Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/229
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.28.
Iktatószám:22451/2019
CPV Kód:45300000-0
Ajánlatkérő:Makó Város Önkormányzata
Teljesítés helye:6900 Makó, Széchenyi tér 10., HRSZ: 7614
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Makó Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31250050
Postai cím: Széchenyi Tér 22.
Város: Makó
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Juhos Bernadett
Telefon: +36 62511800
E-mail: kozbeszerzes@mako.hu
Fax: +36 62511801
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mako.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mako.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Makó - Korona Szálló földszintjén Infopont
Hivatkozási szám: EKR000935162019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45300000-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az Igazgyöngyök túraút központja a nagy múltra visszatekintő, műemléki védettségű Korona Szálló átalakítandó földszintje.. A beruházás része egy Triptichon telepítése.
A fogadótérben kap helyet egy videoprojektor, itt Makó múltjáról láthatóak képek. Itt egy fotópontot kialakítása történik, korhű szalon környezet háttérrel. A fogadótérben indukciós hurok épül. A félköríves fa díszítő elemeit acélkék textillel behúzva lesznek. A helyiségek parkettázva és szalon bútorokkal berendezve. A kulturális kiállítótér funkciójának megfelelő hangosítást, világítást és hűtés-fűtési technológiát kap.
A belső helyiségben lesz információs iroda. Itt található a szatócsbolt, mely replikázott bútorral készül, a helyi mezőgazdasági termelők feldolgozott termékeit és helyi kézművesek áruit értékesítik ebben a környezetben. Az innen nyíló belső helyiségben „csendszoba” épül ki, mely interaktív bemutatótérként funkcionál majd. Az Infopont melletti helyiségben teakonyha alakul ki.
Szükséges a falak és mennyezet felület előkészítése és festése, a padlóburkolat javítása, elektromos és informatikai hálózat kiépítése, a meglévő nyílászárók felújítása, valamint a belső térelválasztó falban ajtó behelyezése, továbbá a berendezés és bútorzat kialakítása. A szatócsbolt fal és mennyezet festése, az ablakok felújítása szükséges, valamint az egyedi bútorok elkészítése. Az irodák és kiszolgáló helyiségek tisztasági festése indokolt. A látogatók számára felújításra és átalakításra kerül az épület használaton kívüli vizesblokkja.
Főbb munkanemek:
- válaszfal bontás: 94 m2;
- válaszfal építés: 113 m2;
- szárazépítés: 302 m2;
-- melegburkolat fektetés: 42 m2;
- hidegburkolat építés: 123 m2;
- disperziós festés: 1198 m2;
- oldalfalvakolat készítése: 224,2 m2;
- nyílászárók elhelyezése: 12 db;
- fan-coil klima elhelyezése: 8 db;
- informatika: magasfényű projektor vászonnal és touchscreen képernyő telepítése.
Részletesen a műszaki dokumentációban.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Korona Szálló földszintjén Infopont kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45300000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6900 Makó, Széchenyi tér 10., HRSZ: 7614
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A kivitelezés műemléki épületet érint.
Műemléki törzsszám: 2738
ÉTDR az.: IR-000134328/2019
Az Igazgyöngyök túraút központja a nagy múltra visszatekintő, műemléki védettségű Korona Szálló átalakítandó földszintje.. A beruházás része egy Triptichon telepítése.
A fogadótérben kap helyet egy videoprojektor, itt Makó múltjáról láthatóak képek. Itt egy fotópontot kialakítása történik, korhű szalon környezet háttérrel. A fogadótérben indukciós hurok épül. A félköríves fa díszítő elemeit acélkék textillel behúzva lesznek. A helyiségek parkettázva és szalon bútorokkal berendezve. A kulturális kiállítótér funkciójának megfelelő hangosítást, világítást és hűtés-fűtési technológiát kap.
A belső helyiségben lesz információs iroda. Itt található a szatócsbolt, mely replikázott bútorral készül, a helyi mezőgazdasági termelők feldolgozott termékeit és helyi kézművesek áruit értékesítik ebben a környezetben. Az innen nyíló belső helyiségben „csendszoba” épül ki, mely interaktív bemutatótérként funkcionál majd. Az Infopont melletti helyiségben teakonyha alakul ki.
Szükséges a falak és mennyezet felület előkészítése és festése, a padlóburkolat javítása, elektromos és informatikai hálózat kiépítése, a meglévő nyílászárók felújítása, valamint a belső térelválasztó falban ajtó behelyezése, továbbá a berendezés és bútorzat kialakítása. A szatócsbolt fal és mennyezet festése, az ablakok felújítása szükséges, valamint az egyedi bútorok elkészítése. Az irodák és kiszolgáló helyiségek tisztasági festése indokolt. A látogatók számára felújításra és átalakításra kerül az épület használaton kívüli vizesblokkja.
Főbb munkanemek:
- válaszfal bontás: 94 m2;
- válaszfal építés: 113 m2;
- szárazépítés: 302 m2;
-- melegburkolat fektetés: 42 m2;
- hidegburkolat építés: 123 m2;
- disperziós festés: 1198 m2;
- oldalfalvakolat készítése: 224,2 m2;
- nyílászárók elhelyezése: 12 db;
- fan-coil klima elhelyezése: 8 db;
- informatika: magasfényű projektor vászonnal és touchscreen képernyő telepítése.
A részletes leírás, elvárások és mennyiségek a tervdokumentációban találhatók.
A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében Ajánlatkérő jelen ajánlati felhívásban és egyéb közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozhat. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot jelen ajánlati felhívásban előírt, vagy az azzal – az adott termék vonatkozásában a részletes műszaki paraméterek tekintetében – egyenértékű termékre lehet tenni. A műszaki tartalom értékelése során az egyenértékűséget Ajánlatkérőnek kell megítélni, amely eldöntéséhez minden adatot Ajánlattevőnek kell megadnia. Ajánlattevő kötelessége tehát annak bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott termék az Ajánlatkérő által meghatározott termékkel egyenértékű. Az esetleges el nem fogadást Ajánlatkérő tényszerűen megindokolja. Ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékre is tehető ajánlat.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az M.2. pontot igazoló szakember szakmai többlettapasztalata (0-36 hónap)  20
2 3. Jótállás időtartama a kötelező 36 hónap felett (0-24 hónap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati ár összesen tar.ker nélkül(HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-16-CS1-2017-00008
II.2.9) További információ:
Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Kiosztható pontok száma: 0-100.
Módszer: 1. részszempont (ár) fordított arányosítás, 2-3. résszempont egyenes arányosítás. Az értékelés részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Korona Szálló földszintjén Infopont kialakítása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Ajánlatkérő hiánypótlási felhívás keretében az alábbi nyilatkozatok benyújtását kérte az M-COLOR 2009 Kft. ajánlattevőtől:
- „Nyilatkozat kizáró okok fenn nem állásáról” elnevezésű EKR űrlap javítása oly módon, hogy abban Ajánlattevő arról nyilatkozik, hogy nem áll a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alatt;
- „Nyilatkozat a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltakra (alkalmasságot igazoló szervezet)” elnevezésű dokumentum csatolása oly módon, hogy az az alkalmasságot igazoló szervezet képviselője által kerül cégszerűen aláírásra;
- árazott költségvetés (.pdf és Excel formátumban is) benyújtása oly módon, hogy a költségvetés Átalakítási munkálatok fül 53-55. soraiban az Anyag Egységár, illetőleg Díj egységár mezőkben Ajánlattevő nem a sorhoz tartozó összesített megajánlást, hanem az egységárakat tünteti fel.
Az M-COLOR 2009. Kft. a hiánypótlási felhívásban foglaltakat a hiánypótlási felhívásban előírt határidőben nem teljesítette. Tekintettel, hogy a hiánypótlási felhívásban jelzett hibák és hiányok nem minősülnek Ajánlatkérő által meghatározott formai követelményeknek, az M-COLOR 2009 Kft. jelen eljárásban benyújtott ajánlata vonatkozásában a Kbt. 73. § (1) bekezdése e) pontja szerinti érvénytelenség megállapítható.
Ajánlatkérő hiánypótlási felhívás keretében az alábbi nyilatkozat benyújtását kérte a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ajánlattevőtől:
- nyilatkozat, hogy a felhívás M.2. pontjában előírt, meghatározott jogosultsággal rendelkező szakember szerepelni fog a szerződéskötésig a Magyar Mérnöki Kamara (www.mmk.hu), illetve a Magyar Építész Kamara (www.mek.hu), továbbá más jogszabályban meghatározott névjegyzékben és a megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog.
A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. a hiánypótlási határidőn belül nem nyújtott be arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy az M.2. alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog. Az erre vonatkozó nyilatkozat eljárásban történő benyújtásának kötelezettsége nem tekinthető Ajánlatkérő által meghatározott formai követelménynek. Tekintettel arra, hogy a hiánypótlási felhívásban jelzett ezen hiány nem minősülnek Ajánlatkérő által meghatározott formai követelményeknek, a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. jelen eljárásban benyújtott ajánlata vonatkozásában a Kbt. 73. § (1) bekezdése e) pontja szerinti érvénytelenség megállapítható.
Tekintettel arra, hogy fentiekből következően az eljárásban kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be, a Kbt. 75. § (1) bekezdésének b) pontja alapján az eljárás eredménytelen.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74763555
Postai cím: Návay Lajos Tér 5-7
Város: Makó
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 18458635206

Hivatalos név: M-COLOR 2009 Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42682460
Postai cím: Csanád vezér Tér 7.
Város: Makó
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14941209206

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/07/23 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/18 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges