Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/229
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.28.
Iktatószám:22899/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Heves Megyei Kormányhivatal
Teljesítés helye:3360 Heves, Dobó u. 3. hevesi, 940/1 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Fenstherm Kontakt Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Heves Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51557573
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 9
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kónya Tamás
Telefon: +36 36426386
E-mail: konya.ugyved@upcmail.hu
Fax: +36 36426386
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Heves, Dobó u. 3. épület energetikai korszerűsítés
Hivatkozási szám: EKR000923572019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Heves, Dobó u. 3. épület energetikai korszerűsítés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3360 Heves, Dobó u. 3. hevesi, 940/1 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. Energetikai korszerűsítés:
Az energetikai beruházás a „KEHOP-5.2.2 Középületek kiemelt energetikai fejlesztése” pályázati konstrukció keretében, Európai Uniós forrásból valósítandó meg. A tervezett korszerűsítés a 2006/TNM rendelet szerint jelentős felújításnak minősül, ezért a költségoptimalizált követelményszint előírásai teljeskörűen betartandók.
Energetikai korszerűsítés keretében tervezett munkák:
- Homlokzati hőszigetelés 10 cm EPS ill. ásványgyapot, vékonyvakolatos bevonati rendszerben, ereszpárkány fölé felvezetve, ablakpárkányok cseréjével.
- Lábazati hőszigetelés 6 cm Expert Fix-el, vékonyvakolatos bevonati rendszerben, hőszigetelés terepszint alá 0,5 métert levezetve, csatlakozó betonjárda és térkő burkolatok helyreállításával.
- Oldalszárnyakban szerelt zárófödémek kiegészítő hőszigetelése 10 ill. 20 cm ásványgyapottal, páraáteresztő fólia terítéssel, gipszkarton álmennyezet tartóváz megerősítésével, járópalló kiépítésével.
- Középső szárny tetőtér zárófödémének kiegészítő hőszigetelése 15 cm ásványgyapottal, páraáteresztő fólia terítéssel, járópalló kiépítésével.
- Középső szárny tetőtér padlástérrel határos oldalfal hőszigetelése 10 cm ásványgyapottal, páraáteresztő fólia borítással.
- Középső szárny tetőtér térdfal kiegészítő hőszigetelése 10 cm ásványgyapottal, páraáteresztő fólia borítással.
- Középső szárny tetőtér térdfal előtti födémszakasz hőszigetelése 20 cm ásványgyapottal, páraáteresztő fólia terítéssel.
- 8 db tetősík ablak cseréje Velux GLL típusúra, meglévő külső hővédő roló átszerelésével, új belső reluxa felszerelésével.
- Kazán cseréje Vaillant ecoTEC Plus VU 356/5-5 (H-INT II) típusú kondenzációs kazánra (teljesítmény: 7,1-37,1 kW), 100/60 Alu/Pps levegő-füstgázelvezető szettel, időjáráskövető szabályozó beépítésével, meglévő gáz- és fűtési vezetékre csatlakozás kiépítésével.
- Napelemes rendszer kialakítása, déli és nyugati tetőfelületen 45 db napelempanel elhelyezésével, inverter beépítésével és ad-vesz típusú fogyasztásmérés kialakításával, villámvédelmi rendszer átalakításával.
2. Héjazatcsere:
Az épület héjazata teljes cserére kerül, összesen 665,8 m2 felületen. A héjazatcsere és hozzá kapcsolódó kivitelezési munkák Hazai forrásból valósítandóak meg.
Héjazatcsere keretében tervezett munkák:
- Meglévő bitumenes zsindelyfedés és telideszkázat bontása, ártalmatlanítással
- Új páraáteresztő alátéthéjazat elhelyezése, ellenléc- és cseréplécezés készítése
- Lindab Roca Madera típusú palazúzalékos cserepeslemez fedés készítése, rendszertartozék szegélyezésekkel.

A részletes feladatleírást és az árazatlan költségvetést az ajánlattételi felhívás és dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/09/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP -5.2.2/16-2016-00017

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
15628 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Heves, Dobó u. 3. épület energetikai korszerűsítés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/19 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Fenstherm Kontakt Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17110273
Postai cím: Kun Utca 4. fsz. 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
E-mail: kivitelezes@fensthermkontakt.hu
Telefon: +36 204200414
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 45534900
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3360 Heves, Dobó u. 3. hevesi, 940/1 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. Energetikai korszerűsítés:
Az energetikai beruházás a „KEHOP-5.2.2 Középületek kiemelt energetikai fejlesztése” pályázati konstrukció keretében, Európai Uniós forrásból valósítandó meg. A tervezett korszerűsítés a 2006/TNM rendelet szerint jelentős felújításnak minősül, ezért a költségoptimalizált követelményszint előírásai teljeskörűen betartandók.
Energetikai korszerűsítés keretében tervezett munkák:
- Homlokzati hőszigetelés 10 cm EPS ill. ásványgyapot, vékonyvakolatos bevonati rendszerben, ereszpárkány fölé felvezetve, ablakpárkányok cseréjével.
- Lábazati hőszigetelés 6 cm Expert Fix-el, vékonyvakolatos bevonati rendszerben, hőszigetelés terepszint alá 0,5 métert levezetve, csatlakozó betonjárda és térkő burkolatok helyreállításával.
- Oldalszárnyakban szerelt zárófödémek kiegészítő hőszigetelése 10 ill. 20 cm ásványgyapottal, páraáteresztő fólia terítéssel, gipszkarton álmennyezet tartóváz megerősítésével, járópalló kiépítésével.
- Középső szárny tetőtér zárófödémének kiegészítő hőszigetelése 15 cm ásványgyapottal, páraáteresztő fólia terítéssel, járópalló kiépítésével.
- Középső szárny tetőtér padlástérrel határos oldalfal hőszigetelése 10 cm ásványgyapottal, páraáteresztő fólia borítással.
- Középső szárny tetőtér térdfal kiegészítő hőszigetelése 10 cm ásványgyapottal, páraáteresztő fólia borítással.
- Középső szárny tetőtér térdfal előtti födémszakasz hőszigetelése 20 cm ásványgyapottal, páraáteresztő fólia terítéssel.
- 8 db tetősík ablak cseréje Velux GLL típusúra, meglévő külső hővédő roló átszerelésével, új belső reluxa felszerelésével.
- Kazán cseréje Vaillant ecoTEC Plus VU 356/5-5 (H-INT II) típusú kondenzációs kazánra (teljesítmény: 7,1-37,1 kW), 100/60 Alu/Pps levegő-füstgázelvezető szettel, időjáráskövető szabályozó beépítésével, meglévő gáz- és fűtési vezetékre csatlakozás kiépítésével.
- Napelemes rendszer kialakítása, déli és nyugati tetőfelületen 45 db napelempanel elhelyezésével, inverter beépítésével és ad-vesz típusú fogyasztásmérés kialakításával, villámvédelmi rendszer átalakításával.
2. Héjazatcsere:
Az épület héjazata teljes cserére kerül, összesen 665,8 m2 felületen. A héjazatcsere és hozzá kapcsolódó kivitelezési munkák Hazai forrásból valósítandóak meg.
Héjazatcsere keretében tervezett munkák:
- Meglévő bitumenes zsindelyfedés és telideszkázat bontása, ártalmatlanítással
- Új páraáteresztő alátéthéjazat elhelyezése, ellenléc- és cseréplécezés készítése
- Lindab Roca Madera típusú palazúzalékos cserepeslemez fedés készítése, rendszertartozék szegélyezésekkel.

A részletes feladatleírást és az árazatlan költségvetést az ajánlattételi felhívás és dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/09/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 46491600
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Fenstherm Kontakt Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17110273
Postai cím: Kun Utca 4. fsz. 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
E-mail: kivitelezes@fensthermkontakt.hu
Telefon: +36 204200414
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/11/22 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
2.1. A vállalkozói díj a Vállalkozó ajánlatában meghatározott összeg. Vállalkozó a tárgyi munka elvégzését az alábbi, a teljesítési határidő figyelembe vételével prognosztizált átalányáras vállalkozói díj ellenében vállalja:
Nettó 46.491.600,-Ft, azaz Negyvenhatmillió-négyszázkilencvenegyezer-hatszáz forint.
Felek rögzítik, hogy a vállalkozói díj után fizetendő ÁFA a hatályos jogszabályoknak megfelelően a egyenes adózás szabályai szerint kerül bevallásra és megfizetésre.
2.4. Felek rögzítik, hogy a vállalkozói díj az alábbi forrásokból kerül finanszírozása:
nettó 30.085.199,-Ft összeg, a KEHOP -5.2.2/16-2016-00017 azonosító számú projektből
nettó 16.406.401,- Ft összeg hazai költségvetési forrásból.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A 2019. november 5. napján megtartott kooperáción vállalkozó tájékoztatta megrendelőt, hogy a kivitelezési munkálatok során feltárásra került az épület eresz- és lefolyócsatornáinak rendkívül rossz állapota, melyek kicserélését javasolta.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 45534900 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 46491600 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/25 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben