Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/215
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.08.
Iktatószám:21644/2019
CPV Kód:45233226-9
Ajánlatkérő:Tornyospálca Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Tornyospálca, 076/1., 075., 077., 074/40. helyrajzi számú ingatlanok
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Aktuál-Útépítő Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tornyospálca Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39078151
Postai cím: Rákóczi Utca 23.
Város: Tornyospálca
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4642
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lukácsi Attila
Telefon: +36 45545015
E-mail: polgarmester@tornyospalca.hu
Fax: +36 45445001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tornyospalca.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Iparterület-fejlesztés útépítés
Hivatkozási szám: EKR000744232019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233226-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Iparterület-fejlesztés útépítés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233226-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Tornyospálca, 076/1., 075., 077., 074/40. helyrajzi számú ingatlanok
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Tornyospálca 076/1 helyrajzi számú ingatlanon megvalósuló ipari terület megközelítését szolgáló, kétirányú forgalom lebonyolítására alkalmas szilárd burkolatú út építéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzése. Főbb kivitelezési feladatok: a kivitelezésre kerülő út 1. tengelyén a meglévő 4,75 m burkolatszélességű út 0,50 m szélességben történő visszabontása, kiszélesítése 6,50 m szélességre, a 2. tengelyen 6,50 m burkolat szélességű, teljes pályaszerkezetű útépítés, párologtató árok kialakításával.
Főbb mennyiségek:
1. tengelyen kiépítésre kerülő út hossza: 455 m;
2. tengelyen kiépítésre kerülő út hossza: 500 m;
Burkolat szélessége: 6,50 m;
Padka szélessége: 1,50 m;
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.1-16-SB1-2017-00007

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
14402 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Iparterület-fejlesztés útépítés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/24 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Aktuál-Útépítő Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24506236
Postai cím: Raktár Út 1.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: aktualutepito@gmail.com
Telefon: +36 304010342
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 151873408
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233226-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233226-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Tornyospálca, 076/1., 075., 077., 074/40. helyrajzi számú ingatlanok
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Tornyospálca 076/1 helyrajzi számú ingatlanon megvalósuló ipari terület megközelítését szolgáló, kétirányú forgalom lebonyolítására alkalmas szilárd burkolatú út építéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzése. Főbb kivitelezési feladatok: a kivitelezésre kerülő út 1. tengelyén a meglévő 4,75 m burkolatszélességű út 0,50 m szélességben történő visszabontása, kiszélesítése 6,50 m szélességre, a 2. tengelyen 6,50 m burkolat szélességű, teljes pályaszerkezetű útépítés, párologtató árok kialakításával.
Főbb mennyiségek:
1. tengelyen kiépítésre kerülő út hossza: 455 m;
2. tengelyen kiépítésre kerülő út hossza: 500 m;
Burkolat szélessége: 6,50 m;
Padka szélessége: 1,50 m;
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 151873408
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Aktuál-Útépítő Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24506236
Postai cím: Raktár Út 1.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: aktualutepito@gmail.com
Telefon: +36 304010342
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/11/05 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Szerződő Felek a régi és új alépítmény illesztésénél keletkező, valamint az új útpálya szakasznál a keresztirányú zsugorodásból, dilatációból eredő repedések megelőzése érdekében az eredetileg tervezett georács helyett az aszfalt kötőrétegben elhelyezésre kerülő aszfaltrács, mint helyettesítő termék beépítésében állapodtak meg a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésének figyelembe vételével. A szerződésmódosítás keretében a vállalkozási szerződés mellékletét képező költségvetés vonatkozó tételei módosulnak.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 2.1. A kivitelezés során, az alépítményi munkákon elvégzett minősített mérések a tömörség és a teherbírás tekintetében megfelelő értéket mutattak, így a betervezett georács alépítménybe történő beépítése nem indokolt.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 151873408 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 151873408 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben