Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/215
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.08.
Iktatószám:21708/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Regöly Község Önkormányzata Keszőhidegkút Község Önkormányzata
Teljesítés helye:7193 Regöly, 068 hrsz;7193 Regöly, 0220/2 hrsz;7193 Regöly, 0220/2 hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:TAM-BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft;TAM-BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft;TAM-BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Regöly Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36356122
Postai cím: Rákóczi Utca 2
Város: Regöly
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7193
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kelemen Csaba
Telefon: +36 307540167
E-mail: polgarmester@regoly.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Keszőhidegkút Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65988974
Postai cím: Petőfi Sándor u. 24
Város: Keszőhidegkút
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7062
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Aranka
Telefon: +36 309167572
E-mail: polgi@tolna.net
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Regöly Község Önkormányzata (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Külterületi utak felújítása Regölyben
Hivatkozási szám: EKR001006432019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az építési beruházás során az alábbi 2 db külterületi út felújítása valósul meg:
Regöly, 068. hrsz. külterületi helyi közút:
A Hadak útja és a belterület határa közötti kb. 420 m hosszú földút szakaszt, mint befogadót követi a tervben szereplő 068 hrsz. külterületi mezőgazdasági mélyút. A helyreállítás I. üteme 1070 fm hosszt érint.
Kb. 1,2-2,0 m mély horhosban halad a teljesen közművesítetlen mezőgazdasági földút.
A földútnak épített pályaszerkezete nincsen, a horhos szélessége 4,5-5,5 m. A földúton számos kikátyúsodott, lefolyástalanná vált szakasz található-, néhol építési törmelékkel megpróbálták járhatóvá tenni, - kevés sikerrel. Jelenleg az úton nehezen lehet járművel közlekedni, a mély átázott lefolyástalan kátyúk miatt.
A tervezési területen közművek nincsenek.
A tervezett út-helyreállítás az EUROCODE-7 szabvány szerint az 1. geotechnikai kategóriába sorolható
Tervezett beavatkozások:
A helyreállítási és fejlesztési munka során az alábbi létesítmények készülnek:
- Cementtel stabilizált pályaszerkezet készítése helybe bekeverve, felületi zárás nélkül A2 terhelési osztályra, 40 kN/m2 földmű-teherbírási modulussal :30 cm , Trρ=97% tömörséggel bedolgozva (E2=60 MN/m2), 1070 m hosszban, 4 m koronaszélességel
- Szikkasztó rendszerű minimál szelvényű földárkok völgy- oldalon ( B= 50 cm, H= 50 cm ρ=1:1)
- H= 2,0 m mély, 50 cm átmérőjű kulé kaviccsal feltöltött szikkasztó- ejtőkutak a földárok fenékszintjéből 30 m-enként lefúrva
Műtárgyak:
1 db D= 40 cm-es áteresz a 067 út kereszteződésében a 0+482,77 km.sz-ben. Hossza: 14 m , lejtése: I= 1,7%. Két végét 20 cm vastag C30/37 XC2-16-F3 beton szárnyfalak (homlokfalak) zárják le, melyek a csatlakozó földút koronaszintje felett 30 cm-re kerékvetőként is funkcionálnak. Az átereszt teljes szelvényben betonba kell beágyazni.
Mértékadó napi forgalom: MNFE = (MÉFEx0,38)/22 = 428 E/nap
A tervezett út kategóriája: Szántóföldi gyűjtőút, egy forgalmi sávval. A tervezési sebesség a szűk űrszelvényi jelleg miatt maximum 30 km/h. A sávszélesség 4,00 m, füvesített stabilizált padka kétoldalt 1,0-1,0 m. Az átlagos koronaszélesség: 6,00 m.
A terhelési osztály: TO=A2.
A kivitelezés engedély köteles tevékenységnek minősül, a jogerős engedély rendelkezésre áll.
Regöly, 0220/2. hrsz. külterületi helyi közút:
A település É-i részén a Szőlőhegy, a Bundás- dűlői mezőgazdasági területek és halastavak környezetében több külterületi helyi közút, feltáró út biztosítja a mezőgazdasági területek , tavak megközelítését.
Közülük a kerékpárút mellett haladó-, a halastavakhoz és a szőlőhegyi táblákba felvezető 0220/2. hrsz. földút (Arany J. utca) egy fontos feltáró mezőgazdasági külterületi közútnak minősül . A földút csapadékos időben szinte járhatatlanná válik, ezért illegálisan a mezőgazdasági járművek a kerékpárútra is felhajtanak, veszélyeztetve annak állagát.
A földútnak nincsen épített pályaszerkezete, azt néhány kikátyúsodott, lefolyástalanná
vált szakaszon építési törmelékkel és zúzottkő terítéssel megpróbálták járhatóvá tenni, -
kevés sikerrel. Jelenleg az úton nehezen lehet járművel közlekedni, a mély átázott lefolyástalan kátyúk miatt. A szőlőhegyről a horhosokon át érkező víz rendszeres kimosódásokat okoz a földút felületén.
A tervezési területen közművek nincsenek.
Tervezett beavatkozások:
A helyreállítási és fejlesztési munka során az alábbi létesítmények készülnek:
- Mechanikailag stabilizált kötőanyag nélküli pályaszerkezet készítése 710 m hosszban, 4 m koronaszélességel, rézsű rendezéssel, A2 terhelési osztályra, 40 kN/m2 földmű-teherbírási modulussal :30 cm FZKA . A tartósság miatt az alkalmazott 30 cm FZKA-56 útalapra 7 cm FZKA 22 finom zúzalék készül, behengerelve.
- Leágazó sárrázó burkolat a 0172/1. hrsz. út felé 10 m hosszban
- Sárrázó burkolatos kiképzés a szakasz végi leágazóban 4-5 m hosszban
- Beton vízátvezető vápák a horhosok kereszt- csatlakozásainál 5 m szélességgel, 7 m hosszal ( VP1,….,VP4)
- A vízátvezető vápáknál ( VPi) a beton pályalemeznél az ágyazatot az oldal irányú alászivárgástól 30x80 cm méretű beton fogakkal kell körben megvédeni.
- Az útalapot 10 m-enként 30x50 cm méretű szivárgó bordák víztelenítik az útárok irányába.
- Szikkasztó rendszerű minimál szelvényű földárkok völgy- oldalon ( B= 50 cm, H= 50 cm ρ=1:1)
- 3 db 25 m hosszú és 2,0-2,5 m széles kötőanyag nélküli (Z5/20) kitérő öblözet
Mértékadó napi forgalom: MNFE = (MÉFEx0,38)/22 = 428 E/nap
A tervezett út kategóriája: Szántóföldi gyűjtőút, egy forgalmi sávval. A tervezési sebesség a szűk űrszelvényi jelleg miatt maximum 30 km/h. A sávszélesség 4,00 m, füvesített stabilizált padka kétoldalt 1,0-1,0 m. Az átlagos koronaszélesség: 6,00 m.
A terhelési osztály: TO=A2.
A kivitelezés engedély köteles tevékenységnek minősül, a jogerős engedély rendelkezésre áll.
A kivitelező feladata a munkálatok megkezdéséhez szükséges kitűzések elvégzése.
A Regöly, 0220/2. hrsz. külterületi helyi közút felújítására vonatkozóan egy műszaki dokumentáció készült, ugyanakkor technikai okokból a költségvetés megbontásra került Regöly Község Önkormányzata és Keszőhidegkút Község Önkormányzata közt. Az egyes költségvetések tekintetében a két önkormányzat önállóan szerződő félként jár el
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 82288613 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Regöly, 068. hrsz. út
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7193 Regöly, 068 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
I. részajánlati kör: Regöly, 068. hrsz. külterületi helyi közút
A Hadak útja és a belterület határa közötti kb. 420 m hosszú földút szakaszt, mint befogadót követi a tervben szereplő 068 hrsz. külterületi mezőgazdasági mélyút. A helyreállítás I. üteme 1070 fm hosszt érint.
Kb. 1,2-2,0 m mély horhosban halad a teljesen közművesítetlen mezőgazdasági földút.
A földútnak épített pályaszerkezete nincsen, a horhos szélessége 4,5-5,5 m. A földúton számos kiká-tyúsodott, lefolyástalanná vált szakasz található-, néhol építési törmelékkel megpróbálták járhatóvá tenni, - kevés sikerrel. Jelenleg az úton nehezen lehet járművel közlekedni, a mély átázott lefolyástalan kátyúk miatt.
A tervezési területen közművek nincsenek.
A tervezett út-helyreállítás az EUROCODE-7 szabvány szerint az 1. geotechnikai kategóriába sorolható
Tervezett beavatkozások:
A helyreállítási és fejlesztési munka során az alábbi létesítmények készülnek:
- Cementtel stabilizált pályaszerkezet készítése helybe bekeverve, felületi zárás nélkül A2 terhelési osztályra, 40 kN/m2 földmű-teherbírási modulussal :30 cm , Trρ=97% tömörséggel bedolgozva (E2=60 MN/m2), 1070 m hosszban, 4 m koronaszélességel
- Szikkasztó rendszerű minimál szelvényű földárkok völgy- oldalon ( B= 50 cm, H= 50 cm ρ=1:1)
- H= 2,0 m mély, 50 cm átmérőjű kulé kaviccsal feltöltött szikkasztó- ejtőkutak a földárok fenékszint-jéből 30 m-enként lefúrva
Műtárgyak:
1 db D= 40 cm-es áteresz a 067 út kereszteződésében a 0+482,77 km.sz-ben. Hossza: 14 m , lejtése: I= 1,7%. Két végét 20 cm vastag C30/37 XC2-16-F3 beton szárnyfalak (homlokfalak) zárják le, melyek a csatlakozó földút koronaszintje felett 30 cm-re kerékvetőként is funkcionálnak. Az átereszt teljes szel-vényben betonba kell beágyazni.
Mértékadó napi forgalom: MNFE = (MÉFEx0,38)/22 = 428 E/nap
A tervezett út kategóriája: Szántóföldi gyűjtőút, egy forgalmi sávval. A tervezési sebesség a szűk űr-szelvényi jelleg miatt maximum 30 km/h. A sávszélesség 4,00 m, füvesített stabilizált padka kétoldalt 1,0-1,0 m. Az átlagos koronaszélesség: 6,00 m.
A terhelési osztály: TO=A2.
Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a kivitelezési munka valamennyi részajánlati körben engedélyköteles.
A fentiekben leírt mennyiségi adatok tájékoztató jelleggel kerültek feltüntetésre, a teljes mennyiség részletes meghatározását a felhívás mellékletét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás - ha a szerződés tárgya indokolja és/vagy jogszabály így rendelkezik - hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szol-gáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra. Az ilyen hivatkozás csak kivételesen fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása.
Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell alatta, azaz az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az ajánlatkérő, ez esetben azonban az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az egyenértékűség fennállását.
A műszaki dokumentációban megadott paraméterek tekintetében Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el azokat a megajánlásokat is, amelyek a megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos, vagy jobb tulajdonságokkal rendelkeznek.
Ha az ajánlattevő az ajánlatadás során nem tér el esetlegesen megjelölt ezen gyártmányoktól, típusoktól akkor erről kell benyújtani (nemleges tartalmú) nyilatkozatot.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§ (4) bekezdése értelmében nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat, amely megfelel valamely európai szabványt, európai műszaki engedélyt, közös műszaki előírásokat, nemzetközi szabványokat vagy valamely európai szabványügyi szervezet által létrehozott egyéb műszaki ajánlásokat átültető nemzeti szabványnak, ha ezek a leírások az ajánlatkérő által megállapított teljesítményre, illetve funkcionális követelményekre vonatkoznak. Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelmé-nyeknek.
Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szol-gáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-a szerint az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. A felek az egyeztetésen csak az ajánlattevő által az ajánlatában megjelölt építő-anyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg. Amennyiben a felek ennek megfelelően helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, a szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően kell alkalmazni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás vállalása (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 2
2 A teljesítésbe bevonásra kerülő, az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott műszaki vezető / építésvezető szakember szakmai gyakorlata ( többlettapasztalata) (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 7
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Iratazonosító: 1826943638
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Regöly, 0220/2. hrsz. út - regölyi rész
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7193 Regöly, 0220/2 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. részajánlati kör: Regöly, 0220/2. hrsz. külterületi helyi közút
A település É-i részén a Szőlőhegy, a Bundás- dűlői mezőgazdasági területek és halastavak környeze-tében több külterületi helyi közút, feltáró út biztosítja a mezőgazdasági területek , tavak megközelítését.
Közülük a kerékpárút mellett haladó-, a halastavakhoz és a szőlőhegyi táblákba felvezető 0220/2. hrsz. földút (Arany J. utca) egy fontos feltáró mezőgazdasági külterületi közútnak minősül . A földút csapa-dékos időben szinte járhatatlanná válik, ezért illegálisan a mezőgazdasági járművek a kerékpárútra is felhajtanak, veszélyeztetve annak állagát.
A földútnak nincsen épített pályaszerkezete, azt néhány kikátyúsodott, lefolyástalanná vált szakaszon építési törmelékkel és zúzottkő terítéssel megpróbálták járhatóvá tenni, - kevés sikerrel. Jelenleg az úton nehezen lehet járművel közlekedni, a mély átázott lefolyástalan kátyúk miatt. A szőlőhegyről a horhosokon át érkező víz rendszeres kimosódásokat okoz a földút felületén.
A tervezési területen közművek nincsenek.
Tervezett beavatkozások:
A helyreállítási és fejlesztési munka során az alábbi létesítmények készülnek:
- Mechanikailag stabilizált kötőanyag nélküli pályaszerkezet készítése 710 m hosszban, 4 m koronaszélességel, rézsű rendezéssel, A2 terhelési osztályra, 40 kN/m2 földmű-teherbírási modulussal :30 cm FZKA . A tartósság miatt az alkalmazott 30 cm FZKA-56 útalapra 7 cm FZKA 22 finom zúzalék készül, behengerelve.
- Leágazó sárrázó burkolat a 0172/1. hrsz. út felé 10 m hosszban
- Sárrázó burkolatos kiképzés a szakasz végi leágazóban 4-5 m hosszban
- Beton vízátvezető vápák a horhosok kereszt- csatlakozásainál 5 m szélességgel, 7 m hosszal ( VP1,….,VP4)
- A vízátvezető vápáknál ( VPi) a beton pályalemeznél az ágyazatot az oldal irányú alászivárgástól 30x80 cm méretű beton fogakkal kell körben megvédeni.
- Az útalapot 10 m-enként 30x50 cm méretű szivárgó bordák víztelenítik az útárok irányába.
- Szikkasztó rendszerű minimál szelvényű földárkok völgy- oldalon ( B= 50 cm, H= 50 cm ρ=1:1)
- 3 db 25 m hosszú és 2,0-2,5 m széles kötőanyag nélküli (Z5/20) kitérő öblözet
Mértékadó napi forgalom: MNFE = (MÉFEx0,38)/22 = 428 E/nap
A tervezett út kategóriája: Szántóföldi gyűjtőút, egy forgalmi sávval. A tervezési sebesség a szűk űr-szelvényi jelleg miatt maximum 30 km/h. A sávszélesség 4,00 m, füvesített stabilizált padka kétoldalt 1,0-1,0 m. Az átlagos koronaszélesség: 6,00 m.
A terhelési osztály: TO=A2.
Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a kivitelezési munka valamennyi részajánlati körben engedélyköteles.
A fentiekben leírt mennyiségi adatok tájékoztató jelleggel kerültek feltüntetésre, a teljes mennyiség részletes meghatározását a felhívás mellékletét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás - ha a szerződés tárgya indokolja és/vagy jogszabály így rendelkezik - hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szol-gáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra. Az ilyen hivatkozás csak kivételesen fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása.
Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell alatta, azaz az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az ajánlatkérő, ez esetben azonban az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az egyenértékűség fennállását.
A műszaki dokumentációban megadott paraméterek tekintetében Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el azokat a megajánlásokat is, amelyek a megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos, vagy jobb tulajdonságokkal rendelkeznek.
Ha az ajánlattevő az ajánlatadás során nem tér el esetlegesen megjelölt ezen gyártmányoktól, típusoktól akkor erről kell benyújtani (nemleges tartalmú) nyilatkozatot.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§ (4) bekezdése értelmében nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat, amely megfelel valamely európai szabványt, európai műszaki engedélyt, közös műszaki előírásokat, nemzetközi szabványokat vagy valamely európai szabványügyi szervezet által létrehozott egyéb műszaki ajánlásokat átültető nemzeti szabványnak, ha ezek a leírások az ajánlatkérő által megállapított teljesítményre, illetve funkcionális követelményekre vonatkoznak. Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelmé-nyeknek.
Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szol-gáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-a szerint az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. A felek az egyeztetésen csak az ajánlattevő által az ajánlatában megjelölt építő-anyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg. Amennyiben a felek ennek megfelelően helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, a szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően kell alkalmazni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás vállalása (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 2
2 A teljesítésbe bevonásra kerülő, az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott műszaki vezető / építésvezető szakember szakmai gyakorlata ( többlettapasztalata) (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 7
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Iratazonosító: 1826943638
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Regöly, 0220/2. hrsz. út - keszőhidegkúti rész
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7193 Regöly, 0220/2 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
3. részajánlati kör: Regöly, 0220/2. hrsz. külterületi helyi közút
A település É-i részén a Szőlőhegy, a Bundás- dűlői mezőgazdasági területek és halastavak környeze-tében több külterületi helyi közút, feltáró út biztosítja a mezőgazdasági területek , tavak megközelítését.
Közülük a kerékpárút mellett haladó-, a halastavakhoz és a szőlőhegyi táblákba felvezető 0220/2. hrsz. földút (Arany J. utca) egy fontos feltáró mezőgazdasági külterületi közútnak minősül . A földút csapa-dékos időben szinte járhatatlanná válik, ezért illegálisan a mezőgazdasági járművek a kerékpárútra is felhajtanak, veszélyeztetve annak állagát.
A földútnak nincsen épített pályaszerkezete, azt néhány kikátyúsodott, lefolyástalanná vált szakaszon építési törmelékkel és zúzottkő terítéssel megpróbálták járhatóvá tenni, - kevés sikerrel. Jelenleg az úton nehezen lehet járművel közlekedni, a mély átázott lefolyástalan kátyúk miatt. A szőlőhegyről a horhosokon át érkező víz rendszeres kimosódásokat okoz a földút felületén.
A tervezési területen közművek nincsenek.
Tervezett beavatkozások:
A helyreállítási és fejlesztési munka során az alábbi létesítmények készülnek:
- Mechanikailag stabilizált kötőanyag nélküli pályaszerkezet készítése 710 m hosszban, 4 m koronaszélességel, rézsű rendezéssel, A2 terhelési osztályra, 40 kN/m2 földmű-teherbírási modulussal :30 cm FZKA . A tartósság miatt az alkalmazott 30 cm FZKA-56 útalapra 7 cm FZKA 22 finom zúzalék készül, behengerelve.
- Leágazó sárrázó burkolat a 0172/1. hrsz. út felé 10 m hosszban
- Sárrázó burkolatos kiképzés a szakasz végi leágazóban 4-5 m hosszban
- Beton vízátvezető vápák a horhosok kereszt- csatlakozásainál 5 m szélességgel, 7 m hosszal ( VP1,….,VP4)
- A vízátvezető vápáknál ( VPi) a beton pályalemeznél az ágyazatot az oldal irányú alászivárgástól 30x80 cm méretű beton fogakkal kell körben megvédeni.
- Az útalapot 10 m-enként 30x50 cm méretű szivárgó bordák víztelenítik az útárok irányába.
- Szikkasztó rendszerű minimál szelvényű földárkok völgy- oldalon ( B= 50 cm, H= 50 cm ρ=1:1)
- 3 db 25 m hosszú és 2,0-2,5 m széles kötőanyag nélküli (Z5/20) kitérő öblözet
Mértékadó napi forgalom: MNFE = (MÉFEx0,38)/22 = 428 E/nap
A tervezett út kategóriája: Szántóföldi gyűjtőút, egy forgalmi sávval. A tervezési sebesség a szűk űr-szelvényi jelleg miatt maximum 30 km/h. A sávszélesség 4,00 m, füvesített stabilizált padka kétoldalt 1,0-1,0 m. Az átlagos koronaszélesség: 6,00 m.
A terhelési osztály: TO=A2.
Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a kivitelezési munka valamennyi részajánlati körben engedélyköteles.
A fentiekben leírt mennyiségi adatok tájékoztató jelleggel kerültek feltüntetésre, a teljes mennyiség részletes meghatározását a felhívás mellékletét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás - ha a szerződés tárgya indokolja és/vagy jogszabály így rendelkezik - hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szol-gáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra. Az ilyen hivatkozás csak kivételesen fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása.
Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell alatta, azaz az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az ajánlatkérő, ez esetben azonban az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az egyenértékűség fennállását.
A műszaki dokumentációban megadott paraméterek tekintetében Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el azokat a megajánlásokat is, amelyek a megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos, vagy jobb tulajdonságokkal rendelkeznek.
Ha az ajánlattevő az ajánlatadás során nem tér el esetlegesen megjelölt ezen gyártmányoktól, típusoktól akkor erről kell benyújtani (nemleges tartalmú) nyilatkozatot.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§ (4) bekezdése értelmében nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat, amely megfelel valamely európai szabványt, európai műszaki engedélyt, közös műszaki előírásokat, nemzetközi szabványokat vagy valamely európai szabványügyi szervezet által létrehozott egyéb műszaki ajánlásokat átültető nemzeti szabványnak, ha ezek a leírások az ajánlatkérő által megállapított teljesítményre, illetve funkcionális követelményekre vonatkoznak. Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek.
Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szol-gáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-a szerint az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. A felek az egyeztetésen csak az ajánlattevő által az ajánlatában megjelölt építő-anyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg. Amennyiben a felek ennek megfelelően helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, a szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően kell alkalmazni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás vállalása (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 2
2 A teljesítésbe bevonásra kerülő, az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott műszaki vezető / építésvezető szakember szakmai gyakorlata ( többlettapasztalata) (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 7
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Iratazonosító: 1826943638
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Regöly, 068. hrsz. út
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TAM-BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11797171
Postai cím: Nyírfa Sor 11.
Város: Tamási
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7090
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@tambaukft.hu
Telefon: +36 74573982
Internetcím(ek): (URL) www.tambaukft.hu
Fax: +36 74573989
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11295530217
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 42039009
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 42035057
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: TAM-BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11797171
Postai cím: Nyírfa Sor 11.
Város: Tamási
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7090
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11295530217

Hivatalos név: KÉSZ Közúti Építő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55150981
Postai cím: Bonyhádi Utca 28.
Város: Bátaszék
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7140
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11283986217

Hivatalos név: LESZTER PRIME Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78708536
Postai cím: Új Utca 47/4
Város: Sükösd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6346
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24394512203

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Regöly, 0220/2. hrsz. út - regölyi rész
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TAM-BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11797171
Postai cím: Nyírfa Sor 11.
Város: Tamási
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7090
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@tambaukft.hu
Telefon: +36 74573982
Internetcím(ek): (URL) www.tambaukft.hu
Fax: +36 74573989
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11295530217
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 36712761
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 36708310
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: TAM-BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11797171
Postai cím: Nyírfa Sor 11.
Város: Tamási
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7090
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11295530217

Hivatalos név: KÉSZ Közúti Építő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55150981
Postai cím: Bonyhádi Utca 28.
Város: Bátaszék
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7140
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11283986217

Hivatalos név: LESZTER PRIME Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78708536
Postai cím: Új Utca 47/4
Város: Sükösd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6346
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24394512203

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Regöly, 0220/2. hrsz. út - keszőhidegkúti rész
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TAM-BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11797171
Postai cím: Nyírfa Sor 11.
Város: Tamási
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7090
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@tambaukft.hu
Telefon: +36 74573982
Internetcím(ek): (URL) www.tambaukft.hu
Fax: +36 74573989
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11295530217
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3546025
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3545246
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: TAM-BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11797171
Postai cím: Nyírfa Sor 11.
Város: Tamási
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7090
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11295530217

Hivatalos név: KÉSZ Közúti Építő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55150981
Postai cím: Bonyhádi Utca 28.
Város: Bátaszék
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7140
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11283986217

Hivatalos név: LESZTER PRIME Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78708536
Postai cím: Új Utca 47/4
Város: Sükösd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6346
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24394512203

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/09/11 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges