Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/233
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.12.04.
Iktatószám:22660/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:HU213
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Dunántúli Magasépítő Kft.;SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK25161
Postai cím: Daróczi út 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vágó Margit
Telefon: +36 709023365
E-mail: info@banfalvakolostor.hu
Fax: +36 14578041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://utsz.hu/projektek/projekt_xs7aic/index.html
A felhasználói oldal címe (URL): http://utsz.hu/projektek/projekt_xs7aic/index.html

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Sümegi Püspöki palota turisztikai funkcióbővítő fejlesztése” című projekt megvalósításához szükséges építési és restaurátori tevékenység ellátása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: „Sümegi Püspöki palota turisztikai funkcióbővítő fejlesztése” című projekt megvalósításához szükséges építési és restaurátori tevékenység ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212300-9
További tárgyak:45212354-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Veszprém megye, Sümeg, Szent István tér 10., hrsz: 1422/3
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A sümegi Püspöki palota felújításának kivitelezési és restaurálási munkáit tartalmazó tervekben, valamint a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
A palota főépületének összes nettó hasznos alapterülete: 2635,87 m2. A főépület szintjei: pince, földszint, emelet, padlás szint.
Az alapmennyiségben érintett alapterület: 1536,52 m2.
A sümegi Püspöki palota egyszintes melléképületének összes nettó hasznos alapterülete: 38,23 m2.
Az építés kivitelezési munkák körében elvégzendő főbb feladatok:
- főépület tartószerkezeti, részleges szerkezet-megerősítési munkák, építőmesteri- és szakipari munkák;
- utólagos talajnedvesség elleni szigetelések munkái;
- belsőépítészet;
- gépészeti munkák, ún.: vízellátás, csatornázás, fűtés-hűtés, szellőzés, gázellátás;
- épületvillamos erősáramú munkák;
- épületvillamos gyengeáramú munkák, úm.: informatikai hálózat szerelése, épülethangosítás, biztonságtechnikai rendszer;
- telken belüli közműellátás, ún.: csapadékcsatorna hálózat;
- mélyszivárgó;
- Melléképület felújítási munkáinak elvégzése;
- a bontási munkálatok során a Megrendelő épületkutatói megfigyelést ír elő. A bontási tevékenységek végzése közben az Ajánlatadó köteles a kutatói megfigyelés feltételeit biztosítani, azaz köteles lehetővé tenni, hogy a Kutató a bontások során előkerülő építészettörténeti részleteket dokumentálhassa, és ha szükséges magát a bontási részmunkát irányítsa. Az épület kutatói megfigyelést a Megrendelő biztosítja;
A restaurátori munkák körében elvégzendő főbb feladatok:
- Festő restaurátori munkák elvégzése a restaurátori tendertervben és a restaurátori feladatpontosító táblázatban foglaltak szerint;
- Kőrestaurátori munkák elvégzése a restaurátori tendertervben és a restaurátori feladatpontosító táblázatban foglaltak szerint;
- Fa restaurátori munkák elvégzése a restaurátori tendertervben és a restaurátori feladatpontosító táblázatban foglaltak szerint;
- Fém restaurátori munkák elvégzése a restaurátori tendertervben és a restaurátori feladatpontosító műleírás szerint;
- Régészeti feltárások épületkutatások preparátumainak bemutatása a restaurátori tendertervben és a restaurátori feladatpontosító táblázatban foglaltak szerint;
Opcionális mennyiség:
- Környezetrendezésertépítészeti munkák elvégzése a kivitelezési és a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint 1 235 m2 sétányfelület, valamint 2 240 m2 zöldfelület kialakításával.
A részletes leírásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztéseinek támogatása, GINOP 7.1.1-15-2015-00003

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 122 - 276580

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/06/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Dunántúli Magasépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Millennium köz 1
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gyulakeszi út 8.
Város: Tapolca
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8300
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 1828102132 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződés módosításának dátuma: 2019.11.18.
VII.2.1)folyt:+ törvény szerinti ÁFA;
Opció 1 Díja összege nettó 87.108.737 Ft (azaz nyolcvanhétmillió-száznyolcezer-hétszázharminchét forint) + törvény szerinti ÁFA;
Opció 2 Díja összege nettó 85.312.380 Ft (azaz nyolcvanötmillió-háromszáztizenkettőezer-háromszáznyolcvan forint) + törvény szerinti ÁFA;
Opció 3 Díja összege nettó 89.967.252 Ft (azaz nyolcvankilenmillió-kilencszázhatvanhétezer-kettőszázötvenkettő forint) + törvény szerinti ÁFA;
Opció 4 Díja összege nettó 124.335.423 Ft (azaz százhuszonnégymillió-háromszázharmincötezer-négyszázhuszonhárom forint) + törvény szerinti ÁFA;
Opció 5 Díja összege nettó 98.730.744 Ft (azaz kilencvenhárommillió-hétszázharmincezer-hétszánegyvennégy forint) + törvény szerinti ÁFA;
Opció 6 Díja összege nettó 117.706.724 Ft (azaz száztizenhétmillió-hétszázhatezer-hétszázhuszonnégy forint) + törvény szerinti ÁFA.
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítetteknek megfelelően az ÁFA megfizetése a Megrendelőt terheli.
4. A Felek a Szerződés X. rész 62. pontjának szövegét az alábbiak szerint módosítják:
„62. […] Az Opciós Mennyiségek számlázásának ütemezésére vonatkozóan az Alapmennyiség tekintetében meghatározott szabályok irányadók, különös tekintettel a teljesítményarányos, két havonkénti számlázási rendre. […]”
5. A Felek a Szerződés XVI. részét az alábbi 130. ponttal egészítik ki, mellyel egyidejűleg a Szerződés következő pontjainak számozása is megfelelően módosul:
„130. Szerződő felek rögzítik, hogy a NÖF Nonprofit Kft. önálló képviseletre jogosult vezető tisztségviselője a Magyar Állam, mint egyedüli alapító tag 3/2019. (IV. 11.) számú határozata, és az ennek alapján kiadott Szervezeti és Működési Szabályzata szerint jogosult a vezérigazgatói cím használatára.”
VII.2.2)folyt:
a) ezen feladatok ellátása nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez (vö. műemlék kastély felújítás / rekonstrukció);
b) Az ellenérték növelése - figyelemmel az 1. számú szerződésmódosításban foglaltakra is - nem éri el nettó Vállalkozói Díj 50%-át.
4. Jelen Szerződés 2. számú módosítás 26. pontjában pontban meghatározott munkák tekintetében a Felek a szerződésmódosítást a Kbt. 141. § (2) bekezdésre alapítják az alábbiakra tekintettel:
a) Az ellenérték növelése nem éri el a VSZ eredeti értékének 15%-át;
b) A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez (vö. műemlék kastély felújítás / rekonstrukció).
5. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződés javított 1. számú módosítás 8-9. pontjában, valamint a jelen Szerződés 2. számú módosítás 13-14. és 27. pontjaiban foglaltak a Kbt. 141. § (6) bekezdés alapján, új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosíthatók, az alábbiakra tekintettel:
a) nem határoznak meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg;
c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki.
II. Módosítás indoklása
15. Felek rögzítik, hogy a fenti módosítás komplex, több műszaki okra vezethető vissza, az alábbiakban részletezettek szerint:
16. Indokolás a Szerződés javított 1. számú módosításának 5-6. pontjában meghatározott módosítások tekintetében:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § rendelkezési szerint.
VI.3)folyt:
17. A közbeszerzési eljárás során - amely eredményeképpen a Szerződés a Felek között létrejött - az utólagos falszigetelés tekintetében olyan technológia (ún. vezetékes technológia) alkalmazása került előírásra, amelyet a Reversion Falszárító Kft., a rendszer magyarországi kizárólagos forgalmazója 2018. júliusában, vagyis a kivitelezés megvalósításának idejére, a forgalomból kivezetett (lásd 2018. szeptember 20. napján kelt nyilatkozat; Javított szerződésmódosítás 3. számú melléklete).
A közbeszerzési eljárásban megjelölt technológia helyett ezáltal egy korszerűbb megoldás, az ún. hálós Reversion rendszer használata vált szükségessé. A kivitelezés során alkalmazni szükséges speciális háló beszerzése és az új technológia alkalmazásához szükséges tervek átdolgozása munkaidő többletet okoz, amely 60 nap. (A technológiaváltás és az áttervezés szükségessége és időigénye külső, előre nem látható tényező volt.)
A 2018. október 18-án történt alap feltárás során nyilvánvalóvá vált, hogy az épület egyes szakaszokon minimális vagy hiányos alappal rendelkezik. Ennek az előre nem látható állapotnak a kezelése statikus építész tervező bevonását tette szükségessé. A statikai vizsgálat után kialakított eljárás alapján a 2018. november 13-i kooperáción a szakkivitelezők bevonásával megállapításra került, hogy kiegyenlített vakolatfelület kialakításával az OXAL gyártmányú utólagos falszigetelő vakolatrendszer a feltárt állapoton kivitelezhető.
A feltárt állapothoz igazodó részlettervi csomópontok és a kiegészítő műszaki technológiai leírás elkészítését a Tervező 2018. november 26-i határidővel vállalta, amely 2018. november 30. napjával készült el. Ennek elkészültéig és Mérnök + Megrendelői jóváhagyásáig a kivitelező akadályozva volt a kritikus út tekintetében. (Eredeti ütemtervhez képest ca. 30 nap csúszás.)
A Reversion rendszer alkalmazása miatt szükségessé vált újratervezést (vö. 16. pont 1. bekezdés) a fenti pontban ismertetett, az alapfeltáráshoz és az arra kidolgozandó műszaki megoldás kialakításához szükséges idő (vö. ca. 30 nap) akadályozta, tekintettel arra, hogy a technológiaváltásból fakadó áttervezés során figyelembe kellett venni a kialakítható szerelési felületet. Ennek megoldásáig a tervezés nem volt lehetséges, ezért azt fel kellett függeszteni.
Jelen Szerződésmódosítás 17. pontjában foglalt munkák időigényét figyelembe véve, a fentiekben nevesített, illetve a Szerződés alapján vállalt feladatok, a Szerződéses (rész)határidő(k)re nem végezhetők el. A fent leírtak alapján a Szerződés (rész)határideje(i) összesen ca. 90 nappal meghosszabbodik (vö. Szerződésmódosítás 5-6. pont).
Felek egyetértenek abban, hogy a szerződéses (rész)határidők (vö. naptári nap) módosítása a fentiekben rögzített és naptári napokban kifejezett késleltető körülményekkel összhangban kerültek módosításra.
18. Indokolás jelen Szerződésmódosítás 11-12. pontjában meghatározott módosítások tekintetében:
19. Barokk különterem takarási és megvédési munkái:
A Barokk különterem felett található helyiségek felújítása során - azok statikai megerősítéséhez - szükség volt a boltozatok alátámasztására, azok bizonytalan állapotára tekintettel. Az alátámasztásra azonban - a szakhatóság és az Örökségvédelmi Hatóság képviselőivel történt egyezetés alapján - a műemléki jellegre figyelemmel nem kerülhet sor közvetlenül a terem burkolatán, így a feladat szerződésszerű ellátásához szükséges a burkolat megvédése- (vö. előre nem látható műszaki módosítás)
20. 202-217-227-es folyosók kialakításához szükséges munkák:
A Szerződés tárgyát képező 202, 217, 225 számú folyósok padozatának és feltöltésének bontása során - a statikus tervező megállapítása alapján - előre nem látható módon derült ki, hogy a boltozatok állékonysága nem megfelelő, azokat dinamikusan terhelni nem lehet. A statikus tervező a padozatok rendeltetéseinek megfelelő használhatósága érdekében elrendelte azok megerősítésest, illetve indokoltnak találta a ...
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/28 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212300-9
További tárgyak:45212354-2
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: agyarország, Veszprém megye, Sümeg, Szent István
tér 10., hrsz: 1422/3
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A sümegi Püspöki palota felújításának kivitelezési és restaurálási munkáit tartalmazó tervekben, valamint a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
A palota főépületének összes nettó hasznos alapterülete: 2635,87 m2. A főépület szintjei: pince, földszint, emelet, padlás szint.
Az alapmennyiségben érintett alapterület: 1536,52 m2.
A sümegi Püspöki palota egyszintes melléképületének összes nettó hasznos alapterülete: 38,23 m2.
Az építés kivitelezési munkák körében elvégzendő főbb feladatok:
- főépület tartószerkezeti, részleges szerkezet-megerősítési munkák, építőmesteri- és szakipari munkák;
- utólagos talajnedvesség elleni szigetelések munkái;
- belsőépítészet;
- gépészeti munkák, ún.: vízellátás, csatornázás, fűtés-hűtés, szellőzés, gázellátás;
- épületvillamos erősáramú munkák;
- épületvillamos gyengeáramú munkák, úm.: informatikai hálózat szerelése, épülethangosítás, biztonságtechnikai rendszer;
- telken belüli közműellátás, ún.: csapadékcsatorna hálózat;
- mélyszivárgó;
- Melléképület felújítási munkáinak elvégzése;
- a bontási munkálatok során a Megrendelő épületkutatói megfigyelést ír elő. A bontási tevékenységek végzése közben az Ajánlatadó köteles a kutatói megfigyelés feltételeit biztosítani, azaz köteles lehetővé tenni, hogy a Kutató a bontások során előkerülő építészettörténeti részleteket dokumentálhassa, és ha szükséges magát a bontási részmunkát irányítsa. Az épület kutatói megfigyelést a Megrendelő biztosítja;
A restaurátori munkák körében elvégzendő főbb feladatok:
- Festő restaurátori munkák elvégzése a restaurátori tendertervben és a restaurátori feladatpontosító táblázatban foglaltak szerint;
- Kőrestaurátori munkák elvégzése a restaurátori tendertervben és a restaurátori feladatpontosító táblázatban foglaltak szerint;
- Fa restaurátori munkák elvégzése a restaurátori tendertervben és a restaurátori feladatpontosító táblázatban foglaltak szerint;
- Fém restaurátori munkák elvégzése a restaurátori tendertervben és a restaurátori feladatpontosító műleírás szerint;
- Régészeti feltárások épületkutatások preparátumainak bemutatása a restaurátori tendertervben és a restaurátori feladatpontosító táblázatban foglaltak szerint;
Opcionális mennyiség:
- Környezetrendezésertépítészeti munkák elvégzése a kivitelezési és a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint 1 235 m2 sétányfelület, valamint 2 240 m2 zöldfelület kialakításával.
A részletes leírásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 15 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 1828102132
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Dunántúli Magasépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Millenium köz 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gyulakeszi út 8.
Város: Tapolca
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8300
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): I. Módosítás
4. Felek a Szerződést a Szerződés javított 1. számú módosítása keretében az alábbiak szerint módosítják, egészítik ki:
5. Felek a Szerződés V.15. pontját az alábbiak szerint módosítják:
„15. A Szerződés határozott időre jön létre. A kivitelezés kötbérterhes teljesítési véghatárideje mind az Alapmennyiség, mind az Opciós mennyiség vonatkozásában a jelen Szerződés aláírásától számított 15 hónap. A kivitelezés akkor tekinthető teljesítettnek, amennyiben a hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvétel sikeresen lezárul.”
6. Felek a Szerződés V.16. pontját az alábbiak szerint módosítják:
„16. A Megrendelő az alábbi kötbérterhes teljesítési részhatáridők vállalását írja elő:
- Az első teljesítési részhatáridőnek a jelen Szerződés aláírását követő 8. teljes naptári hónap utolsó napja számít. Az első teljesítési részhatáridőre a teljesítés építési műszaki ellenőr által leigazolt mértéke el kell érje legalább a Vállalkozói Díj 30 %-át.
- A második teljesítési részhatáridőnek a jelen Szerződés aláírását követő 12. teljes naptári hónap utolsó napja számít. A második teljesítési részhatáridőre a teljesítés építési műszaki ellenőr által leigazolt mértéke el kell érje legalább a Vállalkozói Díj 70 %-át.”
7. Felek a Szerződés XIV. rész 118. pontját az alábbiak szerint módosítják:
„118. Megrendelő részéről kapcsolattartásra kijelölt személy:
Név: Töklincz Piroska vezérigazgató
E-mail: piroska.toklincz@nofnkft.hu
8. Felek a Szerződés XIV. rész 119. pontját az alábbiak szerint módosítják:
„119. Megrendelő részéről Teljesítési igazolásra jogosult személy:
Név: Töklincz Piroska vezérigazgató
E-mail: piroska.toklincz@nofnkft.hu”
9. A Felek a Szerződés XIV. részt az alábbi 122. ponttal egészítik ki, mellyel egyidejűleg a Szerződés következő pontjainak számozása is megfelelően módosul:
„122. Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés teljesítése során a 2018. május 25. napjától hatályos Általános Adatvédelmi Rendelet (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete) (a továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet) és egyéb vonatkozó, hatályos jogszabályi előírások, valamint a Megrendelőnek a http://nkvp.hu/nof/ weboldalon elérhető Adatkezelési Szabályzata és az Adatkezelési Szabályzat 2. számú mellékletét képező Adatkezelési Tájékoztatója szerint járnak el. Szerződő Felek a Szerződésben meghatározott, elérhetőségeket olyan személyes adatoknak minősítik, amelyek jogi személy elérhetőségeire vonatkozik, amelyek így - az Általános Adatvédelmi Rendelet (14) pontja alapján - kivételt képzenek az Általános Adatvédelmi Rendelet alkalmazási hatálya alól.”
10. Felek a Szerződést a 2. számú Szerződésmódosítás keretében az alábbiak szerint módosítják, egészítik ki:
11. Felek a Szerződés III. rész 4. pontját az alábbiak szerint módosítják:
„4. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a jelen Szerződésben foglaltak szerint a „Sümegi Püspöki Palota turisztikai funkcióbővítő fejlesztése” című projekt megvalósításához szükséges építési és restaurátori tevékenység ellátása tárgyában a műszaki leírásban és dokumentumokban (Közbeszerzési Dokumentum, annak részét képező Műszaki Dokumentum) részletezett Alapmennyiségi építési munkák, valamint a Szerződés 2. számú módosításának tárgyát képező Kiegészítő Kivitelezési Munkák teljes körű elvégzését az előírt teljesítési határidőre a Vállalkozó által benyújtott árazott költségvetés szerint, figyelemmel a Szerződés 2. számú módosításában szabályozott Alapmennyiségi építési munkák csökkentésére (vö. elmaradó tételek).
12. Felek a Szerződés IV. rész 6. pontját az alábbiak szerint módosítják:
„6. A III. Fejezet 4. pontjában meghatározott Alapmennyiség, valamint a Szerződés 2. számú módosításának tárgyát képező Kiegészítő Kivitelezési Munkák hiánytalan és hibátlan teljesítéséért az alábbi díjakra jogosult:
Alapmennyiség + Kiegészítő Kivitelezési Munkák Díja összege nettó 1.224.940.872 Ft (azaz egymilliárd-kettőszázhuszonnégymillió-kilencszáznegyvenezer-nyolcszázhetvenkettő forint)...
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 4. Felek rögzítik, hogy a Szerződés javított 1. számú módosítása megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott követelményeknek az alábbiakra tekintettel:
a) Megrendelő a kiegészítő kivitelezési munkák elvégzésének szükségességét nem láthatta előre;
b) ezen feladatok ellátása nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez (vö. műemlék kastély felújítás / rekonstrukció);
c) Az ellenérték növelése nem éri el nettó Vállalkozói Díj 50%-át,
figyelemmel arra, hogy a Szerződés javított 1. számú módosítása a Szerződés tárgyául szolgáló műszaki tartalmat és Vállalkozói Díjat nem érinti.
5. Jelen Szerződés 2. számú módosítás 19-25. pontjában meghatározott munkák tekintetében a Felek a szerződésmódosítást a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjára alapítják az alábbiakra tekintettel:
a) Megrendelő a kiegészítő kivitelezési munkák elvégzésének szükségességét nem láthatta előre;
...
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 1828102132 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 1828102132 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben