Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/10
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.15.
Iktatószám:23018/2019
CPV Kód:55520000-1
Ajánlatkérő:Békés Megyei Központi Kórház
Teljesítés helye:HU332
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:egészségügyi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások - Általános közbeszerzés
2014/24/EU irányelv
Előzetes tájékoztató  
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul  
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek a
szerződés(ek) iránt. A szerződés(ek) odaítélésére eljárást megindító további felhívás közzététele
nélkül kerül sor.
Ajánlati/részvételi felhívás  
Tájékoztató az eljárás eredményéről x
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Békés Megyei Központi Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43342866
Postai cím: Semmelweis Utca 1
Város: Gyula
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csizmadia Katalin
Telefon: +36 306765634
E-mail: csizmadia@bmkk.eu
Fax: +36 66441192
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://bmkk.eu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
  A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: egészségügyi intézmény
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
 
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Közétkeztetési szolgáltatás BMKK
Hivatkozási szám: EKR000042792018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55520000-1
II.1.3) A szerződés típusa Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
"A Békés Megyei Központi Kórház székhelye, valamint a gyulai, békéscsabai, szeghalmi és
mezőhegyesi telephelyein a betegek, és dolgozók étkeztetésének jogszabályszerű biztosítása, akórházi konyha üzemeltetésének ellátása”
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
( Keretmegállapodás esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene )
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Közétkeztetési szolgáltatás BMKK
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232151-5
További tárgyak:45442110-1
45453100-8
55521100-9
90910000-9
90921000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: 5700 Gyula, Semmelweis u. 1; 5600 Békéscsaba, Gyulai út 18; 5820 Mezőhegyes, Szent György tér 3; 5520 Szeghalom, Szabolcs vezér u. 9; Gyula, Sitka u. 1; Gyula, Kárpát u. 11; Gyula, Tiborc u. 14.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. Békés Megyei Központi Kórház (5700 Gyula, Semmelweis u. 1.) és telephelyei számára a betegek, illetve a dolgozók étkeztetésének biztosítása a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, valamint a kórház székhelyén és a Békéscsabán lévő főzőkonyha üzemeltetésének ellátása.
2. Adagszámok telephelyenkénti bontásban:
Gyula-reggeli: 331.017 adag/év, tízórai: 43.761 adag/év, ebéd: 399.345 adag/év, uzsonna: 1617 adag/év, vacsora: 338.079 adag/év, összesen: 1.113.819 adag/év, összesen napi 3052 adag.
Békéscsaba-reggeli:126.495 adag/év, tízórai:126.485 adag/év, ebéd:131.591 adag/év, uzsonna:31.996 adag/év, vacsora:129.656 adag/év, összesen: 546.223 adag/év, összesen napi 1497 adag.
Szeghalom-reggeli: 26.163 adag/év, tízórai: 0 adag/év, ebéd: 33.605 adag/év, uzsonna: 0 adag/év, vacsora:26.163 adag/év, összesen: 85.931 adag/év, összesen napi 235 adag.
Mezőhegyes-reggeli: 25.455 adag/év, tízórai: 0 adag/év, ebéd: 28.482 adag/év, uzsonna: 0 adag/év, vacsora: 25.450 adag/év, összesen: 79.387 adag/év, összesen napi 217 adag.
A nyertes AT feladata havi 10 vendégebéd biztosítása,valamint 500-500 fő részére a Semmelweis napi étkezés biztosítása a Réthy Pál Tagkórházban és a Pándy Tagkórházban.
AK jogosult +20% opció lehívására.
3. A nyertes AT köteles az 5700 Gyula, Semmelweis u. 1. szám alatti főzőkonyhát üzemeltetni, valamint az ételt kiszállítani a II.2.3. pontban megjelölt telephelyekre. A nyertes AT feladata valamennyi teljesítési helyszínen az ételek tálalása. A békéscsabai telephely esetében a főzőkonyha üzemeltetést csak 2021.02.01. napján kell megkezdeni.
4. A Nyertes AT feladata az alábbi speciális feladatok ellátása is:
• főzési alapanyag beszerzése,
• ételkészítés,a speciális étkezési igények, diéták kielégítése
• az étel kiszállítása a szerződésben meghatározott tálalási helyekre,
• Az ételek megfelelő kitálalása,
• Minőségbiztosítás, élelmiszer biztonsági követelmények betartása, tisztasági festés valamennyi telephelyen,
• Rovar- és rágcsálóirtás,
• a tevékenységgel összefüggésben keletkező hulladék elszállítása, veszélyes hulladékkezelésére szerződéskötés a speciális szolgáltatóval,
• a főzőkonyhák jogszabályok szerinti működésének biztosítása és üzemeltetése,
• a főzőkonyhák karbantartása, takarítása
• infrastrukturális fejlesztés a gyulai központi telephelyen, közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint
• a dolgozói étkezések díjának beszedése
A nyertes AT feladata a főzőkonyha megfelelő kialakítása a dokumentációban foglalt tartalommal, tekintettel arra, hogy az üzemeltetési szolgáltatás előfeltétele a kapcsolódó építési beruházások elvégzése, a konyha felújítása elengedhetetlen a jogszabályoknak megfelelő üzemeltetéshez, higiéniai és minőségi követelmények betartásához, valamint a jogsz-ban foglalt karbantartási kötelezettség teljesítéséhez
5. A szerződéstervezet 3. mellékletében szereplő diéták biztosítása is a feladat részét képezi.
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.3) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma:
(éééé/hh/nn)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
(Kizárólag a 2014/24/EU irányelv 77. cikke szerinti egyes egészségügyi, szociális és kulturális szolgáltatásokra vonatkozó szerződések esetében)
  Az eljárásban csak közszolgálati feladatokat ellátó és a 2014/24/EU irányelv 77. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő szervezetek vehetnek részt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
A nemzeti eljárásokról a következő helyen található információ: (URL)
IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány az alábbi rész-szempontok alapján:
1. nettó vállalkozói díj (HUF) / súlyszám: 70
2. A szerződés teljesítésében résztvevő – M2. a) pont szerinti – élelmezésvezető szakmai tapasztalata hónapokban megadva/ súlyszám:10
3. A szerződés teljesítésében részt vevő M2 c) pont szerinti szakács szakmai tapasztalata hónapokban megadva /súlyszám: 10
4. A nyertes AT által az ajánlatkérőnek fizetendő közüzemi díj hozzájárulás mértéke (Ft/hó)/súlyszám: 10
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 133 - 328078
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény )
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
(éééé/hh/nn)
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés:
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 012831 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
( éééé/hh/nn )
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma : 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
  A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az eredménytelenség oka:
A tárgyi közbeszerzési eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdésének b) pontjában foglaltak alapján eredménytelen, tekintettel arra, hogy az eljárásban benyújtott árajánlat meghaladja a - 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt - rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.
2. Az ajánlattevő neve, címe, adószáma, valamint azok a számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempontok alapján
értékelésre kerültek volna:
Közös Ajánlattevő 1. neve: Menzamax Vendéglátó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Közös Ajánlattevő 1. székhelye: 1055 Budapest, Markó utca 1/B. II. em. 19.
Adószám: 25578285-2-41.
Közös Ajánlattevő 2. neve: Gastroinvest Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Közös Ajánlattevő 2. székhelye: 1047 Budapest, Baross utca 44. fszt. 1.
Adószám: 26164964-2-41.
I. nettó vállalkozói díj (HUF) az alábbi alszempontok szerint:
a) reggeli nettó egységára (Ft/adag): 240
b) tízórai nettó egységára (Ft/adag): 96
c) ebéd nettó egységára (Ft/adag): 510
d) uzsonna nettó egységára (Ft/adag): 96
e) vacsora nettó egységára (Ft/adag): 240
f) dolgozói reggeli nettó egységára (Ft/adag): 240
g) dolgozói ebéd nettó egységára (Ft/adag): 560
h) dolgozói vacsora nettó egységára (Ft/adag): 240
i) vendégétkezés ebéd nettó egységára (Ft/adag): 550
II. A szerződés teljesítésében résztvevő M2. a) pont szerinti élelmezésvezető szakmai tapasztalata hónapokban megadva: 68
III. A szerződés teljesítésében részt vevő M2 c) pont szerinti szakács szakmai tapasztalata hónapokban megadva: 288
IV. A nyertes ajánlattevő által az ajánlatkérőnek fizetendő közüzemi díj hozzájárulás mértéke (Ft/hó) 2 000 000
3. A jelen hirdetmény V.1) pontjában megjelölt információ technikai adat, kizárólag a hirdetmény TED részére történő
továbbíthatósága miatt került kitöltésre.
4. Az I.1. pont szerinti lebonyolító adatai:
Hivatalos név:
CORDICT Fejlesztési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím:
Attila út 79. I. em. 7.
Város:
Budapest
Postai irányítószám:
1012
Ország:
Magyarország
Kapcsolattartó személy:
dr. Fodor Gergely
E-mail:
fodor.gergely@gmail.com
Telefon: +36 17927404
Fax: +36 17927447
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
www.cordict.hu
A felhasználói oldal címe: (URL)
www.cordict.hu
5. A jelen hirdetmény V.2.2) pont szerinti adatai:
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint): 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A benyújtott ajánlatot gazdasági szereplők csoportosulása tette.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslat a Kbt. 148.§-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
3 szükség szerinti számban ismételje meg, ha ez a hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás céljára szolgál
4 ha az információ ismert
5 ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
6 amennyire az információ már ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
8 opcionális információ
9 ezt az információt csak előzetes tájékoztató esetében adja meg
10 ezt az információt csak eljárás eredményéről szóló tájékoztató esetében adja meg
14 eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató esetében ezt az információt olyan mértékben adja meg, amennyire már ismert
15 ezt az információt itt vagy – adott esetben – az ajánlattételi felhívásban adja meg

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő ok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  A korábbi szolgáltatás megismétlését jelentő új szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Szolgáltatások különösen kedvező feltételek mellett történő beszerzése
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szolgáltatótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)