Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/232
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.12.03.
Iktatószám:22884/2019
CPV Kód:45300000-0
Ajánlatkérő:A TAN Kapuja Buddhista Gimnázium
Teljesítés helye:7826 Alsószentmárton, Petőfi Sándor u. 4/A. (hrsz.:8/1)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:GEFA TRADE Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: A TAN Kapuja Buddhista Gimnázium
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82576545
Postai cím: Gagarin Utca 4.
Város: Komló
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rács Krisztián
Telefon: +36 309784156
E-mail: buddhistagimnazium@tkbg.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.buddhistagimnazium.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Épület energetikai korszerűsítése -Alsószentmárton
Hivatkozási szám: EKR001448562019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45300000-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A II.1.3) pont karakterkolát miatt nem engedi a közbeszerzés pontos megnevezésének rögzítését. Az eljárás teljes elnevezése: A Tan Kapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola intézményének energetikai korszerűsítése a KEHOP-5.2.13. azonosítószámú pályázathoz kapcsolódóan. ***
A korszerűsítendő épület bemutatása: Az ingatlan 407 m2 alapterületű, 1 szint + tetőtér szintszámú,
szerkezetileg két részre bontható. Az utcafronti tömeg, klasszikus falusi lakóépület, tömörfalas építési móddal épült, égetett
agyagtéglából. Földszint és beépített tetőtér szintekből áll. Az udvari tömeg egy későbbi hozzáépítés eredményeként jött létre,
könnyűszerkezetes jellegű, főként fa vázas épületrész. Tetőszerkezete egymás felé emelkedő két félnyereg tetőből áll, melyek
találkozásánál magasságbeli eltolást alkalmazott a tervező. A félnyereg tetőrészek fa oszlopokra támasztott kettős talpszelemről
indulnak és az épület középső részében végigfutó hosszfőfalra támaszkodnak. A traktus hátsó részében a középfőfalat egy szakaszon
vasbeton gerenda váltja ki. Jelenlegi fűtési rendszer vegyestüzelésű kazánnal működik, radiátoros kialakítású, puffertartályt nem
tartalmaz. A használati melegvizet villanybojlerek állítják elő. Az épület határolószerkezetei rossz hőszigetelésűek, a gépészeti
rendszerek elavultak, a mai kor követelményeit nem teljesítik. Tervezett korszerűsítés: Határolószerkezetek: A külső falakra 16 cm eps
hőszigetelés kerül, dryvit rendszerben. A lábazati falak 12 cm xps hőszigetelést kapnak a hőhídhatás csökkentésére. Az épület udvari
részének tetőszerkezete 15 cm szálas hőszigetelést kap, párazáró fóliával,alsó oldali burkolattal. Az utcafronti épületrész beépített
tetőteret határoló szerkezetei közül csak a vízszintes padlásfödém kerül hőszigetelésre 15cm szálas hőszigetelőanyaggal. Az épületen
jelenleg különböző hőszigetelőképességű és anyagú nyílászáró szerkezetek találhatók, melyek egységesen 1,15 W/m2K hőátbocsátási
tényezőjű műanyag nyílászárókra lesznek cserélve. Gépészeti rendszerek: A jelenlegi kazánok mellé egy 10 kW teljesítményű
levegő-víz hőszivattyú kerül 1500 literes puffertárolóval. A radiátorok termosztatikus szelepeket kapnak. Megújuló energiát hasznosító
rendszer, villamos korszerűsítés: Az épület tetőszerkezetére 12,5 kWp teljesítményű napelemes rendszer települ. A lámpatestekbe új,
magas energiahatékonyságú izzók kerülnek. A korszerűsítéssel az épület teljesíti a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet, valamint a 7/
2006. (V. 24.) TNM rendelet előírásait.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 42826390 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Épület energetikai korszerűsítése -Alsószentmárton
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45315100-9
További tárgyak:45350000-5
45410000-4
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7826 Alsószentmárton, Petőfi Sándor u. 4/A. (hrsz.:8/1)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A II.2.1) pont karakterkolát miatt nem engedi a közbeszerzés pontos megnevezésének rögzítését. Az eljárás teljes elnevezése: A Tan Kapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola intézményének energetikai korszerűsítése a KEHOP-5.2.13. azonosítószámú pályázathoz kapcsolódóan. ***
A korszerűsítendő épület bemutatása:
Az ingatlan 407 m2 alapterületű, 1 szint + tetőtér szintszámú, szerkezetileg két részre bontható.
Az utcafronti tömeg, klasszikus falusi lakóépület, tömörfalas építési móddal épült, égetett agyagtéglából. Földszint és beépített tetőtér szintekből áll.
Az udvari tömeg egy későbbi hozzáépítés eredményeként jött létre, könnyűszerkezetes jellegű, főként fa vázas épületrész. Tetőszerkezete egymás felé emelkedő két félnyereg tetőből áll, melyek találkozásánál magasságbeli eltolást alkalmazott a tervező. A félnyereg tetőrészek fa oszlopokra támasztott kettős talpszelemről indulnak és az épület középső részében végigfutó hosszfőfalra támaszkodnak. A traktus hátsó részében a középfőfalat egy szakaszon vasbeton gerenda váltja ki.
Jelenlegi fűtési rendszer vegyestüzelésű kazánnal működik, radiátoros kialakítású, puffertartályt nem tartalmaz.
A használati melegvizet villanybojlerek állítják elő. Az épület határolószerkezetei rossz hőszigetelésűek, a gépészeti rendszerek elavultak, a mai kor követelményeit nem teljesítik.
Tervezett korszerűsítés:
Határolószerkezetek:
A külső falakra 16 cm eps hőszigetelés kerül, dryvit rendszerben. A lábazati falak 12 cm xps
hőszigetelést kapnak a hőhídhatás csökkentésére.
Az épület udvari részének tetőszerkezete 15 cm szálas hőszigetelést kap, párazáró fóliával,alsó oldali burkolattal. Az utcafronti épületrész beépített tetőteret határoló szerkezetei közül csak a vízszintes padlásfödém kerül hőszigetelésre 15cm szálas hőszigetelőanyaggal.
Az épületen jelenleg különböző hőszigetelőképességű és anyagú nyílászáró szerkezetek találhatók, melyek egységesen 1,15 W/m2K hőátbocsátási tényezőjű műanyag nyílászárókra lesznek cserélve.
Gépészeti rendszerek:
A jelenlegi kazánok mellé egy 10 kW teljesítményű levegő-víz hőszivattyú kerül 1500 literes puffertárolóval. A radiátorok termosztatikus szelepeket kapnak.
Megújuló energiát hasznosító rendszer, villamos korszerűsítés:
Az épület tetőszerkezetére 12,5 kWp teljesítményű napelemes rendszer települ.
A lámpatestekbe új, magas energiahatékonyságú izzók kerülnek.
A korszerűsítéssel az épület teljesíti a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet, valamint a 7/2006.
(V. 24.) TNM rendelet előírásait.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Többletjótállás [a 181/2003. (XI. 5.) Korm. rend. 3. és 4. mellékletében nem szereplő szerkezetekre, termékekre, kivitelezési munkákra vonatkozó teljes körű többletjótállás, min. 0, max. 24 hónap) 10
2 3. Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása (fő) (min. 0 fő, maximum 5 fő) 10
3 4. Vállalja-e kivitelező, hogy iskolai tanítási napokon zajjal járó kivitelezési tevékenységet nem végez 8:00 és 14:00 óra között (Igen-Nem) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.13. azonosítószámú felhívás
II.2.9) További információ:
1. A szerződés II.1.5. valamint II.2.7. pontokban feltüntetett határideje a szerződés hatálybalépésétől értendő azzal, hogy a teljesítés határideje nem haladhatja meg a 2020. november 30-i határidőt.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Épület energetikai korszerűsítése -Alsószentmárton
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GEFA TRADE Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54632116
Postai cím: Mikszáth Kálmán Utca 7/C
Város: Komló
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7300
Ország: Magyarország
E-mail: gefa.kft@gmail.com
Telefon: +36 706065252
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25583973202
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 42510552
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 42826390
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Ofsys Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14239861
Postai cím: Siklósi Út 2.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11719874202

Hivatalos név: RS-Bautech Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53523327
Postai cím: Páskomliget Utca 41. fszt.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1156
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13540908242

Hivatalos név: GEFA TRADE Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54632116
Postai cím: Mikszáth Kálmán Utca 7/C
Város: Komló
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25583973202

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/11/08 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlatkérő alkalmazta a Kbt. 81. § (4) – (5) bekezdését.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/02 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges