Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/230
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.29.
Iktatószám:22747/2019
CPV Kód:50112000-3
Ajánlatkérő:Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Teljesítés helye:HU1, HU3
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Pappas Auto Magyarország Kereskedelmi és Szervíz Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15427
Postai cím: Fényes Elek utca 7-13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Falucskai Zoltán
Telefon: +36 18199171
E-mail: kozbeszerzes@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kozut.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Univerzális eszközhordozók karbantartása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50112000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Univerzális eszközhordozók karbantartása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50112000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Kelet-Magyarország régió
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Ajánlatkérő a Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény alapján az országos közutak kezelésének szabályozásáról szóló 6/1998. (III.11.) KHVM rendeletben meghatározott alapvető útfenntartási feladatainak elvégzéséhez szükséges, tulajdonában és/vagy üzemeltetésében lévő Mercedes-Benz Unimog típusú univerzális eszközhordozó (továbbiakban: „Járművek”) garanciális és garanciális időszakon túli karbantartása, javítása, karbantartási munkálatokhoz kapcsolódó alkatrész ellátása, a szerződés szerinti nettó 195.000.000 HUF keretösszeg kimerülésének időpontjáig, de legkésőbb a szerződés hatályba lépésétől számított 24 hónap határozott időtartam lejártáig, Ajánlatkérő eseti megrendelései alapján, Ajánlatkérő Kelet-magyarországi régióba tartozó telephelyei részére. A tárgyi szerződés keretében elvégzendő szolgáltatások összességének megnevezése a továbbiakban: „Szolgáltatás”.
A Szolgáltatás magában foglalja az alábbi feladatok ellátását, a Járművek garanciális ideje alatt, illetve azon túli időszakban:
- általános-, autóvillamossági-, karosszériajavítási-, fényezési-, valamint a kötelezően, vagy futásteljesítmény alapján előírt szervizelési, karbantartási munkálatok elvégzése;
- a karbantartási munkálatokhoz kapcsolódó, és attól függetlenül szükséges alkatrészellátás biztosítása;
- baleset, rendkívüli meghibásodás esetén a helyszíni hibaelhárítás és mentés, vagy az Ajánlattevő műszaki bázisán történő javítás a gépjármű helyszínről történő elszállítását követően és az ehhez kapcsolódó biztosítási ügyintézések végrehajtása;
- a műszaki vizsgára felkészítés, környezetvédelmi felülvizsgálat, hatósági műszaki vizsgáztatás, valamint a tachográf készülékek előírás szerinti illesztésének, hitelesítésének, felülvizsgálatának ügyintézése;
- Ajánlattevő megajánlásának megfelelően. napi 24 órás szervizügyelet biztosítása;
- A fentieken túl valamennyi, a Közbeszerzési dokumentációban meghatározott feladat elvégzése.
Járművek típusa: Mercedes-Benz gyártmányú tehergépjármű, Unimog U406/900; U1000-es sorozat, valamint az U300 és U400 típuscsalád tagjai és vontatmányaik 96 db (Tájékoztató mennyiség)
Az Ajánlatkérő rögzíti, hogy a megadott darabszámok folyamatosan változhatnak (egyes eszközök selejtezésre kerülhetnek, illetve új beszerzésű járművekkel bővülhet, szűkülhet, átcsoportosításra kerülhet az állomány, stb.). Az Ajánlattevőnek vállalnia kell a jövőben beszerzendő új gépjárművek javítását/karbantartását is jelen eljárásban meghatározott feltételekkel, amennyiben azok gyártmány, típus azonosak. A fentiekre tekintettel az Ajánlatkérő fenntartja azon jogát, hogy a megadottaktól eltérő számú jármű vonatkozásában vegye igénybe a szolgáltatást.
Nyertes Ajánlattevőnek nyertessége esetén a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni kell az alábbi technikai feltételekkel:
javítási technológia és gyári normaidők betartásához szükséges adatbázisok (WIS ASRA) jogtiszta licenccel (XentryPortal);
• gyári alkatrész beazonosításához szükséges adatbázis jogtiszta licenccel (EPC);
• gyári diagnosztikai berendezéssel (XENTRY) vagy ezzel egyenértékű és annak jogtiszta licencével;
• javításokhoz szükséges gyári diagnosztikai műszerekkel és célszerszámokkal, gyártó által előírt mindennemű technikai hátérrel: karbantartási/javítási utasítások, diagnosztikai berendezés és az ahhoz tartozó naprakész szoftver, gyári előírásnak megfelelő kenőanyagok és folyadékok, típus specifikus célszerszámok.
• minimum 3 gépjármű egyidejű beállását biztosító, legalább 2 álláson emelő berendezéssel ellátott zárt javítóállás;
• Fődarabok emelésére alkalmas min. 2 to-s daruszerkezet;
• A gyártó által előírt típusú műszeres futómű állító berendezés;
• A járművek hidraulikájának mérésére alkalmas - a gyártó által előírt -berendezés;
• Fékmérésre alkalmas haszongépjármű fékpad.
- 1 db saját karosszéria fényező műhely
- 1 db saját műszaki vizsgabázis
A fenti feltételek vállalásáról Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 140 - 321515

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Univerzális eszközhordozók karbantartása - Kelet-Magyarország
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/07/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Pappas Auto Magyarország Kereskedelmi és Szervíz Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kárpát u. 21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1133
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 195000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
a) az Eredeti Szerződés keretösszegének (ellenértékének) növekedése nem éri el az uniós értékhatárt. [A Kbt. 141 § (2) a) pontjában megjelölt, jelen szerződésre vonatkozó uniós értékhatár a Közbeszerzési Hatóság Elnökének a Kbt. 15. § (5) bekezdése alapján közzétett tájékoztatója (KÉ 2017. évi 6. szám, 2017. január 13.) alapján 64 135 830 Ft (221.000 EUR)].
b) az Eredeti Szerződés keretösszegének növekedése nem éri el az Eredeti Szerződés értékének a 10 %-át, mert a 195.000.000,-Ft keretösszeg 10 %-os növekedése 19.500.000,-Ft lenne, viszont a Vállalkozási Keretszerződés keretösszegének megnövelt összege 214.300.000,-Ft, ami 19.300.000,-Ft-os növekedés az Eredeti Szerződés szerinti összeghez képest.
c) Felek rögzítik továbbá, hogy a módosítás egyáltalán nem érinti az Eredeti Szerződés általános jellegét, az változatlan tartalmú maradt (a Vállalkozási Keretszerződés célja a szerződés tárgyában meghatározott karbantartási feladatok ellátása) és a módosítás teljes egészében illeszkedik az Eredeti Szerződés jellegéhez, hiszen a feladatok elvégzésének feltételei nem változtak, azok érintetlenek maradtak.
3.2. Jelenleg mindössze 68.141 Ft összegű keret áll rendelkezésre, mivel a keretösszegből eddig 194.931.859 Ft összeg már lehívásra került.
Ennek következtében az Eredeti Szerződés hatálya alatt esetlegesen felmerülő karbantartási feladatokra nem áll rendelkezésre elegendő összeg Megrendelő számára, hogy további szolgálatást rendelhessen meg.
A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács a közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződések Kbt. szerinti módosításával, valamint teljesítésével kapcsolatos egyes kérdésekről (KÉ. 2019. évi 106. szám; 2019. június 4.) című útmutatóját figyelembe véve, az alábbiak szerint kerül sor a szerződés keretösszegének emelésére:
Az Eredeti Szerződés keretösszegének növekedése nem éri el a keretösszegből már ténylegesen kifizetett összeg 10%-át. Az eddig lehívott keretösszeg 194.931.859 Ft, amelynek 10 %-a 19.493.185 Ft.
Előbbi összegeket és az útmutatóban foglaltakat figyelembe véve a keretösszeg növekedése (19.300.000 Ft) nem éri el a bizonyosan kifizetésre került ellenszolgáltatás 10%-át (19.493.185 Ft). Mivel a módosítás összege nem haladja meg ezt az összeget, így a törvényben és az útmutatóban foglaltaknak megfelel.
A fentebb részletesen bemutatott körülmények és indokok alapján az Eredeti Szerződés keretösszegének (ellenértékének) módosítása Felek álláspontja szerint mindenben megfelel a Kbt. és az útmutató vonatkozó rendelkezéseinek.
Fenti indokok alapján továbbá a Feleknek a Vállalkozási Keretszerződés keretösszegének (ellenértékének) módosítása kapcsán nem kell vizsgálniuk a Kbt. 141. § (4) és (6) bekezdésében foglalt feltételek fennállását, illetve igazolniuk sem kell az azoknak való megfelelést.
Szerződéskötés dátuma: 2019.11.08.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/dontobizottsag
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/dontobizottsag
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. XXI. FEJEZET szabályai szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/dontobizottsag
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/25 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50112000-3
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50112000-3
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Kelet-Magyarország régió
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő a Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény alapján az országos közutak kezelésének szabályozásáról szóló 6/1998. (III.11.) KHVM rendeletben meghatározott alapvető útfenntartási feladatainak elvégzéséhez szükséges, tulajdonában és/vagy üzemeltetésében lévő Mercedes-Benz Unimog típusú univerzális eszközhordozó (továbbiakban: „Járművek”) garanciális és garanciális időszakon túli karbantartása, javítása, karbantartási munkálatokhoz kapcsolódó alkatrész ellátása, a szerződés szerinti nettó 195.000.000 HUF keretösszeg kimerülésének időpontjáig, de legkésőbb a szerződés hatályba lépésétől számított 24 hónap határozott időtartam lejártáig, Ajánlatkérő eseti megrendelései alapján, Ajánlatkérő Kelet-magyarországi régióba tartozó telephelyei részére. A tárgyi szerződés keretében elvégzendő szolgáltatások összességének megnevezése a továbbiakban: „Szolgáltatás”.
A Szolgáltatás magában foglalja az alábbi feladatok ellátását, a Járművek garanciális ideje alatt, illetve azon túli időszakban:
- általános-, autóvillamossági-, karosszériajavítási-, fényezési-, valamint a kötelezően, vagy futásteljesítmény alapján előírt szervizelési, karbantartási munkálatok elvégzése;
- a karbantartási munkálatokhoz kapcsolódó, és attól függetlenül szükséges alkatrészellátás biztosítása;
- baleset, rendkívüli meghibásodás esetén a helyszíni hibaelhárítás és mentés, vagy az Ajánlattevő műszaki bázisán történő javítás a gépjármű helyszínről történő elszállítását követően és az ehhez kapcsolódó biztosítási ügyintézések végrehajtása;
- a műszaki vizsgára felkészítés, környezetvédelmi felülvizsgálat, hatósági műszaki vizsgáztatás, valamint a tachográf készülékek előírás szerinti illesztésének, hitelesítésének, felülvizsgálatának ügyintézése;
- Ajánlattevő megajánlásának megfelelően. napi 24 órás szervizügyelet biztosítása;
- A fentieken túl valamennyi, a Közbeszerzési dokumentációban meghatározott feladat elvégzése.
Járművek típusa: Mercedes-Benz gyártmányú tehergépjármű, Unimog U406/900; U1000-es sorozat, valamint az U300 és U400 típuscsalád tagjai és vontatmányaik 96 db (Tájékoztató mennyiség)
Az Ajánlatkérő rögzíti, hogy a megadott darabszámok folyamatosan változhatnak (egyes eszközök selejtezésre kerülhetnek, illetve új beszerzésű járművekkel bővülhet, szűkülhet, átcsoportosításra kerülhet az állomány, stb.). Az Ajánlattevőnek vállalnia kell a jövőben beszerzendő új gépjárművek javítását/karbantartását is jelen eljárásban meghatározott feltételekkel, amennyiben azok gyártmány, típus azonosak. A fentiekre tekintettel az Ajánlatkérő fenntartja azon jogát, hogy a megadottaktól eltérő számú jármű vonatkozásában vegye igénybe a szolgáltatást.
Nyertes Ajánlattevőnek nyertessége esetén a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni kell az alábbi technikai feltételekkel:
javítási technológia és gyári normaidők betartásához szükséges adatbázisok (WIS ASRA) jogtiszta licenccel (XentryPortal);
• gyári alkatrész beazonosításához szükséges adatbázis jogtiszta licenccel (EPC);
• gyári diagnosztikai berendezéssel (XENTRY) vagy ezzel egyenértékű és annak jogtiszta licencével;
• javításokhoz szükséges gyári diagnosztikai műszerekkel és célszerszámokkal, gyártó által előírt mindennemű technikai hátérrel: karbantartási/javítási utasítások, diagnosztikai berendezés és az ahhoz tartozó naprakész szoftver, gyári előírásnak megfelelő kenőanyagok és folyadékok, típus specifikus célszerszámok.
• minimum 3 gépjármű egyidejű beállását biztosító, legalább 2 álláson emelő berendezéssel ellátott zárt javítóállás;
• Fődarabok emelésére alkalmas min. 2 to-s daruszerkezet;
• A gyártó által előírt típusú műszeres futómű állító berendezés;
• A járművek hidraulikájának mérésére alkalmas - a gyártó által előírt -berendezés;
• Fékmérésre alkalmas haszongépjármű fékpad.
- 1 db saját karosszéria fényező műhely
- 1 db saját műszaki vizsgabázis
A fenti feltételek vállalásáról Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 214300000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Pappas Auto Magyarország Kereskedelmi és Szervíz Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kárpát u. 21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1133
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 2.1. Az Eredeti Szerződés 4.5. pontja az alábbiakat rögzíti a keretösszeg kapcsán:
4.5. Szerződő Felek rögzítik, hogy az eseti megrendelések összesített ellenértéke nem haladhatja meg az alábbi részenként megjelölt keretösszeget:
2. rész (rész elnevezése: Univerzális eszközhordozók karbantartása - Kelet-Magyarországi régió):
A vállalkozói szerződés keretösszege 195.000.000 HUF+ Áfa.
2.2. Felek az Eredeti Szerződés 4.5. pontjában foglaltakat az alábbi szövegre módosítják:
4.5. Szerződő Felek rögzítik, hogy az eseti megrendelések összesített ellenértéke nem haladhatja meg az alábbi részenként megjelölt keretösszeget:
2. rész (rész elnevezése: Univerzális eszközhordozók karbantartása - Kelet-Magyarországi régió):
A vállalkozói szerződés keretösszege 214.300.000 HUF+ Áfa.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Felek a Kbt. 141. § (2) bekezdésének megfelelően rögzítik az alábbi, az Eredeti Szerződésben található keretösszeg módosításával összefüggő körülményeket:
„A Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján a szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem
a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;
b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;
valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.”
Folytatás a VI.3) További információk alatt.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 195000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 214300000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben