Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/232
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.12.03.
Iktatószám:22319/2019
CPV Kód:45200000-9;45211360-0;45233142-6;45262690-4
Ajánlatkérő:Lőrinci Város Önkormányzata
Teljesítés helye:3021 Lőrinci, Szabadság tér, Árpád utca (Hrsz.:1210)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Lőrinci Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40504830
Postai cím: Szabadság Tér 26
Város: Lőrinci
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3021
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Víg Zoltán
Telefon: +36 37388155
E-mail: ph@lorinci.hu
Fax: +36 37388464
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.lorinci.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.lorinci.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Zöld város kialakítása Lőrincin
Hivatkozási szám: EKR001117392018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak:45211360-0
45233142-6
45262690-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Tájépítészet - Szabadság tér - Árpád utca
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak:45211360-0
45233142-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3021 Lőrinci, Szabadság tér, Árpád utca (Hrsz.:1210)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés a Zöld város kialakítása Lőrincin című és TOP-2.1.2-15.-HE1-2016-00002 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak ellátására az alábbiak szerint:
Második közbeszerzési rész:
Templomkert és környezetének kialakítása
3021 Lőrinci, Szabadság tér, Árpád utca (Hrsz.:1210)
A megvalósítani kívánt feladat célja a településen áthaladó főutakhoz csatlakozó, meglévő, különböző állapotban lévő, vegyes burkolattal rendelkező utca (Szabadság tér) és behajtó ágak és szervizút szakasz (Árpád utca) felújítása, valamint a Szabadság tér és a templom környezetének valamint az Árpád utca környezetének táj- és kertépítészeti munkái.
Szabadság tér:
Bontás és területelőkészítés
16 db fa kitermelése, különböző törzsmérettel
1800 m2 Bozót- és cserjeírtás, a gyökerek kiszedésével, növényrészek aprításával, törzsátmérő: 5-10 cm.
1800 m2 gyepnyesés, különböző mélységig
2000 m2 meglévő aszfalt bontása
Földmunkák és tereprendezés
1790 m3 Tükörkiemelés út- és járdafelületek részére, gépi- és kiegészítő kézi erővel, tömörítés nélkül.
3674 m2 Tömörítés kézi-, illetve gépi erővel burkolt felületek alatt.
4 db sikkasztó építése
Közműépítés
1 klt Elektromos- és egyéb légkábelek kiváltása, teljes munkafolyamattal (cca. 200 fm előirányzott mennyiség).
1 klt Elektromos elosztódoboz elhelyezése, rögzítése, bekötése.
Utak és burkolatok építése
3466 m2 különböző térkőburkolat építése
1948 fm különböző szegély építése
Épített elemek
53 m különböző ülőtámfal építése
7,9 m2 tömblépcső építése
178 fm egyedi kerítés építése
Zöldfelületrendezés
22 db fa telepítése
3500 db cserje telepítése
1000 db évelő telepítése
1800 m2 gyepesítés
Berendezési tárgyak
100 db különböző berendezési tárgy
Árpád utca:
Bontás és területelőkészítés
30 db fa kitermelése, különböző törzsmérettel
500 m2 Bozót- és cserjeírtás, a gyökerek kiszedésével, növényrészek aprításával, törzsátmérő: 5-10 cm.
1250 m2 gyepnyesés, különböző mélységig
850 m2 Meglévő szórt burkolatok bontása
Földmunkák és tereprendezés
267 m3 Tükörkiemelés út- és járdafelületek részére, gépi- és kiegészítő kézi erővel, tömörítés nélkül.
500 m2 Tömörítés kézi-, illetve gépi erővel burkolt felületek alatt.
750 m3 durva tereprendezés
2000 m2 finom tereprendezés

Utak és burkolatok építése
1800 m2 aszfalburkolat építése
1500 fm beton útszegély építése
500 m2 erősített térkőburkolat építése
Zöldfelületrendezés
11000 m2 gyepesítés
Berendezési tárgyak
20 db Magas fénypontú világítótestek (közvilágítás) kihelyezése, beszerelése, üzembe helyezése, hálózatra való rákötéssel.
A részletes feladatleírást és a kivitelezés teljes mennyiségét a műszaki dokumentáció (melynek része a műszaki leírás, a kiviteli tervek, az árazatlan költségvetés) tartalmazza. Amennyiben a műszaki dokumentáció meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra hivatkozik, az csak a szerződés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint lehetővé teszi az egyenértékű termékekkel történő ajánlattételt is. Ezért, ha bármely közbeszerzési dokumentumban meghatározott gyártmány, eredet került feltüntetésre, abban az esetben ott a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is értendő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2-15.-HE1-2016-00002

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
04461 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Tájépítészet - Szabadság tér - Árpád utca
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/18 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38890930
Postai cím: Thán Károly Utca 3-5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@lian.hu
Telefon: +36 302990993
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12055878
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 232283152
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak:45211360-0
45233142-6
45262690-4
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak:45211360-0
45233142-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3021 Lőrinci, Szabadság tér, Árpád utca (Hrsz.:1210)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés a Zöld város kialakítása Lőrincin című és TOP-2.1.2-15.-HE1-2016-00002 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak ellátására az alábbiak szerint:
Második közbeszerzési rész:
Templomkert és környezetének kialakítása
3021 Lőrinci, Szabadság tér, Árpád utca (Hrsz.:1210)
A megvalósítani kívánt feladat célja a településen áthaladó főutakhoz csatlakozó, meglévő, különböző állapotban lévő, vegyes burkolattal rendelkező utca (Szabadság tér) és behajtó ágak és szervizút szakasz (Árpád utca) felújítása, valamint a Szabadság tér és a templom környezetének valamint az Árpád utca környezetének táj- és kertépítészeti munkái.
Szabadság tér:
Bontás és területelőkészítés
16 db fa kitermelése, különböző törzsmérettel
1800 m2 Bozót- és cserjeírtás, a gyökerek kiszedésével, növényrészek aprításával, törzsátmérő: 5-10 cm.
1800 m2 gyepnyesés, különböző mélységig
2000 m2 meglévő aszfalt bontása
Földmunkák és tereprendezés
1790 m3 Tükörkiemelés út- és járdafelületek részére, gépi- és kiegészítő kézi erővel, tömörítés nélkül.
3674 m2 Tömörítés kézi-, illetve gépi erővel burkolt felületek alatt.
4 db sikkasztó építése
Közműépítés
1 klt Elektromos- és egyéb légkábelek kiváltása, teljes munkafolyamattal (cca. 200 fm előirányzott mennyiség).
1 klt Elektromos elosztódoboz elhelyezése, rögzítése, bekötése.
Utak és burkolatok építése
3466 m2 különböző térkőburkolat építése
1948 fm különböző szegély építése
Épített elemek
53 m különböző ülőtámfal építése
7,9 m2 tömblépcső építése
178 fm egyedi kerítés építése
Zöldfelületrendezés
22 db fa telepítése
3500 db cserje telepítése
1000 db évelő telepítése
1800 m2 gyepesítés
Berendezési tárgyak
100 db különböző berendezési tárgy
Árpád utca:
Bontás és területelőkészítés
30 db fa kitermelése, különböző törzsmérettel
500 m2 Bozót- és cserjeírtás, a gyökerek kiszedésével, növényrészek aprításával, törzsátmérő: 5-10 cm.
1250 m2 gyepnyesés, különböző mélységig
850 m2 Meglévő szórt burkolatok bontása
Földmunkák és tereprendezés
267 m3 Tükörkiemelés út- és járdafelületek részére, gépi- és kiegészítő kézi erővel, tömörítés nélkül.
500 m2 Tömörítés kézi-, illetve gépi erővel burkolt felületek alatt.
750 m3 durva tereprendezés
2000 m2 finom tereprendezés

Utak és burkolatok építése
1800 m2 aszfalburkolat építése
1500 fm beton útszegély építése
500 m2 erősített térkőburkolat építése
Zöldfelületrendezés
11000 m2 gyepesítés
Berendezési tárgyak
20 db Magas fénypontú világítótestek (közvilágítás) kihelyezése, beszerelése, üzembe helyezése, hálózatra való rákötéssel.
A részletes feladatleírást és a kivitelezés teljes mennyiségét a műszaki dokumentáció (melynek része a műszaki leírás, a kiviteli tervek, az árazatlan költségvetés) tartalmazza. Amennyiben a műszaki dokumentáció meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra hivatkozik, az csak a szerződés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint lehetővé teszi az egyenértékű termékekkel történő ajánlattételt is. Ezért, ha bármely közbeszerzési dokumentumban meghatározott gyártmány, eredet került feltüntetésre, abban az esetben ott a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is értendő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 232283152
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38890930
Postai cím: Thán Károly Utca 3-5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@lian.hu
Telefon: +36 302990993
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12055878
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/09/18 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Szerződés V.1.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1.2. A szerződés teljesítésének véghatárideje legkésőbb 2019. november 30. napja. Vállalkozó eddig köteles a munkákat befejezni és átadni a Megrendelő részére. Előteljesítés lehetséges.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Munkaterületen a 04 kV kábel földbe helyezése késve valósul meg, mivel az elhelyezés nyomvonala és tervek egyeztetése az ELMŰ-ÉMÁSZ Zrt-vel (Szolgáltató) - vállalkozón kívüli okokból - elhúzódott. A vállalkozói teljesítést befolyásolta, hogy a munkaterület közvetlen környezetében párhuzamos munkavégzés (edzőterem felújítás/átépítés valamint garázsok építése) folyik. A garázs villamos energiával történő ellátásáról gondoskodni kell, amely érdekében a Szolgáltatóval az építmények kivitelezője és a Megrendelő is felvette a kapcsolatot. Jelen projektben a gyenge- és erősáramú légkábeleket földbe süllyesztett vezetékekkel összekötött gyenge- és erősáramú hálózat kiépítésével kell kiváltani, és mivel a garázsok építése projektek kábelei a munkaterületen haladnak, Vállalkozó a tér burkolását nem végezheti el, amíg a fentebbi említett két projekt esetében az azt kivitelező a Szolgáltatóval tervet le nem egyeztették, a szükséges munkálatokat Szolgáltató el nem végzi.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 232283152 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 232283152 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/02 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben