Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/229
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.28.
Iktatószám:22616/2019
CPV Kód:45232400-6
Ajánlatkérő:Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
Teljesítés helye:2310 Szigetszentmiklós 3247/30 és 3341 helyrajzi szám
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:BONEX Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:önkormányzati feladatok
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30384835
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 2.
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabadszállásiné Bárdos Szilvia
Telefon: +36 24505532
E-mail: bardos.szilvia@szigetszentmiklos.hu
Fax: +36 24505531
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szigetszentmiklos.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: önkormányzati feladatok
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szennyvíz bypassnyomóvezeték 2.ütem-átemelő építés
Hivatkozási szám: EKR000477422019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232400-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Egy új átemelő akna kiépítése - a 3247/30 helyrajzi számú ingatlanon jelenleg is üzemelő szennyvíz átemelő műtárgy hidraulikai tehermentesítésének csökkentése céljából- a kiegészítő műtárgyaival és az összekötő szennyvíz csatornaszakaszok a 3247/30 és 3341 helyrajzi számú ingatlanokon a szükséges szerelvényekkel.Elkerülő szennyvíz-nyomóvezetékhez egy új átemelő kiépítése a kiegészítő műtárgyaival a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35100-15174-13/2017. ált. számú határozatával engedélyezett vízjogi engedélyes tervek, és az elkészült kiviteli tervek alapján.
FŐ MŰTÁRGY (III/1. JELŰ ÁTEMELŐAKNA):
Az AGM Betonelemgyártó Zrt. által gyártott Ø4,64 m átmérőjű, gyűrű‐elemekből készülő akna, amelyek egyenként 1,50 m magasak. Egy íven 3 db, 120⁰‐os szegmens áll össze. Minden második szegmens‐gyűrű az alatta lévőhöz képes 60 fokkal elforgatva kerül beépítésre. Szerkezeti magassága 8,50 m, falvastagsága 20,00 cm. Az elemek vasalása gyűrűirányban φ 8/150, alkotó irányban φ 8/300. A szegmens elemek függőleges élébe, a felületen mérve 80 mm széles, 35 mm mély horony készül, amit építéskor Mapefil zsugorodás‐kompenzált öntőhabarccsal öntenek ki az elemek összeragasztása mellett az elemhézagok vízzárásának biztosítására.
KIEGÉSZÍTŐ MŰTÁRGYAI:
kőfogó, aprító és zsilipakna
Betonüzemben előregyártott aknaelem felhasználásával, kútsüllyesztéses technológiával épül. Belmérete: 3,25x1,60x4,55 m. A műtárgy vízzáró, a belső felületén poliészter bevonattal védett. Az aprítóaknában Mono muncher CA210AJW5B2 tip. aprítóberendezés kerül beépítésre a szálasanyagok üzemeltetést zavaró hatásainak megszűntetésére.
szerelvény akna
Az AGM által gyártott Ø3,00 m átmérőjű kútgyűrűelemekből készül. Hasznos terében golyós visszacsapószelep, közdarabok, éktolózár és ürítőcsonk kerül beépítésre. A csőbetörés és fal közötti hézag Link Seal tömítéssel kerül kivitelezésre.
mérőakna
Az AGM által gyártott Ø2,00 m átmérőjű kútgyűrűelemekből készül. A beépített DN250 Siemens MAG5100W indukciós vízhozamérő célja az átemelőből továbbított nyers szennyvizek vízhozamának mérése, rögzítése.
vízóraakna
Az akna Zs15 zsalukő (15x50x25 cm) falazattal épül, a kitöltő beton, födém minősége: C25/30 KK. Belmérete: 100x120x140 cm. Fedlapja: 600x600mm 1.4571 (KO‐35) recéslemez. Célja a biofilter vízellátása és egyéb szerelvények tisztításához szükséges tisztavíz biztosítása.
biofilterek
A kivitelezés során az új átemelőhöz továbbá a Szigetszentmiklós város területén üzemelő meglévő Petőfi Sándor úti átemelőkhöz aktív biofilterek kerülnek kiépítésre a keletkezett H2S (kén-hidrogén) okozta szaghatás megszüntetése céljából.
• III/1. jelű átemelőhöz tervezet biofilter: PURECO VENTUS 400-A (400 m3/h kapacitás)
• Petőfi úti meglévő átemelőhöz tervezett biofilter: PURECO VENTUS 500-A (500 m3/h kapacitás)
Az újonnan kiépült nyers szennyvíz átemelő nyomóága csatlakozik az ún. 1. ütemben (Határ úti bypass 1. ütem – csővezeték építés) megépült DN400 ÜPE nyomóvezetékhez, amely vezeték élőre kötése megtörtént, szakaszoló műtárgya a Tököli út-Szebeni út csomópontban került kialakítása. Indulóoldalon az építési területen szűkítőidommal és arra szerelt vakkarimás szerelvénnyel került lezárásra, a 2. ütem fogadására.
Az ajánlat részét képezze kivitelezési ütemterv is. A feladat részét képezi a kiépített akna élőre kötése, beüzemelése, próbaüzeme, valamint megvalósulási tervek elkészítése is.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 239858897 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Szennyvíz bypassnyomóvezeték 2.ütem-átemelő építés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232400-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2310 Szigetszentmiklós 3247/30 és 3341 helyrajzi szám
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Egy új átemelő akna kiépítése - a 3247/30 helyrajzi számú ingatlanon jelenleg is üzemelő szennyvíz átemelő műtárgy hidraulikai tehermentesítésének csökkentése céljából- a kiegészítő műtárgyaival és az összekötő szennyvíz csatornaszakaszok a 3247/30 és 3341 helyrajzi számú ingatlanokon a szükséges szerelvényekkel.Elkerülő szennyvíz-nyomóvezetékhez egy új átemelő kiépítése a kiegészítő műtárgyaival a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35100-15174-13/2017. ált. számú határozatával engedélyezett vízjogi engedélyes tervek, és az elkészült kiviteli tervek alapján.
FŐ MŰTÁRGY (III/1. JELŰ ÁTEMELŐAKNA):
Az AGM Betonelemgyártó Zrt. által gyártott Ø4,64 m átmérőjű, gyűrű‐elemekből készülő akna, amelyek egyenként 1,50 m magasak. Egy íven 3 db, 120⁰‐os szegmens áll össze. Minden második szegmens‐gyűrű az alatta lévőhöz képes 60 fokkal elforgatva kerül beépítésre. Szerkezeti magassága 8,50 m, falvastagsága 20,00 cm. Az elemek vasalása gyűrűirányban φ 8/150, alkotó irányban φ 8/300. A szegmens elemek függőleges élébe, a felületen mérve 80 mm széles, 35 mm mély horony készül, amit építéskor Mapefil zsugorodás‐kompenzált öntőhabarccsal öntenek ki az elemek összeragasztása mellett az elemhézagok vízzárásának biztosítására.
KIEGÉSZÍTŐ MŰTÁRGYAI:
kőfogó, aprító és zsilipakna
Betonüzemben előregyártott aknaelem felhasználásával, kútsüllyesztéses technológiával épül. Belmérete: 3,25x1,60x4,55 m. A műtárgy vízzáró, a belső felületén poliészter bevonattal védett. Az aprítóaknában Mono muncher CA210AJW5B2 tip. aprítóberendezés kerül beépítésre a szálasanyagok üzemeltetést zavaró hatásainak megszűntetésére.
szerelvény akna
Az AGM által gyártott Ø3,00 m átmérőjű kútgyűrűelemekből készül. Hasznos terében golyós visszacsapószelep, közdarabok, éktolózár és ürítőcsonk kerül beépítésre. A csőbetörés és fal közötti hézag Link Seal tömítéssel kerül kivitelezésre.
mérőakna
Az AGM által gyártott Ø2,00 m átmérőjű kútgyűrűelemekből készül. A beépített DN250 Siemens MAG5100W indukciós vízhozamérő célja az átemelőből továbbított nyers szennyvizek vízhozamának mérése, rögzítése.
vízóraakna
Az akna Zs15 zsalukő (15x50x25 cm) falazattal épül, a kitöltő beton, födém minősége: C25/30 KK. Belmérete: 100x120x140 cm. Fedlapja: 600x600mm 1.4571 (KO‐35) recéslemez. Célja a biofilter vízellátása és egyéb szerelvények tisztításához szükséges tisztavíz biztosítása.
biofilterek
A kivitelezés során az új átemelőhöz továbbá a Szigetszentmiklós város területén üzemelő meglévő Petőfi Sándor úti átemelőkhöz aktív biofilterek kerülnek kiépítésre a keletkezett H2S (kén-hidrogén) okozta szaghatás megszüntetése céljából.
• III/1. jelű átemelőhöz tervezet biofilter: PURECO VENTUS 400-A (400 m3/h kapacitás)
• Petőfi úti meglévő átemelőhöz tervezett biofilter: PURECO VENTUS 500-A (500 m3/h kapacitás)
Az újonnan kiépült nyers szennyvíz átemelő nyomóága csatlakozik az ún. 1. ütemben (Határ úti bypass 1. ütem – csővezeték építés) megépült DN400 ÜPE nyomóvezetékhez, amely vezeték élőre kötése megtörtént, szakaszoló műtárgya a Tököli út-Szebeni út csomópontban került kialakítása. Indulóoldalon az építési területen szűkítőidommal és arra szerelt vakkarimás szerelvénnyel került lezárásra, a 2. ütem fogadására.
Az ajánlat részét képezze kivitelezési ütemterv is. A feladat részét képezi a kiépített akna élőre kötése, beüzemelése, próbaüzeme, valamint megvalósulási tervek elkészítése is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Közterület igénybevételi mutatószám 30
2 Többlet jótállási idő mértéke a minimálisan kötelező 24 hónap felett (min. 0 hónap, max. 48 hónap, előny a nagyobb, csak egész hónapban ajánlható meg) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár Súlyszám - 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A nyertes AT köteles a 322/2015. Korm.r. 26. § -ának megfelelően, legkésőbb a Szerz. hatálybalépésének napján a Szerz. tárgya
szerinti tev-re kiterjedő,legalább 500.000 Ft/kár,és 15M Ft/év összegű érvényes összkockázatú építés-szerelési
felelősségbiztosítással rendelkezni, melyről az ajánlatban nyilatkoznia kell!

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Szennyvíz bypassnyomóvezeték 2.ütem-átemelő építés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BONEX Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52979192
Postai cím: Szabolcs Utca 29.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@bonex.hu
Telefon: +36 13202088
Internetcím(ek): (URL) http://www.bonex.hu/
Fax: +36 13200479
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10381328241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 205511811
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 239858897
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: BONEX Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52979192
Postai cím: Szabolcs Utca 29.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10381328241

Hivatalos név: DEPON-BAU MAGAS ÉS MÉLYÉPÍTŐ KFT.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12826915
Postai cím: Bécsi Út 85. fsz. 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14630129241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/06/14 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/25 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges