Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/231
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.12.02.
Iktatószám:22965/2019
CPV Kód:45262690-4
Ajánlatkérő:Vésztő Város Önkormányzata
Teljesítés helye:5530 Vésztő, Kossuth u. 79. hrsz.: 3303
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:"BERÉNYI FIVÉREK" Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Vésztő Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96174850
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 62
Város: Vésztő
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5530
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jámbor Anita
Telefon: +36 306254034
E-mail: leader@veszto.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: EFOP-1.2.11 - lakásfelújítás – 2. ütem Vésztőn
Hivatkozási szám: EKR000875802019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
EFOP-1.2.11 - lakásfelújítás – 2. ütem Vésztőn
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5530 Vésztő, Kossuth u. 79. hrsz.: 3303
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Általános leírás:
Az érintett ingatlanban, helyrajzi számon négy lakás felújítása történik meg. A négy darab lakás felújítása az alábbiakat tartalmazza:
A felújítás a külső nyílászárók és a burkolatok cseréjén felül épületvillamossági és gépészeti modernizálást tartalmaz. Az épületek tartószerkezetében és helyiség elválasztó falaiban nem történik változás. Nyílászárók: A külső nyílászárókat műanyag hőszigetelő nyílászárók váltják fel. Burkolatok: A vizes helyiségekben és az érintett felületeken kerámia lapburkolat és falicsempe kerül. A szobákban laminált padlóburkolat készül. Felületképzés: A csempeburkolattal nem érintett falfelületek glettelése és festése. Épületvillamosság: A lakásban teljes belső épületvillamossági rendszer kiépítése Épületgépészet: a fűtési és vízzel kapcsolatos elemek felújítása valósul meg.
A felújítással érintett alapterület (m2):
I.Lakás:63,39 m2
II. Lakás:71,76 m2
III.Lakás:77,98 m2
IV. Lakás:73,66 m2
Az építési beruházáshoz kapcsolódó részletes leírást a műszaki leírás, illetve a költségvetés tartalmazza.
Az építési beruházás engedély nélkül végezhető.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/07/18 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/08/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.2.11-16-2017-00047

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
13820 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: EFOP-1.2.11 - lakásfelújítás – 2. ütem Vésztőn
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/18 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: "BERÉNYI FIVÉREK" Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42765293
Postai cím: Kossuth U. 29-33.
Város: Vésztő
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5530
Ország: Magyarország
E-mail: berenyifiverek@gmail.com
Telefon: +36 709356850
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 39533335
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5530 Vésztő, Kossuth u. 79. hrsz.: 3303
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Általános leírás:
Az érintett ingatlanban, helyrajzi számon négy lakás felújítása történik meg. A négy darab lakás felújítása az alábbiakat tartalmazza:
A felújítás a külső nyílászárók és a burkolatok cseréjén felül épületvillamossági és gépészeti modernizálást tartalmaz. Az épületek tartószerkezetében és helyiség elválasztó falaiban nem történik változás. Nyílászárók: A külső nyílászárókat műanyag hőszigetelő nyílászárók váltják fel. Burkolatok: A vizes helyiségekben és az érintett felületeken kerámia lapburkolat és falicsempe kerül. A szobákban laminált padlóburkolat készül. Felületképzés: A csempeburkolattal nem érintett falfelületek glettelése és festése. Épületvillamosság: A lakásban teljes belső épületvillamossági rendszer kiépítése Épületgépészet: a fűtési és vízzel kapcsolatos elemek felújítása valósul meg.
A felújítással érintett alapterület (m2):
I.Lakás:63,39 m2
II. Lakás:71,76 m2
III.Lakás:77,98 m2
IV. Lakás:73,66 m2
Az építési beruházáshoz kapcsolódó részletes leírást a műszaki leírás, illetve a költségvetés tartalmazza.
Az építési beruházás engedély nélkül végezhető.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/07/18 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/01/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 40733855
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: "BERÉNYI FIVÉREK" Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42765293
Postai cím: Kossuth U. 29-33.
Város: Vésztő
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5530
Ország: Magyarország
E-mail: berenyifiverek@gmail.com
Telefon: +36 709356850
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/11/14 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek rögzítik, hogy a Kivitelező a pótmunkák és kivitelezési munkák előrehaladása során olyan – az 1. sz. szerződésmódosítás létrejöttekor, tehát a 2019.11.15-i teljesítési határidő megállapításakor előre nem látható – a beruházás előrehaladását jelentősen hátráltató további akadályokba ütközött, melyek veszélyeztetik a szerződés szerinti határidőre történő teljesítést, így az alábbi okok miatt a szerződés újbóli módosítása vált szükségessé:
Az 1. sz. szerződésmódosításban rögzítésre került, hogy egy elfalazott rész mögött egy újabb pince került feltárásra, melynek a poroszüveget tartó acél I-160 gerendák teljesen el voltak korrodálva. Tekintve, hogy tartószerkezeti szakmérnök bevonásával az a megállapodás született, hogy a pinceszintet be kell temetni, az 1. sz. szerződésmódosítás értelmében a pinceszint betemetésével kapcsolatos pótmunka a szerződéses feladatok részét képezi, illetve a teljesítési határidő 2019.11.15-re módosult.
Az 1. sz. szerződésmódosítás szerinti 2019.11.15-i teljesítési határidő optimista forgató-könyv szerint került megállapításra, azzal kalkulálva, hogy a pinceszint betemetése során nem merülnek fel újabb, előre nem látható, eredetileg nem tervezett feladatok.
Azonban a pinceszint betemetésével kapcsolatos munkák során a meglévő falakon repedések keletkeztek, illetve a burkolatot több helyen fel kellett törni. Ezeket egyrészt javítani, korrigálni szükséges, másrészt a vízvezetést és szennyvízvezetést újra kellett csinálni. Szükségessé vált az ALFÖLDVÍZ Zrt-vel történő egyeztetés is az új víz- és szennyvízbekötés megterveztetése kapcsán.
A projekt céljával kizárólag a szerződésszerű, hibátlan teljesítés egyeztethető össze, melynek biztosítása érdekében a teljesítési határidő újbóli hosszabbítása vált szükségessé, 2020.01.31-ig. A projektben további pótmunka nem keletkezik, csupán az 1. sz. szerződésmódosításban rögzített pótmunka teljesítési határideje módosul, összhangban a szükséges garanciális javításokkal. Jelen szerződésmódosítás keretében az eredeti szerződéses összérték, illetve a pótmunka díja nem változik.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az 1. sz. szerződésmódosításban rögzítésre került, hogy egy elfalazott rész mögött egy újabb pince került feltárásra, melynek a poroszüveget tartó acél I-160 gerendák teljesen el voltak korrodálva. Tekintve, hogy tartószerkezeti szakmérnök bevonásával az a megállapodás született, hogy a pinceszintet be kell temetni, az 1. sz. szerződésmódosítás értelmében a pinceszint betemetésével kapcsolatos pótmunka a szerződéses feladatok részét képezi, illetve a teljesítési határidő 2019.11.15-re módosult.
Az 1. sz. szerződésmódosítás szerinti 2019.11.15-i teljesítési határidő optimista forgató-könyv szerint került megállapításra, azzal kalkulálva, hogy a pinceszint betemetése során nem merülnek fel újabb, előre nem látható, eredetileg nem tervezett feladatok.
Azonban a pinceszint betemetésével kapcsolatos munkák során a meglévő falakon repedések keletkeztek, illetve a burkolatot több helyen fel kellett törni.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 40733855 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 40733855 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/26 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben