Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/228
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.27.
Iktatószám:22595/2019
CPV Kód:44113620-7
Ajánlatkérő:Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:STRABAG Aszfalt Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89530247
Postai cím: Bánk bán Utca 8-12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kovács Kinga Júlia
Telefon: +36 305000175
E-mail: kozbeszerzes@budapestkozut.hu
Fax: +36 17766111
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://budapestkozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Öntött és hengerelt aszfalt beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001158122019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44113620-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Aszfalt termékek beszerzése a Budapest Közút Zrt. részére 27 625 tonna tonna becsült mennyiségben, melyből az öntött aszfalt becsült mennyisége 5500 tonna, a hengerelt aszfalt becsült mennyisége 22125 tonna.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 650000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Öntött és hengerelt aszfalt beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44113600-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlattevő ajánlatában megajánlott keverőtelep.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az Adásvételi szerződés keretmegállapodás formájában, nettó 650.000.000 Ft keretösszeggel kerül megkötésre.
A beszerzésre kerülő aszfalt termékek és [az egyes termékekhez tartozó súlyszám az értékelési szempontok szerint]:
SMA-8 (mF) 25/55-65 (Ft/tonna) [1]
SMA-8 (mF) 45/80-60 (Ft/tonna) [1]
SMA-11 (mF) 25/55-65 (Ft/tonna) [2]
BBTM 8 B (mF) (Ft/tonna) [1]
BBTM 11 B (mF) (Ft/tonna) [1]
PA-8 50/70 (Ft/tonna) [1]
PA-11 50/70 (Ft/tonna) [1]
Nagyhézagú D max 11 50/70 (Ft/tonna) [1]
IMP 8/11 (Ft/tonna) [1]
AC 16 alap 50/70 (Ft/tonna) [1]
AC 22 alap 50/70 (Ft/tonna) [1]
AC 22 alap (mF) 25/55-65 (Ft/tonna) [1]
AC-32 alap (F) 50/70 (Ft/tonna) [1]
AC-32 alap (mF) 25/55-65 RC (Ft/tonna) [1]
AC 11 kötő 50/70 (Ft/tonna) [1]
AC-16 kötő (mNM) 10/40-65 (Ft/tonna) [1]
AC 16 kötő (mNM) 25/55-65 (Ft/tonna) [2]
AC 22 kötő 50/70 (Ft/tonna) [1]
AC-22 kötő (F) 50/70 (Ft/tonna) [5]
AC-22 kötő (mF) 25/55-65 (Ft/tonna) [8]
AC 22 kötő (mF) GmB 45/80-55 (Ft/tonna) [1]
AC-22 kötő (mNM) 10/40-65 (Ft/tonna) [1]
AC-22 kötő (mNM) 25/55-65 (Ft/tonna) [2]
AC-4 kopó 50/70 (Ft/tonna) [2]
AC-4 kopó 70/100 (Ft/tonna) [1]
AC-8 kopó 50/70 (Ft/tonna) [1]
AC-8 kopó 70/100 (Ft/tonna) [1]
AC-11 kopó 50/70 (Ft/tonna) [2]
AC-11 kopó 70/100 (Ft/tonna) [1]
AC-11 kopó (F) 50/70 (Ft/tonna) [15]
AC-11 kopó (mF) 25/55-65 (Ft/tonna) [8]
AC-11 kopó (mF) GmB 45/80-55 (Ft/tonna) [1]
AC-16 kopó (F) 50/70 (Ft/tonna) [2]
AC-16 kopó (mF) 25/55-65 (Ft/tonna) [1]
AC-16 alap-kopó 50/70 (Ft/tonna) [1]
AC-16 kopó (mF) GmB 45/80-55 (Ft/tonna) [1]
MA-4 20/30 (Ft/tonna) [2]
MA-8 20/30 (Ft/tonna) [3]
MA-11 20/30 (Ft/tonna) [2]
MA-11 20/30 szikramentes (Ft/tonna) [1]
MA-11 (mF) 25/55-65 (Ft/tonna) [1]
MA-11 (F) 10/20 (Ft/tonna) [2]
Nagyhézagú D max MSZ EN 13 108-7 porózus aszfaltok
Dmax 11,2 mm, ami azt jelenti, hogy a 11,2 mm-es nyílásméretű szitán átesett anyagmennyiség 90-100% (m%)
2 mm-es nyílásméretű szitán átesett anyagmennyiség 5-25% (m%)
0,063 mm-es nyílásméretű szitán átesett anyagmennyiség 2-10% (m%)
Legnagyobb szabadhézag-tartalom Vmax= 30%
Legkisebb szabadhézag-tartalom Vmin= 10%
Legkisebb kötőanyag-tartalom Bmin= 3,0%
Az Ajánlatkérő jogosult a fenti táblázatban nem szereplő aszfalt típusokat is megrendelni az Ajánlati Dokumentáció II. kötetében (Adásvételi keretmegállapodás tervezet) meghatározott keretösszeg 40%-ig terjedően.
Valamennyi aszfalt típus biztosítása az év minden napján szükséges, hétvégéket is beleértve – kivéve ünnepnapokon.
Egyedi esetben, sürgős forgalombiztonsági körülmény, illetve havária esetén Ajánlatkérő a meghatározott időpontoktól függetlenül igényelhet aszfaltot Ajánlattevőtől.
Haváriának minősül az úthálózat üzemeltetése során bekövetkező olyan – nem tervezett, véletlenszerűen bekövetkező – esemény, veszélyhelyzet mely a forgalom vagy a környezet biztonságát oly mértékben veszélyezteti, hogy közlekedési baleset következhet be, illetve, ha olyan jellegű baleset vagy környezeti kár következett be, mely katasztrófahelyzetet okoz vagy okozhat.
Az aszfalt kiadását Ajánlatkérő naponta kétszer igényli, jellemzően az alábbi időtartamokban:
• A kért napi mennyiség 75-80%-át reggel, 07:00 és 08:00 óra között
• 20-25%-át este, november 01.-április 30. 22:00 és 23:00 óra között, míg május 01.-október 31. 21:00 és 23:00 között
A várható napi felhasználás munkanapokon:
• téli időszakban (november – február között) kb. 30-50 tonna
• tavasztól őszig kb. 50-100 tonna
Amennyiben napi 100 tonna feletti megrendelés szükséges, Megrendelő az igényelt aszfalt mennyiségek ütemezését előzőleg egyezteti Szállítóval.
Az öntött aszfalt becsült mennyisége 5500 tonna, a hengerelt aszfalt becsült mennyisége 22125 tonna.
Részletesebb információkat a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmaz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Mobil vagy telepített aszfaltkeverő telepi kiszolgálás (mindkét aszfalt típus egyidejű kiszolgálásának) távolsága közúton ajánlatkérő 1107 Budapest, Bihari út 2-4. szám alatt lévő telephelyétől 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 85
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.5. pontban feltüntetett ár kritérium további alszempontokat tartalmaz, amelyeket jelen felhívás II.2.4) pontja és a Segédlet 5. fejezete tartalmaz.
Részekre történő ajánlattétel nem biztosított. Az eljárás tárgyának műszaki egysége nem teszi lehetővé az eljárás részajánlati körökre bontását.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 180 - 437975
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Öntött és hengerelt aszfalt beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: STRABAG Aszfalt Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53347785
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: 138_EKR@strabag.com
Telefon: +36 303163476
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 650000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 650000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők:
Strabag Aszfalt Korlátolt Felelősségű Társaság (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület).) Adószám:26185059-4-43
SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (1016 Budapest, Mészáros utca 13.) Adószám:14300327-2-44
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)