Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/230
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.29.
Iktatószám:22636/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Teljesítés helye:Győr, Arató út. 5. (2216 hrsz)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Euro Generál Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24133650
Postai cím: Árpád Út 32.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9021
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Márkus Klaudia Lilla
Telefon: +36 96795767
E-mail: markus.klaudia@gyor.gov.hu
Fax: +36 96795615
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopron
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopron
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Győr, Arató út 5. energetikai korszerűsítés(KEHOP)
Hivatkozási szám: EKR000328032019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Győr, Arató út 5. épületenergetikai korszerűsítés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45315100-9
45321000-3
45410000-4
45421100-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Győr, Arató út. 5. (2216 hrsz)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szerződés típusa: vállalkozási szerződés Az építési munkahely megjelölése: Cím: 9028 Győr, Arató út 5., 2216 hrsz., Az építési
beruházással érintett területek nagysága: Telek: 9 000 m2 Épület hasznos nettó alapterület: 1 465,51 m2 Külső nyílászáró csere és
ehhez kapcsolódó szakipari munkák: 121 db Belső nyílászáró csere és ehhez kapcsolódó szakipari munkák: 45 db Külső vakolat és
ehhez kapcsolódó szakipari munkák: 1498,7 m2 Hideg padlóburkolat és ehhez kapcsolódó szakipari munkák: 357,8 m2 Meleg
padlóburkolat és ehhez kapcsolódó szakipari munkák: 361,29 m2 Falazás és ehhez kapcsolódó szakipari munkák: 156 m2 Belső
vakolás és ehhez kapcsolódó szakipari munkák: 725 m2 Bádogozás és ehhez kapcsolódó szakipari munkák: 480 m Szigetelés (tető,
homlokzat) és ehhez kapcsolódó szakipari munkák : 1665,8 m2 Lépcsőkorlát és ehhez kapcsolódó szakipari munkák: 20,5 m
Diszperziós festés és ehhez kapcsolódó szakipari munkák: 3558 m2 Mész festés és ehhez kapcsolódó szakipari munkák: 1960 m2
Csempe falburkolat és ehhez kapcsolódó szakipari munkák: 180 m2 Állmennyezet szerelés és ehhez kapcsolódó szakipari munkák:
620,28 m2 Tér- vagy járdaburkolat készítése: 30 m2 Aszfalt helyreállítás és ehhez kapcsolódó szakipari munkák: 900 m2 Kerítés
felújítás és ehhez kapcsolódó szakipari munkák: 1 klt. Melléképület külső vakolat helyreállítása és az ehhez kapcsolódó szakipari
munkák: 429,70 m2 Árnyékoló és ehhez kapcsolódó szakipari munkák: 52 db Udvari világítás és ehhez kapcsolódó szakipari munkák: 8
db Gázkazán csere és ehhez kapcsolódó szakipari munkák: 2 db Termosztatikus szelepfej felszerelése: 58 db Gépészeti szigetelés és
ehhez kapcsolódó szakipari munkák: 300 m Melléképületben fűtési rendszer átalakítása: 1 klt Illemhelyek felújítása és kialakítása és
ehhez kapcsolódó szakipari munkák: 4 db Klímatizálás: 2 klt Napelemes rendszer kialakítása: 27,72 kWp Lámpatestek cseréje és ehhez
kapcsolódó szakipari munkák: 155 db Vezetékek cseréje és ehhez kapcsolódó szakipari munkák 9 340 m Kapcsolók és dugaljak cseréje
és ehhez kapcsolódó szakipari munkák: 267 db Tűzvédelmi renszer kiépítése 1 klt. A munka részét képezi továbbá a teljesítés során
különösen: o - ideiglenes létesítmények (konténerek, kerítések, védőszerkezetek, lehatárolások, stb.) kialakítása, munkavégzés
körülményeinek biztosítása, a folyamatos rendeltetésszerű működés körülményeinek biztosítása, a munkaterület őrzése, építési víz- és
áramvételezés biztosítása, ideiglenes takarások és védőszerkezetek, építési anyagmozgató berendezések/gépek telepítése és
üzemeltetése, munkavégzés utáni takarítások és helyreállítások; o - építési segédszerkezetek (állványok, védőtetők, korlátok, fóliafal,
stb.) építése, kialakítása, helyszínen tartása kapcsolódó kiegészítő szerkezetekkel, illetve a szükséges épületszerkezeti (pl. tetőfedés,
stb.) megbontásokkal és helyreállításokkal együtt; o - bontott anyagok és bontási törmelékek elszállítása hulladéklerakó helyre
lerakóhelyi költséggel együtt; o - a munkavégzést követő átadási munkarészek: - átadási dokumentáció elkészítése és átadása; -
kivitelezés befejezésekor a felvonulási terület helyreállítása az eredeti/tervezett állapotnak megfelelően; - próbaüzem lefolytatása. Az
elvégzendő munka részletes leírását a dokumentáció műszaki fejezete tartalmazza. A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Az
eljárás tárgyát képező építési beruházás egy egységet képez, egy helyszínen, amely összetettsége és az energiahatékonyság javítása
miatt nem bontható részekre. A műszaki, funkcionális egység miatt a részek szerinti ajánlattétel nem összeegyeztethető a műszaki,
gazdasági, jogi ésszerűséggel. Továbbá a közbeszerzés tárgya és jellege nem teszi lehetővé a közbeszerzés több részére történő ajánlattételt, a részajánlat biztosítása műszaki/minőségi, és a szerződés teljesítésével közvetlenül összefüggő szempontok alapján ésszerűtlen lenne, különösen a gazdasági észszerűség és a műszaki egyenszilárdság szem előtt tartása mellett.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 130
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.2-16-2016-00013 GYMSMKH ép.en. fejl.-ei

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
11702 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Győr, Arató út 5. épületenergetikai korszerűsítés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/21 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Euro Generál Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92230213
Postai cím: Vízmű U. 2.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9026
Ország: Magyarország
E-mail: gyor@eurogeneral.hu
Telefon: +36 706378229
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 275195976
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45315100-9
45321000-3
45410000-4
45421100-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Győr, Arató út. 5. (2216 hrsz)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szerződés típusa: vállalkozási szerződés Az építési munkahely megjelölése: Cím: 9028 Győr, Arató út 5., 2216 hrsz., Az építési
beruházással érintett területek nagysága: Telek: 9 000 m2 Épület hasznos nettó alapterület: 1 465,51 m2 Külső nyílászáró csere és
ehhez kapcsolódó szakipari munkák: 121 db Belső nyílászáró csere és ehhez kapcsolódó szakipari munkák: 45 db Külső vakolat és
ehhez kapcsolódó szakipari munkák: 1498,7 m2 Hideg padlóburkolat és ehhez kapcsolódó szakipari munkák: 357,8 m2 Meleg
padlóburkolat és ehhez kapcsolódó szakipari munkák: 361,29 m2 Falazás és ehhez kapcsolódó szakipari munkák: 156 m2 Belső
vakolás és ehhez kapcsolódó szakipari munkák: 725 m2 Bádogozás és ehhez kapcsolódó szakipari munkák: 480 m Szigetelés (tető,
homlokzat) és ehhez kapcsolódó szakipari munkák : 1665,8 m2 Lépcsőkorlát és ehhez kapcsolódó szakipari munkák: 20,5 m
Diszperziós festés és ehhez kapcsolódó szakipari munkák: 3558 m2 Mész festés és ehhez kapcsolódó szakipari munkák: 1960 m2
Csempe falburkolat és ehhez kapcsolódó szakipari munkák: 180 m2 Állmennyezet szerelés és ehhez kapcsolódó szakipari munkák:
620,28 m2 Tér- vagy járdaburkolat készítése: 30 m2 Aszfalt helyreállítás és ehhez kapcsolódó szakipari munkák: 900 m2 Kerítés
felújítás és ehhez kapcsolódó szakipari munkák: 1 klt. Melléképület külső vakolat helyreállítása és az ehhez kapcsolódó szakipari
munkák: 429,70 m2 Árnyékoló és ehhez kapcsolódó szakipari munkák: 52 db Udvari világítás és ehhez kapcsolódó szakipari munkák: 8
db Gázkazán csere és ehhez kapcsolódó szakipari munkák: 1 db Termosztatikus szelepfej felszerelése: 58 db Gépészeti szigetelés és
ehhez kapcsolódó szakipari munkák: 300 m Melléképületben fűtési rendszer átalakítása: 1 klt Illemhelyek felújítása és kialakítása és
ehhez kapcsolódó szakipari munkák: 4 db Klímatizálás: 1 klt Napelemes rendszer kialakítása: 27,72 kWp Lámpatestek cseréje és ehhez
kapcsolódó szakipari munkák: 155 db Vezetékek cseréje és ehhez kapcsolódó szakipari munkák 9 340 m Kapcsolók és dugaljak cseréje
és ehhez kapcsolódó szakipari munkák: 267 db Tűzvédelmi renszer kiépítése 1 klt. A munka részét képezi továbbá a teljesítés során
különösen: o - ideiglenes létesítmények (konténerek, kerítések, védőszerkezetek, lehatárolások, stb.) kialakítása, munkavégzés
körülményeinek biztosítása, a folyamatos rendeltetésszerű működés körülményeinek biztosítása, a munkaterület őrzése, építési víz- és
áramvételezés biztosítása, ideiglenes takarások és védőszerkezetek, építési anyagmozgató berendezések/gépek telepítése és
üzemeltetése, munkavégzés utáni takarítások és helyreállítások; o - építési segédszerkezetek (állványok, védőtetők, korlátok, fóliafal,
stb.) építése, kialakítása, helyszínen tartása kapcsolódó kiegészítő szerkezetekkel, illetve a szükséges épületszerkezeti (pl. tetőfedés,
stb.) megbontásokkal és helyreállításokkal együtt; o - bontott anyagok és bontási törmelékek elszállítása hulladéklerakó helyre
lerakóhelyi költséggel együtt; o - a munkavégzést követő átadási munkarészek: - átadási dokumentáció elkészítése és átadása; -
kivitelezés befejezésekor a felvonulási terület helyreállítása az eredeti/tervezett állapotnak megfelelően; - próbaüzem lefolytatása. Az
elvégzendő munka részletes leírását a dokumentáció műszaki fejezete tartalmazza. A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Az
eljárás tárgyát képező építési beruházás egy egységet képez, egy helyszínen, amely összetettsége és az energiahatékonyság javítása
miatt nem bontható részekre. A műszaki, funkcionális egység miatt a részek szerinti ajánlattétel nem összeegyeztethető a műszaki,
gazdasági, jogi ésszerűséggel. Továbbá a közbeszerzés tárgya és jellege nem teszi lehetővé a közbeszerzés több részére történő ajánlattételt, a részajánlat biztosítása műszaki/minőségi, és a szerződés teljesítésével közvetlenül összefüggő szempontok alapján ésszerűtlen lenne, különösen a gazdasági észszerűség és a műszaki egyenszilárdság szem előtt tartása mellett.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 130
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 278071626
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Euro Generál Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92230213
Postai cím: Vízmű U. 2.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9026
Ország: Magyarország
E-mail: gyor@eurogeneral.hu
Telefon: +36 706378229
Internetcím(ek): (URL) www.eurogeneral.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/10/30 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Vállalkozási szerződés 3.26. pontja szerint Felek az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 28. § (1) bekezdése alapján az árazott költségvetési tételek tekintetében egyeztetést folytattak le. Az egyeztetés során a Műszaki ellenőr a Vállalkozó bejelentését megvizsgálta, és a Műszaki Ellenőri nyilatkozatában az egyenértékűséget elfogadta.Felek rögzítik, hogy a fenti egyeztetés eredményeként a Korm. rendelet 28. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Vállalkozás szerződés mellékletét képező árazott költségvetés egyeztetett tételeit megfelelően módosítják, melyet a módosított költségvetés megfelelően tartalmaz.Felek rögzítik, hogy a fenti indokok figyelembevételével a Vállalkozási szerződés ezen költségvetési tételeinek módosítása nem ütközik a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglaltakba.
Felek rögzítik továbbá, hogy az árazott költségvetési tételek megváltoztatásához a Vállalkozási szerződés aláírásának időpontjában nem ismert olyan műszaki körülmények vezettek, amelyek miatt indokoltak a szerződésmódosításban és annak mellékleteiben előadott munkanemek módosításai.
A Vállalkozó által jelzett probléma és módosítási javaslat, a Megrendelő műszaki ellenőre által ellenjegyzett dokumentum tanúsága szerint elfogadásra került, a Megrendelő képviselői tudomásul vették a szükséges változtatást.
Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási szerződés költségvetési tételeinek módosítása a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltakba nem ütközik, mert a módosítás indoka előre nem látható, nem a Szerződő Feleknek felróható okra vezethető vissza, az kellő gondossággal eljárva sem volt előre látható. Az ajánlatkérő a műszaki tartalom kiírásakor úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Az ajánlatkérő a műszaki tartalom meghatározásakor nem láthatta előre azt, hogy a bontási munkálatok során, milyen jellegű problémák, eltérések és akadályok merülhetnek fel. Továbbá a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés 50%-át (Pótmunka I.).
Felek rögzítik, hogy a jelen pont szerinti árazott költésgvetési tételek módosítása az eredeti kivitelezési határidőt nem befolyásolja.
Felek a a Vállalkozási Szerződés 4. pontját az alábbi új 4.9. ponttal egészítik ki:
„4.9. A Vállalkozót a nettó vállalkozói díjon, valamint a nettó vállalkozói díj 1%-a szerinti tartalékkereten felül pótmunka elvégzésének jogcímén további (hazai forrásból) 2.875.650.- Ft, azaz kettőmillió-nyolcszázhetvenötezer-hatszázötven forint + ÁFA illeti meg. A Megrendelő kijelenti, hogy a jelen pont szerinti vállalkozói díj pénzügyi fedezetével rendelkezik. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a pótmunkáról szóló számlát a Megrendelő által kiadott teljesítésigazolás alapján jogosult kiállítani – a hiány- és hibamentes műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatását követően – a végszámlával egyidejűleg. A Vállalkozó a fenti számlát jogosult benyújtani külön, vagy a végszámlával együtt.”

VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási szerződés költségvetési tételeinek módosítása a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltakba nem ütközik, mert a módosítás indoka előre nem látható, nem a Szerződő Feleknek felróható okra vezethető vissza, az kellő gondossággal eljárva sem volt előre látható. Az ajánlatkérő a műszaki tartalom kiírásakor úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Az ajánlatkérő a műszaki tartalom meghatározásakor nem láthatta előre azt, hogy a bontási munkálatok során, milyen jellegű problémák, eltérések és akadályok merülhetnek fel. Továbbá a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés 50%-át (Pótmunka I.).
Felek rögzítik, hogy a jelen pont szerinti árazott költésgvetési tételek módosítása az eredeti kivitelezési határidőt nem befolyásolja.

A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 275195976 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 278071626 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben