Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/228
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.27.
Iktatószám:22484/2019
CPV Kód:45112710-5
Ajánlatkérő:Budapesti Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Magyarország, Győr, Győrszentiváni gyakorlótér, hrsz.: 0747/15, 0748/117
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:In-West Kft.
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Erdőgazdálkodás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapesti Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44864341
Postai cím: Hévízi Út 4/a.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szi-Benedek József
Telefon: +36 13878859
E-mail: szi-benedek@bp-erdo.hu
Fax: +36 13878862
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.bp-erdo.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.bp-erdo.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Erdőgazdálkodás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tereprendezési munkák
Hivatkozási szám: EKR001237472019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112710-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Változatos vízmélységű, állandó vizű élőhely megvalósítása, valamint gyurgyalag és partifecske fészkelésére alkalmas, meredek partfalak kialakítása, földutak felújítása vállalkozási szerződés keretében. A Győr 0748/117 hrsz.-ú ingatlan érintett a feladatban.
Földkitermelés bevágásban vagy anyagnyerő helyen és töltés vagy depóniakészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, 18% terephajlásig, I-IV. osztályú talajban, vizes élőhelynél, partfal kialakításnál keletkező, földtömegszámításból: összesen 9076,92 m3.
Földutak felújítása a vizes élőhelyek, valamint meredek partfalak kialakítása során kitermelt töltésépítésre alkalmas anyag felhasználásával.
Földmű vízszintes felületének rendezése, a felesleges föld elterítésével, tömörítés nélkül,gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 16 %-os terephajlásig, 20 cm vastagságban, talajosztály, I-IV., földutak felülete (utak hossza x szélessége) és tömörítés nagy felületen, 92% tömörségi fokban; összesen: 16264 m2
Illegális moto-cross pálya tájba illesztése:
A Győr 0747/15 és 0748/117 hrsz-ú ingatlanokok érintettek a feladatban.
Tereprendezés jellegű földművek létesítése, kitermeléssel, terítéssel, tömörítés nélkül, gépi erővel, 18 %-os terephajlásig, I-IV. osztályú talajban, 50 m-ig szállítással, motoros nyomvonalak, mesterséges ugratók megszüntetése (35000 m2 x 0,5 m); partfal kialakításból keletkező felesleges anyag (ami az utakhoz nem felhasználható) elterítése a nyomvonalon (500 m3, földtömegszámításból): összesen 18 540,00 m3.
Vizes élőhely mellett található törmelék felrakása szállítóeszközre, elszállítás lerakóhelyre 300m3 (200 m2 x 0,5 m + 300 m2 x 2 m x 0,333)
Szórtan megtalálható háztartási, elektornikai és egyéb hulladék összegyűjtése, szállítóeszközre rakása, elszállítása lerakóhelyre 70 m3
Illegális motorkrosszpálya környezetében található törmelék felrakása szállítóeszközre, elszállítás lerakóhelyre, lerakóhelyi díj 740 m3
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 129999999 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Tereprendezési munkák a Győrszentiváni gyakorlótér
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112710-5
További tárgyak:45246100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Magyarország, Győr, Győrszentiváni gyakorlótér, hrsz.: 0747/15, 0748/117
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Változatos vízmélységű, állandó vizű élőhely megvalósítása, valamint gyurgyalag és partifecske fészkelésére alkalmas, meredek partfalak kialakítása, földutak felújítása vállalkozási szerződés keretében. A Győr 0748/117 hrsz.-ú ingatlan érintett a feladatban.
Földkitermelés bevágásban vagy anyagnyerő helyen és töltés vagy depóniakészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, 18% terephajlásig, I-IV. osztályú talajban, vizes élőhelynél, partfal kialakításnál keletkező, földtömegszámításból: összesen 9076,92 m3.
Földutak felújítása a vizes élőhelyek, valamint meredek partfalak kialakítása során kitermelt töltésépítésre alkalmas anyag felhasználásával.
Földmű vízszintes felületének rendezése, a felesleges föld elterítésével, tömörítés nélkül,gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 16 %-os terephajlásig, 20 cm vastagságban, talajosztály, I-IV., földutak felülete (utak hossza x szélessége) és tömörítés nagy felületen, 92% tömörségi fokban; összesen: 16264 m2
Illegális moto-cross pálya tájba illesztése:
A Győr 0747/15 és 0748/117 hrsz-ú ingatlanokok érintettek a feladatban.
Tereprendezés jellegű földművek létesítése, kitermeléssel, terítéssel, tömörítés nélkül, gépi erővel, 18 %-os terephajlásig, I-IV. osztályú talajban, 50 m-ig szállítással, motoros nyomvonalak, mesterséges ugratók megszüntetése (35000 m2 x 0,5 m); partfal kialakításból keletkező felesleges anyag (ami az utakhoz nem felhasználható) elterítése a nyomvonalon (500 m3, földtömegszámításból): összesen 18 540,00 m3.
Vizes élőhely mellett található törmelék felrakása szállítóeszközre, elszállítás lerakóhelyre 300m3 (200 m2 x 0,5 m + 300 m2 x 2 m x 0,333)
Szórtan megtalálható háztartási, elektornikai és egyéb hulladék összegyűjtése, szállítóeszközre rakása, elszállítása lerakóhelyre 70 m3
Illegális motorkrosszpálya környezetében található törmelék felrakása szállítóeszközre, elszállítás lerakóhelyre, lerakóhelyi díj 740 m3
A részletes műszaki leírást az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A felelős műszaki vezető szakember MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0, max. 36)  30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (vállalkozói díj) (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: LIFE17 IPE/HU/000018
II.2.9) További információ:
A szakember részszempont teljes megnevezése: Az MV-É jogosultsággal vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel, képzettséggel, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkező felelős műszaki vezető alkalmassági feltétételként előírt szakmai tapasztalatán felüli többlet szakmai tapasztalata.
Jelen felhívás II.2.7) pontjában a szerződés kezdési dátumát ajánlatkérő kizárólag az EKR rendszerben való feladhatóság miatt adta meg, a kezdési határidő NEM irányadó.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: EKR001237472019 Rész száma: Elnevezés: Tereprendezési munkák a Győrszentiváni gyakorlótér
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: In-West Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66088127
Postai cím: Táncsics Mihály Utca 16
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1028
Ország: Magyarország
E-mail: inwest.kft@gmail.com
Telefon: +36 309891518
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10680160241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 130465045
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 129999999
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: felhívás III.1.3.) M1) pont
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: POL-INERT KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83179963
Postai cím: HOLLÓMAJOR 24.
Város: TÉNYŐ
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9111
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22683926208

Hivatalos név: FUFU Fuvarozó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79802745
Postai cím: Mikoviny Utca 54
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12909391208

Hivatalos név: In-West Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66088127
Postai cím: Táncsics Mihály Utca 16
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1028
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10680160241

Hivatalos név: Omifactum Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77729372
Postai cím: Meggyesi Utca 14
Város: Ásványráró
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9177
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14441273208

Hivatalos név: MJB-GÉP Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78805873
Postai cím: Táncsics Mihály Út 34
Város: Penészlek
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4267
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24213897215

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/09/20 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/26 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges