Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/230
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.29.
Iktatószám:22985/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
Teljesítés helye:5800 Mezőkovácsháza, 273; 270/20; 270/21; 448; 271. hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95571995
Postai cím: Árpád Utca 176
Város: Mezőkovácsháza
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sóki Zoltán
Telefon: +36 68381011
E-mail: sokizoltan@mezokovacshaza.hu
Fax: +36 68381656
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Zöld Város kialakítása Mezőkovácsházán”
Hivatkozási szám: EKR000852032019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlatkérő a 5800 Mezőkovácsháza, Árpád köz, HRSZ: 273 ingatlanon Piac épület és terület kivitelezését kívánja megvalósítani. Tervezett szín jellegű árusító épület nagysága: 382,7 m2; a tervezett szociális épület nagysága: 71,85 m2 , beépített alapterület összesen: 454,55 m2, hasznos alapterület összesen: 381 m2.2 db komplett napkollektor rendszer, a használati melegvíz (HMV) előállítására.
Összesen 23 db új parkoló elhelyezése ökogreen térkővel, továbbá 3 különböző helyen (32+24+24 db) összesen 80 db kerékpár tárolására alkalmas tároló kerül kialakításra. Ezen kívül sátras elárusítóhelyek térburkolata készül 670 m2 felülettel. A csapadékvíz kezelésére tározócsöves szikkasztócsatorna épül 235 m hosszban. Járda felújítás és építés történik 353 m2 felületen.
271 hrsz-on a beton út és a 273 hrsz-on a beton átjárók aszfaltozással felújításra kerülnek 1300 m2 felületen.
A Mezőkovácsháza 448 helyrajzi számú zöld terület növényállományának revitalizációja szükséges, a növényállomány felülvizsgálatát követően a sérült koros fákat, cserjéket ki kell vágni, és helyükre új ültetése szükséges. A revitalizálandó terület 1200 m2.
A 448 helyrajzi számon járda kövezés, valamint járda felújítás tervezett.
A többlépcsős növényállomány elérése végett levendulaágyások telepítése tervezett.
A művelődési ház mögött 270/20 és 270/21 helyrajzi számú területeken rendezvénytér, játszótér és fitnesz park kerül kialakításra. 660 m2 térkövezés tervezett. A területen található platánok felülvizsgálata, valamint akácfák kivágása szükséges. Az Önkormányzat tulajdonában álló színpad pallózatának cseréje illetve a színpadfedés beszerzése is ezen pályázat keretein belül kell, hogy megvalósuljon.
A színpad mögött található fal elbontásra kerül és helyette zöldítés, sövényesítés tervezett.
A 270/21 helyrajzi számon kerül kialakításra a fitneszpark, a lehatárolt 280 m2 terület gyepje felülvetésre kerül. A fitneszpark elemei légbenjáró, eliptikus tréner, karizom erősítő, twister és sítréner, tai chi, dupla tolódzkodó. A parkba továbbá kihelyezésre kerül 3 db pad hulladékgyűjtővel, valamint egy bicikli tároló.
A 270/21 helyrajzi számon kerül a meglévő játszótér kiegészítésre. A meglévő mászóka, padok és hulladékgyűjtők mellé kihelyezésre kerül egy libikóka, hinta állvánnyal és 3 db rugós játék. A játszótér 290 m2 –es területen a gyep felülvetésre kerül.
A rendezvénytér melletti gyepes területek (270/20 és 270/21 hrsz) felülvetésre kerülnek. Ezen terület nagysága 1900 m2.
A 273 helyrajzi számon 2600 m2 terület revitalizációra kerül. A növényállomány felülvizsgálatát követően a sérült koros fákat, cserjéket ki kell vágni, és helyükre új ültetése szükséges. A területen található egy járda, melynek elbontásáról gondoskodni szükséges.
A részletes műszaki leírást és a követelményeket a Dokumentáció részét képező Műszaki Leírás és az egyéb műszaki tartamú dokumentumok tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: „Zöld Város kialakítása Mezőkovácsházán”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213141-3
További tárgyak:45233252-0
45233253-7
45310000-3
45321000-3
45330000-9
77300000-3
77310000-6
45223300-9
09332000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5800 Mezőkovácsháza, 273; 270/20; 270/21; 448; 271. hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő a 5800 Mezőkovácsháza, Árpád köz, HRSZ: 273 ingatlanon Piac épület és terület kivitelezését kívánja megvalósítani. Tervezett szín jellegű árusító épület nagysága: 382,7 m2; a tervezett szociális épület nagysága: 71,85 m2 , beépített alapterület összesen: 454,55 m2, hasznos alapterület összesen: 381 m2.2 db komplett napkollektor rendszer, a használati melegvíz (HMV) előállítására.
Összesen 23 db új parkoló elhelyezése ökogreen térkővel, továbbá 3 különböző helyen (32+24+24 db) összesen 80 db kerékpár tárolására alkalmas tároló kerül kialakításra. Ezen kívül sátras elárusítóhelyek térburkolata készül 670 m2 felülettel. A csapadékvíz kezelésére tározócsöves szikkasztócsatorna épül 235 m hosszban. Járda felújítás és építés történik 353 m2 felületen.
271 hrsz-on a beton út és a 273 hrsz-on a beton átjárók aszfaltozással felújításra kerülnek 1300 m2 felületen.
A Mezőkovácsháza 448 helyrajzi számú zöld terület növényállományának revitalizációja szükséges, a növényállomány felülvizsgálatát követően a sérült koros fákat, cserjéket ki kell vágni, és helyükre új ültetése szükséges. A revitalizálandó terület 1200 m2.
A 448 helyrajzi számon járda kövezés, valamint járda felújítás tervezett.
A többlépcsős növényállomány elérése végett levendulaágyások telepítése tervezett.
A művelődési ház mögött 270/20 és 270/21 helyrajzi számú területeken rendezvénytér, játszótér és fitnesz park kerül kialakításra. 660 m2 térkövezés tervezett. A területen található platánok felülvizsgálata, valamint akácfák kivágása szükséges. Az Önkormányzat tulajdonában álló színpad pallózatának cseréje illetve a színpadfedés beszerzése is ezen pályázat keretein belül kell, hogy megvalósuljon.
A színpad mögött található fal elbontásra kerül és helyette zöldítés, sövényesítés tervezett.
A 270/21 helyrajzi számon kerül kialakításra a fitneszpark, a lehatárolt 280 m2 terület gyepje felülvetésre kerül. A fitneszpark elemei légbenjáró, eliptikus tréner, karizom erősítő, twister és sítréner, tai chi, dupla tolódzkodó. A parkba továbbá kihelyezésre kerül 3 db pad hulladékgyűjtővel, valamint egy bicikli tároló.
A 270/21 helyrajzi számon kerül a meglévő játszótér kiegészítésre. A meglévő mászóka, padok és hulladékgyűjtők mellé kihelyezésre kerül egy libikóka, hinta állvánnyal és 3 db rugós játék. A játszótér 290 m2 –es területen a gyep felülvetésre kerül.
A rendezvénytér melletti gyepes területek (270/20 és 270/21 hrsz) felülvetésre kerülnek. Ezen terület nagysága 1900 m2.
A 273 helyrajzi számon 2600 m2 terület revitalizációra kerül. A növényállomány felülvizsgálatát követően a sérült koros fákat, cserjéket ki kell vágni, és helyükre új ültetése szükséges. A területen található egy járda, melynek elbontásáról gondoskodni szükséges.
A részletes műszaki leírást és a követelményeket a Dokumentáció részét képező Műszaki Leírás és az egyéb műszaki tartamú dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az ajánlattételi felhívás Műszaki-szakmai alkalmasság M/1. pontja szerinti alkalmassági feltételként előírt szakember szakmai többlettapasztalata (min. 0 hó – max. 36 hó)  20
2 Kötelező jótállási időtartamon felüli többlet jótállás vállalása; min. 0 hónap –max. 24 hónap 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű ajánlati ár (nettó, HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00016
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: „Zöld Város kialakítása Mezőkovácsházán”
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás V.2) További információk pont, 5) alpontjában meghatározta: „5. Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat.”
Az eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltak szerint, mivel a közbeszerzési eljárásban csak egy ajánlattevő nyújtott be ajánlatot az ajánlattételi határidőig.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: BÓLEM Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10938672
Postai cím: Őszi Utca 3
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11042851204

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/10/10 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/28 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges