Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/230
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.29.
Iktatószám:21882/2019
CPV Kód:45233120-6
Ajánlatkérő:Hajdúböszörmény Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Hajdúböszörmény, belterület, hrsz-ok: 1891; 1919; 1951; 3310/1; 3310/2; 3310/3; 3707; 3708; 3716; 3719; 3734.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hajdúböszörmény Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55010645
Postai cím: Bocskai Tér 1.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gajdán Viktor
Telefon: +36 52563219
E-mail: Gajdan.Viktor@hajduboszormeny.hu
Fax: +36 52563296
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hajduboszormeny.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Az Újvárosi és a Hajdúkerület utca korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR000571812019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A „Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének környezettudatos városrehabilitációja” tárgyú projekthez [TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00001] kapcsolódó közterület fejlesztés megvalósítása.
A fenti fejlesztéssel érintett szakasz Hajdúböszörmény belterületén helyezkedik el, az Újvárosi utca Vörösmarty Mihály utca és Bocskai tér által határolt részén, a Lévay Márton utca Újvárosi és Hajdúkerület utcák közötti szakaszán, a Hajdúkerület utcán, illetve a Hajdúkerület utcából leágazó meglévő parkolók területein. Az utcák meglévő nyomvonalában változtatás nem történik. A kivitelezéssel érintett szakasz hossza: 734 m.
Az Újvárosi utca nyomvonala kezdőszelvényében (0+000 km sz.) csatlakozik a Vörösmarty Mihály utca meglévő burkolatához, végszelvényében (0+317,88 km sz.) pedig a Bocskai tér meglévő burkolatához. A szakasz 0+000-0+158,85 km szelvényei közötti 8,00 méteres burkolatszélességű, 2x1 sáv és egy parkolósáv kialakításával, kétoldali „K” szegélyes kialakítással kell megvalósítani. 0+158,85-0+317,88 km szelvények között 8,00 méteres burkolat kialakítása szükséges ’K’ szegélyes kialakítással mindkét oldalon tervezett járda építésével. 0+235,19-0+304,55 km szelvények között 2x1 sáv és kétoldali párhuzamos parkolósáv kialakítása történik, jobb oldalon süllyesztett, baloldalon ’K’ szegélyes kialakítással.
A Lévay Márton utca nyomvonala kezdőszelvényében csatlakozik az Újvárosi utca tervezett tengelyéhez, végszelvényében (0+043,10 km sz.) pedig a Lévay Márton utca meglévő burkolatához. A burkolatot 5,50 méteres burkolatszélességgel, jobb oldalon ’K’ szegélyes, baloldalon kiemelt szegélyes kialakítással kell megvalósítani.
A Hajdúkerület utca a tervezett nyomvonal kezdőszelvényében csatlakozik a Lévay Márton utca tervezett tengelyének 0+035,40 km szelvényéhez, végszelvényében (0+335,35 km sz.) pedig a Kossuth utca meglévő burkolatához. A tengely 0+000-0+066,73;0+132,32-0+0152,95 és 0+192,05-0+224,80 km szelvényei között a burkolatot 3,00 méter szélességben, kiemelt szegéllyel határolva egyoldali 2,0%-os oldaleséssel kell kialakítani a tervezett víznyelők irányába. A szakasz 0+066,73-0+148 km szelvényei között 3,00 méter széles burkolatot, jobb oldalon kiemelt szegélyezést, baloldalon pedig 45°-os parkolók kialakítását kell elvégezni. A tengely 0+148,38 szelvényétől a meglévő geometria meghagyásával kell kialakítani a burkolatot, jobb oldalon pedig a meglévő kiemelt szegély cseréjét. A szakasz jobb oldalán elvégzendő továbbá járdaburkolat kialakítása.
Az út- és járdaburkolat felújításokkal együtt a kapcsolódó csapadékvíz elvezetést, zöldterületrendezést, gyengeáramú közművek kiváltásokat kell elvégezni.
Főbb mennyiségek:
Pályaszerkezet bontása szállítással: 836,37 m3.
Aszfaltburkolat marása: 1415 m2
Szegélyek bontása: 1165,09 m
Tükör készítés tömörítéssel: 5.309,9 m2
Fagyvédő réteg készítése: 32,25 m3
Zúzottkő alap: 408 m3
Stabilizált CKT réteg: 585,05 m3
AC 22 kötőréteg: 82,88 m3
AC 11 kiegyenlítőréteg 2,5 cm: 82,13
AC 11 kopóréteg 4 cm: 131,4 m3
6 cm vastag beton útburkoló kő (szürke): 1875 m2
8 cm vastag beton útburkoló kő (szürke): 1415 m2
8 cm vastag beton útburkoló kő (színes): 1813 m2
Kiemelt szegély: 817 m
Süllyesztett szegély: 669 m
„K” szegély: 408 m
Kerti szegély: 1057 m
Meglévő aknafedlapok szintbeemelése: 35 db
Parkolásgátló poller: 55 db
Zárt csatorna: 435 fm
Víznyelő akna/tisztító akna: 40 db
Gyengeáramú akna: 60 db
Földmű rendezés, humuszterítés 20 cm 2299 m2
Lombhullató fák: 57 db
Gyepesítés: 2299 m2
Planténer virágtartó: 3 db
Borostyánkerítés: 10 db
Kerti pad: 2 db
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Az Újvárosi és a Hajdúkerület utca korszerűsítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111100-9
További tárgyak:45233161-5
45233223-8
45233252-0
45233253-7
45233293-9
45247110-4
45247112-8
45342000-6
77314100-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Hajdúböszörmény, belterület, hrsz-ok: 1891; 1919; 1951; 3310/1; 3310/2; 3310/3; 3707; 3708; 3716; 3719; 3734.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A „Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének környezettudatos városrehabilitációja” tárgyú projekthez [TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00001] kapcsolódó közterület fejlesztés megvalósítása.
A fenti fejlesztéssel érintett szakasz Hajdúböszörmény belterületén helyezkedik el, az Újvárosi utca Vörösmarty Mihály utca és Bocskai tér által határolt részén, a Lévay Márton utca Újvárosi és Hajdúkerület utcák közötti szakaszán, a Hajdúkerület utcán, illetve a Hajdúkerület utcából leágazó meglévő parkolók területein. Az utcák meglévő nyomvonalában változtatás nem történik. A kivitelezéssel érintett szakasz hossza: 734 m.
Az Újvárosi utca nyomvonala kezdőszelvényében (0+000 km sz.) csatlakozik a Vörösmarty Mihály utca meglévő burkolatához, végszelvényében (0+317,88 km sz.) pedig a Bocskai tér meglévő burkolatához. A szakasz 0+000-0+158,85 km szelvényei közötti 8,00 méteres burkolatszélességű, 2x1 sáv és egy parkolósáv kialakításával, kétoldali „K” szegélyes kialakítással kell megvalósítani. 0+158,85-0+317,88 km szelvények között 8,00 méteres burkolat kialakítása szükséges ’K’ szegélyes kialakítással mindkét oldalon tervezett járda építésével. 0+235,19-0+304,55 km szelvények között 2x1 sáv és kétoldali párhuzamos parkolósáv kialakítása történik, jobb oldalon süllyesztett, baloldalon ’K’ szegélyes kialakítással.
A Lévay Márton utca nyomvonala kezdőszelvényében csatlakozik az Újvárosi utca tervezett tengelyéhez, végszelvényében (0+043,10 km sz.) pedig a Lévay Márton utca meglévő burkolatához. A burkolatot 5,50 méteres burkolatszélességgel, jobb oldalon ’K’ szegélyes, baloldalon kiemelt szegélyes kialakítással kell megvalósítani.
A Hajdúkerület utca a tervezett nyomvonal kezdőszelvényében csatlakozik a Lévay Márton utca tervezett tengelyének 0+035,40 km szelvényéhez, végszelvényében (0+335,35 km sz.) pedig a Kossuth utca meglévő burkolatához. A tengely 0+000-0+066,73;0+132,32-0+0152,95 és 0+192,05-0+224,80 km szelvényei között a burkolatot 3,00 méter szélességben, kiemelt szegéllyel határolva egyoldali 2,0%-os oldaleséssel kell kialakítani a tervezett víznyelők irányába. A szakasz 0+066,73-0+148 km szelvényei között 3,00 méter széles burkolatot, jobb oldalon kiemelt szegélyezést, baloldalon pedig 45°-os parkolók kialakítását kell elvégezni. A tengely 0+148,38 szelvényétől a meglévő geometria meghagyásával kell kialakítani a burkolatot, jobb oldalon pedig a meglévő kiemelt szegély cseréjét. A szakasz jobb oldalán elvégzendő továbbá járdaburkolat kialakítása.
Az út- és járdaburkolat felújításokkal együtt a kapcsolódó csapadékvíz elvezetést, zöldterületrendezést, gyengeáramú közművek kiváltásokat kell elvégezni.
Főbb mennyiségek:
Pályaszerkezet bontása szállítással: 836,37 m3.
Aszfaltburkolat marása: 1415 m2
Szegélyek bontása: 1165,09 m
Tükör készítés tömörítéssel: 5.309,9 m2
Fagyvédő réteg készítése: 32,25 m3
Zúzottkő alap: 408 m3
Stabilizált CKT réteg: 585,05 m3
AC 22 kötőréteg: 82,88 m3
AC 11 kiegyenlítőréteg 2,5 cm: 82,13
AC 11 kopóréteg 4 cm: 131,4 m3
6 cm vastag beton útburkoló kő (szürke): 1875 m2
8 cm vastag beton útburkoló kő (szürke): 1415 m2
8 cm vastag beton útburkoló kő (színes): 1813 m2
Kiemelt szegély: 817 m
Süllyesztett szegély: 669 m
„K” szegély: 408 m
Kerti szegély: 1057 m
Meglévő aknafedlapok szintbeemelése: 35 db
Parkolásgátló poller: 55 db
Zárt csatorna: 435 fm
Víznyelő akna/tisztító akna: 40 db
Gyengeáramú akna: 60 db
Földmű rendezés, humuszterítés 20 cm 2299 m2
Lombhullató fák: 57 db
Gyepesítés: 2299 m2
Planténer virágtartó: 3 db
Borostyánkerítés: 10 db
Kerti pad: 2 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az ajánlatkérő által meghatározott kötelező jótálláson (36 hónap) felül vállalt további jótállás időtartama (hónap, 0-24 hónap) 10
2 Az [M.2.1)] alkalmassági feltétel tekintetében bemutatott szakember építőipari kivitelezési szakmai többlettapasztalata a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felül (hó, 0-36) 10
3 Az [M.2.2)] alkalmassági feltétel tekintetében bemutatott szakember építőipari kivitelezési szakmai többlettapasztalata a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felül (hó, 0-36) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó, HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00001
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
12063 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Az Újvárosi és a Hajdúkerület utca korszerűsítése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján, ugyanis az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.
Ajánlatkérő az ajánlatok bontásakor ismertette a rendelkezésére álló pénzügyi fedezetet (nettó 172.526.361. Ft), melyet az egyetlen érvényes ajánlatban szereplő ár (nettó 256.000.000. Ft) jelentősen meghalad, s a különbözetet az ajánlatkérő nem tudja biztosítani.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Octopus-M Generál Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40622086
Postai cím: Téglási Utca 44.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23063613209

Hivatalos név: STRABAG Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22995591
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10776456443

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/27 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges