Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/232
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.12.03.
Iktatószám:22892/2019
CPV Kód:42630000-1
Ajánlatkérő:STEEL-INVEST Tanácsadó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:HU211
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:támogatott szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Fém-, érc-nagykereskedelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: STEEL-INVEST Tanácsadó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40763930
Postai cím: Papírgyári Út 49.
Város: Dunaújváros
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kmety Mátyás
Telefon: +36 25586918
E-mail: steelinvest@steelinvest.hu
Fax: +36 25586900
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.steelinvest.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.steelinvest.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: támogatott szervezet
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Fém-, érc-nagykereskedelem

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Acél táblalemez daraboló gépsor beszerzése - újra
Hivatkozási szám: EKR000180382019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42630000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés keretében 1 db acél táblalemez daraboló gépsor beszerzése. A gépsor az alábbi elemekből tevődik össze:
- tekercs tároló,
- tekercs feladó kocsi,
- lecsévélő,
- ACB görgő,
-végvágó olló,
- szélező egység,
- szélhulladék daraboló,
- 6 Hi egyengető egység,
- excenteres forgó olló,
- kivezető szalag.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Acél táblalemez daraboló gépsor beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42630000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye (2400 Dunaújváros, Papírgyári út 49.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés keretében 1 db acél táblalemez daraboló gépsor beszerzése. A gépsor elemei: tekercs tároló , tekercs feladó kocsi, lecsévélő szalag központosítóval, előegyengető, ACB görgő, végvágó olló, szélező egység, szélhulladék daraboló, 6 Hi görgős egyengető egység, excenteres forgó olló, kivezető szalag, hidraulika egységek, villamos vezérlő egységek, kezelő pultok.
A gépsorral együtt szállítandó tartozékok: 2 garnitúra szélezőkés készlet gumigyűrűkkel, 2 garnitúra excenter olló kés készlet.
A gépsor működési környezete: ipari környezet, hőmérséklet 0-40 ºC tengerszint feletti magasság, 150 m Bf relative, páratartalom 30-90 %.
Eladó szerződésszerű teljesítésének részét képezi a termék beszerelése és rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe helyezése (telepítés). Eladó szerződésszerű teljesítésének részét képezi a termék használatának betanítása a felhasználó személyzet számára (30 fő). A felhasználó személyzet betanítása három turnusban történik, turnusonként 10 fő részvételével, egy turnus 3 napig tart napi 5 órában. Felek a termék telepítését követő 10 munkanapon belül próbaüzemet tartanak. A próbaüzem kéthetes időszak, amely során Felek a gyártási tartomány szélső értékeinek megfelelő termékek gyártását végzik el. Felek a próbaüzem sikeres lezárását követő 1. munkanapon teljesítménypróbát tartanak.
Eladó a termék leszállítását megelőzően 4 hónappal a következő dokumentumokat köteles a Vevő részére igazoltan megküldeni / átadni: gépsor elrendezésének vonalas rajza, elrendezési terhelési rajzok, ábrák (amelyek alapján az alapozási tervek elkészíthetők).
A szállításkor átadandó dokumentumok: a gépsoralkotó összes gép részletes szerelési rajza, kopó alkatrészek rajzai, tartalék alkatrészek rajzai, a gépsor elrendezési alaprajza, szerelési utasítások beállításhoz, szintezéshez stb., villamos kapcsolási rajzok, sémák és PLC programok, villamos vezetékek listája és a csatlakozó dobozok felsorolása, javasolt kopó és tartalék alkatrészek listája. A próbaüzem megkezdését megelőzően Eladó a következő dokumentumokat köteles a Vevő részére igazoltan átadni: karbantartási és üzemeltetési kézikönyv. Valamennyi átadandó dokumentum angol nyelvű legyen, a kezelői felületeken és a vezénylő asztalon a feliratok magyar nyelven legyenek. Az összes hidraulikai, pneumatikai és villamos alkotóelem méretezése a vonatkozó európai és/vagy nemzetközi szabványok és előírások (UNI, CEI, EN, ISO, IEC, DIN, SAE) szerint elvárt.
Valamennyi, jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és az Ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget – kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell. Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő, új (nem használt) termékekre tehet ajánlatot. A termékekkel kapcsolatosan az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a közbeszerzési dokumentumokban leírtakat is. A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009. számú határozatára.
Az ajánlattétel, szerződéskötés és elszámolás pénzneme EUR.
Az ajánlattevőnek ajánlatában fel kell tüntetnie a megajánlott termék konkrét típusmegjelölését, valamint a származási helyét.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok II. fejezete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállás időtartama (hónap, legkedvezőbb 36 hónap, legkedvezőtlenebb 12 hónap) 3
2 Vastagság tartomány, amelyben tud tekercset feldolgozni (mm tartomány, legkedvezőbb 0,195-7,8 mm, legkedvezőtlenebb 0,35-6 mm) 3
3 Szélesség tartomány, amelyben tud tekercset feldolgozni (mm tartomány, legkedvezőbb 280-2080 mm, legkedvezőtlenebb 400-1600 mm) 3
4 Táblahossz tartomány, amit tud darabolni (mm tartomány, legkedvezőbb 280-10400 mm, legkedvezőtlenebb 400-8000 mm) 3
5 A feldolgozható tekercs külső átmérője (mm tartomány, legkedvezőbb 700-2860 mm, legkedvezőtlenebb 1000-2200 mm) 3
6 0,35-6 mm tartományban feldolgozható anyag szakító szilárdság tartománya (MPa tartomány, legkedvezőbb 190-975 MPa, legkedvezőtlenebb 270-750 MPa) 3
7 0,35-6 mm vastagság tartományban feldolgozható anyag nyíró szilárdság tartománya (MPa tartomány, legkedvezőbb 85-715 MPa, legkedvezőtlenebb 120-550 MPa) 3
8 Darabolt táblalemez hossz tűrése 3000 mm táblahosszig (+- mm, legkedvezőbb +- 0,1 mm, legkedvezőtlenebb +-0,3 mm) 3
9 Darabolt táblalemez átló eltérése 3000 mm hossznál (+- mm/m, legkedvezőbb +- 0,1 mm/m, legkedvezőtlenebb +-0,35 mm/m) 3
10 Szélesség tűrés 2 mm anyagvastagságig (+- mm, legkedvezőbb +- 0,05 mm, legkedvezőtlenebb +-0,15 mm) 3
11 Szélesség tűrés 2 mm és feletti anyagvastagság esetén (+- mm, legkedvezőbb +-0,1 mm, legkedvezőtlenebb +-0,5 mm) 3
12 Szerviz jelenlét biztosítása (órában, legkedvezőbb 4 óra, legkedvezőtlenebb 8 óra) 7
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00541
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő előleget biztosít. Fizetés 30 napon belül a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bek., a Kbt. 135. § (1), (5), (6) bek. szerint. A támogatás intenzitása 50,0000%, utófinanszírozott. Ajánlatkérő késedelmi kötbért, meghiúsulási kötbért, a szerződés teljesítésének elmaradásával, a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos biztosítékot és jótállást ír elő. Részletek a szerződéstervezetben.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 050 - 114439
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Acél táblalemez daraboló gépsor beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 004367 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A közbeszerzési eljárás a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen.
Az ajánlattevő neve, címe és adószáma: FIMI - Fabbrica Impianti Macchine Industriali S.p.A., 23897 Viganò, Via dell’Industria 15., Olaszország, 00208940130.
A közbeszerzési eljárás során az Ajánlatkérő nem vett figyelembe környezetvédelmi vagy szociális szempontokat.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)