Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/230
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.29.
Iktatószám:22738/2019
CPV Kód:33140000-3
Ajánlatkérő:Orosházi Kórház
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Orosházi Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73678515
Postai cím: Könd Utca 59
Város: Orosháza
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Laczi Mihály
Telefon: +36 68411166
E-mail: laczimihaly@ohk.hu
Fax: +36 68411166
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ohk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szakmai anyag beszerzése Orosházi Kórház részére
Hivatkozási szám: EKR000577412019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33140000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szakmai anyagok beszerzése az Orosházi Kórház részére 9 részajánlattételi körben.Részenként 12 hónapra keretösszeg(1.rész esetében nettó 5 441 359,-HUF, 2. rész esetében nettó
1 764 967,-HUF, 3. rész esetében nettó 7 097 330,-HUF, 4. rész esetében 13 768 500,-HUF, 5. rész esetében 5 550960,-HUF, 6. rész esetében 41 927 627,-HUF, 7. rész esetében 34 920 696,-HUF, 8. rész esetében 5 706 606,-HUF, 9. rész esetében 7 240 710,-HUF) kerül meghatározásra- amely a
szerződéses díjat képezi-azzal, hogy a számlázás a szerződés hatálya alatti ténylegesen megrendelt/
átvett mennyiségek alapján történik a nyertes vállalkozó által megadott
egységárak alapján, szállításonként. A specifikációs excel táblázatban a terméklistát és a
hozzátartozó mennyiségeket az ajánlatkérő az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében adta
meg. A beszerzés megvalósítására a Kbt. 105.§ (1)bek. a) pontja alapján kerül sor.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/25 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 020554 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 205 - 498864
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/21 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 5
Rész száma: 6
A módosítandó szöveg helye: Minőségi kritérium súlyszáma/jelentősége
A következő helyett:
10
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/11/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/12/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 5
Rész száma: 6
A módosítandó szöveg helye: Minőségi kritérium megnevezése
A következő helyett:
A megajánlott készülékeken elérhető nyitott csatornák száma több, mint 12 (Igen/Nem)
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/11/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/12/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 5
Rész száma: 6
A módosítandó szöveg helye: Minőségi kritérium megnevezése
A következő helyett:
A megajánlott klinikai kémiai automatákba a reagensek működés közben is (a vizsgálatot végző készülék leállítása nélkül) betölthetőek. (Igen/Nem)
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 5
Rész száma: 6
A módosítandó szöveg helye: Minőségi kritérium súlyszáma/jelentősége
A következő helyett:
20
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 5
Rész száma: 6
A módosítandó szöveg helye: Minőségi kritérium megnevezése
A következő helyett:
A megajánlott kémiai készülékek küvettájának anyaga optikai üvegküvetta (Igen/Nem)
Helyesen:
A megajánlott klinikai kémiai automatákba a reagensek működés közben is (a vizsgálatot végző készülék leállítása nélkül) betölthetőek. (Igen/Nem)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 5
Rész száma: 6
A módosítandó szöveg helye: Minőségi kritérium súlyszáma/jelentősége
A következő helyett:
10
Helyesen:
20
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 5
Rész száma: 6
A módosítandó szöveg helye: Ár kritérium súlyszáma/jelentősége
A következő helyett:
60
Helyesen:
80
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 6
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
1)A teljesítés a szerződéskötést követő hó első napjától lehetséges.2)II.2.5) pontszám alsó és felső határa:0 és 10.3)A Kbt. 76.§(9)d):a minőségi kritériumok az abszolút értékelési módszer alapján,
az ár fordított arányosítás relatív értékelés szerint (KH útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról, megjelent:KÉ 2019.évi106.szám;2019.06.04.)
Helyesen:
1)A teljesítés a szerződéskötést követő hó első napjától lehetséges.2)II.2.5) pontszám alsó és felső határa:0 és 10.3)A Kbt. 76.§(9)d):a minőségi kritérium az abszolút értékelési módszer alapján,
az ár fordított arányosítás relatív értékelés szerint (KH útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról, megjelent:KÉ 2019.évi106.szám;2019.06.04.)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
A Dokumentáció is módosításra került.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ