Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/232
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.12.03.
Iktatószám:22848/2019
CPV Kód:38000000-5
Ajánlatkérő:Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézet
Teljesítés helye:HU321;HU321;HU321;HU321;HU321;HU321
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Isotoptech Nukleáris és Technológiai Szolgáltató Zrt.;Isotoptech Nukleáris és Technológiai Szolgáltató Zrt.;Isotoptech Nukleáris és Technológiai Szolgáltató Zrt.;VWR International Korlátolt Felelősségű Társaság;Linde Gáz Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:tudományos kutatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64944126
Postai cím: Bem Tér 18/C.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Palcsu László
Telefon: +36 52534043
E-mail: palcsu.laszlo@atomki.mta.hu
Fax: +36 52534042
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.atomki.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: tudományos kutatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Különböző laboreszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000377362019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Különböző laboreszközök beszerzése szállítási keretszerződések keretében az ajánlati felhívásban szereplő megosztás szerint.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 311311486 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Vákuumtechnikai eszközök
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09211600-7
További tárgyak:38550000-5
42131000-6
42131148-5
44167300-1
44425000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye (4026 Debrecen, Bem tér 18/C.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vákuumtechnikai eszközök szállítása szállítási keretszerződés keretében. A GINOP-2.3.2-15-2016-00009 azonosítószámú projekt esetében a keretösszeg nettó 10.000.000. Ft, mellyel kapcsolatban az ajánlatkérő vállalja, hogy a keretösszeg 70%-t biztosan kimeríti.
A fenti keretösszegből az alábbi termékek kerülnek megrendelésre:
– elővákuum mérő fej
– nagyvákuum mérő fej
– vákuum szelep
– zsilip fellevegőző szelep
– zsilip leszívó szelep
– diffúziós szivattyú olaj
– mérőkábel vákuum mérő fejhez
– olajköd leválasztó
– szívóoldali csapda
– 4-es elosztó keresztidom
– hajlékony fém vákuumtömlő
– összekötő idom
– T idom
– turbomolekuláris vákuumszivattyú javító készlet
– izzókatód
– rozsdamentes nagyvákuumszelep szelep
A fenti projekten túl jelen keretszerződésből kerülnek megrendelésre a GINOP-2.2.1-15-2016-00012 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges alábbi vákuumtechnikai eszközök:
– 3 db elővákuum szenzor,
– 3 db nagyvákuum szenzor,
– 2 db vákuum mérőfej.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00009, GINOP-2.2.1-15-2016-00012
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Laboratóriumi anyagok és eszközök
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 14522000-6
További tárgyak:14810000-2
19522000-1
24954000-6
31711140-6
32562000-0
33141310-6
37412230-0
38437110-1
39299000-4
42130000-9
42131140-9
42993200-5
44531200-3
44611000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye (4026 Debrecen, Bem tér 18/C.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Laboratóriumi anyagok és eszközök szállítása szállítási keretszerződés keretében. A GINOP-2.3.2-15-2016-00009 azonosítószámú projekt esetében a keretösszeg nettó 90.000.000. Ft, mellyel kapcsolatban az ajánlatkérő vállalja, hogy a keretösszeg 70%-t biztosan kimeríti.
A fenti keretösszegből az alábbi termékek kerülnek megrendelésre:
- ITO-bevonatos boroszilikát üvegre bevonatolt lapka
- Kinesis típusú reakciócellához teflon dugattyú
- Kinesis típusú reakciócellához csereüveg
- szűrők (teflon, kvarc, polikarbonát)
- lombik
- Kinesis típusú reakciócellákhoz teflon csatlakozó csomag
- kvarc cső
- getter pasztilla
- kétirányú csap, folyadékokhoz
- kromatográfiás oszlop üres
- lombik fogó
- küvetták
- termoszok
- folyadékszcintillációs koktél
- katalizátor (Pt-Pd), hordozó pelleten
- különböző referencia-anyagok
- nehézfolyadék
- folyadékadagolók
- Munsell-skálájú talajszín meghatározó színkészlet
- pneumatikus sarokvákuum szelep
- választótölcsér
- Na-poliwolframát granulátum
- Ni fólia
- víztisztító előkezelő oszlop, lágyító töltet, RO-modul, tartály zsák, végszűrő
- víztisztító készülékhez tisztító, illetve karbantartó szett
- víztisztító UV lámpa
- perisztaltikus pumpacső
- biztonsági membrán teflonbombákhoz
- szeptumos üveg
- kalibráló gázkeverék, illetve hozzá palack
- reduktor, mini reduktor
- ezüst gyapotszál
- különböző szűrők
- zsíroldó
- Szeptum
- szárazjég pellet
- aerosol standard
- padlómatrica tisztatérhez
- mintatartó edények
- Perklórsav
- gyanták
- pipetta hegy
- Lycopodium tabletta
- szilárd fázisú elválasztáshoz kolonna
- grafit standard C/OC
- szárító töltet
- Drierite szárító tégely
- mangán-oxid kemence töltet
- Aeroszol standard
- ultracentrifugacső
- Diethylaminoethyl–Sephacel, vízbázisú etanol szuszpenzió
- vezető grafit
- kolloid ezüst
- vezető arany paszta
- feszültségstabilizátor
- üvegvágó
- száloptika
- BASi típusú műszerbe referencia elektróda
- BASi típusú műszerbe referenciaelektród, teflon hőhíd
- keverőgéphez hegy
- csatlakozó dió
- Y-elágazó
- csatlakozó betét
- csatlakozó egységek
- Eppendorf cső
- aktív szén
- nyomásálló tartály
- szűrő légtechnikához
- üveges szén szemcsék
- fecskendők
- alumínium kapszula
- redukált réz granulátum
- volfrám-oxid alumínium-oxiddal
- réz-oxid drót reagens
- kvarcgyapot
- ezüstözött kobalt-oxid
- nikkel kapszula (nikkel 201, oxigén mentes)
- bárium klorid
- teflon por, reagens
- ortofoszforsav
- műanyag csipesz
- csiszolópor
- polírozópaszta
- polírozó kendő
- Szilicium-karbid csiszolópapír
- gyémánt vágó- és csiszolótárcsa
- tárgylemez
- műgyanta csiszoláshoz
- CO2 gáz
- bemérő papír
- mágneses keverő
- PoraPak granulátum
- RBS 50 oldószer
- reagens kémcső
- PTFE tégely
- aktív zajelnyomásos hallásvédő fejhallgató. [Összesen 172 tétel.]
A fenti projekten túl jelen keretszerződésből kerülnek megrendelésre a GINOP-2.2.1-15-2016-00012 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges alábbi laboratóriumi anyagok és eszközök:
– 2 db nióbium fólia lap
– 5 db havar fólia
– 5 db berillium korong
– 25 db szilícium-nitrid ablakfólia (háromféle)
– 1 db tantál fólia
– 5 db kapton fólia
– 3 db polimer fólia (háromféle)
– 100 db tölthető kromatográfiás oszlop (kétféle)
– 100 db extrakciós oszlop (kétféle)
– 50 db üvegszűrő
– 16 db roppantógyűrű (kétféle)
– 100 db üvegampulla
– 100 mg L-homocisztein
– 10 db kromatográfiás csatlakozó, acél
– 10 db roppantógyűrű (ferrul) HPLC-hez
– 5 db kromatográfiás csatlakozó roppantógyűrűvel
– 75 ml porózus polimer adszorbens
– 1 db C-18 analitikai HPLC oszlop
– 1 db ródium fólia
– 100 mg oligopeptid, tyroserleutide
– 100 mg oligopeptid, tyroservatide. [Összesen 28 tétel.]
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00009, GINOP-2.2.1-15-2016-00012
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Laboratóriumi fém anyagok/eszközök
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42130000-9
További tárgyak:42131140-9
44163200-2
44163210-5
44163230-1
44164310-3
44532200-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye (4026 Debrecen, Bem tér 18/C.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Laboratóriumi fém anyagok/eszközök szállítása szállítási keretszerződés keretében. A GINOP-2.3.2-15-2016-00009 azonosítószámú projekt esetében a keretösszeg nettó 55.000.000. Ft, mellyel kapcsolatban az ajánlatkérő vállalja, hogy a keretösszeg 70%-t biztosan kimeríti.
A fenti keretösszegből az alábbi termékek kerülnek megrendelésre:
– szűrőbetétes alátét
– vákuumcsatlakozók
– szelepek
– rozsdamentes cső
– egyutas billenő szelep
– könyök roppantógyűrű cső átmenet
– roppantógyűrű
– T elágazás
– csőcsatlakozók
– szűrők
– VCR anya - csőcsatlakozó egyenes
– csatlakozók
– VCR apa - Tube Fitting csatlakozó
– 1/4" VCR sarokvarratos hegvég kialakítással
– hollanderek
– 1/4" VCR nagy átömlésű, tompavarratos hegvég
– 1/4" külső menetes VCR kereszt
– tömítőgyűrűk
– 1/4" belső menetes VCR kereszt
– tömítőgyűrűk szűrővel
– 1/4" külső menetes VCR T-csatlakozó
– pneumatikus működtetésű csőmembránszelep
– kézi működtetésű csőmembránszelep
– flexibils vákuumcső
– szűrő betét
– Bellow sealed (csőmembrámos felépítésű)-típusú szelep VCR csatlakozóval
– csőcsatlakozók
– VCR tömítés
– finom szabályzású gáz-tűszelep
– O gyűrű
– rozsdamentes roppantó gyűrű készlet
– ITEM-rendszerhez fedőlap, láb, horonyanya, alumínium összekötő készlet, derékszög készlet, széria összekötő készlet, szerelő készlet, billenő kerék, rögzíthető billenő kerék
– rézcső
– réztömítés
– rozsdamentes acél tartály
– különböző roppantó gyűrű
– rézgyűrű tömítés. [Összesen 96 tétel.]
A szállítandó termékek részletes műszaki paramétereit a közbeszerzési dokumentum (Ajánlati dokumentáció) tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00009
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Anyagok tömegspektorméteres mérésekhez
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33793000-5
További tárgyak:42131148-5
44163100-1
44163230-1
44425000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye (4026 Debrecen, Bem tér 18/C.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tömegspektrométeres mérésekhez használt anyagok szállítása szállítási keretszerződés keretében. A GINOP-2.3.2-15-2016-00009 azonosítószámú projekt esetében a keretösszeg nettó 80.000.000. Ft, mellyel kapcsolatban az ajánlatkérő vállalja, hogy a keretösszeg 70%-t biztosan kimeríti.
A fenti keretösszegből az alábbi termékek kerülnek megrendelésre:
– Edwards nXDS 6i szivattyúhoz tömítőszalag
– Agilent IDP3 szivattyúhoz tömítés javítókészlet
– Agilent SH110 szivattyúhoz tömítés javítókészlet
– O-gyűrű tömítéses egyenes kialakítású üvegcsap
– plazmaégő fej
– szivattyú olaj Edwards szivattyújához
– gáztisztító szűrő
– kónuszok (sampler, skimmer)
– fej betét
– ionkromatográf előtét oszlop, eluens felszívó cső, felszívó cső, inline szűrő, befecskendező szelephez hurok, CO2-megkötő, dugattyú tömítő gyűrű nagynyomású pumpába
– Vario Micro Cube elemanalizátor szén-nitrogén méréshez való fogyó anyag készlet
– Vario Micro Cube elemanalizátorhoz apró alkatrész készlet
– bemérő kapszula nagy tisztaságú Vario Micro elemanalizátorhoz
– fénycső
– reakciócella
– kifagyasztó spirál üvegcsapda
– vízfeltáró reakciócella
– Leybold elővákuum-szivattyúhoz javítókészletek
– membrán szivattyú javítókészletek
– bilincsek
– tömítőgyűrű, fém központosítóval
– vákuumdoboz
– cserélhető lencsék, illetve alkatrész készlet LosGatos lézeres izotóp aránymérő spektroszkóphoz
– csere üveg kemence
– kemence szigetelő betét az EC/OC analizátorhoz
– tömegáram szabályozó
– Nafion-típusú szárító cső
– gáz szelep
– perisztaltikus pumpa javító készlet
– összekötő elem
– tömítés
– csatlakozó betét
– Molibden ionizátor
– cézium bevezető egység
– ionforrás kerámia szigetelő készlet
– detektor ablak
– fosztógáz bevezető kapilláris
– mágnes izolációs fólia készlet
– gázionforráshoz zeolitos CO2 csapda
– cézium üvegampullában
– aluminium target
– aluminium targethez golyó
– gáztarget
– szelepek
– kapilláris adapter
– izzókatód
– manométer
– nyomás, illetve hőmérséklet távadó
– kvarc cső EA rendszerhez
– mérő tű Gasbench rendszerhez
– gázkromatográfiás csatlakozók
– gázkromatográfiás foglalat
– gázkromatográfiás üveg kapilláris
– kapillárisok
– Nafion-típusú cső
– foglalatok kerámia cső
– üveges Carbon cső
– préselt ezüst kapszulák
– alátét
– hatszögletű anya
– kerámia távtartó
– kvarc távtartó gyűrű
– kvarc cső
– nyomásrugó
– fém rúd
– menetes hüvely
– O-gyűrű
– ezüst tömítő bélyeg
– arany tömítés
– teljes membrán
– olvadó biztosítékok
– alumínium centírozó gyűrű
– élzáró alumínium tömítés
– érvéghüvely
– fűthető kapilláris
– KIEL IV automata karbonátfeltáró berendezés fogyóeszközei
– elővákuum-mérőfej
– mérőkábel
– olajköd leválasztó
– szívóoldali csapda
– 6 portos átváltó szelep
– izzítócső készlet. [Összesen 113 tétel.]
A szállítandó termékek részletes műszaki paramétereit a közbeszerzési dokumentum (Ajánlati dokumentáció) tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00009
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Vegyszerek és laboratóriumi eszközök
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 18141000-9
További tárgyak:24311411-1
24311420-7
24311470-2
24311500-2
24311520-8
24312210-9
24313310-7
24313400-5
24322210-2
24322220-5
24323210-9
24411000-8
24413100-3
24413300-5
33141118-0
33141310-6
33141320-9
33141410-7
33141610-9
33192500-7
33696500-0
33698300-2
33793000-5
35113490-0
38000000-5
38437000-7
38437100-8
38437110-1
39224200-0
39226220-0
39241200-5
42122500-5
42671100-1
42671110-4
44512200-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye (4026 Debrecen, Bem tér 18/C.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vegyszerek és laboratóriumi eszközök szállítása szállítási keretszerződés keretében. A GINOP-2.3.2-15-2016-00009 azonosítószámú projekt esetében a keretösszeg nettó 60.000.000. Ft, mellyel kapcsolatban az ajánlatkérő vállalja, hogy a keretösszeg 70%-t biztosan kimeríti.
A fenti keretösszegből az alábbi termékek kerülnek megrendelésre:
– fecskendőszűrő
– 2-Propanol
– aceton
– acetonitril
– achát mozsár és ahhoz törő
– szitához alsó gyűjtő és tető
– felső tányér szitarázóhoz
– alufólia
– centrifuga filter
– ammóniaoldat
– vas(II)-ammónium-szulfát 6-hidrát
– ammónium-molibdenát 4-hidrát
– L(+)-Aszkorbinsav
– bárium-hidroxid 8-hidrát
– bárium-klorid 2-hidrát
– bemérőpapír
– merítőkosár rozsdamentes acél
– bepárlótál
– tölcsérek
– talp és rúd bunsen-állványhoz
– kémcső-, illetve bunsenállvány
– automata büretta
– különböző centrifugacsővek
– cézium-klorid
– cink por
– citromsav 1-hidrát
– csipeszek
– csiszolat szorító
– desztilláló feltét(híd)/ Liebig hűtővel
– devarda-fém por
– nátrium-diklór-izocianurát
– dikálium-hidrogén-foszfát
– nátrium-oxalát (dinátrium-oxalát)
– diszpenzer
– dörzstál
– törő
– dugófúró készlet
– dupla mikrospatula
– ecetsav
– etilén-diamin-tetraecetsav dinátriumsó 2-hidrát
– bemérőcsónak
– Eppendorf cső zárható
– Erlenmeyer lombik
– etanol
– ezüst-szulfát
– ezüst-nitrát
– fenolftalein indikátor
– ferroin oldat
– ND8-as szabványú mikrobetét
– kupakok
– folyadékflakon
– foszforsav
– főzőpohár
– gumikónusz sorozat
– gumicső
– kesztyűk
– tisztatéri hajháló
– háromirányú csap
– sósav
– hidrogén-fluorid IV.
– hidrazin-dihidroklorid
– hidrogén-peroxid
– higany(II)-szulfát
– hőmérő
– hordó tetővel
– hyflo-Supercel
– négy csatornás időzítő óra funkcióval
– indikátorpapír
– törlőkendő
– izzítótégely
– nikkel tégely
– kadmium-acetát 2-hidrát
– kálium-klorid
– kálium-antimonil-tartarát 1,5-hidrát
– kálium-dihidrogén-foszfát
– kálium-dikromát
– kálium-hidroxid
– kálium-permanganát
– kálium-peroxo-diszulfát
– kefék
– kémcsőrázó
– kénsav
– kétirányú csap
– kettősdió
– üvegbot
– SimPak1 csomag (Elix RO típusú desztillált víz készítő berendezéshez )
– kloroform
– lertőtlenítő tabletta
– laborköpeny tisztatéri alkalmazásra
– kristályosító csésze
– króm(III)-klorid 6-hidrát
– krómkénsav
– ND8 menetes mintatartó üveg
– kvarc küvetta
– Dewar (folyékony nitrogén tároló) edény
– laboremelő
– ollók
– laboratóriumi sziták
– áramlásjelző
– légtelenítő szűrő CO2-tisztítóval
– lombikfogók
– mágneses keverőbot
– magnézium perkrolát vízmentes
– magnézium-oxid
– membránok, membránszűrők
– mérőhengerek
– mérőpohár
– metanol
– metilvörös
– fecskendők
– spatulák
– molekulaszita
– műanyag tető
– spritzflakon
– önzáró tasak
– N-(1-naftil)-etilén-diamin dihidroklorid
– kézi nagyító
– nátrium-poliwolframát
– nátrium-borohidrid
– nátrium-hidroxid
– nátrium-karbonát
– nátrium-szalicilát
– nátrium-szulfát
– N-hexán
– nikotinsav
– nátrium-pentaciano-nitrozil-ferrát (nitropusszid nátrium) 2-hidrát
– oliva
– óraüveg
– orto-foszforsav
– szikepenge
– papírvatta
– parafilm tekercsben
– pipetták
– perisztaltikus pumpacső
– petricsésze fedővel
– petroléter
– pipettahegyek
– pumpett gumi
– réz(II)-oxid
– ródium(III)-klorid hidrát
– ND10 (10-425) menetes nyakú mintatartó üveg
– salétromsav
– kanalak
– spriccflaska
– vezetőképesség standard
– prémium vezetőképességi standard oldat
– szcintillációs edény
– szeptum
– szilikagél
– szívópalack
– szulfanilamid
– szűrőtölcsér feltét
– szűrőkarika
– szűrőpapírok
– asztalvédő
– tárgylemez
– tároló oldat pH és ORP mérő elektródhoz
– tefloncső
– teflonszalag
– Dewar edény fogóval
– Dewar edényhez tető
– tetrametil-ammónium-hidroxid vizes oldat
– titán(II)-hidrid
– szárítócső
– toluol
– trinátrium-citrát 2-hidrát
– injekciós tű
– üveggyapot
– szilikon cső
– exszikkátorhoz porcelán betét
– vegyszertároló tálca alsó tartóráccsal
– vas(III)-klorid 6-hidrát
– vas(III)-nitrát 9-hidrát
– hidrogén-bromid
– foszfor(V)-oxid
– bórsav
– tormaperoxidáz enzim
Folytatás a VI.4.3) pontban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00009, GINOP-2.2.1-15-2016-00012
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Gázok
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09122100-1
További tárgyak:24100000-5
24111100-6
24111300-8
24111600-1
24111700-2
24111900-4
24112100-3
24311450-6
37412230-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye (4026 Debrecen, Bem tér 18/C.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Gázok szállítása szállítási keretszerződés keretében. A GINOP-2.3.2-15-2016-00009 azonosítószámú projekt esetében a keretösszeg nettó 20.000.000. Ft, mellyel kapcsoltban az ajánlatkérő vállalja, hogy a keretösszeg 70%-t biztosan kimeríti.
A fenti keretösszegből az alábbi termékek kerülnek megrendelésre:
- oxigén (O2) ipari gáz
- ipari reduktor O2 gázhoz
- hidrogén (H2) 3.8 tisztaságú
- ipari reduktor H2 gázhoz
- argon (Ar) 4.6 tisztaságú
- hidrogén (H2) 6.0 tisztaságú
- oxigén (O2) 5.0 tisztaságú
- szintetikus levegő
- argon (Ar) gáz 5.0 tisztaságú
- kén-hidrogén (H2S) 2.5 tisztaságú
- kéndioxid (SO2) 3.8 tisztaságú
- 2% hidrogén (H2) héliumban (He) gázkeverék
- kripton (Kr) 4.0 tisztaságú
- oxigén (O2) ipari tisztaságú
- propán (C3H8) 3.5 tisztaságú
- reduktor Ar 4.6 gázpalackra
- gázmintavevő tasakok
- 340-360 ppm szén-dioxid (CO2) szintetikus levegőben, hitelesítő gázkeverék
- 410/411ppm szén-dioxid (CO2) szintetikus levegőben, hitelesítő gázkeverék
- 460/455ppm szén-dioxid (CO2) szintetikus levegőben, hitelesítő gázkeverék
- 95% hélium (He) - 5% metán (CH4), hitelesítő gázkeverék
- nitrogén (N2) 4.6 tisztaságú
- hélium (He) 4.6 tisztaságú
- hélium (He) 5.0 tisztaságú
- szén-dioxid (CO2) 5.3 tisztaságú
- szén-monoxid (CO) 4.7 tisztaságú
- csőszerelvény nagytisztaságú gázokhoz
- reduktor nagy tisztaságú gázhoz [Összesen 30 tétel.]
A fenti projekten túl jelen keretszerződésből kerülnek megrendelésre a GINOP-2.2.1-15-2016-00012 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges alábbi gázok:
– 5 liter szövetekvivalens gázkeverék gázpalackban,
– 5 liter argon gáz gázpalackban,
– 50 liter hélium gáz gázpalackban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00009, GINOP-2.2.1-15-2016-00012
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 084 - 198956
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Vákuumtechnikai eszközök
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 007534 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 00348-001/2019 Rész száma: 2 Elnevezés: Laboratóriumi anyagok és eszközök
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Isotoptech Nukleáris és Technológiai Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84513650
Postai cím: Piac Utca 53. II/9.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
E-mail: isotoptech@t-online.hu
Telefon: +36 52509280
Internetcím(ek): (URL) www.isotoptech.com
Fax: +36 52509282
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 93159408
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 94439490
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 00363-001/2019 Rész száma: 3 Elnevezés: Laboratóriumi fém anyagok/eszközök
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Isotoptech Nukleáris és Technológiai Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84513650
Postai cím: Piac Utca 53. II/9.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
E-mail: isotoptech@t-online.hu
Telefon: +36 52509280
Internetcím(ek): (URL) www.isotoptech.com
Fax: +36 52509282
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 52105202
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 55000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 00347-001/2019 Rész száma: 4 Elnevezés: Anyagok tömegspektorméteres mérésekhez
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Isotoptech Nukleáris és Technológiai Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84513650
Postai cím: Piac Utca 53. II/9.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
E-mail: isotoptech@t-online.hu
Telefon: +36 52509280
Internetcím(ek): (URL) www.isotoptech.com
Fax: +36 52509282
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 80058963
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 80000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 00366_001/2019. Rész száma: 5 Elnevezés: Vegyszerek és laboratóriumi eszközök
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: VWR International Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27934892
Postai cím: Simon László U. 4.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4034
Ország: Magyarország
E-mail: laszlo.pozsonyi@vwr.com
Telefon: +36 304840442
Internetcím(ek): (URL) http://hu.vwr.com
Fax: +36 52470069
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 61724775
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 61715606
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 6 Rész száma: 6 Elnevezés: Gázok
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Linde Gáz Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93151061
Postai cím: Carl von Linde Út 1.
Város: Répcelak
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9653
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@linde.com
Telefon: +36 13474738
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 13983048
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 20156390
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: szállítási tevékenység.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során sem környezetvédelmi, sem szociális szempontokat nem alkalmazott.
Az ajánlattevők
I. rész
Magnificat Vacuum Szerviz Kft. (1047 Budapest, Attila utca 48., adószáma: 23318559241)
II. rész
Isotoptech Nukleáris és Technológiai Szolgáltató Zrt. (4025 Debrecen Piac Utca 53. II/9., adószáma: 11804262-4-09)
III. rész
Isotoptech Nukleáris és Technológiai Szolgáltató Zrt. (4025 Debrecen Piac Utca 53. II/9., adószáma: 11804262-4-09)
Metlok Engineering Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1116 Budapest, Fehérvári út 132-144., adószáma: 24117461-2-43)
IV. rész
Isotoptech Nukleáris és Technológiai Szolgáltató Zrt. (4025 Debrecen Piac Utca 53. II/9., adószáma: 11804262-4-09)
V. rész
VWR International Korlátolt Felelősségű Társaság (4034 Debrecen, Simon László u. 4., adószáma: 10650400-2-09)
VI. rész
Linde Gáz Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság (9653 Répcelak, Carl von Linde út 1., adószáma: 11300184-2-18)
A közbeszerzési eljárás I. része a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen, ugyanis erre a részre kizárólag érvénytelen ajánlatok érkeztek.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: a Kbt. 148. § alapján.
Az V. részajánlat II.2.4) pontjának folytatásaként:
– N,N-Dimetildodecilamin N-oxid oldat
– N-(3-Dimetilaminopropil)-N′-etilkarbodiimid hidroklorid
– N-Hidroxiszukcinimid
– 4-(N-Maleimidometil)ciklohexán-1-karboxilsva 3-szulfo-N-hidroxiszukcinimid észter nátrium só
– kétkomponensű rugalmas tömítőanyag
– citokróm C
– 1,10-Fenantrolin (orto-fenantrolin) 1-hidrát
– kazeinsav hidrolizátum
– pH elektród
– oldott oxigén érzékelő
– pH-elektród, műanyag ház, géltöltésű
– pipettaállvány
– szűrőbetét
– IDS-szabványú vezetőképességi cella
– folyékony gépi mosogatószer
– mosogatógép só
– savas folyékony koncentrátum
– extrakciós hüvely
– Soxhlet extraktor
– gömblombik
– bemérőedény
– menetes üveg
– üveg szűrőegység
– műanyag falú gázmintavevő tasak
– szilikon gumicső
– kvarcgyapot
– üvegcső
– mérőlombik A jelű
– üveggyöngy
– küvetta
– szívópalackok
– gumidugók szívópalackhoz
– szűrőegység vákuumszűréshez
– aerométer
– vízcsapda
– liebig hűtő
– laboratóriumi üveg
– folyadéktároló
– szűrőlapok
– membránszűrő
– folyadéküveg
– Durham-cső
– kvarccső
– kémcső
– gáz mintavevő
– menetes üvegcső
– teflonszelep
– gömbcsiszolat dugó és hüvely. [Összesen 664 tétel.]
A fenti projekten túl jelen keretszerződésből kerülnek megrendelésre a GINOP-2.2.1-15-2016-00012 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges alábbi vegyszerek és laboratóriumi eszközök:
– 250 ml 2-propanol
– 250 ml aceton
– 1 liter acetonitril
– 100 ml acetonitril, 99,8%
– 5 liter acetonitril, 99,9%
– 100 db csap szeparációs oszlophoz
– 250 ml dietil-éter
– 100 ml dimetilformamid
– 400 db Eppendorf-cső
– 250 ml etanol
– 250 ml etil-acetát
– 500 db különböző méretű főzőpohár (ötféle méret)
– 1000 db gumidugó
– 100 g ioncserélő gyanta
– 2.5 liter izo-oktán
– 25 g jód
– 1 kg kálium-tiocianát
– 1 liter kénsav
– 2.5 liter kloroform
– 10 db kromatográfiás csatlakozó, műanyag
– 5 db küvetta
– 100 g kvarc gyapot
– 400 db lezáró kupak
– 1 liter metanol
– 1 liter metil-izobutil-keton
– 1000 db különböző méretű mikroküvetta (kétféle)
– 250 db mikroszkóp tárgylemez
– 3625 db különböző méretű mintatartó üveg (négyféle)
– 1 liter N-hexán
– 6 m PEEK (poliéter-éterketon) cső
– 580 db különböző méretű petricsésze (kétféle)
– 1 liter petroléter III.
– 3 db pH papír
– 1 szett pipetta szett
– 1 db digitális pipetta
– 5170 db különböző pipettahegy (hatféle)
– 250 ml piridin
– 100 g poli(vinilalkohol)
– 15 liter sósav (kétféle)
– 1 szett szűrő
– 30 m tefloncső (kétféle)
– 1 liter tetrahidrofurán
– 1 liter toluol
– 500 g vas(III)ammónium-szulfát-12-hidrát
– 1800 db védőkesztyű (háromféle)
– 2 db vékonyréteg kromatográfiás lap
– 1 liter xilol. [Összesen 66 tétel.]
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)