Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/230
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.29.
Iktatószám:22260/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:ZEBEGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Teljesítés helye:Zebegény – Duna part, Strand
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:BÉTA-TIPP Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: ZEBEGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28624806
Postai cím: Árpád Utca 5.
Város: Zebegény
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2627
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hutter Jánosné
Telefon: +36 27571510
E-mail: nosztrajegyzo@gmail.com
Fax: +36 27370279
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.zebegeny.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.zebegeny.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Zebegény Strandfejlesztés
Hivatkozási szám: EKR000572842019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Zebegény - Strandfejlesztés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Zebegény – Duna part, Strand
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Zebegény Község turisztikai célú fejlesztése keretében Zebegény szabad strand fejlesztése:
Támfal felújítás, építés,
betonfelületek elbontása, elszállítása,
vizesblokkok raktárhelyiség, öltözők kialakítása ,
játszótér kialakítás,
gyalogos bejáró,
sétány, napozó kialakítás (fa felületek),
növényesítés, parkosítás,
szükséges eszközök, mobiliák beszerzése, elhelyezése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/05/27 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/06/21 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
10105 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Zebegény - Strandfejlesztés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/27 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BÉTA-TIPP Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64767435
Postai cím: Kondor Béla Utca 17.
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
E-mail: belakinal@yahoo.com
Telefon: +36 704290715
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 74802935
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Zebegény – Duna part, Strand
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Zebegény Község turisztikai célú fejlesztése keretében Zebegény szabad strand fejlesztése:
Támfal felújítás, építés,
betonfelületek elbontása, elszállítása,
vizesblokkok raktárhelyiség, öltözők kialakítása ,
játszótér kialakítás,
gyalogos bejáró,
sétány, napozó kialakítás (fa felületek),
növényesítés, parkosítás,
szükséges eszközök, mobiliák beszerzése, elhelyezése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/05/27 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/03/29 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 74802935
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BÉTA-TIPP Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64767435
Postai cím: Kondor Béla Utca 17.
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
E-mail: belakinal@yahoo.com
Telefon: +36 704290715
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/10/28 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek egybehangzóan a szerződés határidejét módosítják. A szerződés határideje 2019. 06. 21-ről 2020. 03. 29-ra módosul. A
teljesítésre rendelkezésre álló határodő 2020.02.29. A szerződés átadás-átvétellel lezárt befejezésének végső határideje – tekintettel a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére - 2020. március 29.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Felek egybehangzóan megállapítják, hogy a 2019.06.14-én jegyzőkönyvben is rögzítetten parti-fecske telep kialakulását állapították
meg a Zebegény Duna-part Szabad-strand 1262 hrsz.-u a beszerzés tárgya szerinti beruházási területen. A környezetvédelmi hatóság
2019. 06 15. napjától kezdődően a kivitelezési munkák azonnali, határozatlan idejű felfüggesztését rendelte el. A felek egybehangzóan megállapították, hogy a munkavégzési tilalom az előzetesen meghatározott 2019. 08. 15. időpont után is fenn állt. Az 1. sz. Módosító megállapodásban rögzített, véghatáridő (teljesítés + 30 nap), 2019. 10. 30. nem tartaható. A Vállalkozó korlátozott munkavégzési feltételeket volt kénytelen elfogadni. A Műszaki ellenőri teljesítésigazolás szerint a kivitelezés 30 %-os készültségi fokon áll. A felek a kialakult helyzetet előre nem láthatónak és személyüktől függetlennek határozzák meg, azzal, hogy az a szerződés általános jellegét nem változtatja meg és nem jár a vállalkozói díj változásával sem.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 74802935 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 74802935 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben