Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/231
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.12.02.
Iktatószám:22032/2019
CPV Kód:15000000-8
Ajánlatkérő:BARCIKA CENTRUM Vagyonkezelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:HU311
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Belovecz és Társa Hús- és Hentesáru Kereskedelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: BARCIKA CENTRUM Vagyonkezelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96780853
Postai cím: Munkácsy Tér 1
Város: Kazincbarcika
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kónya Tamás
Telefon: +36 36426386
E-mail: konya.ugyved@upcmail.hu
Fax: +36 36426386
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.barcikacentrum.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Élelmiszerek beszerzése 2019 (11 rész)
Hivatkozási szám: EKR000994882018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Sertéshús
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15100000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Kazincbarcika város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Élelmiszerek beszerzése 11 termék csoportból, 12 hónapon keresztül történő fix ártartás mellett.
2. rész: 32 150 kg
Az árucsoportonkénti becsült mennyiségek a dokumentációban, áruféleségenként pedig a dokumentációban szerepelnek.
A megadott mennyiségektől +50%-kal való eltérés lehetséges.
A részletes specifikációt, valamint a szállítási ütemezést a dokumentáció tartalmazza.
Az árazatlan költségvetés valamint további információ a Dokumentáció része.
Ajánlatkérő további meghatározott keretösszegig fenntartja magának a jogot, hogy további terméket rendeljen a nyertes Ajánlattevőtől, a Megrendelő által előre nem látható és jelenleg nem specifikálható beszerzési igényei kielégítésre. Ezen termékeket Szállító az adott időpontban aktuális listaáron biztosítja Megrendelő részére.
Ezen nettó keretösszeg az alábbi: 100.000,-Ft
Ahol ajánlatkérő nem határoz meg kiszerelést, azon termékeknél bármely kiszerelést elfogadja. Azon termékeknél, ahol ajánlatkérő kiszerelést meghatároz, az eltérő kiszerelés megajánlása az ajánlat érvénytelenségét eredményezi az adott rész tekintetében.
Ahol ajánlatkérő meghatároz minőséget, összetételt, attól eltérni csak egyenértékű minőségű termék megajánlásával lehet. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. Amennyiben ajánlattevő nem tudja igazolni, hogy az általa megajánlott termék egyenértékű minőségű az ajánlatkérő által előírt minőséggel, úgy az adott rész tekintetében ajánlata érvénytelen lesz.
Ahol ajánlatkérő konkrét gyártmányú, eredetű, típusú dologra hivatkozik, az a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történik, ajánlatkérő az „azzal egyenértékű” terméket is elfogadja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 133 - 326851

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Sertéshús
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/03/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Belovecz és Társa Hús- és Hentesáru Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56255955
Postai cím: Dobó Út 32.
Város: Szerencs
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3900
Ország: Magyarország
E-mail: gabor.belovecz@gmail.com
Telefon: +36 309600244
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 33343500 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződésmódosítás kelte: 2019. október 31.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/26 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15000000-8
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15100000-9
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Kazincbarcika város közigazgatási területe
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Élelmiszerek beszerzése 11 termék csoportból, 12 hónapon keresztül történő fix ártartás mellett.
2. rész: 32 150 kg
Az árucsoportonkénti becsült mennyiségek a dokumentációban, áruféleségenként pedig a dokumentációban szerepelnek.
A megadott mennyiségektől +50%-kal való eltérés lehetséges.
A részletes specifikációt, valamint a szállítási ütemezést a dokumentáció tartalmazza.
Az árazatlan költségvetés valamint további információ a Dokumentáció része.
Ajánlatkérő további meghatározott keretösszegig fenntartja magának a jogot, hogy további terméket rendeljen a nyertes Ajánlattevőtől, a Megrendelő által előre nem látható és jelenleg nem specifikálható beszerzési igényei kielégítésre. Ezen termékeket Szállító az adott időpontban aktuális listaáron biztosítja Megrendelő részére.
Ezen nettó keretösszeg az alábbi: 100.000,-Ft
Ahol ajánlatkérő nem határoz meg kiszerelést, azon termékeknél bármely kiszerelést elfogadja. Azon termékeknél, ahol ajánlatkérő kiszerelést meghatároz, az eltérő kiszerelés megajánlása az ajánlat érvénytelenségét eredményezi az adott rész tekintetében.
Ahol ajánlatkérő meghatároz minőséget, összetételt, attól eltérni csak egyenértékű minőségű termék megajánlásával lehet. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. Amennyiben ajánlattevő nem tudja igazolni, hogy az általa megajánlott termék egyenértékű minőségű az ajánlatkérő által előírt minőséggel, úgy az adott rész tekintetében ajánlata érvénytelen lesz.
Ahol ajánlatkérő konkrét gyártmányú, eredetű, típusú dologra hivatkozik, az a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történik, ajánlatkérő az „azzal egyenértékű” terméket is elfogadja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/03/11 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/11/15 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 38322500
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Belovecz és Társa Hús- és Hentesáru Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56255955
Postai cím: Dobó Út 32.
Város: Szerencs
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3900
Ország: Magyarország
E-mail: gabor.belovecz@gmail.com
Telefon: +36 309600244
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): V.1. A jelen szerződésben meghatározott értékesítésért Eladót összesen 38.322.500,-Ft + ÁFA vételár illeti meg az alábbi részletekben:
Vevő a részszámlát havonkénti elszámolási időszakra kéri kiállítani. A részszámla melléklete a szállítólevél, amely tartalmazza a kiszállítás időpontját. A számla a fizikai teljesítést követően állítható ki, a havonkénti elszámolási időszak utolsó napjától számított 7 napon belül.
Az adott részszámla ellenértéke a Vevő ajánlatában megajánlott – és jelen szerződés 1. sz. mellékletében rögzített - egységárak és a ténylegesen leszállított mennyiség szorzata alapján kerül megállapításra.
Amennyiben Vevő a részenkénti szerződéses mennyiségtől +50%-ig eltér, a növekedés mértékét az ajánlatban megadott – és a jelen szerződés 1. sz. mellékletében rögzített - egységárak figyelembe vételével állapítják meg szerződő Felek.
Utólagosan biztosított árkedvezmény mértéke negyedéves elszámolások alapján: 16%
A módosított árak 2019. november 15. napjáig érvényesek.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Előre nem látható okok, illetve körülmények következtében a tőkehús ára nagyságrendekkel megemelkedett akár a belföldi, akár a külföldi piacon. Az áremelést kiváltó okok élőállat mennyiségi csökkenése, az afrikai sertéspestis járvány, amely a kínai sertésállomány közel 70%-át érinti, ezáltal az európai piacról mind az élő sertést, illetve a bontott húsrészeket felvásárolják, emiatt a sertés darabolt húsrészek árai jelentős mértékben megemelkedtek, illetve még további emelkedés várható. [Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont]
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 33343500 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 38322500 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben