Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/228
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.27.
Iktatószám:22798/2019
CPV Kód:45453100-8
Ajánlatkérő:Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:8200 Veszprém, Megyeház tér 5.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:VEMÉV-SZER Építő - és Szerelőipari Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28636553
Postai cím: Óváros Tér 9.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Porga Gyula
Telefon: +36 88549176
E-mail: kozbeszerzes@gov.veszprem.hu
Fax: +36 88549380
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.veszprem.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: MVP keretében Csermák Antal Zeneiskola felújítása
Hivatkozási szám: EKR000351292019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az 1250 m2 alapterületű iskola épülete és az iskola előterének közterületi kapcsolatai külső megújítása
Főbb mennyiségek: Elektrokinetikus falszárítás lábazati szigetelés elkészítése előtt: 180m2,
Elektrolitikus falszárító rendszer kiépítése: 222m2, Födémfeltöltések bontása: 76m3, Vasbeton koszorú készítése: 64m3, Vasbeton lemez készítése: 62m2, Vasalt aljzat készítése: 93m3, Válaszfalak, falak bontása: 338m2, Teherhordó és kitöltő falazat készítése: 213m2,
Válaszfal építése: 332m2, Oldalfalvakolat készítése: 1 068 m2, Gipszkarton szerkezetek építése: 700m2, Akusztikus gipszkarton álmennyezetek: 1000m2, Fa padlóburkolat fektetése: 1300m2, Belső felületek festése: 2670m2, Födém-padló hőszigetelés: 1117m2,
-Az optimális teremkiosztás kialakítása végett a tervezés során az átalakítások és bővítések eredményeként az elvesztett teremszámok kompenzálása érdekében az épület déli szárnyára emeletráépítés kerül.
-Az iskola földszintjén, az aulához kapcsolódva vendéglátó egység kerül kialakításra. Az iskola diákjait, tanulóit és a kísérőket látja el, valamint rendezvények idején a közönség rendelkezésére áll.
-Bontási munkálatok szükségessége a meglévő falazat bontását igénylő nyílások készítésénél, teljes mezős födémbontásoknál, a szellőzővezetékek lefektetésénél padlószerkezet áttörése, meglévő galériaszerkezet bontásánál.
-A védendő helyiségek zavaró hatások elleni védelmére szolgáló építészeti akusztika és gépészeti akusztika általánosságban magába foglalja az épületen belüli zaj- és rezgésvédelmet, teremakusztikát, épület és környezete közötti zaj- és rezgésvédelmet, gépészeti zaj- és rezgésvédelmet.
-Az elavult villamos hálózat, világítótestek korszerűsítése valósul meg
-Az elavult gépészeti csővezetékek, berendezések, és a kazánok cseréje, ezen kívül korszerűsítésre kerül a szellőzőrendszer is
-Kiépítésre kerül tűzjelző berendezés, amely élet és anyagi javak védelmét biztosítja az épület egész területén.
-Az építési tevékenység során akadálymentesítés valósul meg. Csúszásmentes, egyenletes burkolatokkal, küszöb nélküli ajtókkal
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 1272250895 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: MVP keretében Csermák Antal Zeneiskola felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8200 Veszprém, Megyeház tér 5.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az 1250 m2 alapterületű iskola épülete és az iskola előterének közterületi kapcsolatai külső megújítása
Főbb mennyiségek: Elektrokinetikus falszárítás lábazati szigetelés elkészítése előtt: 180m2,
Elektrolitikus falszárító rendszer kiépítése: 222m2, Födémfeltöltések bontása: 76m3, Vasbeton koszorú készítése: 64m3, Vasbeton lemez készítése: 62m2, Vasalt aljzat készítése: 93m3, Válaszfalak, falak bontása: 338m2, Teherhordó és kitöltő falazat készítése: 213m2,
Válaszfal építése: 332m2, Oldalfalvakolat készítése: 1 068 m2, Gipszkarton szerkezetek építése: 700m2, Akusztikus gipszkarton álmennyezetek: 1000m2, Fa padlóburkolat fektetése: 1300m2, Belső felületek festése: 2670m2, Födém-padló hőszigetelés: 1117m2,
-Az optimális teremkiosztás kialakítása végett a tervezés során az átalakítások és bővítések eredményeként az elvesztett teremszámok kompenzálása érdekében az épület déli szárnyára emeletráépítés kerül.
-Az iskola földszintjén, az aulához kapcsolódva vendéglátó egység kerül kialakításra. Az iskola diákjait, tanulóit és a kísérőket látja el, valamint rendezvények idején a közönség rendelkezésére áll.
-Bontási munkálatok szükségessége a meglévő falazat bontását igénylő nyílások készítésénél, teljes mezős födémbontásoknál, a szellőzővezetékek lefektetésénél padlószerkezet áttörése, meglévő galériaszerkezet bontásánál.
-A védendő helyiségek zavaró hatások elleni védelmére szolgáló építészeti akusztika és gépészeti akusztika általánosságban magába foglalja az épületen belüli zaj- és rezgésvédelmet, teremakusztikát, épület és környezete közötti zaj- és rezgésvédelmet, gépészeti zaj- és rezgésvédelmet.
-Az elavult villamos hálózat, világítótestek korszerűsítése valósul meg
-Az elavult gépészeti csővezetékek, berendezések, és a kazánok cseréje, ezen kívül korszerűsítésre kerül a szellőzőrendszer is
-Kiépítésre kerül tűzjelző berendezés, amely élet és anyagi javak védelmét biztosítja az épület egész területén.
-Az építési tevékenység során akadálymentesítés valósul meg. Csúszásmentes, egyenletes burkolatokkal, küszöb nélküli ajtókkal
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az M2)1 szakember (személyi állomány) többlet szakmai tapasztalata (egész hónapban megadva) (min. 0-max 36. hónap) 15
2 3. Többletjótállás időtartama (egész hónapban megadva) (min. 0-max 24 hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Értékelési módszer: 1.r. fordított arányosítás; 2. r: egyenes arányosítás; 3.r: egyenes arányosítás. Közbeszerzési Hatóság
útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016.12.21.) alapján.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
05764 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: Elnevezés: MVP keretében Csermák Antal Zeneiskola felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: VEMÉV-SZER Építő - és Szerelőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56315480
Postai cím: Pillér Utca 11.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
E-mail: menyhart.aliz@vemevszer.hu
Telefon: +36 305355599
Internetcím(ek): (URL) www.vemevszer.hu
Fax: +36 884406278
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10578863219
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1010832718
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1272250895
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Gépészeti, villamos és különböző építészeti munkák elvégzése.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: VEMÉV-SZER Építő - és Szerelőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56315480
Postai cím: Pillér Utca 11.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10578863219

Hivatalos név: KIVSZER Építőipari Kivitelező és Szervező Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18719363
Postai cím: Almádi Út 3. fszt. 9.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11841870219

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/22 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges