Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/233
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.12.04.
Iktatószám:22432/2019
CPV Kód:45321000-3
Ajánlatkérő:Felsőzsolca Város Önkormányzata
Teljesítés helye:3561 FELSŐZSOLCA, SPORT U. 2. SZ. 1567 HRSZ.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Solar ÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Felsőzsolca Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64155380
Postai cím: Szent István Utca 20
Város: Felsőzsolca
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3561
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Tóth Lajos
Telefon: +36 46584010
E-mail: info@felsozsolcaph.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.felsozsolca.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Iskolai épület energetikai fejlesztése Felsőzsolca
Hivatkozási szám: EKR001093812019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45321000-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Iskola épület energetikai fejlesztése.
A korszerűsítés keretében a következő munkák történnek: homlokzat hőszigetelése, födém hőszigetelése, homlokzati nyílászárók cseréje.
Felsőzsolca Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola épület energetikai korszerűsítése - külső környezettel érintett határoló épületszerkezetek utólagos szigetelése, nyílászárók cseréje. A tervezett főbb építészeti felújítás során – az iskolaépület jelenlegi állapotát figyelembe véve-utólagos lábazati – és homlokzati hőszigetelés, padlástér hőszigetelése, új hőszigetelt üvegezésű műanyag/fémszerkezetű homlokzati nyílászárók, új lapostető hő és vízszigetelés, illetve attika fémlemez fallefedés készül.
Az energetikai felújítási munkák keretében a víz- és szennyvízvezetékek felújítása. Az épület akadálymentesítése keretében az akadálymentes bejutás biztosítása, továbbá egy akadálymentes WC helyiség kialakítása.
FELÚJÍTANDÓ ISKOLA ÉPÜLET BEMUTATÁSA:
A háromszintes iskola épület külső homlokzati falazatára (és attika falának külső–belső-felső oldalára) +18 cm vtg. expandált polisztirol és tűzgátló sávoknál kőzetgyapot hőszigetelés kerül kialakításra, a homlokzati megjelenés, színezés figyelembevételével. Homlokzati szintkülönbség esetében, a lábazati sík tetejéről indítóprofilt kell alkalmazni. A kőzetgyapot hőszigetelő táblákat a kivitelezési útmutató alapján kell rögzíteni (ragasztás helyes módja, dűbelezés megfelelő elosztása, darabszáma; kb. 7 db/m2, stb.), megfelelő felület előkészítés és időjárási körülmények között.
A lábazati részen a fentiekben leírt szigetelési vastagságokat követve kő lábazatnál +12cm vtg., pillérvázas épületrész lábazatán +18 cm vtg. zártcellás lábazati hőszigetelő rendszer tervezett, melynek külső felületére, (antracit)szürkeszínű, lábazati vékonyvakolat kerül.

Tetőszigetelési szempontból az Iskola épület, hőtechnikailag sem, vízelvezetési szempontból sem felel meg.
A 3 szintes épületrész attika falas lapostető energetikai felújítására, lejtésben kialakított, +20 cm vtg. hőszigetelés kerül (mechanikai – dübeles rögzítéssel); legfelső vízzáró rétegként, 1 rtg. poliészterfátyol hordozórétegű, 4,2 mm vastag, SBS modifikált zárólemez bitumenes vízszigetelő rendszer, alatta poliészterfátyol hordozórétegű, 4 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemezbitumenes lemez készül.
A kivitelezési munkák során, az attika fali szigetelési csomópont hőhídmentes kialakítását meg kell oldani, a vízorros párkány kialakítása kötelező.
A tetőterasz zárófödém utólagos hőszigetelése a födém alatt tervezett álmennyezetben kerül elhelyezésre (+20 cm vtg. kőzetgyapottal).
A padlásfödémek zárófödém utólagos hőszigetelése (+30 cm vtg. kőzetgyapottal) történik.
A tervezett nyílászáróknak megfelelő nyitási mód, funkción kívül meg kell felelnie, a leírás táblázatában előírt követelményértékeknek (fa vagy PVC keretszerkezetű homlokzati üvegezett nyílászárónál: 1,15 W/m2K; fém keretszerkezetű homlokzati üvegezett nyílászárók esetében: 1,4 W/m2K.
Nagyon fontos figyelembe venni az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5) BM rendelet, hő – és füstelvezetéssel kapcsolatos, nyílászárókat érintő előírásokat.
Megújuló energiaforrással az épület jelenleg csak részben rendelkezik (2 db napkollektor), de tárgyi fejlesztési projekt kapcsán új, 16,2 kWp teljesítményű, 1 db inverterrel és 54 db (300 Wp) napelemmel kialakított napelemes rendszer kerül elhelyezésre a homlokzaton jelölt tetőfelületen.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 98538655 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Iskolai épület energetikai fejlesztése Felsőzsolca
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45321000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3561 FELSŐZSOLCA, SPORT U. 2. SZ. 1567 HRSZ.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A korszerűsítés keretében a következő munkák történnek: homlokzat hőszigetelése, födém hőszigetelése, homlokzati nyílászárók cseréje.
Felsőzsolca Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola épület energetikai korszerűsítése - külső környezettel érintett határoló épületszerkezetek utólagos szigetelése, nyílászárók cseréje. A tervezett főbb építészeti felújítás során – az iskolaépület jelenlegi állapotát figyelembe véve-utólagos lábazati – és homlokzati hőszigetelés, padlástér hőszigetelése, új hőszigetelt üvegezésű műanyag/fémszerkezetű homlokzati nyílászárók, új lapostető hő és vízszigetelés, illetve attika fémlemez fallefedés készül.
Az energetikai felújítási munkák keretében a víz- és szennyvízvezetékek felújítása. Az épület akadálymentesítése keretében az akadálymentes bejutás biztosítása, továbbá egy akadálymentes WC helyiség kialakítása.
FELÚJÍTANDÓ ISKOLA ÉPÜLET BEMUTATÁSA:
A háromszintes iskola épület külső homlokzati falazatára (és attika falának külső–belső-felső oldalára) +18 cm vtg. expandált polisztirol és tűzgátló sávoknál kőzetgyapot hőszigetelés kerül kialakításra, a homlokzati megjelenés, színezés figyelembevételével. Homlokzati szintkülönbség esetében, a lábazati sík tetejéről indítóprofilt kell alkalmazni. A kőzetgyapot hőszigetelő táblákat a kivitelezési útmutató alapján kell rögzíteni (ragasztás helyes módja, dűbelezés megfelelő elosztása, darabszáma; kb. 7 db/m2, stb.), megfelelő felület előkészítés és időjárási körülmények között.
A lábazati részen a fentiekben leírt szigetelési vastagságokat követve kő lábazatnál +12cm vtg., pillérvázas épületrész lábazatán +18 cm vtg. zártcellás lábazati hőszigetelő rendszer tervezett, melynek külső felületére, (antracit)szürkeszínű, lábazati vékonyvakolat kerül.

Tetőszigetelési szempontból az Iskola épület, hőtechnikailag sem, vízelvezetési szempontból sem felel meg.
A 3 szintes épületrész attika falas lapostető energetikai felújítására, lejtésben kialakított, +20 cm vtg. hőszigetelés kerül (mechanikai – dübeles rögzítéssel); legfelső vízzáró rétegként, 1 rtg. poliészterfátyol hordozórétegű, 4,2 mm vastag, SBS modifikált zárólemez bitumenes vízszigetelő rendszer, alatta poliészterfátyol hordozórétegű, 4 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemezbitumenes lemez készül.
A kivitelezési munkák során, az attika fali szigetelési csomópont hőhídmentes kialakítását meg kell oldani, a vízorros párkány kialakítása kötelező.
A tetőterasz zárófödém utólagos hőszigetelése a födém alatt tervezett álmennyezetben kerül elhelyezésre (+20 cm vtg. kőzetgyapottal).
A padlásfödémek zárófödém utólagos hőszigetelése (+30 cm vtg. kőzetgyapottal) történik.
A tervezett nyílászáróknak megfelelő nyitási mód, funkción kívül meg kell felelnie, a leírás táblázatában előírt követelményértékeknek (fa vagy PVC keretszerkezetű homlokzati üvegezett nyílászárónál: 1,15 W/m2K; fém keretszerkezetű homlokzati üvegezett nyílászárók esetében: 1,4 W/m2K.
Nagyon fontos figyelembe venni az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5) BM rendelet, hő – és füstelvezetéssel kapcsolatos, nyílászárókat érintő előírásokat.
Megújuló energiaforrással az épület jelenleg csak részben rendelkezik (2 db napkollektor), de tárgyi fejlesztési projekt kapcsán új, 16,2 kWp teljesítményű, 1 db inverterrel és 54 db (300 Wp) napelemmel kialakított napelemes rendszer kerül elhelyezésre a homlokzaton jelölt tetőfelületen.
A részletes műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M.1.a. alk. köv.-re bemutatott szakembernek az MV-É (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hó.,min. 0, max. 12) 10
2 M.1.b. alk. köv.-re bemutatott szakembernek az MV-ÉG (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyak. időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hó.,min. 0, max. 12) 10
3 M.1.c. alk. köv.-re bemutatott szakembernek az MV-ÉV (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyak. időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hó.,min. 0, max. 12) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00081
II.2.9) További információ:
AK alkalmazza az eljárásban a 75. § (2) bekezdés e) pontját.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: I. Rész száma: Elnevezés: Iskolai épület energetikai fejlesztése Felsőzsolca
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Solar ÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42287843
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 48
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2724
Ország: Magyarország
E-mail: irodakontroll75@gmail.com
Telefon: +36 706755066
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25809909213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 98538655
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: építész, gépész, villamos FMV
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Solar ÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42287843
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 48
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2724
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25809909213

Hivatalos név: GTW Kereskedelmi és Építőipari Korlátolt Felelőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75834883
Postai cím: Farkas Antal Utca 9
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3508
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14702815205

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/08/29 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges