Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/228
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.27.
Iktatószám:22515/2019
CPV Kód:37535200-9
Ajánlatkérő:Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Fejér megye, 8000 Székesfehérvár,Sziget utca 6. 5862/21 hrsz-ú ingatlan.További információ a dokumentációban.;Fejér megye, 8000 Székesfehérvár,Árpád utca 5. 883 hrsz-ú ingatlan.További információ a dokumentációban.;Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Ligetsor 49. B. épület 4359/7 hrsz-ú ingatlan.További információ a dokumentációban.;Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Salétrom utca 8. 8688/20 hrsz-ú ingatlan.További információ a dokumentációban.;Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Zombori utca 19. 9733 hrsz-ú ingatlan.További információ a dokumentációban.;Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Sarló utca 11/e. 8587/19 hrsz-ú ingatlan.További információ a dokumentációban.;Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 42. 6148/3 hrsz-ú ingatlan.További információ a dokumentációban.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.01.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97218353
Postai cím: Városház Tér 1.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szentgyörgyi László
Telefon: +36 22537296
E-mail: szentgyorgyi.laszlo@pmhiv.szekesfehervar.hu
Fax: +36 22537160
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.szekesfehervar.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000884952019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000884952019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Óvodai udvarok megújítása 2. TOP-6.2.1-16-SF1-2017
Hivatkozási szám: EKR000884952019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 37535200-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Óvodai udvarok megújításához kapcsolódó új udvari játszóeszközök telepítése és egyéb építési munkák elvégzése a TOP-6.2.1-16-SF1-2017-00003 számú projekt keretein belül. A munkálatok között van a meglévő játszóeszközök javítása mellett újak beszerzése és telepítése, valamint elavult eszközök elbontása is, így a régi, elégtelen műszaki állapotú eszközök lebontása után tereprendezés, és egyéb építészeti munkálatok is ütemezésre kerültek. Az Árpád Úti Óvoda Vízivárosi Tagóvodája és a Hosszúsétatéri Óvoda udvarán
multifunkcionális műfüves pálya is megépítésre kerül. A kivitelezéssel érintett óvodák az alábbiak: Tolnai Utcai Óvoda Sziget Utcai Tagóvoda Árpád Úti Óvoda Ligetsori Óvoda Napsugár Óvoda Szivárvány Óvoda Árpád Úti Óvoda Vízivárosi Tagóvoda Hosszúsétatéri
Óvoda A teljes mennyiségeket a felhívás II.2.4) pontjai tartalmazzák az 1000 karakter korlátra tekintettel.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Tolnai Utcai Óvoda Sziget Utcai Tagóvoda udvara
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 37535200-9
További tárgyak:45100000-8
45236000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Fejér megye, 8000 Székesfehérvár,Sziget utca 6. 5862/21 hrsz-ú ingatlan.További információ a
dokumentációban.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Új eszközök telepítése (6 különböző típusú):
Multifunkciós vár I. (1 db): Két tornyát függő rezgőhíd köti össze, farönk lépcsővel, háromszög alakú játszószintek 40cm, 100cm, 150cm-re helyezkednek el, legmagasabb toronyhoz csúszdatest csatlakozik, anyaga bél nélküli fenyő, fa lábak beton tuskóba rozsdamentes acél tüske rögzítéssel, UV stabil felületkezeléssel, csúszdatest anyagában színezett újrahasznosítható polietilén, UV stabil színezett kötelekkel. Főbb méretei 516cm (+-5cm)x464cm (+-5cm)x345cm (+-5cm), eszköz legmagasabb pontja 345cm (+-5cm); ajánlott életkor 3-12éves korig; esési magassága 100-150cm; esési terület nagysága min.: 37,5m2, Multifunkciós vár II. (1 db): Fa torony,mely bélnélküli fehér jegenyefenyő, kerekített élekkel rozsdamentes saru rögzítéssel UV stabil felületkezeléssel, csatlakozik a toronyhoz csúszdatest anyagában színezett újrahasznosítható polietilén, mászó háló anyagában színezett UV stabil szintetikus, acélbetétes és inox mászórúd diszkosz alakú polietilén mászó elemekkel. Főbb méretei: 195cm (+-5cm)x425cm (+-5cm)x398cm(+-5cm); ajánlott életkor 3-12 éves korig; esési magasság max. 150cm; esési terület nagysága min.: 27m2 ,
Homokozó keret árnyékolóval (1 db) ülőfelület anyagában színezett UV stabil HPL; fa szerkezet anyaga nagy nyomáson telített keményfa, lekerekített élekkel, víztaszító és UV stabil felületkezelés. Főbb méretei: 271cm (+-5cm)x271cm (+-5cm)x30cm(+-5cm), ajánlott életkor 1-7év; esési terület nagysága min.: 25m2. Árnyékoló napvitorla tartóoszlopai RAL1019 színre porfestett 80mm vtg. acélcsövek, vagy zártszelvények beton tuskóba rögzítve; talajszínt feletti magassága 200-250cm; vitorla anyaga 185-250g/m2 anyagvastagságú 100%HPDE szövet, apróhézagos szövéssel, direkt ívelt szélű szabással, konkáv, enyhén áttetsző felülettel,
Mászó torony (1 db) 4 oldalú mászó torony, egyik oldalán 16mm vtg. acélbetétes kötélből készült mászó háló, szemközti oldalán mászó fal kapaszkodó elemekkel, másik két oldalán nyújtó rúd valamint kígyórúd mászóka található; anyaga bélmentes ragasztott borovi fenyő, porszórásos acélcső elemekkel és 16mm vtg. drótkötélbetétes kötéllel, műgyanta mászó kövekkel. Főbb méretei 1270x1270mm, magassága 1950mm; esési magassága max 1900mm, ajánlott életkor 3-14 éves korig,
Fészekhinta (1 db) 1db d=1000mm méretű fészek kosár, 4db tartóláb, 4db felfüggesztő, csavarok és láncok, anyaga bélmentes rétegragasztott borovi fenyő. Főbb méretei 3000x2700mm; magassága 2305mm, esési területe min.: 16,25m2, ajánlott korosztály 3-12 éves korig,
Pad asztallal (6 db) 1db asztal és 2db pad összeerősített szerkezettel, anyaga fa, fém, műanyag, főbb méretei 115x100cm, magassága 55cm, ajánlott életkor 1-8 éves korig.
Meglévő aszfaltfelületek kiváltása térkő burkolattal (világosszürke) 643 m2 - gumiburkolatok, esésvédő burkolatok építése az új játszóeszközök alatt és a felújítást igénylő eséscsillapító felületeken, 236 m2 - Kneipp száraz mezítlábas taposó létesítése 1,20 m szélességben, hét szakasszal - rekortán futópálya létesítése 230m2 - új gyepfelület létesítése a nem használt, elbontott medence helyén és lombhullató fák telepítése Meglévő eszközök elbontása: B_1: fa gúla mászóka 815.03 (1 db) Meglévő játszóeszközök javítása/felújítása: J_1: torony csúszdával 815.05 (1 db) J_2: polyball 815.06 (1 db) J_3: polyball 815.13 (1 db) J_4: homokozó 815.01 (1 db) J_5: fa kisház 815.02 (1 db) J_6: egyensúlyozó 815.04 (1 db) J_7: mászóka fém 815.07 (1 db) J_8: kéttornyos vár 815.08 (1 db) J_9: fém korlátpár 815.09 (1 db) J_10: láncos átjáró 815.10 (1 db) J_11: fa kisház 815.11 (1 db) J_12: fa vonat 815.12 (1 db) J_13: homokozó 815.14 (1 db) J_14: egyensúlyozó híd 815.17 (1 db) J_15: fa kisház 815.18 (1 db) J_16: homokozó 815.19 (1 db) J_17: egyensúlyozó gerenda 815.20 (1 db) J_18: vár csúszdával 815.21 (1 db) J_19: fa mászóka létra áthelyezése 815.15 (1 db)
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. További részletek a dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.2.1-16-SF1-2017-00003 számú projekt.
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Árpád Úti Óvoda udvara
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 37535200-9
További tárgyak:45100000-8
45236000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Fejér megye, 8000 Székesfehérvár,Árpád utca 5. 883 hrsz-ú ingatlan.További információ a
dokumentációban.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Új eszközök telepítése (8 különböző típusú):
Őrtorony (1 db) Fa torony egyik oldalán 16mm vtg. acélbetétes kötélből készült mászó háló, szemközti oldalán mászó fal, kapaszkodó elemekkel, harmadik oldalon 3db 30cm távolságban elhelyezett nyújtórúd, a negyediken pedig poliészter beülőkaros csúszdalap található, anyaga bélmentes borovi fenyő, porszórásos acélcső elemek, 16mm vtg. drótkötélbetétes kötél, műgyanta mászó kövek, poliészter műanyag csúszdalap. Főbb méretei: 1270mm (+-5cm)x1270mm(+-5cm)x3400mm(+-5cm); esésmagasság max.: 1200mm; esési terület nagysága min. 32m2; ajánlott életkor: 3-14 éves korig,
Csúszda (1 db) tartalmaz 1db csúszdát, 1db létrát és 2db kapaszkodó elemet, anyaga műgyanta belsejű (6mm) és polietilén csúszda (20mm), polietilén felépítmény (20mm a létra felső részsén), kezelt felületű faanyagú lépcső 90x90mm-es tartóoszlopokkal. Főbb méretei 180cmx227cmx64cm; esési magasság max.: 100cm; esési terület nagysága min.: 22m2; ajánlott korosztály 2-9 éves korig,
Rezgő híd (1 db) fa szerkezete 14cm átmérőjű nagy nyomáson telített bél nélküli északi fenyőből, kerekített élekkel, UV stabil festéssel, főbb méretei 3980mm(+-5cm)x 1540mm (+-5cm)x 2180mm, esésmagassága max.: 1200mm; esési terület nagysága min.: 24m2, ajánlott korosztály 3-11éves korig,
Homokozó (1 db) ülőfelület anyagában színezett UV stabil HPL; fa szerkezet anyaga nagy nyomáson telített keményfa, lekerekített élekkel, víztaszító és UV stabil felületkezelés. Főbb méretei: 271cm (+-5cm)x271cm (+-5cm)x30cm(+-5cm), ajánlott életkor 1-7év; esési terület nagysága min.: 25m2,
Oxo Ház (2 db) házikó, melynek két szemközti belső oldalán 1-1 pad, hátsó oldalán 9db műanyag forgatható henger OXO felirattal; anyaga bélmentes ragasztott borovi fenyő, műanyag OXO feliratú hengerek, gyantával ragasztott üvegszál erősítésű gúla alakú tető; főbb méretei 1270x1270mm, magassága 2220mm, esési terület nagysága max.: 18,3m2, ajánlott korosztály 0-14 éves korig.
Asztal padokkal (3 db) 1db asztal és 2db pad összeerősített szerkezettel, anyaga fa, fém, műanyag, főbb méretei 115x100cm, magassága 55cm, ajánlott életkor 1-8 éves korig,
8 szögletű pergola (pavilon) asztallal, paddal (1 db) 10x10cm borovi fenyő gerendaváz, 5 oldalon 90cm magas pergola könyöklővel, bitumenes zsindely borítású, hajópadló tető, bádog csöpögtetővel és zárókúppal, 5 oldalon 40cm széles 5cm vtg. ülőpad, merevítések helyett apácarács beépítése hatszögletű borovi fenyő asztal 170cm átmérővel, 2rtg-ű gomba- és rovarölő impregnáló alapozást kapnak a fa alkatrészek és 3 rtg-ű minőségi felületkezelés vízlepergető felülettel, minden faanyag csiszolt, gyalult, I. osztályú borovi fenyő , mely kieső csomókat nem tartalmaz.
43 m2 rekortán burkorlat kiépítése - 734 m2 új kavicsfelület (felújítása) - 60 m2 új térkő felület kialakítása - 17 db új lombos fa ültetése - 2 db beton kerítésoszlop bontása az Árpád utca felől, és új elhelyezése, meglévő zárral együtt - 112 m2 új gyepfelület telepítése Meglévő eszközök elbontása: B_1: 800.2 Csúszda (1 db) B_2: 800.3 Homokozó (1 db) B_3: 800.11 Kisház (1 db) B_4: 800.16 Lengő ló (1 db) B_5: 800.19 Torony csúszdával (1 db) B_6: 800.01 Láncos átjáró (1 db) Meglévő játszóeszközök javítása/
felújítása: 800.8 Homokozó (1 db) 800.9 Csúszdás torony (1 db) 800.12 Homokozó (1 db) 800.14 Homokozó (1 db) 800.18 Homokozó (1 db) 800.20 Fa mozdony kocsival (1 db) 800.17 Kisház (1 db) 800.13 Flinstone autó (1 db) 800.10 Polyball (1 db) 800.04 Polyball (1 db) 800.05 Fa mozdony (1 db)
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. További részletek a dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.2.1-16-SF1-2017-00003 számú projekt
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Ligetsori Óvoda udvara
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 37535200-9
További tárgyak:45100000-8
45236000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Ligetsor 49. B. épület 4359/7 hrsz-ú ingatlan.További információ a
dokumentációban.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Új eszközök telepítése (6 különböző típusú):
Torony csúszdával (1 db) az eszköz tartalmaz 1db tornyot, 1db létrát, 1db fedett és 4 oldalán nyitott játszótornyot, csúszdatest újrahasznosítható anyagában színezett UV stabil polietilén, fa szerkezet nagynyomáson telített bél nélküli fehér jegenyefenyő, kerekített élekkel, fa szerkezetek UV stabil festéssel víztaszító bevonattal kerülnek ellátásra. Főbb méretei 310cm (+-5cm)x260cm (+-5cm)x348cm, esési magassága max.. 100cm, esési terület nagysága min.: 26,5cm, ajánlott korosztály 2-9éves korig,
Mászó torony (1 db) 4 oldalú mászó torony, egyik oldalán 16mm vtg. acélbetétes kötélből készült mászó háló, szemközti oldalán mászó fal kapaszkodó elemekkel, másik két oldalán nyújtó rúd valamint tűzoltórúd található; anyaga bélmentes ragasztott borovi fenyő, porszórásos acélcső elemekkel és 16mm vtg. drótkötélbetétes kötéllel, műgyanta mászó kövekkel. Főbb méretei 1270mm (+-5cm)x1270mm (+-5cm), magassága 1950mm; esési magassága max 1950mm, esési terület nagysága min.: 25m2, ajánlott életkor 3-14 éves korig,
Oxo babaház (1 db) házikó, melynek két szemközti belső oldalán 1-1 pad, hátsó oldalán 9db műanyag forgatható henger OXO felirattal; anyaga bélmentes ragasztott borovi fenyő, műanyag OXO feliratú hengerek, gyantával ragasztott üvegszál erősítésű gúla alakú tető; főbb méretei 1270x1270mm, magassága 2220mm, esési terület nagysága max.: 18,3m2, ajánlott korosztály 0-14 éves korig,
Rezgő híd (1 db) egyensúlyérzéket fejlesztő játék fa szerkezete 14cm átmérőjű nagy nyomáson telített bél nélküli északi fenyőből, kerekített élekkel, UV stabil festéssel, főbb méretei 3980mm(+-5cm)x 1540mm (+-5cm)x 2180mm, esésmagassága max.: 1200mm; esési terület nagysága min.: 24m2, ajánlott korosztály 3-11éves korig, Pad asztallal (3 db) 1db asztal és 2db pad összeerősített szerkezettel, anyaga fa, fém, műanyag, főbb méretei 115x100cm, magassága 55cm, ajánlott életkor 1-8 éves korig,
Kétüléses lengőhinta (1 db) az ülőfelületek galvanizált 5 illetve 6 mm-es szemnagyságú lánccal kerülnek rögzítésre, hintaállvány I.osztályú kontrapozíciósan ragasztott UV stabil felületkezelt bélmentes, lekerekített szélű borovi fenyőből, 2db gumi borítású laphinta ülőkével, főbb méretei 2800mm (+-5cm)x3200mm (+-5cm)x 2190mm (+-5cm), felső vízszintes tartógerenda hossza 2550mm; esési terület nagysága min.: 22,5m2, esésmagasság max.: 1200mm, ajánlott életkor 3-11 éves korig.
Átláthatóságot gátló szigetek, nem használt medence bontása - 285 m2 új rekortán burkolat kiépítése - 370 m2 új gyepfelület telepítése - meglévő kavicsfelületek felújítása a biztonságos közlekedés érdekében - új ütéscsillapító felületek kialakítása a játszóeszközök körül - 3 db fa telepítése ültetése - új, biztonsági téren kívülre helyezett szegélyezés a homokozók körül (165 fm) - egyedi berendezési elemek (rönkjátszó, rajzoló- és tapogató fal építése) Meglévő eszközök elbontása: B_1: kisvonat 805.2 (1 db) B_2: repülő 805.4 (1 db) B_3: kombinált eszköz csúszdával 805.7 (1 db) B_4: láncos lépegető 805.14 (1 db) B_5: rugós repülő 805.18 (1 db) B_6: babaház 805.6 (1 db) B_7: homokozó 805.3 (1 db) Meglévő játszóeszközök javítása/felújítása: J_1: homokozó 805.16 (1 db) J_2: homokozó 805.17 (1 db) J_3: homokozó 805.19 (1 db) J_4: homokozó 805.20 (1 db) J_5: homokozó 805.21 (1 db) J_6: homokozó 805.15 (1 db) J_7: homokozó 805.13 (1 db) J_8: homokozó 805.1 áthelyezése (1 db) J_9: rugós lovacska 805.8 (1 db) J_10: polyball 805.10 (1 db) J_11: kombinált eszköz 805.09 (1 db) J_12: négyszögletes mászóka 805.12 (1 db)
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. További részletek a dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.2.1-16-SF1-2017-00003 számú projekt
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Napsugár Óvoda udvara
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 37535200-9
További tárgyak:45100000-8
45236000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Salétrom utca 8. 8688/20 hrsz-ú ingatlan.További információ a
dokumentációban.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Új eszközök telepítése (8 különböző típusú):
Kötélhíd (1 db) bélmentes ragasztott borovi fenyő váz és 16mm vtg. drótkötélbetétes kötélháló, fa szerkezet UV stabil felületkezelést kap, főbb méretei 2350mm(+-5cm)x880mm(+-5cm)x1000mm(+-5cm) esési magasság max.: 1000mm, esési terület nagysága min.: 21m2, ajánlott korosztály 3-11 éves korig,
Kétüléses lengő hinta (1 db) az ülőfelületek galvanizált 5 illetve 6 mm-es szemnagyságú lánccal kerülnek rögzítésre, hintaállvány I.osztályú kontrapozíciósan ragasztott UV stabil felületkezelt bélmentes, lekerekített szélű borovi fenyőből, 2db gumi borítású laphinta ülőkével, főbb méretei 2800mm (+-5cm)x3200mm (+-5cm)x 2190mm (+-5cm), felső vízszintes tartógerenda hossza 2550mm; esési terület nagysága min.: 22,5m2, esésmagasság max.: 1200mm, ajánlott életkor 3-11 éves korig,
Fészekhinta (1 db) 1db d=1000mm méretű fészek kosár, 4db tartóláb, 4db felfüggesztő, csavarok, láncok anyaga bélmentes rétegragasztott borovi fenyő. Főbb méretei 3000x2700mm; magassága 2305mm, esési területe min.: 16,25m2, ajánlott korosztály 3-12 éves korig, 4 üléses billenő (1 db) rugós, billenő játszóeszköz, faanyaga kontrapozicíosan ragasztott bélmentes, lekerekített, borovi fenyő UV stabil felületkezeléssel, , kapaszkodók kör keresztmetszetű porfestett fém szerkezetek, ülőfelület színes EPDM lemez, főbb méretei 1500mm(+-5cm)x1500mm (+-5cm)x800mm (+-5cm), esési terület nagysága min.: 12,25m2; esési magasság max.: 500mm, ajánlott korosztály 2-4 éves kor,
Rugós játék (1 db) HPDE műanyag anyagú rugós billenő figura, színes, főbb méretei 900x820mm, esési terület nagysága min.: 1,76m2, esési magasság max.: 490mm, ajánlott korosztály 3-10 éves korig,
Mérleghinta (1 db) rugós billenő eszköz, fa anyagú kontrapoziciósan ragasztott bélmentes lekerekített élő borovi fenyőből, ülőfelülete műanyag, kapaszkodó kör keresztmetszetű háromszög formájú porfestett, főbb méretei 3000mm(+-5cm)x 100mm (+-5cm)x 1000mm (+-5cm), esési terület nagysága min.: 10,5m2; esésmagasság max.: 1000mm, ajánlott korosztály 2-4 éves kor,
Mászótorony (1 db) 4 oldalú mászó torony, egyik oldalán 16mm vtg. acélbetétes kötélből készült mászó háló, szemközti oldalán mászó fal kapaszkodó elemekkel, másik két oldalán nyújtó rúd valamint tűzoltórúd található; anyaga bélmentes ragasztott borovi fenyő, porszórásos acélcső elemekkel és 16mm vtg. drótkötélbetétes kötéllel, műgyanta mászó kövekkel. Főbb méretei 1270mm (+-5cm)x1270mm (+-5cm), magassága 1950mm; esési magassága max 1950mm, esési terület nagysága min.: 25m2, ajánlott életkor 3-14 éves korig,
Homokozó keret árnyékolóval (1 db) ülőfelület anyagában színezett UV stabil HPL; fa szerkezet anyaga nagy nyomáson telített keményfa, lekerekített élekkel, víztaszító és UV stabil felületkezelés. Főbb méretei: 271cm (+-5cm)x271cm (+-5cm)x30cm(+-5cm), ajánlott életkor 1-7év; esési terület nagysága min.: 25m2. Árnyékoló napvitorla tartóoszlopai RAL1019 színre porfestett 80mm vtg. acélcsövek, vagy zártszelvények beton tuskóba rögzítve; talajszínt feletti magassága 200-250cm; vitorla anyaga 185-250g/m2 anyagvastagságú 100%HPDE szövet, apróhézagos szövéssel, direkt ívelt szélű szabással, konkáv, enyhén áttetsző felülettel.
Térkő bontás: 808/20 homokozó körül, terven jelölt szakaszon, térkőburkolat feltörése, alépítménnyel együtt. 13m2 Beton felület javítása:72fm Fa tuskó eldolgozása: 1+2db Vasbeton nem használt felület bontása: Talajszínt alatt -30cm-ig; 27m2-en. Szegély bontása esési térben:132fm - gumiburkolatok, esésvédő burkolatok építése - meglévő kavicsburkolat megújítása (felülterítéssel) -176 m2 EPDM burkolat kiépítése a meglévő beton felületén Meglévő eszközök elbontása:mérleghinta(1db) kötélnyújtó(1db) fa házikó(1db) mérleghinta(1db) rugós kutya(1db) kisház(1db) homokozó(1db) csirip-csirip(1db) Meglévő játszóeszközök javítása/felújítása: homokozó(1db) négyoldalú mászóka(1db) kétüléses laphinta(1db) kétüléses laphinta(áthelyezés)(1db) homokozó(napernyőtartó)(1db) hinta(1db) gerenda(1db) egyensúlyozó gerenda(1db)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.2.1-16-SF1-2017-00003 számú projekt
II.2.14) További információ:
Karakter korlátra tekintettel a II.2.4. pont folytatása: Meglévő játszóeszközök javítása/felújítása: kétüléses hinta(1db) homokozó(1db) gumisor(1db) mászóka(fém, íves)(1db) polyball(1db) homokozó(1db) homokozó(1db) csirip-csirip(1db) mászóka, fém(1db) mászóka fa köteles(1db) csúszda(1db) kétüléses hinta(1db) csúszda(1db) fém íves mászóka átfordítása(1db)
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

II.2.1)
Elnevezés: Szivárvány Óvoda udvara
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 37535200-9
További tárgyak:45100000-8
45236000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Zombori utca 19. 9733 hrsz-ú ingatlan.További információ a
dokumentációban.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Új eszközök telepítése (7 különböző típusú):
4 üléses billenő (1 db) rugós, billenő eszköz, faanyaga kontrapozicíosan ragasztott bélmentes, lekerekített, borovi fenyő UV stabil felületkezeléssel, , kapaszkodók kör keresztmetszetű porfestett fém szerkezetek, ülőfelület színes EPDM lemez, főbb méretei 1500mm(+-5cm)x1500mm (+-5cm)x800mm (+-5cm), esési terület nagysága min.: 12,25m2; esési magasság max.: 500mm, ajánlott korosztály 2-4 éves kor,
Rugós játék (1 db) rugós, billenő eszköz, HPDE műanyag anyagú figura, színes, főbb méretei 900x820mm, esési terület nagysága min.: 1,76m2, esési magasság max.: 490mm, ajánlott korosztály 3-10 éves korig,
Mászótorony (1 db) 4 oldalú mászó torony, egyik oldalán 16mm vtg. acélbetétes kötélből készült mászó háló, szemközti oldalán mászó fal kapaszkodó elemekkel, másik két oldalán nyújtó rúd valamint kígyórúd mászóka található; anyaga bélmentes ragasztott borovi fenyő, porszórásos acélcső elemekkel és 16mm vtg. drótkötélbetétes kötéllel, műgyanta mászó kövekkel. Főbb méretei 1270x1270mm, magassága 1950mm; esési magassága max 1900mm, ajánlott életkor 3-14 éves korig,
Fészekhinta (1 db) 1db d=1000mm méretű fészek kosár, 4db tartóláb, 4db felfüggesztő, csavarok, láncok anyaga bélmentes rétegragasztott borovi fenyő. Főbb méretei 3000x2700mm; magassága 2305mm, esési területe min.: 16,25m2, ajánlott korosztály 3-12 éves korig,
Oxo ház (1 db) házikó, melynek két szemközti belső oldalán 1-1 pad, hátsó oldalán 9db műanyag forgatható henger OXO felirattal; anyaga bélmentes ragasztott borovi fenyő, műanyag OXO feliratú hengerek, gyantával ragasztott üvegszál erősítésű gúla alakú tető; főbb méretei 1270x1270mm, magassága 2220mm, esési terület nagysága max.: 18,3m2, ajánlott korosztály 0-14 éves korig,
Pad asztallal (3 db) 1db asztal és 2db pad összeerősített szerkezettel, anyaga fa, fém, műanyag, főbb méretei 115x100cm, magassága 55cm, ajánlott életkor 1-8 éves korig,
Torony csúszdával (1 db) az eszköz tartalmaz 1db tornyot, 1db létrát, 1db fedett és 4 oldalán nyitott játszótornyot, csúszdatest újrahasznosítható anyagában színezett UV stabil polietilén, fa szerkezet nagynyomáson telített bél nélküli fehér jegenyefenyő, kerekített élekkel, fa szerkezetek UV stabil festéssel víztaszító bevonattal kerülnek ellátásra. Főbb méretei 310cm (+-5cm)x260cm (+-5cm)x348cm, esési magassága max.: 100cm, esési terület nagysága min.: 26,5cm, ajánlott korosztály 2-9éves korig.
- 7,5*13,5 m2 rekortán burkolat kiépítése - 115 m2 gumitégla burkolatos bicikliút építése - 6 db játszóeszköz áthelyezése - 1 db növényágy áthelyezése - 2 db ülőpad áthelyezése - 2 db új lombos fa ültetése - 143 m2 új gyepfelület telepítése - 211 db új cserje ültetése - 38 m2 új évelőágy telepítése Meglévő eszközök elbontása: B_1: 816.3 Kisvonat (1 db) B_2: 816.5
Rugós mérleghinta (1 db) B_3: 816.15 Rugós ló (1 db) B_4: 816.12 Kisház (1 db) Meglévő játszóeszközök javítása/felújítása: 816.06 1908 Vár VI. (1 db) 816.02 Homokozó (1 db) 816.07 Homokozó (1 db) 816.08 Rugós lovacska (1 db) 816.04 Polyball (1 db) J_6: Íves mászóka (1 db) 816.11 Polyball (1 db) J_8: Egyensúlyozó játék (1 db) 816.13 Homokozó (1 db) 816.16 Emelvény csúszdával (1 db) 816.09 Homokozó (1 db)
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. További részletek a dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.2.1-16-SF1-2017-00003 számú projekt
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Árpád Úti Óvoda Vízivárosi Tagóvoda udvara
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 37535200-9
További tárgyak:45100000-8
45236000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Sarló utca 11/e. 8587/19 hrsz-ú ingatlan.További információ a
dokumentációban.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1db modulrendszerű, több funkciós, hálóval öt irányból körbekerített, műfüves ketrecfoci pálya, két végén labdafogó hálóval felszerelve. A multifunkciós műfüves pálya mérete 6x12m. Burkolatának rétegrendje 3 rétegben szőtt töltetlen műfű szőnyeg, alatta rugalmas aljzat: vízáteresztő rugalmas réteg 3dm vastagságban, fekete színű, puzzle formájú gumilapokból. Tartószerkezete egyedi kialakítású acélváz- és tetőszerkezet csőprofilból, porfestett kivitelben. Palánkrendszere 12mm vastagságú rétegelt falemezből készül, mindkét oldalon felület kezelve, belső éle élzáró profillal. Pálya 2db kiskapuval van ellátva. Játéktér fölött 10x10 lyukbőségű 3mm vastag UV stabil labdafogó háló kerül feszerelésre. Pályatartozék legalább 2db 200x170cm-es focikapu, 2db gyermek kosárpalánk, 1db állítható magasságú pályafelező háló teniszhez, oldal – és tetőháló szerkezetre. Plusz eszközkészlet 4 sportágra kidolgozva. Pályavonalak fehér műfűvel kerülnek kialakításra. Műfüves pálya megközelítését térkő burkolat biztosítja. 820.20 Apollo mászóka áthelyezése 1db; 8820.19 homokozó áthelyezése, felújítása 1db; 820.18 kombinó mászóka áthelyezése 1db; 820.08 íves mászóka áthelyezése 1db; gumiburkolat készítése áthelyezésre kerülő játszóeszköz ütéscsillapító felületének kialakításához. A helybiztosítás miatt kivágásra tervezett fa pótlása négy darab koros (20/25 törzsátmérőjű) éger (Alnus glutinosa) helyszíni telepítése tervezett.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. További részletek a dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.2.1-16-SF1-2017-00003 számú projekt
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Hosszúsétatéri Óvoda udvara
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 37535200-9
További tárgyak:45100000-8
45236000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 42. 6148/3 hrsz-ú ingatlan.További információ a
dokumentációban.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1db modulrendszerű, több funkciós, hálóval öt irányból körbekerített, műfüves ketrecfoci pálya, két végén labdafogó hálóval felszerelve. A multifunkciós műfüves pálya mérete 6x12m. Burkolatának rétegrendje 3 rétegben szőtt töltetlen műfű szőnyeg, alatta rugalmas aljzat: vízáteresztő rugalmas réteg 3dm vastagságban, fekete színű, puzzle formájú gumilapokból. Tartószerkezete egyedi kialakítású acélváz- és tetőszerkezet csőprofilból, porfestett kivitelben. Palánkrendszere 12mm vastagságú rétegelt falemezből készül, mindkét oldalon felület kezelve, belső éle élzáró profillal. Pálya 2db kiskapuval van ellátva. Játéktér fölött 10x10 lyukbőségű 3mm vastag UV stabil labdafogó háló kerül felszerelésre. Pályatartozék legalább 2db 200x170cm-es focikapu, 2db gyermek kosárpalánk, 1db állítható magasságú pályafelező háló teniszhez, oldal – és tetőháló szerkezetre. Plusz eszközkészlet 4 sportágra kidolgozva. Pályavonalak fehér műfűvel kerülnek kialakításra. Műfüves pálya megközelítését térkő burkolat biztosítja. 804.1 homokozó átalakítása 1db; akna részleges bontása 1db; medence beton elemeinek bontása 1db; 804.03 fémvázas mászóka áthelyezése 1db. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. További részletek a dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.2.1-16-SF1-2017-00003 számú projekt
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Az ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdése szerinti öntisztázás lehetőségére. Igazolási mód: Az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 1. § (1)-(5) és (7) bekezdése, 2.§ (1) és (4) bekezdése, 3.§, 4.§ (1), (3)-(4) bekezdése, 6-8. §-ai és 10. §-a, valamint a 12-16.§ és 18.§-ai szerint kell igazolnia, ennek során: - a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján valamennyi ajánlattevőnek az ajánlatában ajánlatának benyújtásakor a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá, - majd a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti vizsgálat során - az ajánlatkérő felhívására – az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állásáról a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 8. §-a és 10. §-a szerint kell nyilatkozatokat, illetve igazolásokat benyújtania.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 69. § (5)-(7) és (9)-(11), (11a), (13)-(14) bekezdésében. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 3–7. §-ai szerint kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (5) bek. alapján. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján minden ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya aláeső alvállalkozót. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról is, hogy tekintetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 13. §]. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról nemleges tartalommal is nyilatkozni szükséges. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés].
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 1. § (1) bekezdése és 5. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni e tekintetben, figyelemmel arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is a P/1. számú gazdasági-pénzügyi alkalmassági követelmény előzetes igazolására.
A 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:
P/1. A 321/2015. (X. 23.) Korm.rend. 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafele
számított 12 hónapban az összes számlavezető pénzügyi intézménytől származó, valamennyi pénzforgalmi számláról szóló, a
hirdetmény feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozat a fizetőképesség megítélésére az alábbi kötelező tartalommal attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak: Pénzforgalmi jelzőszáma, A számlavezetés kezdete, Számláján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafele számított 12 hónapban 30 napot meghaladó sorban állás volt-e. A pénzügyi intézménytől származó igazolást benyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell továbbá a számlavezető pénzügyi intézményeiről, illetőleg a működő pénzforgalmi számláiról. Ajánlatkérő az előírt időszakban megszűnt pénzforgalmi számlákat is vizsgálja, ezen megszűnt pénzforgalmi számlák vonatkozásában a megszűnést követő bármilyen keltezésű pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat benyújtását elfogadja Ajánlatkérő.(valamennyi rész vonatkozásában)
A gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása vonatkozásában alkalmazandóak továbbá a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11)-(12) bekezdéseiben, a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 3. § (2) bekezdésében és 6. §-ban foglaltak.
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, e szervezetnek - az általa igazolt alkalmassági követelmények tekintetében - az ajánlattevő tekintetében előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést [Kbt. 67. § (3) bekezdés].
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármely pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat tartalma szerint bármelyik – akár a vizsgált időszakban megszűnt - pénzforgalmi számláján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafele számított 12 (tizenkettő) hónapban 30 napot meghaladó sorban állás fordult elő egy vagy több alkalommal (sorbanállás/sorbaállítás meghatározása a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja alapján: "a pénzforgalmi szolgáltató által vezetett fizetési számlára érkező fizetési megbízás fedezethiány miatt történő nem teljesítése (függőben tartása) és várakozási sorba helyezése a jövőbeni teljesítés céljából, ide nem értve azt az esetet, amikor a fizető fél az ütemezett fizetések céljából, a beérkezett fizetési műveletek tervszerű teljesítése érdekében sorba helyezésről állapodik meg a pénzforgalmi szolgáltatóval"). Ajánlatkérő az előírt időszakban megszűnt pénzforgalmi számlákat is vizsgálja Ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65 § (7) bekezdése szerint más szervezetre/személyre is támaszkodhat. Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11)-(12) bekezdése is.
A P/1. gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek – figyelemmel a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltakra – közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel. (valamennyi rész vonatkozásában)
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 1. § (1) bekezdése és 5. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni e tekintetben, figyelemmel arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is az M/1-M/2. számú műszaki-szakmai alkalmassági követelmény előzetes igazolására.
A 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelménynek, az alábbiak szerint:
M/1-M/2. Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján ismertetnie kell az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 6 évben (72 hónap) – az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően - befejezett, de legfeljebb 9 éven (108 hónap) belül megkezdett, legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti referenciamunkákat a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontjában és (1a) bekezdés b) pontjában, a 21/A. §-ban, valamint a 22. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint.
A szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak, illetve az ajánlattevő nyilatkozatának tartalmaznia kell legalább:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését (név és cím),
- a szerződést kötő másik fél kapcsolattartójának nevét és elérhetőségét,
- a szerződés tárgyának rövid leírását olyan részletességgel, melyből az alkalmassági feltételnek való megfelelés egyértelműen megállapítható,
- az alkalmassági minimumkövetelményben megjelölt mennyiségi adatot,
- a teljesítés (részteljesítés) idejét (kezdő és befejezésének időpontja év, hónap, nap megadásával),
- a teljesítés mennyiségét,
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az ajánlatkérő a referenciamunka tekintetében a kezdő napon a szerződés megkötésének napját, illetve részteljesítés esetén a részteljesítés tényleges megkezdésének napját érti. Ajánlatkérő csak azokat a szerződéseket fogadja el az előírt időszakon belül
befejezettnek, melyek befejezési dátuma a felhívás feladásától visszafelé számított 6 éven (72 hónapon) belül esik és legfeljebb 9 éven (108 hónapon) belül került megkezdésre.
A műszaki-szakmai alkalmasság igazolása vonatkozásában alkalmazandóak továbbá a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11)-(12) bekezdéseiben, Kbt. 140. § (9) bekezdésben foglaltak.
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, e szervezetnek - az általa igazolt alkalmassági követelmények tekintetében - az ajánlattevő tekintetében előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést [Kbt. 67. § (3) bekezdés].
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. 1-5. Rész tekintetében: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 évben (72 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően befejezett referenciával, mely magában foglal legalább 1 db játszótéri eszköz szállítását és annak telepítését. A referencia több részben is bemutatható.
M/2. 6-7. Rész tekintetében: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 évben (72 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően befejezett referenciával, mely magában foglal legalább 1 db minimum 4,5x9m alapterületre acélvázas elemekből telepített ketrecfoci pályát. A referencia több részben is bemutatható.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi rész vonatkozásában a feltétel az alábbi: A támogatási intenzitás 100,000 % (utófinanszírozás konstrukció 272/2014.(XI. 5.)Korm.r.) Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF) és nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához. A fizetési feltételekre vonatkozóan valamennyi rész vonatkozásában a Kbt. 135. § (1) (6) és (8) bekezdés, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés az irányadó.
Ajánlattevő valamennyi rész vonatkozásában 1 db előleg és 1 db végszámla benyújtására jogosult. Ajánlatkérő valamennyi rész vonatkozásában 20 % mértékű előleg igénylésének lehetőségét biztosítja.Valamennyi rész vonatkozásában: teljesítési-, jótállási biztosíték, késedelmi kötbér kerül kikötésre. A teljesítési- és jótállási biztosíték mértéke a nettó Ajánlati ár 5-5%-a. Ajánlatkérő nem köt ki tartalékkeretet. Folyt.köv. VI.4.3. pontban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/01/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/01/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása az 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra az 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdése, illetve a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdésében foglaltak is irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 3. § 5a. pontja szerinti elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Erre figyelemmel az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani. Az ajánlatkérő a dokumentációban adja meg azt a fájl formátumot, melyet használva kell az ajánlatokat benyújtani.
2. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKRr.) 6. §-ának (1) és (6a)
bekezdései].
3. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatukat az EKR azok benyújtására szolgáló funkció
alkalmazásával kell ajánlatként benyújtaniuk. Az egyéb módon benyújtott dokumentum nem minősül ajánlatnak [EKRr. 11. § (9)
bekezdése].
4. Ajánlatkérő helyszíni bejárást kíván tartani a dokumentációban meghatározott intézményi sorrendben, melynek időpontja: 2019. december 03. 9:30 óra. Találkozási pont: Székesfehérvár, 8000 Székesfehérvár, Zombori utca 19. Szivárvány Óvoda bejáratánál.
5. Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében (közös) gazdasági társaság (projekttársaság) alapítását nem követeli meg és nem teszi lehetővé a nyertes (közös) ajánlattevő(k) számára, továbbá ajánlatkérő nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtását.
6. Az alkalmasság feltételei és ennek igazolása a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban került meghatározásra az ajánlati felhívás III.1.2) P/1. és III.1.3) M/1.–M/2. pontja tekintetében.
7. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését alkalmazza.
8. Az ajánlatban csatolni kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdése szerinti nyilatkozatát. Nemleges tartalmú nyilatkozatot is be kell nyújtani.
9. Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti – megfelelően kitöltött – felolvasólapot, figyelemmel arra, hogy az EKRr. 11. §-ának (1) bekezdése alapján az EKR-ban biztosított űrlap kitöltésével kell a felolvasólapot az ajánlathoz csatolni.
10. Ha bármely, az ajánlatban csatolt dokumentum nem magyar nyelven került kiállításra, akkor a nem magyar nyelvű irat ajánlattevő általi magyar nyelvű fordítását is csatolására kell.
11. Az ajánlatkérő a Kbt. 134. §-ának (5) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlattevőknek ajánlatukban nyilatkozniuk kell arról, hogy teljesítési-, jótállási biztosítékot az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott határidőben az ajánlatkérő rendelkezésére fogják bocsátani.
12. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
13. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve, lajstromszáma: Dr. Bárdos Katalin, 00330; Szentgyörgyi László,
00329.
14. Az ajánlathoz csatolni kell a megfelelően kitöltött költségvetést és nyilatkozni kell arról, hogy a telepítésre kerülő játszóeszköz kizárólag új, korábban még soha nem használt játszóeszköz, ami mindenben megfelel a műszaki leírásban foglaltaknak. Az ajánlathoz csatolni kell valamennyi, ajánlott telepítésre kerülő játszóeszköz tekintetében a megfelelően kitöltött műszaki minimumkövetelményeket tartalmazó táblázatot, melyben fel kell tüntetni valamennyi, ajánlott telepítésre kerülő játszóeszköz konkrét gyártmányát, típusát, valamint annak származási helyét.
15. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség Ajánlattevőket terheli (kivéve a Kbt. 177. § (2) bek. foglaltak).
16. Ajánlattevőnek, alvállalkozó(k)nak és az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet(ek)nek csatolnia kell az Összeférhetetlenségre vonatkozó nyilatkozatát (Kbt. 25. § (3)-(4) bek. tekintetében).
17. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni.
Folyt.köv. VI.4.3. pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
A felhívás III.2.2. pontjának folytatása a karakter korlátra tekintettel:
A késedelmi kötbér naptári napi mértéke a késedelemmel érintett napokra vonatkozóan a nettó Ajánlati ár 0,4%-a. A késedelmi kötbér max. igényelhető összege a nettó Ajánlati ár 12%-a. Ajánlatkérő a Ptk. alapján a játszóeszközökre, azok tartozékaira és telepítésükre, valamint a szerződésszerű teljesítésre 24 hónap jótállás vállalást ír elő. A további részletes feltételeket a szerződés tervezet tartalmazza.
A felhívás VI.3. pontjának folytatása a karakter korlátra tekintettel:
18. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlati felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a dokumentáció, illetve melyeket a Kbt. kötelezően előír.
19. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 53. § (4) bek., a Kbt. 131. § (9) bek, a Kbt. 141. § foglaltakra.
20. Az ajánlatba csatolni kell az ajánlattevő, közös ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő vonatkozásában azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a jogi képviselő által készített és ellenjegyzett, a 2006. évi V. törvény szerinti aláírás-mintáját, aki(k) az ajánlatot illetve annak részét képező nyilatkozatokat aláírják, szignálják.
21. Ajánlatkérő a IV.2.6) pontban megjelölt 2 hónap alatt 60 naptári napot ért.
22. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell valamennyi rész vonatkozásában arról, hogy a szerződés megkötésének időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kötött vagy meglévő felelősségbiztosítási szerződését kiterjeszti. A felelősségbiztosítás kártérítési limitértékének minimum 2 millió Ft/káresemény és minimum 3 millió Ft/kárév kell lennie. A felelősségbiztosítás építési és szerelési munkákra, a Ajánlatkérőnek és 3. személynek okozott károkra kell kiterjednie. A további feltételeket a szerződés tervezet tartalmazza.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák