Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/229
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.28.
Iktatószám:22685/2019
CPV Kód:45215100-8
Ajánlatkérő:Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
Teljesítés helye:2310 Szigetszentmiklós 7030 hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Bamax Work Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:önkormányzati feladatok
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30384835
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 2.
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabadszállásiné Bárdos Szilvia
Telefon: +36 24505532
E-mail: bardos.szilvia@szigetszentmiklos.hu
Fax: +36 24505531
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szigetszentmiklos.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: önkormányzati feladatok
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Gyermek és felnőtt háziorvosi rendelő kivitelezés3
Hivatkozási szám: EKR000949952019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45215100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Egyösszegű, átalánydíjas vállalkozói szerződés keretében a Szigetszentmiklós, 7030 hrsz-ú ingatlanon (1208 m2) egy földszinti+
tetőtéri, akadálymentes orvosi rendelő épület teljeskörű megvalósítása.A nyertes Ajánlattevő feladata az építési engedély, a
szakhatósági kikötések, a műszaki leírás és kiviteli költségvetési tételek alapján az engedélyes és kiviteli tervek megvalósítása, illetve a használatbavételi engedély kiadásában eljáró hatóságok és közműszolgáltatók által a megvalósítandó intézményre és annak üzemeltetési területére az üzemeltetés megkezdésig előírt építés-beruházási műszaki követelmények, kikötések teljesítése. Az épületben fizikailag elválasztva felnőtt és gyermek orvosi rendelés fog működni. A közintézményekre kötelezően előírt akadálymentesítést a földszinten lévő rendelő és váró területekre vonatkozóan kell biztosítani. További feladat az intézményhez kapcsolódó udvarterület környezetrendezésének, belső út, parkoló, kerékpár tároló és kerítésépítési feladatok engedélyezési és kiviteli tervek, műszaki dokumentációk és mindenkori hatósági előírásoknak megfelelő megvalósítása. Az épület tömegformálása hagyományos földszint+tetőteres kialakítású képet mutat nyeregtetős kialakítással. A megtervezett épület teljes nettó alapterületének mintegy háromnegyed része a földszinthez, a maradék negyed része a tetőtérhez tartozik. a tervezett rendelő földszinti nettó alapterülete : 253,42 m2 a tervezett rendelő tetőtéri nettó alapterülete : 97,32 m2 a tervezett rendelő teljes nettó alapterülete : 350,74 m2 A földszinten (n. 253,42 m2, 20 db helyiség+fedett nyitott közlekedő) szükséges kialakítani az orvosi rendelő várókat és kezelői,rendelő és adminisztrációs helyiségeket a hozzájuk tartozó kiszolgáló-kiegészítő helyiségekkel, szélfogókkal, közlekedőkkel, szennyes és hulladék tárolókkal, ffi-női és mozgássérült mellékhelyiséggel. A tetőtérben (n. 97,32 m2, 13 db helyiség) kell kialakítani a közös orvosi pihenő-tartózkodó helyiséget, a szerverszobát, a ffi-női öltözőket, mosdókat, WC-ket, raktárhelyiséget, gépészeti helyiséget és takarítószer tárolót. A két szintet egy kétkarú lépcsőház kapcsolja össze, a szintek közötti elválasztó födém monolit vasbeton technológiával kerül kialakításra. Az intézményt kiszolgáló telken belüli szilárd burkolatú parkolókat és közlekedő-utakat a jobb oldali oldalkert részben szükséges kialakítani. A tervezett parkoló szám összesen 18 db, melyből 1 db lesz akadálymentesített parkoló a főbejárathoz legközelebb elhelyezetten. Az ingatlanon tereprendezési földmunkát is szükséges elvégezni, mivel eredetileg kismértékben változó szintmagasságú az ingatlan felszíne és a rendelőépület udvarát vízszintes sík kialakításúra szükséges kialakítani. A használatbavételi engedélyhez a hatóságok által a kiírt műszaki tervdokumentációra vonatkozóan előírt követelmények teljesítése is a nyertes Ajánlattevő feladata.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 270219869 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Gyermek és felnőtt háziorvosi rendelő kivitelezés3
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45215100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2310 Szigetszentmiklós 7030 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Egyösszegű, átalánydíjas vállalkozói szerződés keretében a Szigetszentmiklós, 7030 hrsz-ú ingatlanon (1208 m2) egy földszinti+
tetőtéri, akadálymentes orvosi rendelő épület teljeskörű megvalósítása.A nyertes Ajánlattevő feladata az építési engedély, a
szakhatósági kikötések, a műszaki leírás és kiviteli költségvetési tételek alapján az engedélyes és kiviteli tervek megvalósítása, illetve a használatbavételi engedély kiadásában eljáró hatóságok és közműszolgáltatók által a megvalósítandó intézményre és annak üzemeltetési területére az üzemeltetés megkezdésig előírt építés-beruházási műszaki követelmények, kikötések teljesítése. Az épületben fizikailag elválasztva felnőtt és gyermek orvosi rendelés fog működni. A közintézményekre kötelezően előírt akadálymentesítést a földszinten lévő rendelő és váró területekre vonatkozóan kell biztosítani. További feladat az intézményhez kapcsolódó udvarterület környezetrendezésének, belső út, parkoló, kerékpár tároló és kerítésépítési feladatok engedélyezési és kiviteli tervek, műszaki dokumentációk és mindenkori hatósági előírásoknak megfelelő megvalósítása. Az épület tömegformálása hagyományos földszint+tetőteres kialakítású képet mutat nyeregtetős kialakítással. A megtervezett épület teljes nettó alapterületének mintegy háromnegyed része a földszinthez, a maradék negyed része a tetőtérhez tartozik. a tervezett rendelő földszinti nettó alapterülete : 253,42 m2 a tervezett rendelő tetőtéri nettó alapterülete : 97,32 m2 a tervezett rendelő teljes nettó alapterülete : 350,74 m2 A földszinten (n. 253,42 m2, 20 db helyiség+fedett nyitott közlekedő) szükséges kialakítani az orvosi rendelő várókat és kezelői,rendelő és adminisztrációs helyiségeket a hozzájuk tartozó kiszolgáló-kiegészítő helyiségekkel, szélfogókkal, közlekedőkkel, szennyes és hulladék tárolókkal, ffi-női és mozgássérült mellékhelyiséggel. A tetőtérben (n. 97,32 m2, 13 db helyiség) kell kialakítani a közös orvosi pihenő-tartózkodó helyiséget, a szerverszobát, a ffi-női öltözőket, mosdókat, WC-ket, raktárhelyiséget, gépészeti helyiséget és takarítószer tárolót. A két szintet egy kétkarú lépcsőház kapcsolja össze, a szintek közötti elválasztó födém monolit vasbeton technológiával kerül kialakításra. Az intézményt kiszolgáló telken belüli szilárd burkolatú parkolókat és közlekedő-utakat a jobb oldali oldalkert részben szükséges kialakítani. A tervezett parkoló szám összesen 18 db, melyből 1 db lesz akadálymentesített parkoló a főbejárathoz legközelebb elhelyezetten. Az ingatlanon tereprendezési földmunkát is szükséges elvégezni, mivel eredetileg kismértékben változó szintmagasságú az ingatlan felszíne és a rendelőépület udvarát vízszintes sík kialakításúra szükséges kialakítani. A használatbavételi engedélyhez a hatóságok által a kiírt műszaki tervdokumentációra vonatkozóan előírt követelmények teljesítése is a nyertes Ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállási idő mértéke a minimálisan kötelező 36 hónap felett (min. 0 hónapban max. 24 hónap, előny a nagyobb, csak egész hónapban ajánlható meg) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű ajánlati ár (nettó) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
1.Az ajánlatkérő a beruházás megvalósításához vissza nem térítendő hazai költségvetési támogatásban (PM_EUALAPELLATAS_2017/94. kódszámú pályázat alapján) részesül, melynek finanszírozására a Magyarország költségvetése finanszírozásából kerül sor. A nyertes AT-nek a teljesítése során figyelemmel kell lennie a kapcsolódó pályázati kiírásban és a PM_EUALAPELLATAS_2017/94 sz. támogatási szerződésben foglaltakra.
2. A felhívás II.1.5) és II. 2.7) pontjában meghatározott szerződés teljesítésének időtartamát az Ajánlatkérő úgy határozza meg, hogy a szerződés teljesítésének időtartama 170 naptári nap, de legkésőbb a szerződést a nyertes Ajánlattevőnek 2020. március 20. napjáig teljesítenie kell.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Gyermek és felnőtt háziorvosi rendelő kivitelezés3
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Bamax Work Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28919265
Postai cím: Szigeti Kálmán Utca 69
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1188
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@bamaxwork.hu
Telefon: +36 203282822
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23043220243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 174615526
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 270219869
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: épületgépészet, épületvillamosság
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: VMI Mérnökiroda és Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52236655
Postai cím: II. Rákóczi Ferenc út 277
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1214
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11534543243

Hivatalos név: Bamax Work Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28919265
Postai cím: Szigeti Kálmán Utca 69
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1188
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23043220243

Hivatalos név: Polaris-Nord Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TársaságKft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56054332
Postai cím: Csepeli Út 15
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13396819213

Hivatalos név: DENCO Klimatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felellősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90367913
Postai cím: Búzavirág Utca 9
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12467006213

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/07/26 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/25 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges