Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/233
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.12.04.
Iktatószám:21931/2019
CPV Kód:45262690-4
Ajánlatkérő:Nagykökényes Községi Önkormányzat
Teljesítés helye:3012 Nagykökényes, Szabadság u. 12. sz., 74/5 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Bástya Millenium Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nagykökényes Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23649202
Postai cím: Szabadság Út 37.
Város: Nagykökényes
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Besszer Andrásné
Telefon: +36 37377022
E-mail: dr.kadar.attila@gmail.com
Fax: +36 37577002
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.http://nagykokenyes.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Dessewffy-kúria helyreállítása
Hivatkozási szám: EKR000682912019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
3012 Nagykökényes, Szabadság u. 12. sz., 74/5 hrsz.-ú ingatlanon lévő Dessewffy-kúria helyreállításának, és új rendezvény épület építése, a „Művészetek kertje” projekthez kapcsolódóan.
Az épület 2221 törzsszámú egyedileg védett műemlék, földszintes, részben alápincézett. A Kúria épületében kiállító terek kerülnek kialakításra. A felújítás részét képezi az épületben található egykori kiskápolna helyreállítása, továbbá egy rendezvény terem és egy foglalkoztató szoba kialakítása is. Egy új vizesblokk is létesül és egy új kávézó is kialakításra kerül. A kávézó feltöltéséhez új beton előlépcső készül, pontmegfogásos üveg előtetővel. A jelenlegi padlásföljáró elbontásra kerül, újonnan készül helyette egy acélszerkezetű csigalépcső a 04-es számú kiállító terembe. A meglévő boltozatok megőrizendők, amennyiben állapotuk engedi. Kivitelezés során az egykori boltozatok állapota felülvizsgálandó és a meglévő boltozatok helyreállítandók. Az épület új héjazatot kap, a bádogos szerkezeteket cseréjével. A teljes homlokzat felújításra kerül, a meglévő külső pincelejáró, valamint az utólagosan az épületre került előtető elbontásra kerül. A felújítás részét képezi a Kúria mellett álló kis melléképületet elbontása, és a borospince felújítása. A tetőszerkezet és a födém állapota rendkívül rossz, cserét igényel. A kültéri nyílászárók cserélendők, a beltéri meglévő kétszárnyú ajtók megtartandók és felújítandók. Az épület teljes fűtési rendszerét újonnan kell kiépíteni. A vízhálózat, és az elektromos hálózatot a tervezett átalakítás szerint kell kialakítani. A falak külső, belső felülete is felújítandó.
Egy megközelítőleg 200 m2 bruttó alapterületű új rendezvény épület kerül megépítésre a parkban. Mivel a park is védett, az új épület a műemlékvédelemmel egyeztetve került elhelyezésre. A tervezett új épület megjelenésében igazodik majd a meglévő Kúria épületének stílusához. Az új épületben három fő funkció kerül kialakításra:
1. közösségi rendezvényterem, kisebb rendezvények megszervezésére, a parkban tervezett rendezvények kiegészítéseként,
2. vizesblokk akadálymentes mosdóval,
3. kerti szerszámtároló, valamint a padlástérben egyéb raktározási funkció.
Az új épület tömegében egy hagyományos nyeregtetős, tornácos parasztházból indul ki. Homlokzatát tekintve a ház vakolt, néhol kiegészítve fa homlokzatburkolattal a nyílászárók környezetében. A vizesblokk
felett födém készül, így a tetőtér egy része gépészetként és raktárként működik.
A parkhoz új parkolók kerülnének kialakításra, az örökségvédelemmel leegyeztetett helyen és burkolati kialakítással. Továbbá játszótér és egy új kerékpár pihenő is elhelyezésre kerül, valamint ezekhez kisebb térburkolat készül. A kastélyhoz kapcsolódó park karbantartására öntöző rendszer kiépítésére kerül sor. A park főbejáratánál új díszes kapuzat készül, valamint az egész park körül új kerítés épül.
A kivitelezés csak rendszeres építésztervezői, szaktervezői, művészettörténész kutatói művezetés mellett folyhat.
A munkálatokat Heves Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya által HE-02/EOV/00727-14/2018. iktatószámon kiadott építési engedély alapján kell elvégezni. Az engedélyben rögzített művezetés biztosítása nyertes ajánlattevő feladata és költsége.
A részletes feladatleírást és a kivitelezés teljes mennyiségét a műszaki dokumentáció (melynek része a műszaki leírás, a kiviteli tervek, az árazatlan költségvetés, engedély) tartalmazza. Amennyiben a műszaki dokumentáció meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra hivatkozik, az csak a szerződés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint lehetővé teszi az egyenértékű termékekkel történő ajánlattételt is. Ezért, ha bármely közbeszerzési dokumentumban meghatározott gyártmány, eredet került feltüntetésre, abban az esetben ott a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is értendő.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 253931784 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Dessewffy-kúria helyreállítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3012 Nagykökényes, Szabadság u. 12. sz., 74/5 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
3012 Nagykökényes, Szabadság u. 12. sz., 74/5 hrsz.-ú ingatlanon lévő Dessewffy-kúria helyreállításának, és új rendezvény épület építése, a „Művészetek kertje” projekthez kapcsolódóan.
Az épület 2221 törzsszámú egyedileg védett műemlék, földszintes, részben alápincézett. A Kúria épületében kiállító terek kerülnek kialakításra. A felújítás részét képezi az épületben található egykori kiskápolna helyreállítása, továbbá egy rendezvény terem és egy foglalkoztató szoba kialakítása is. Egy új vizesblokk is létesül és egy új kávézó is kialakításra kerül. A kávézó feltöltéséhez új beton előlépcső készül, pontmegfogásos üveg előtetővel. A jelenlegi padlásföljáró elbontásra kerül, újonnan készül helyette egy acélszerkezetű csigalépcső a 04-es számú kiállító terembe. A meglévő boltozatok megőrizendők, amennyiben állapotuk engedi. Kivitelezés során az egykori boltozatok állapota felülvizsgálandó és a meglévő boltozatok helyreállítandók. Az épület új héjazatot kap, a bádogos szerkezeteket cseréjével. A teljes homlokzat felújításra kerül, a meglévő külső pincelejáró, valamint az utólagosan az épületre került előtető elbontásra kerül. A felújítás részét képezi a Kúria mellett álló kis melléképületet elbontása, és a borospince felújítása. A tetőszerkezet és a födém állapota rendkívül rossz, cserét igényel. A kültéri nyílászárók cserélendők, a beltéri meglévő kétszárnyú ajtók megtartandók és felújítandók. Az épület teljes fűtési rendszerét újonnan kell kiépíteni. A vízhálózat, és az elektromos hálózatot a tervezett átalakítás szerint kell kialakítani. A falak külső, belső felülete is felújítandó.
Egy megközelítőleg 200 m2 bruttó alapterületű új rendezvény épület kerül megépítésre a parkban. Mivel a park is védett, az új épület a műemlékvédelemmel egyeztetve került elhelyezésre. A tervezett új épület megjelenésében igazodik majd a meglévő Kúria épületének stílusához. Az új épületben három fő funkció kerül kialakításra:
1. közösségi rendezvényterem, kisebb rendezvények megszervezésére, a parkban tervezett rendezvények kiegészítéseként,
2. vizesblokk akadálymentes mosdóval,
3. kerti szerszámtároló, valamint a padlástérben egyéb raktározási funkció.
Az új épület tömegében egy hagyományos nyeregtetős, tornácos parasztházból indul ki. Homlokzatát tekintve a ház vakolt, néhol kiegészítve fa homlokzatburkolattal a nyílászárók környezetében. A vizesblokk
felett födém készül, így a tetőtér egy része gépészetként és raktárként működik.
A parkhoz új parkolók kerülnének kialakításra, az örökségvédelemmel leegyeztetett helyen és burkolati kialakítással. Továbbá játszótér és egy új kerékpár pihenő is elhelyezésre kerül, valamint ezekhez kisebb térburkolat készül. A kastélyhoz kapcsolódó park karbantartására öntöző rendszer kiépítésére kerül sor. A park főbejáratánál új díszes kapuzat készül, valamint az egész park körül új kerítés épül.
A kivitelezés csak rendszeres építésztervezői, szaktervezői, művészettörténész kutatói művezetés mellett folyhat.
A munkálatokat Heves Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya által HE-02/EOV/00727-14/2018. iktatószámon kiadott építési engedély alapján kell elvégezni. Az engedélyben rögzített művezetés biztosítása nyertes ajánlattevő feladata és költsége.
A részletes feladatleírást és a kivitelezés teljes mennyiségét a műszaki dokumentáció (melynek része a műszaki leírás, a kiviteli tervek, az árazatlan költségvetés, engedély) tartalmazza. Amennyiben a műszaki dokumentáció meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra hivatkozik, az csak a szerződés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint lehetővé teszi az egyenértékű termékekkel történő ajánlattételt is. Ezért, ha bármely közbeszerzési dokumentumban meghatározott gyártmány, eredet került feltüntetésre, abban az esetben ott a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is értendő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonásra kerülő felelős műszaki vezető szakember műemléken vagy azzal összefüggésben teljesített építőipari kivitelezési szakmai tapasztalata (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 10) 10
2 A kötelezően előírt (24 hónap) jótállási időn felül vállalt jótállás időtartama (minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) 10
3 Biztosítja-e a munkaterületen nyertes ajánlattevő ill. alvállalkozó által termelt kommunális hulladék szelektív gyűjtését (igen/nem) 5
4 Hátrányos helyzetű személynek minősülő munkavállalók alkalmazásának mértéke a teljesítés alatt (fő, minimális értéke 0 fő, legkedvezőbb szintje 2 fő) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó vállalkozási díj (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00011
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Dessewffy-kúria helyreállítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Bástya Millenium Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65613524
Postai cím: Cziráki Utca 26-32.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
E-mail: info@bastyamillenium.hu
Telefon: +36 12530267
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25121254242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 253931784
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: FAUNA-DUÓ Általános Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55264121
Postai cím: Rekettye Utca 49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1155
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12319020242

Hivatalos név: Bástya Millenium Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65613524
Postai cím: Cziráki Utca 26-32.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25121254242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/05/31 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges