Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/232
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.12.03.
Iktatószám:22552/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Lácacséke Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Lácacséke, Fő utca Hrsz: 245;Lácacséke, Vörös hadsereg utca 43. sz. Hrsz: 402
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Industria 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;Industria 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Lácacséke Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31523514
Postai cím: Fő Út 19
Város: Lácacséke
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3967
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fedor László András
Telefon: +36 47376112
E-mail: polghiv@lacacseke.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szegregált élethelyzetek felszámolása Lácacsékén
Hivatkozási szám: EKR001148972019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész: Családi lakóház építése
Az ingatlanon egy földszintes kialakítású családi lakóház épül, Porotherm N+F tégla falazattal, külső hőszigeteléssel, fa rácsos tartó fedélszékkel, cserép fedéssel.
- Alapozása beton sávalap +vasalt aljzat
- Falai 30 cm-es Porotherm nútféderes blokk tégla.
- Födéme fa szerkezetű rácsos tartók alsó síkján elhelyezett gipszkarton álmennyezet
Beépítése: oldalhatáron álló.
HELYISÉGLISTA:
Előszoba 3,40 m2
Nappali-étkező-konyha 22,72 m2
Szoba 12,10 m2
Szoba 12,10 m2
Fürdő szoba 3,82 m2
WC 3,15 m2
Összesen: 57,29 m2
Fedett terasz 9,26 m2

2. rész: Kétlakásos lakóház építése
Az ingatlanon egy földszintes kialakítású családi lakóház épül, Porotherm N+F tégla falazattal, külső hőszigeteléssel, fa rácsos tartó fedélszékkel, cserép fedéssel.
- Alapozása beton sávalap +vasalt aljzat
- Falai 30 cm-es Porotherm nútféderes blokk tégla.
- Födéme fa szerkezetű rácsos tartók alsó síkján elhelyezett gipszkarton álmennyezet
Beépítése: oldalhatáron álló.
1. lakás összesen: 68,72 m2 2. lakás összesen: 68,72 m2 Összesen: 137,44 m2
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 84587083 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Családi lakóház építése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Lácacséke, Fő utca Hrsz: 245
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az ingatlanon egy földszintes kialakítású családi lakóház épül, Porotherm N+F tégla falazattal, külső hőszigeteléssel, fa rácsos tartó fedélszékkel, cserép fedéssel.
- Alapozása beton sávalap +vasalt aljzat
- Falai 30 cm-es Porotherm nútféderes blokk tégla.
- Födéme fa szerkezetű rácsos tartók alsó síkján elhelyezett gipszkarton álmennyezet
Beépítése: oldalhatáron álló.
ALAPOZÁS
Az épület teherhordó falai alatt monolit beton sávalapok készülnek 45 cm szélességben. A sávalap alsó síkja a teherbíró rétegben veendő fel, de min. 1,00 m-es térszint alatti mélységben. A teljes padozat alatt vasalt aljzatbeton készül 15 cm vastagságban. Az aljzat alá =Trq/95%-os tömörséggel 14 cm-es rétegben kavics feltöltés készül, alatti 14 cm zúzottkő. A kavics és zúzalék feltöltés tervezett tömörsége (E2) 40 MPa.
TEHERHORDÓ FALAK
A teherhordó falak 30 cm vastagságban falazott tégla szerkezettel készülnek.
FÖDÉM
A födém a rácsos tartók alsó síkján CD fémprofil vázra szerelt 1 rtg. 15 mm-es tűzgátló gipszkarton burkolat. A rácsos tartók alsó öve felett 25+3 cm befújt „cellulóz” hőszigetelés készül.
TETŐSZERKEZET
A tetőszerkezet 35 fokos kontyolt nyeregtető. Ereszszélesség: 55 cm. Minden fa anyagot gomba és tűzvédelmi szerrel kell impregnálni.
ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁLATOK
Az ingatlanon a közmű bekötések kiépítése a kivitelezés időszakában szükséges. A közművek az utcában rendelkezésre állnak.
Utcaszint: -0,50 m
Járdaszint: -0,25 m
Padlószint: ± 0,00 m
Az ingatlan terepviszonyait a kivitelezés megkezdése előtt rendezni szükséges.
FÖLDMUNKA
Az alapozás területéről a termőréteget min. 10 cm vastagságban el kell távolítani. A munkaárok alsó 15 cm vastag rétegét az alapozás alsó síkjára beépítendő szerkezet készítése előtt legalább 24 órával szabad csak eltávolítani. A kitermelt földmennyiség a lábazat falak közötti feltöltésre felhasználható. A lábazati falak közötti földfeltöltést visszatöltéskor 10 cm-es rétegvastagságonként gépi döngöléssel szükséges tömöríteni, valamint a monolit vasbeton lemez alatt min. 15 cm vastagságban kavicsfeltöltés készül.
Alapozási mélység a ± 0,00 m-hez viszonyítva
- 1,03 m
ALAPOZÁS
Monolit beton sávalapok készülnek.
Alapozási mélység a ± 0,00 m-hez viszonyítva
- 1,03 m
Alaptest szélessége: 45 cm
Alaptest felső síkja: +0,03 m
Az aljzatbeton alatt tömörített kavics feltöltés készül Trq/95%-os tömörséggel 15 cm vastagságban.
A kavicsfeltöltés tervezett tömörsége (E2) 40 MPa.
Az aljzatbeton felső síkját 1 rtg. Talajnedvesség elleni szigeteléssel kell ellátni.
VÁLASZFALAK
Rigipsz válaszfal 10 cm vastagságban, kétoldalt 12,5 mm RB gipszkarton burkolattal.
NYÍLÁSZÁRÓK
A homlokzati nyílászárók U=1,15 W/m2K értékű hőszigetelt két vagy három rétegű üvegezésű műanyag szerkezetűek, fehér színben.
A belső tereket leválasztó nyílászárók kereskedelmi forgalomban kapható acél tok-szerkezetű, papírrácsbetétes tele lapos kivitelű szerkezetek. Belső párkányok műanyag szerkezetűek. Külső párkányok helyszínen felhordott műkőből készülnek natúr színben, fagyálló kivitelben.
HELYISÉGLISTA:
Előszoba 3,40 m2
Nappali-étkező-konyha 22,72 m2
Szoba 12,10 m2
Szoba 12,10 m2
Fürdő szoba 3,82 m2
WC 3,15 m2
Összesen: 57,29 m2
Fedett terasz 9,26 m2
Részletes műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (db projekt) 15
2 Többlet jótállás időtartama (hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.4.1-16-2017-00017
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Kétlakásos lakóház építése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Lácacséke, Vörös hadsereg utca 43. sz. Hrsz: 402
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az ingatlanon egy földszintes kialakítású családi lakóház épül, Porotherm N+F tégla falazattal, külső hőszigeteléssel, fa rácsos tartó fedélszékkel, cserép fedéssel.
- Alapozása beton sávalap +vasalt aljzat
- Falai 30 cm-es Porotherm nútféderes blokk tégla.
- Födéme fa szerkezetű rácsos tartók alsó síkján elhelyezett gipszkarton álmennyezet
Beépítése: oldalhatáron álló.
ALAPOZÁS
Az épület teherhordó falai alatt monolit beton sávalapok készülnek 45 cm szélességben. A sávalap alsó síkja a teherbíró rétegben veendő fel, de min. 1,00 m-es térszint alatti mélységben. A teljes padozat alatt vasalt aljzatbeton készül 15 cm vastagságban.
Az aljzat alá =Trq/95%-os tömörséggel 14 cm-es rétegben kavics feltöltés készül, alatti 14 cm zúzottkő. A kavics és zúzalék feltöltés tervezett tömörsége (E2) 40 MPa.
TEHERHORDÓ FALAK
A teherhordó falak 30 cm vastagságban falazott tégla szerkezettel készülnek.
FÖDÉM
A födém a rácsos tartók alsó síkján CD fémprofil vázra szerelt 1 rtg. 15 mm-es tűzgátló gipszkarton burkolat. A rácsos tartók alsó öve felett 25+3 cm befújt „cellulóz” hőszigetelés készül.
TETŐSZERKEZET
A tetőszerkezet 35 fokos kontyolt nyeregtető. Ereszszélesség: 55 cm. Minden fa anyagot gomba és tűzvédelmi szerrel kell impregnálni.
ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁLATOK
Az ingatlanon a közmű bekötések kiépítése a kivitelezés időszakában szükséges. A közművek az utcában rendelkezésre állnak.
Utcaszint: -0,50 m
Járdaszint: -0,25 m
Padlószint: ± 0,00 m
Az ingatlan terepviszonyait a kivitelezés megkezdése előtt rendezni szükséges.
FÖLDMUNKA
Az alapozás területéről a termőréteget min. 10 cm vastagságban el kell távolítani. A munkaárok alsó 15 cm vastag rétegét az alapozás alsó síkjára beépítendő szerkezet készítése előtt legalább 24 órával szabad csak eltávolítani. A kitermelt földmennyiség a lábazat falak közötti feltöltésre felhasználható. A lábazati falak közötti földfeltöltést visszatöltéskor 10 cm-es rétegvastagságonként gépi döngöléssel szükséges tömöríteni, valamint a monolit vasbeton lemez alatt min. 15 cm vastagságban kavicsfeltöltés készül.
Alapozási mélység a ± 0,00 m-hez viszonyítva
- 1,03 m
ALAPOZÁS
Monolit beton sávalapok készülnek.
Alapozási mélység a ± 0,00 m-hez viszonyítva
- 1,03 m
Alaptest szélessége: 45 cm
Alaptest felső síkja: +0,03 m
Az aljzatbeton alatt tömörített kavics feltöltés készül Trq/95%-os tömörséggel 15 cm vastagságban. A kavicsfeltöltés tervezett tömörsége (E2) 40 MPa. Az aljzatbeton felső síkját 1 rtg. Talajnedvesség elleni szigeteléssel kell ellátni.
VÁLASZFALAK
Rigipsz válaszfal 10 cm vastagságban, kétoldalt 12,5 mm RB gipszkarton burkolattal.
NYÍLÁSZÁRÓK
A homlokzati nyílászárók U=1,15 W/m2K értékű hőszigetelt két vagy három rétegű üvegezésű műanyag szerkezetűek, fehér színben. A belső tereket leválasztó nyílászárók kereskedelmi forgalomban kapható acél tok-szerkezetű, papírrácsbetétes tele lapos kivitelű szerkezetek. Belső párkányok műanyag szerkezetűek. Külső párkányok helyszínen felhordott műkőből készülnek natúr színben, fagyálló kivitelben.
1. lakás összesen: 68,72 m2
2. lakás összesen: 68,72 m2
Összesen: 137,44 m2
Részletes műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (db projekt) 15
2 Többlet jótállás időtartama (hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.4.1-16-2017-00017
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Családi lakóház építése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Industria 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88745314
Postai cím: Fő Út 101
Város: Vajdácska
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3961
Ország: Magyarország
E-mail: industria2000kft@gmail.com
Telefon: +36 202128947
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12467666205
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 28368754
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 39143147
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: építésvezető, projektvezető
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Industria 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88745314
Postai cím: Fő Út 101
Város: Vajdácska
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3961
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12467666205

Hivatalos név: ÉPSZER Építő-és Szerelőipari Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18344736
Postai cím: Eötvös Utca 11
Város: Sárospatak
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3950
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12610008205

Hivatalos név: Zempléni Építő és Gépészeti Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34165465
Postai cím: Pataki Út 37
Város: Sátoraljaújhely
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3980
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13765589205

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Kétlakásos lakóház építése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Industria 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88745314
Postai cím: Fő Út 101
Város: Vajdácska
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3961
Ország: Magyarország
E-mail: industria2000kft@gmail.com
Telefon: +36 202128947
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12467666205
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 51107990
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 45443936
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: építésvezető, projektvezető
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Industria 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88745314
Postai cím: Fő Út 101
Város: Vajdácska
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3961
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12467666205

Hivatalos név: ÉPSZER Építő-és Szerelőipari Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18344736
Postai cím: Eötvös Utca 11
Város: Sárospatak
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3950
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12610008205

Hivatalos név: Zempléni Építő és Gépészeti Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34165465
Postai cím: Pataki Út 37
Város: Sátoraljaújhely
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3980
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13765589205

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/09/10 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
x Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/22 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges