Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/229
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.28.
Iktatószám:22710/2019
CPV Kód:39140000-5
Ajánlatkérő:Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Teljesítés helye:Miskolc, Eger, Nyíregyháza, Kecskemét, Gyula, Kaposvár, Szekszárd; Zalaegerszeg, Szombathely, Győr, Tatabánya, Veszprém, Székesfehérvár, Orosháza;Miskolc, Eger, Nyíregyháza, Kecskemét, Gyula, Kaposvár, Szekszárd; Zalaegerszeg, Szombathely, Győr, Tatabánya, Veszprém, Székesfehérvár, Orosháza;Miskolc, Eger, Nyíregyháza, Kecskemét, Gyula, Kaposvár, Szekszárd; Zalaegerszeg, Szombathely, Győr, Tatabánya, Veszprém, Székesfehérvár, Orosháza;Miskolc, Eger, Nyíregyháza, Kecskemét, Gyula, Kaposvár, Szekszárd; Zalaegerszeg, Szombathely, Győr, Tatabánya, Veszprém, Székesfehérvár, Orosháza
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.12.23.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58153727
Postai cím: Diós Árok 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Varga Dóra Katalin
Telefon: +36 709349022
E-mail: drvarga@vddr.hu
Fax: +36 17880856
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001094912019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001094912019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: EFOP bútor, textil, műszaki cikkek
Hivatkozási szám: EKR001094912019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39140000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
beszerzéséreKeretmegállapodás kötése az „Egészségügyi szakellátók szállóinak fejlesztése” című, EFOP-2.2.0-16-2016-00001 azonosítószámú projekt megvalósítása során szükséges bútorok, műszaki cikkek, textíliák és multimédia eszközök beszerzésére
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Bútorok
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39112100-1
További tárgyak:39136000-4
39140000-5
39141100-3
39143110-0
39143112-4
39143123-4
39143210-1
39143310-2
39144000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211,HU212,HU213,HU221,HU222,HU223,HU232,HU233,HU311,HU312,HU323,HU331,HU332 A teljesítés fő helyszíne: Miskolc, Eger, Nyíregyháza, Kecskemét, Gyula, Kaposvár, Szekszárd; Zalaegerszeg, Szombathely, Győr, Tatabánya, Veszprém, Székesfehérvár, Orosháza
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás kötése az „Egészségügyi szakellátók szállóinak fejlesztése” című, EFOP-2.2.0-16-2016-00001 azonosítószámú projekt megvalósítása során szükséges bútorok beszerzésére
Legfeljebb összesen 1.577 db különböző méretű fürdőszoba magasszekrény
Legfeljebb összesen 1.577 db különböző méretű fürdőszoba mosdó alsószekrény
Legfeljebb összesen 1.577 db különböző méretű fürdőszoba faliszekrény
Legfeljebb összesen 791 db különböző méretű étkezőasztal és lehajtható étkezőasztal
Legfeljebb összesen 1.577 db szék vagy összecsukható szék
Legfeljebb összesen 1.577 db különböző méretű ágyneműtartós és ágyneműtartó nélküli ágy
Legfeljebb összesen 1.577 db különböző méretű ágykeret ágyráccsal és matraccal
Legfeljebb összesen 1.577 db különböző méretű éjjeliszekrény
Legfeljebb összesen 1.577 db különböző méretű kétajtós szekrény
Legfeljebb összesen 1.577 db fogas vagy szabadon álló fogas
Legfeljebb összesen 791 db különböző méretű TV állvány
Legfeljebb összesen 1.577 db különböző méretű cipős szekrény
Legfeljebb összesen 3.154 db nyitott falipolc
Legfeljebb összesen 1.577 db dohányzóasztal
Nyertes ajánlattevő feladata a leszállítandó bútorok hiba és hiánymentesen történő legyártása vagy legyártatása, leszállítása, fuvareszközről történő lerakodása, átadása, az ajánlatkérő által meghatározott helyeken történő elhelyezése, összeszerelése, illesztése, valamint a csomagolási hulladék elszállítása.
A megajánlott termékekkel kapcsolatos követelményeket az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A kötelezően vállalt 12 hónapos jótállási kötelezettségen felül vállalt többlet jótállási idő valamennyi termékre vonatkozóan (min. 0 hónap, max. 36 hónap) (hónap)  1
2 3. A megajánlott bútorok alapanyaga mekkora részben származik fenntartható erdőgazdálkodásból (min. 0 %, max. 100 %) 1
3 4. A megajánlott bútor alapanyagának újrahasznosított anyag tartalma (min. 0 %, max. 90 %) 1
4 5. Bútorok szállítási határideje (min. 10 nap, max. 90 nap) (nap)  1
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 6
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 424372772 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2020/02/29 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00001
II.2.14) További információ:
Irányadó a Kbt. 35.§ (5) és az 54.§(1)-(7) bek., 73. § (6) bek. b) pont.
II.2.7) pont: a KM időtartama a Projekt fizikai befejezésének TSZ-ben rögzített dátuma, 2021. december 31. napja.
A kezdő időpont az eljárás befejezésének várható időpontjára tekintettel módosulhat.

II.2.1)
Elnevezés: Műszaki cikkek
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39711362-4
További tárgyak:42716120-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211,HU212,HU213,HU221,HU222,HU223,HU232,HU233,HU311,HU312,HU323,HU331,HU332 A teljesítés fő helyszíne: Miskolc, Eger, Nyíregyháza, Kecskemét, Gyula, Kaposvár, Szekszárd; Zalaegerszeg, Szombathely, Győr, Tatabánya, Veszprém, Székesfehérvár, Orosháza
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás kötése az „Egészségügyi szakellátók szállóinak fejlesztése” című, EFOP-2.2.0-16-2016-00001 azonosítószámú projekt megvalósítása során szükséges műszaki cikkek beszerzésére
Legfeljebb összesen 791 db különböző méretű mikrohullámú sütő
Legfeljebb összesen 791 db felültöltős vagy különböző méretű elöltöltős mosógép
Nyertes ajánlattevő feladata a leszállítandó termékek hiba és hiánymentesen történő leszállítása, fuvareszközről történő lerakodása, átadása, az ajánlatkérő által meghatározott helyeken történő elhelyezése, valamint a csomagolási hulladék elszállítása.
Soronként az összes terméknek ugyanattól a gyártótól kell származnia! Soronként egynél több, azaz különböző gyártótól származó termék megajánlása esetén az ajánlat érvénytelennek minősül.
A megajánlott termékekkel kapcsolatos követelményeket az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A kötelezően vállalt 24 hónapos jótállási kötelezettségen felül vállalt többlet jótállási idő valamennyi termékre vonatkozóan (min. 0 hónap, max. 36 hónap) (hónap) 1
2 3. A termékek szállítási határideje (min. 10 nap, max. 60 nap) (nap)  1
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 8
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 56221311 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2020/02/29 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00001
II.2.14) További információ:
Irányadó a Kbt. 35.§ (5) és az 54.§(1)-(7) bek., 73. § (6) bek. b) pont.
II.2.7) pont: a KM időtartama a Projekt fizikai befejezésének TSZ-ben rögzített dátuma, 2021. december 31. napja.
A kezdő időpont az eljárás befejezésének várható időpontjára tekintettel módosulhat.

II.2.1)
Elnevezés: Textíliák
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39221260-7
További tárgyak:39510000-0
39531000-3
39531400-7
39532000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211,HU212,HU213,HU221,HU222,HU223,HU232,HU233,HU311,HU312,HU323,HU331,HU332 A teljesítés fő helyszíne: Miskolc, Eger, Nyíregyháza, Kecskemét, Gyula, Kaposvár, Szekszárd; Zalaegerszeg, Szombathely, Győr, Tatabánya, Veszprém, Székesfehérvár, Orosháza
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás kötése az „Egészségügyi szakellátók szállóinak fejlesztése” című, EFOP-2.2.0-16-2016-00001 azonosítószámú projekt megvalósítása során szükséges textíliák beszerzésére
Legfeljebb összesen 791 db lábtörlő
Legfeljebb összesen 1.577 db különböző méretű nappali szőnyeg
Legfeljebb összesen 791 db különböző méretű fürdőszobai kilépő
Legfeljebb összesen 791 db szemetes
Legfeljebb összesen 1.577 db különböző méretű konyhai szőnyeg
Nyertes ajánlattevő feladata a leszállítandó termékek hiba és hiánymentesen történő legyártása vagy legyártatása, leszállítása, fuvareszközről történő lerakodása, átadása, az ajánlatkérő által meghatározott helyeken történő elhelyezése, valamint a csomagolási hulladék elszállítása.
A megajánlott termékekkel kapcsolatos követelményeket az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A megajánlott textíliák alapanyaga hány %-ban természetes alapanyagú (min. 0 %, max. 90 %)  1
2 3. A termékek szállítási határideje (min. 10 nap, max. 30 nap) (nap) 1
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 8
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 42695347 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2020/02/29 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00001
II.2.14) További információ:
Irányadó a Kbt. 35.§ (5) és az 54.§(1)-(7) bek., 73. § (6) bek. b) pont.
II.2.7) pont: a KM időtartama a Projekt fizikai befejezésének TSZ-ben rögzített dátuma, 2021. december 31. napja.
A kezdő időpont az eljárás befejezésének várható időpontjára tekintettel módosulhat.

II.2.1)
Elnevezés: Multimédia eszközök
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30231200-9
További tárgyak:32324000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211,HU212,HU213,HU221,HU222,HU223,HU232,HU233,HU311,HU312,HU323,HU331,HU332 A teljesítés fő helyszíne: Miskolc, Eger, Nyíregyháza, Kecskemét, Gyula, Kaposvár, Szekszárd; Zalaegerszeg, Szombathely, Győr, Tatabánya, Veszprém, Székesfehérvár, Orosháza
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás kötése az „Egészségügyi szakellátók szállóinak fejlesztése” című, EFOP-2.2.0-16-2016-00001 azonosítószámú projekt megvalósítása során szükséges multimédia eszközök beszerzésére
Legfeljebb összesen 791 db különböző méretű televízió
Legfeljebb összesen 791 db fali TV konzol
Nyertes ajánlattevő feladata a leszállítandó termékek hiba és hiánymentesen történő leszállítása, fuvareszközről történő lerakodása, átadása, az ajánlatkérő által meghatározott helyeken történő elhelyezése, valamint a csomagolási hulladék elszállítása.
Soronként az összes terméknek ugyanattól a gyártótól kell származnia! Soronként egynél több, azaz különböző gyártótól származó termék megajánlása esetén az ajánlat érvénytelennek minősül.
A megajánlott termékekkel kapcsolatos követelményeket az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A kötelezően vállalt 24 hónapos jótállási kötelezettségen felül vállalt többlet jótállási idő valamennyi termékre vonatkozóan (min. 0 hónap, max. 36 hónap) (hónap)  1
2 3. A termékek szállítási határideje (min. 10 nap, max. 60 nap) (nap)  1
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 8
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 29667586 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2020/02/29 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00001
II.2.14) További információ:
Irányadó a Kbt. 35.§ (5) és az 54.§(1)-(7) bek., 73. § (6) bek. b) pont.
II.2.7) pont: a KM időtartama a Projekt fizikai befejezésének TSZ-ben rögzített dátuma, 2021. december 31. napja.
A kezdő időpont az eljárás befejezésének várható időpontjára tekintettel módosulhat.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi részben:
Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az AT-t (közös AT-t), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bek. b) pont).
Igazolási mód:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése és a 3. § (2)-(3) bekezdései alapján az AT-nek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) - (2) bek.-ben felsorolt kizáró okok hatálya alá.
Az EEKD-ban a gazdasági szereplő (AT, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott AT-nek a Kbt. 62. § (1) - (2) bek.-ben felsorolt kizáró okok fenn nem állását a Korm. rendelet 1-8. §, 10. § és 12-16. § szerint kell igazolnia.
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) - (2) bek.-ben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújtja be a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. A Kbt. 62. § (1) bek.-ben meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától számítja Ajánlatkérő.
Ajánlattevő élhet a Kbt. 69.§ (11a) bek.-ben biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64.§-ában foglalt öntisztázás lehetőségére.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. a) pontja alapján valamennyi részben AT-nek (közös ajánlattevőknek) csatolni szükséges valamennyi, - élő és a vizsgált időszakban megszűnt - pénzforgalmi számlaszámára vonatkozóan a pénzforgalmi számlaszámot vezető pénzügyi intézményétől származó a jelen eljárást megindító felhívás feladási napjánál (ld. jelen felhívás VI.5. pontja!) nem régebbi keltezésű nyilatkozatot - attól függően, hogy az ajánlattevő (közös ajánlattevő) mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak - az alábbi tartalommal:
- a vezetett pénzforgalmi számla számlaszáma,
- a számlavezetés kezdete (mióta vezeti a pénzügyi intézmény az adott pénzforgalmi számlát),
- volt-e a számláján 30 napot meghaladó sorba állítás (2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerinti) az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított kettő évben (24 hónapban).
AT-nek nyilatkoznia kell a számlavezető pénzügyi intézményekről és arról, hogy az ajánlatban csatolt pénzügyi intézményi nyilatkozatokat kibocsátó pénzügyi intézményeken kívül máshol nem vezetett fizetési számlát az eljárást megindító felhívás feladása napján és más számlával nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladása napján, szükség esetén arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a számlája megszűnt. Ebben az esetben a nyilatkozatnak tartalmaznia kell az adott számlaszám, számlavezető pénzügyi intézmény és a megszűnés dátumának megjelölését.
A fennálló számlák tekintetében a jelen eljárást megindító felhívás feladási napjánál (ld. jelen felhívás VI.5. pontja!) nem régebbi keltezésű, a megszűnt számlák tekintetében a számla megszűnését követő keltezésű nyilatkozatot fogad el AK.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az AT-nek (közös AT-nek) az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a P/1., pontban az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Az Ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelményeknek való megfelelésre, azok előzetes ellenőrzésére a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplő (AT, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumba foglalt egyszerű nyilatkozatát. A gazdasági szereplőnek az egyszerű nyilatkozatát a formanyomtatvány IV. része „alfa” szakaszának kitöltésével kell megtennie, azaz az alkalmassági követelményeknek való megfelelésre vonatkozó információkat nem kell a formanyomtatványban feltüntetni.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön EEKD formanyomtatványt kell benyújtania.
A fent ismertetett alkalmassági követelmény esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges.
A minősített ajánlattevőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bek. szerint kell alkalmasságukat igazolniuk.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Valamennyi részben alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), amennyiben bármelyik pénzforgalmi számlaszámán a pénzforgalmi számlaszámot vezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 2 évben (24 hónapban) 30 napot meghaladó sorba állítás mutatkozott.
Más szervezet kapacitására való támaszkodás valamennyi alkalmassági követelmény tekintetében:
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), amelyeknek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Ha ajánlattevő (közös ajánlattevő) az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt EEKD külön formanyomtatványait is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az а szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, а Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az Ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként – a jogelőd Kbt. 65 § (7) bek. szerinti bevonása nélkül – maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy – ha a jogelőd megszűnt – megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.
A dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése szerint egyszerű másolati formában nyújtandók be.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1. Valamennyi részben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek. a) pont alapján ajánlattevő (közös ajánlattevők) részéről csatolandó az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb a jelen közbeszerzési eljárás tárgya (az 1. részben bármilyen háztartási bútor, a 2. részben bármilyen mikrohullámű sütő és/vagy bármilyen mosógép, a 3. részben bármilyen lakástextília és/vagy szemetes, a 4. részben bármilyen televízió) szerinti áruszállításainak ismertetése.
Az M/1. alkalmassági követelménynek való megfelelést a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésének a) vagy b) pontja szerint kell igazolni.
A referenciaigazolás/referencianyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét;
- a referenciát adó személy nevét, elérhetőségét (telefonszám);
- a szállítás tárgyát (minden olyan adatot, amely alapján az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés megállapítható);
- a szállítás mennyiségét (darab);
- a teljesítés idejét (kezdő és befejezési határidő), év/hónap/nap bontásban);
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a jelen közbeszerzési eljárás tárgya, akkor a referenciaigazolásban/referencianyilatkozatban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó mennyiségi adatot. Amennyiben a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat szerinti szerződés időtartama bővebb, mint a vizsgált időszak, akkor a referenciaigazolásban/referencianyilatkozatban meg kell adni a vizsgált időszak alatt teljesített mennyiségi adatot.
Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az AT-nek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az M/1. pontban az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Az Ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelményeknek való megfelelésre, azok előzetes ellenőrzésére a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplő (AT, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumba foglalt egyszerű nyilatkozatát. A gazdasági szereplőnek az egyszerű nyilatkozatát a formanyomtatvány IV. része „alfa” szakaszának kitöltésével kell megtennie, azaz alkalmassági követelményeknek való megfelelésre vonatkozó információkat nem kell a formanyomtatványban feltüntetni.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön EEKD formanyomtatványt kell benyújtania.
A fent ismertetett alkalmassági követelmények esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges.
A minősített ajánlattevőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bek. szerint kell alkalmasságukat igazolniuk.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, az 1. részben bármilyen háztartási bútor, a 2. részben bármilyen mikrohullámú sütő és/vagy bármilyen mosógép, a 3. részben bármilyen lakástextília és/vagy szemetes, a 4. részben bármilyen televízió szállítására vonatkozó referenciával, amelynek mértéke az alábbi:
az 1. részben 5.000 db bármilyen háztartási bútor,
a 2. részben 300 db bármilyen mikrohullámú sütő és/vagy bármilyen mosógép ,
a 3. részben 300 db bármilyen lakástextília és/vagy szemetes,
a 4. részben 300 db bármilyen televízió
A 2. részben elegendő, ha AT csak mosógép vagy csak mikrohullámú sütő szállítására vonatkozó referenciát mutat be, de lehetősége van arra is, hogy az összesen 300 db előírást mind mosógép, mind mikrohullámú sütő szállítására vonatkozó referenciával is igazolja.
A 3. részben elegendő, ha AT csak szemetes vagy csak lakástextília szállítására vonatkozó referenciát mutat be, de lehetősége van arra is, hogy az összesen 300 db előírást mind szemetes, mind lakástextília szállítására vonatkozó referenciával igazolja.

Valamennyi részben a bemutatott referencia a fenti kategóriákon belül bármilyen termékre vonatkozhat, AT-nek nem kötelező a referencia tekintetében a részben megajánlott méretű és paraméterű termékeket bemutatnia.
Az előírt referenciakövetelménynek való megfelelés több referenciával is teljesíthető!
Az előírt alkalmassági követelmény igazolására bemutatandó szerződés(ek)nek az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb hat éven (72 hónap) belül megkezdett és a felhívás feladásától számított 3 éven (36 hónap) belül befejezett szolgáltatás(oka)t kell magában foglalnia a Kr. 21. § (3a) bekezdése értelmében.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
1.rész: KM eljárás 2. része tekintetében a Kbt. 135. § (8) bek alapján AT az egyedi szerződésben foglalt ellenérték 30 %-ának megfelelő összegű előleg kifizetését kérheti.Az előleg a rész/végszámlák összegéből arányosan kerül elszámolásra. AK az igénylés kézhezvételét követő 15 napon belül köteles kifizetni.
AT előleg igénylése esetén a Kbt. 134. § (1) bekezdése alapján köteles Előleg-visszafizetési Biztosítékot nyújtani, mértéke a Szerződéses ellenérték 10%-a és az igényelt előleg közötti különbözetnek megfelelő összeg. A biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bek. a) pontja szerinti formák valamelyikében kell AK rendelkezésére bocsátani és a pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénynek tartalmaznia kell, hogy a kötelezettséget vállaló AK első felszólítására-az alapjogviszony vizsgálata nélkül-teljesíti a biztosítékból érvényesíteni kívánt összeget AT által esetlegesen vitatott követelést is ideértve. folyt VI.4.3)-ban!
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
x Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 4
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/12/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/12/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: ekr
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68.§ szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.AK a kiegészítő közbeszerzési dokumentumokat elektronikus úton, elérhetővé teszi az EKR-en keresztül.
2.Kbt. 56. § (1) bek.:AT az EKR-en keresztül kiegészítő tájékoztatást kérhet a I.3) pontban meghatározott kapcsolattartási ponton. A kiegészítő tájékoztatást AK a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal válaszolja meg.
3.A minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak a minősítés feltételei (P/1., M/1. pontok)..
4.Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0–10.
A módszer(ek) meghatározása, amellyel a ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Az ajánlati ár esetében fordított arányosítás Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2019/106.; 2019.06.04.) alapján.
Az 1., 2. és 4. rész tekintetében a 2. értékelési részszempont: egyenes arányosítás a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2019/106.; 2019.06.04.) alapján.
Az 1. rész 5., a 2. rész 3., a 3. rész 3., valamint a 4. rész 3. értékelési részszempont: arányosítás
Az 1. rész 3.,4. és 3. rész 2. értékelési részszempont: egyenes arányosítás
Az értékelési részszempontok esetében alkalmazott értékelési módszer részletes kifejtését és a pontszámítás módját az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
5.Az ajánlathoz csatolni kell:
- felolvasólapot a Kbt. 68. § (4) bek. szerinti tartalommal (EKR űrlap),
- AT eredeti nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) (EKR űrlap);
- AT nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) pontjaira (a nemleges nyilatkozatot is);
- AT EEKD-ba foglalt nyilatkozatát a Kbt. 67. § (1) bek. alapján a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében (EKR űrlap);
- a kizáró okokkal kapcsolatos további nyilatkozatokat (Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) és kc) alpontok) (EKR űrlap);
- amennyiben AT kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetre/személyre támaszkodik, az érintett szervezet/személy mindegyike által kitöltött és aláírt EEKD-t (EKR űrlap);
- AT nyilatkozatát a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján (EKR űrlap);
- amennyiben AT kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetre/személyre támaszkodik, az AT, illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy nyilatkozatait, figyelemmel a Kbt. 65. § (7) bekezdésére (a nemleges nyilatkozatot is);
- AT nyilatkozatát, hogy az ajánlata elkészítése során a kiegészítő tájékoztatás(oka)t figyelembe vette;
- az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) a cégjegyzésre jogosult AT, közös ajánlat esetén ajánlattevők, illetve kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy képviselőjének aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját;
Adott esetben a cégjegyzésre jogosult személy és a meghatalmazott által aláírt, teljes bizonyító erejű (két tanú aláírásával ellátott) magánokiratba foglalt meghatalmazást szintén csatolni kell.
6.AT-nek (közös AT-knek) folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, amennyiben AT (közös AT-k) esetében változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, az erre vonatkozó nemleges tartalmú nyilatkozatot (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13.§, EKR űrlap).
7.Több AT közösen is tehet ajánlatot (közös ajánlattétel). A közös AT-k kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös AT-k nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös AT-k képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös AT-k megjelölését. A közös AT-k a szerződés teljesítéséért az AK felé egyetemlegesen felelnek. Közös AT-knek az ajánlathoz csatolni kell az együttműködésről szóló megállapodást, melynek kötelező tartalmi elemeit az ajánlati felhívást kiegészítő dokumentáció írja elő.
+ folyt a VI.4.3) pontban!
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt.148.§ (3) bek.
III.2.2) folyt:
A 2.,3.,4. részben AK előleget nem fizet.
Az ajánlattétel, a szerződéskötés, a kifizetés és az elszámolás pénzneme HUF.
Az igazolt teljesítés ellenértékének kiegyenlítése a szerződésszerű teljesítést követően, átutalással, számla ellenében, magyar forintban a Kbt.135. § (1), (6), a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdése szerint 30 napon belül. Irányadó az Áfatv., az Áht., és vonatkozó rendelkezései, a nemzeti vagyonról szóló tv., továbbá a 272/2014. (XI.5.) Korm. rend. A szerződés finanszírozása EU által biztosított támogatásból 100,000000%-os támogatással utófinanszírozással történik.
Szerződés biztosítékai (KM 2. része tekintetében):késedelmi kötbér, hibás teljesítés szankcionálása; meghiúsulási kötbér
A szerződés biztosítékai abban az esetben érvényesíthetők, amennyiben a szerződés-olyan okból, amelyért ajánlattevő felelős–nem szerződésszerű.
Késedelmes fizetés esetén irányadó a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése.
Teljesítési biztosíték: az egyedi szerződésben foglalt ellenérték 5%-a.
A biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bek. a) pontja alapján kell biztosítani.
Jótállás (KM 2. része tekintetében): A szerződés alapján szállított háztartási bútorok és műszaki cikkek vonatkozásában a hiba- és hiánymentes átadás-átvételi eljárás befejezésétől számítottan az ajánlatban megjelöltek szerint (értékelési részszempont) a kötelezően vállalt jótálláson (1 rész: 12 hónap, 2. és 4. rész: 24 hónap) felül (Ptk. 6:171. §), a 3. rész tekintetében 6 hónap
A mellékkötelezettségeket és a részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
VI.3. pont folyt:
8.AK a hiányok pótlását, vmint a felvilágosítás megadását a Kbt. 71. §-a szerint engedi meg. AK az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlást nem rendel el.
9.AK nem alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bek.-ben foglaltakat.
10.AK csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy –a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített AT-vel, ha őt az összegezésben megjelölte.
11.Határidők közép-európai (CET) idő szerint értendők.
12.A nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és annak végrehajtási rendeletei irányadóak, valamint a megkötött szerződésre a Kbt.-ben foglalt eltérésekkel a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
13.FAKSZ: Dr. Varga Dóra Katalin (lajstromszám:00155)
14.Kbt. 35.§ (8)-(9): Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé, nem követeli meg gazdálkodó szervezet létrehozását.
15.AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e)pontját.
16.A Kbt. 73.§ (4)-(5) alapján AT tájékozódjon a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről. AK tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől AT tájékoztatást kaphat.
17.Nyertes AT a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét AK számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (2)-(3) bek. szerinti ügyletekről AK-t haladéktalanul értesíti.
18.II.2.7) pont alapján a szerződés időtartama:A Szerződés a Projekt fizikai befejezésének TSZ-ben rögzített dátumáig, 2021.12.31. napjáig hatályos. A szerződés időtartama (kezdő és befejező időpontja) tervezetten került meghatározásra, a szerződés hatálybalépésének dátuma a közbeszerzési eljárás lezárásának függvényében alakul. HA az eljárás lefolytatásának időigénye a tervezetthez képest elhúzódik, úgy a szerződés kezdete az összegezés kiküldéséhez és a moratóriumhoz igazodik. A teljesítés kezdő időpontja az eljárás előzetesen kalkulált befejezési időpontjának esetleges változására tekintettel módosulhat.
19.IV.2.6. pont: 2 hónap=60 nap
20.A KM 2. részére Kbt. 105.§ (2) bek b) pontja irányadó.
21. A Kbt. 105. § (4) bekezdése alapján AK az eljárás (KM) 2. részében a KM megkötésére irányuló közbeszerzési eljárásban alkalmazott értékelési részszempontoktól részben eltérő értékelési részszempontot (kizárólag az ár kerül értékelésre) alkalmaz.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák