Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/229
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.28.
Iktatószám:22604/2019
CPV Kód:45453100-8
Ajánlatkérő:Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Teljesítés helye:1119 Budapest, Szombathelyi tér; hrsz. 3253/10
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Kenéz Szilvia E.V. Kompan Képviselet
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39791016
Postai cím: Bocskai Út 39-41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Büki László
Telefon: +36 13724513
E-mail: buki.laszlo@ujbuda.hu
Fax: +36 13724628
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ujbuda.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Budapest XI. ker. Szombathelyi téri park II.
Hivatkozási szám: EKR000682392019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Szombathelyi téri park és Harmatcsepp játszótér II
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111000-8
További tárgyak:45112723-9
45236250-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1119 Budapest, Szombathelyi tér; hrsz. 3253/10
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzés tárgya
Budapest XI. ker. Szombathelyi téri park és Harmatcsepp játszótér felújítása II. (Hrsz. 3253/10)
A közbeszerzés mennyisége
Az Ajánlattételi dokumentáció mellékletét képező előkészítő tervdokumentáció és mellékelt tételes költségvetés-kiírás alapján, az alábbi főbb mutatók szerint:
Park-és játszótér felújítás összesen 2 467 m2 területen: meglévő játszótér, kerítés, burkolatok és berendezési tárgyak bontása; játszótér felújítása 5 új játszóeszköz kihelyezésével, gumiburkolattal; parki burkolatok építése (térkő és szórt burkolat), új berendezési tárgyak elhelyezése; növénytelepítés és automata öntözőrendszer kiépítése; térfigyelő rendszer kiépítése; 12 hónap zöldfelület-fenntartás.
Nyertes Ajánlattevő a felújítási munkálatok teljes körű műszaki átadás-átvételének lezárását követő 12 hónapban köteles teljes körűen fenntartani és gondozni a felújítás során érintett zöldfelületeket. A teljes körű fenntartás magában foglalja a növényfelületek gondozását (öntözés, gyomtalanítás, szükség szerint talajlazítás, visszavágás, növényvédelem, lehullott lomb összegyűjtése, tápanyagutánpótlás, gyepesített területek nyírása, kaszálék összegyűjtésével), valamint az öntözőrendszer működtetési és karbantartási munkáit (ide értve a téliesítést és a tavaszi üzembehelyezést is).
A teljes mennyiség és a műszaki leírás a műszaki dokumentációban kerül részletesen kifejtésre.
Ajánlatkérő tartalékkeretet biztosít a szerződés teljesítéséhez. A tartalékkeret mértéke a nettó szerződéses ellenérték 5 %-a.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 70
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
16147 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Szombathelyi téri park és Harmatcsepp játszótér II
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/14 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Kenéz Szilvia E.V. Kompan Képviselet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18829433
Postai cím: Gyep Tér 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1223
Ország: Magyarország
E-mail: kenez.szilvi813@gmail.com
Telefon: +36 304875754
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 36191860
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111000-8
További tárgyak:45112723-9
45236250-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1119 Budapest, Szombathelyi tér; hrsz. 3253/10
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzés tárgya
Budapest XI. ker. Szombathelyi téri park és Harmatcsepp játszótér felújítása II. (Hrsz. 3253/10)
A közbeszerzés mennyisége
Az Ajánlattételi dokumentáció mellékletét képező előkészítő tervdokumentáció és mellékelt tételes költségvetés-kiírás alapján, az alábbi főbb mutatók szerint:
Park-és játszótér felújítás összesen 2 467 m2 területen: meglévő játszótér, kerítés, burkolatok és berendezési tárgyak bontása; játszótér felújítása 5 új játszóeszköz kihelyezésével, gumiburkolattal; parki burkolatok építése (térkő és szórt burkolat), új berendezési tárgyak elhelyezése; növénytelepítés és automata öntözőrendszer kiépítése; térfigyelő rendszer kiépítése; 12 hónap zöldfelület-fenntartás.
Nyertes Ajánlattevő a felújítási munkálatok teljes körű műszaki átadás-átvételének lezárását követő 12 hónapban köteles teljes körűen fenntartani és gondozni a felújítás során érintett zöldfelületeket. A teljes körű fenntartás magában foglalja a növényfelületek gondozását (öntözés, gyomtalanítás, szükség szerint talajlazítás, visszavágás, növényvédelem, lehullott lomb összegyűjtése, tápanyagutánpótlás, gyepesített területek nyírása, kaszálék összegyűjtésével), valamint az öntözőrendszer működtetési és karbantartási munkáit (ide értve a téliesítést és a tavaszi üzembehelyezést is).
A teljes mennyiség és a műszaki leírás a műszaki dokumentációban kerül részletesen kifejtésre.
Ajánlatkérő tartalékkeretet biztosít a szerződés teljesítéséhez. A tartalékkeret mértéke a nettó szerződéses ellenérték 5 %-a.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 70
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 36191860
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Kenéz Szilvia E.V. Kompan Képviselet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18829433
Postai cím: Gyep Tér 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1223
Ország: Magyarország
E-mail: kenez.szilvi813@gmail.com
Telefon: +36 304875754
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/11/12 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozási szerződés 4. A szerződés határidői – 4.2. pontja jelen szerződésmódosítás keretében az alábbiak szerint módosul:

Eredeti rendelkezés:
„4.2. A szerződés mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba. A munkaterület átadásának tervezett napja: A szerződés hatálybalépését követő 5 munkanapon belül. A teljesítés befejezési határideje: A munkaterület-átadást követő 70 nap (kivitelezés); műszaki átadást követő 12 hónap (fenntartás, valamint térfigyelő rendszer kiépítése).”
HELYETT
Módosított rendelkezés
„4.2. A szerződés mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba. A munkaterület átadásának tervezett napja: A szerződés hatálybalépését követő 5 munkanapon belül. A teljesítés befejezési határideje: 2019. december 15. napja (kivitelezés); műszaki átadást követő 12 hónap (fenntartás, valamint térfigyelő rendszer kiépítése).”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 1./ Felek a szerződésmódosításra okot adó körülményeket közös megegyezéssel az alábbiak szerint foglalják össze.
2./ Vállalkozó a szerződés szerinti kivitelezési munkálatokat 2019. szeptember 06. napján megkezdte a munkaterület átadás-átvételét és a munkakezdési engedélyek beszerzését követően.
A Szerződés szerint a Vállalkozó feladatát képezi az ingatlanon lévő rossz egészségügyi állapotú fák kivágása is a fakivágási engedély megszerzését követően.
A fakivágási engedély megszerzése érdekében a Vállalkozó 2019. július 25. napján megindította a fakivágási engedélyezési eljárást. A fakivágási engedély ügyében Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Jegyzője nevében eljáró Építésigazgatási Iroda, mint illetékes szakhatóság a fakivágási engedélyt 2019. október 21. napján csak feltételekkel adta meg, a kérelemben szereplő 4 db fa kivágása helyett csak 2 db fa kivágására.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 36191860 Pénznem:
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 36191860 Pénznem:

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
*VI.2.2) pont folytatása: Az engedély indoklása alapján az illetékes szakhatóság 2 db fa - terv szerint 42. és 43. számú fák - esetében a fakivágását nem tartotta szükségesnek. Az illetékes szakhatóság javasolta továbbá a park tervezett, új gyalogos közlekedési útvonalait a megtartandó fákhoz igazítani.
A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Jegyzője nevében eljáró Építésigazgatási Iroda által kibocsátott IX/858-7/2019 sz. engedélyben szereplő feltételeknek történő megfelelés érdekében a szerződés szerinti műszaki tartalom, így a műszaki tervdokumentáció módosítása szükséges.
A műszaki tervdokumentáció módosítása jelen szerződésmódosítás aláírásának időpontjában folyamatban van, azonban a Vállalkozó a módosított tervdokumentáció elkészültéig a munkavégzésében akadályozott, amelyről 2019. november 04. napján kelt szerződésmódosítási kérelmében tájékoztatta a Megrendelőt. Vállalkozó akadályközlésében kérte a szerződés teljesítési határidejének 2019. december 15. napjára történő meghosszabbítását a kivitelezési munkálatok elvégzéséhez szükséges technológiai folyamatokra és átfutási időkre figyelemmel, tekintettel arra, hogy a módosított műszaki dokumentumok elkészültéig az érintett területek kivitelezési munkáit nem végezheti, a már előkészített feladatokat befejezni nem tudja.
A műszaki tartalom módosítása az illetékes szakhatóság által kibocsátott fakivágási engedélyben foglalt feltételeknek történő megfelelés érdekében vált szükségessé, így a közbeszerzési eljárás előkészítése és lefolytatása, valamint az árajánlatadás időpontjában ezek nem voltak ismertek sem a Vállalkozó, sem a Megrendelő részéről.
3./ Mindezek alapján Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozási szerződés befejezési határidejének 2019. december 15. napjára történő meghosszabbítása szükséges.
Szerződő Felek rögzítik, hogy a szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának, tekintettel arra, hogy a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, továbbá az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/26 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben