Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/229
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.28.
Iktatószám:22840/2019
CPV Kód:45453100-8
Ajánlatkérő:Szegedi Tudományegyetem
Teljesítés helye:SZTE Általános Orvostudományi Kar Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika területén (6720 Szeged, Korányi fasor 6-8.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Genév Generál Ingatlanforgalmazási Építőipari Vállalkozási Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szegedi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95571285
Postai cím: Dugonics Tér 13
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rácz Gabriella
Telefon: +36 62544779
E-mail: racz.gabriella.2@gmf.u-szeged.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.u-szeged.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Bőrklinika felújítás GINOP-2.2.1-15-2017-00047 II.
Hivatkozási szám: EKR000251132019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Bőrklinika felújítása - GINOP-2.2.1-15-2017-00047
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: SZTE Általános Orvostudományi Kar Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika területén (6720 Szeged, Korányi fasor 6-8.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A feladat, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika területén (6720 Szeged, Korányi fasor 6-8.), a GMP sejtterápiás laboratórium és klinikofarmakológiai (Fázis I) vizsgálóhely kialakítása, kiszolgáló helyiségeiknek a kivitelezése.
Az elvégzendő munka, nem építési engedély köteles tevékenység.
A kivitelezést a rendelkezésre álló kiviteli tervdokumentáció alapján kell végezni.
A kivitelezéssel érintett terület nagysága: 414,5 m2.
A részletes műszaki leírást és a mennyiségeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.2.1-15-2017-00047

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
12950 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: Elnevezés: Bőrklinika felújítása - GINOP-2.2.1-15-2017-00047
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/08 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Genév Generál Ingatlanforgalmazási Építőipari Vállalkozási Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69525937
Postai cím: Pitypang Utca 43
Város: Dunaharaszti
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2330
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@genev.hu
Telefon: +36 62474012
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 62474012
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 149131643
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: SZTE Általános Orvostudományi Kar Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika területén (6720 Szeged, Korányi fasor 6-8.)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A feladat, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika területén (6720 Szeged, Korányi fasor 6-8.), a GMP sejtterápiás laboratórium és klinikofarmakológiai (Fázis I) vizsgálóhely kialakítása, kiszolgáló helyiségeiknek a kivitelezése.
Az elvégzendő munka, nem építési engedély köteles tevékenység.
A kivitelezést a rendelkezésre álló kiviteli tervdokumentáció alapján kell végezni.
A kivitelezéssel érintett terület nagysága: 414,5 m2.
A részletes műszaki leírást és a mennyiségeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 14 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 149131643
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Genév Generál Ingatlanforgalmazási Építőipari Vállalkozási Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69525937
Postai cím: Pitypang Utca 43
Város: Dunaharaszti
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2330
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@genev.hu
Telefon: +36 62474012
Internetcím(ek): (URL) www.genev.hu
Fax: +36 62474012
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/11/08 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A teljesítési határidő a munkaterület átadásától számított 14 hónap.
Megrendelő részszámlázási lehetőséget biztosít Megrendelő részére. Vállalkozó részszámla benyújtására jelen szerződés tárgyának 25%-os illetve 50%-os, továbbá 75%-os készültségi fokát igazoló műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv és teljesítésigazolás alapján jogosult, részszámlánként a [nettó Vállalkozói díj 25%-a] forint, azaz 37 282 911 Ft összegre. A fennmaradó Vállalkozói díjat a Kivitelezés végleges műszaki átadás-átvétele hiány- és hibamentes lezárását követően benyújtható 25 %-os végszámlában érvényesíti Vállalkozó Megrendelő felé, Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás alapján.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Jelen építési beruházáshoz a Megrendelő részéről rendelkezésre bocsátandó és jelen építési beruházás során beépítendő eszközök beszerzését szolgáló közbeszerzési eljárásnak az előre nem látható elhúzódása, amely közbeszerzési eljárást a Megrendelő ajánlatkérőként folytat le, alapul szolgál a teljesítési határidő meghosszabbításához. A rendelkezésre bocsátandó eszközök beszerzéséhez, helyszínre szállításához és a Vállalkozó által történő beépítéshez szükséges időtartamok figyelembevételével, a kivitelezés időtartamát a szerződésben szereplő 6 hónapos időtartamról 14 hónapra kívánják módosítani a Felek. A teljesítési határidőnek jelen módosítás keretében 6 hónapot meghaladó mértékére tekintettel a szerződés 8.1.3. pontjában rögzített részszámlázás lehetőségét a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kívánják módosítani a Felek.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 149131643 Pénznem:
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 149131643 Pénznem:

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben