniakészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os terephajlásig, száraz, folyós (U<3) talajban, szállítással, 1600,1-3400,0 m között, 3200,1-3400,0 m között Szállító útvonal öntözése [vagy ezzel műszakilag egyenértékű] 776 m3
K szegélykőből surrantó építése kopóréteg nélkül 25x15x25 cm, szürke [vagy ezzel műszakilag egyenértékű] 24 m
Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélesség felett, osztályozatlan kavicsból Természetes szemmegoszlású kavics THK 0/24 [vagy ezzel műszakilag egyenértékű] 2,25 m3

Az építési beruházás pontos műszaki tartalmát és mennyiségét, a közbeszerzési dokumentáció mellékletét műszaki leírás és tervezői nyilatkozat és tételes árazatlan költségvetés határozza meg.
A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 40610918 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés árusítóhelyek kialakítására
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6000 Kecskemét, Szent László krt., Hrsz.: 8670
(NUTS: HU331)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Vállalkozási szerződés árusítóhelyek kialakítására”

CPV: 45200000-9 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként kiadott műszaki leírás és költsévetés szerinti munkákkal az árusítók gépjárműveinek megállására is alkalmas árusítóhelyeket kíván kialakítani.
Tétel szövege Menny. Egység
Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,1-200,0 m között 160 m3
Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. 1825 m2
Földkitermelés bevágásban 273,75 m3
Töltésépítés földkitermeléssel, tömörítés és rézsűképzés nélkül, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, szállítással, 50,1-200,0 m-ig 365 m3
Töltésalapozás geotextíliával REHAU RAUMAT geotextilia PP-ből, fehér, 150 g/m2, 7,0 kN/m, Cikkszám: 241818 [vagy ezzel műszakilag egyenértékű] 1825 m2
Szórt alap készítése, zúzottkőből vagy kohósalakkőből Zúzottkő, Z 55/80 20 cm 231 m3
Szórt alap készítése, zúzottkőből vagy kohósalakkőből Zúzottkő, Z 0/56 20 cm 231 m3
Kiékelő zuzalék NZ 5/12 5 cm 57,75 m3
Nemes zúzottkő, NZ 0/4 zúzottkő térkő alá 3,0 cm 34,65 m3
Térburkolat készítése nagy igénybevételre, 8 cm-es kővel Behaton 20x10x8 cm, szürke [vagy ezzel műszakilag egyenértékű] 1155 m2
Térburkolat készítése nagy igénybevételre, 8 cm-es kővel Behaton 20x10x8 cm, antracit [vagy ezzel műszakilag egyenértékű] 13 m2
Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapgerendával, hézagolással, 40 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből, beton útszegélykő, süllyesztett, 40/20/15 cm C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D↓max = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal [vagy ezzel műszakilag egyenértékű] 145 m
Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből, 25 cm hosszú elemekből Beton útszegélykő, kiemelt, 25/30/15 cm, C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D↓max = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal [vagy ezzel műszakilag egyenértékű] 200 m
Közúti jelzőtábla oszlop 3 db
Közúti jelzőtábla 3 db
Ideiglenes forgalomkorlátozás kiépítése 1 ktg
Csapadékvíz:
Földkitermelés bevágásban vagy anyagnyerő helyen és töltés- vagy depóniakészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os terephajlásig, száraz, folyós (U<3) talajban, szállítással, 1600,1-3400,0 m között, 3200,1-3400,0 m között Szállító útvonal öntözése [vagy ezzel műszakilag egyenértékű] 776 m3
K szegélykőből surrantó építése kopóréteg nélkül 25x15x25 cm, szürke [vagy ezzel műszakilag egyenértékű] 24 m
Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélesség felett, osztályozatlan kavicsból Természetes szemmegoszlású kavics THK 0/24 [vagy ezzel műszakilag egyenértékű] 2,25 m3

Az építési beruházás pontos műszaki tartalmát és mennyiségét, a közbeszerzési dokumentáció mellékletét műszaki leírás és tervezői nyilatkozat és tételes árazatlan költségvetés határozza meg.
A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. részszempont: 24 hónapon felüli többletjótállás időtartama (min. 0 – max. 12 hónap) 15
2 2. részszempont: MV-KÉ szakember többlettapasztalata (min. 0 – max. 24 hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés árusítóhelyek kialakítására
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DUNA ASZFALT Út és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53654911
Postai cím: Béke Utca 150
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@dunaaszfalt.hu
Telefon: +36 19201204
Internetcím(ek): (URL) https://www.dunaaszfalt.hu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11426628403
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 40798908
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 40610918
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: MEGA-SPED Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37800442
Postai cím: Szolnoki hegy 118.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU33
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11424688203

Hivatalos név: DUNA ASZFALT Út és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53654911
Postai cím: Béke Utca 150
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11426628403

Hivatalos név: "Soltút" Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71057095
Postai cím: Kecskeméti Út 34
Város: Solt
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6320
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10642166203

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/09/26 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlatkérő az eljárás során alkalmazta a Kbt. 81. § (5) bekezdését, mely alapján az elbírálásra nem kerülő ajánlattevők ajánlatai a következők:
MEGA-SPED Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (6000 Kecskemét, Szolnoki hegy 118.)
ajánlata:
Értékelési szempont/súlyszám/ajánlat/pontszám/súlyozott pontszám:
1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF) nettó 43 426 301,- Ft 9.35/654,5
2. részszempont: 24 hónapon felüli többletjótállás időtartama (min. 0 – max. 12 hónap) 6. 5/75
3. részszempont: MV-KÉ szakember többlettapasztalata (min. 0 – max. 24 hónap) 12. 5/75
Összesített pont: 804,5
"Soltút" Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (6320 Solt, Kecskeméti út 34.)
ajánlata:
Értékelési szempont/súlyszám/ajánlat/pontszám/súlyozott pontszám:
1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF) nettó 42 522 000,- Ft
2. részszempont: 24 hónapon felüli többletjótállás időtartama (min. 0 – max. 12 hónap) 6.
3. részszempont: MV-KÉ szakember többlettapasztalata (min. 0 – max. 24 hónap) 24.
Összesített pont: 893,5
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges