Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/230
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.29.
Iktatószám:23027/2019
CPV Kód:79421000-1
Ajánlatkérő:KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt.
Teljesítés helye:1027 Budapest, Horvát utca 12-26.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:MultiContact Consulting Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Épület építési projekt szervezése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96334924
Postai cím: Horvát Utca 12-26
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kozicz Árpád
Telefon: +36 204018287
E-mail: beszerzes@kkbk.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kiemeltkormanyzatiberuhazasokkozpontja.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kiemeltkormanyzatiberuhazasokkozpontja.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Épület építési projekt szervezése
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Projektmenedzsment támogatói és tanácsadói szolg.
Hivatkozási szám: EKR000775982019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79421000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Európai Uniós támogatással (IKOP-3.1.0-15) összefüggő projektmenedzsment támogatói és tanácsadói szolgáltatás a „H5–H6/H7 vonalak összekötése – az észak-déli városi-elővárosi gyorsvasút fejlesztésének előkészítése” kiemelt projektben.
Az Ajánlatkérő, valamint a MÁV-HÉV Zrt. az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) keretében, az IKOP-3.1.0-15 számú felhívására, aminek címe: „Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti elérhetőség javítása a Közép-magyarországi régióban” támogatási kérelem benyújtására készül. Nyertes ajánlattevő feladata az 1565/2018. (XI.10.) Kormány határozatban részletezett és Európai Uniós támogatással (IKOP-3.1.0-15) megvalósuló „H5-H6/H7 vonalak összekötése – az észak-déli városi-elővárosi gyorsvasút fejlesztésének előkészítése” kiemelt projekttel összefüggésben az Ajánlatkérőt, mint a Projekt támogatási szerződésében megnevezett konzorciumvezetőt terhelő, a projektmenedzsment szolgáltatás részét képező Európai Uniós támogatása igénylésével, lehívásával és elszámolásával összefüggő feladatok teljesítésével kapcsolatos szolgáltatások nyújtása. A Projekthez kapcsolódó támogatási keret összege bruttó 13.700.000.000,-Ft.
Nyertes ajánlattevő feladata a megkötendő Vállalkozási Szerződéssel összefüggésben a következő:
- Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok teljes körű összeállítása Ajánlatkérő adatszolgáltatása alapján, Támogatási Szerződés előkészítése aláírásra (amennyiben a Vállalkozási Szerződés a Támogatási Szerződés megkötését megelőzően hatályba lép);
- A Projekt megvalósítása során, annak érdekében folyamatos együttműködés, támogatás minden, az EU-s finanszírozásból adódó feladattal kapcsolatban;
- A Projekt teljesítésének közvetlen támogatása;
- A Projekt megvalósítását során az Ajánlatkérő által kötött Támogatási Szerződéshez kapcsolódó elszámolások adminisztratív feltételeire vonatkozó, elszámolási, beszámolási és hiánypótlási feladatok elvégzése, támogatása az Ajánlatkérőtől bekért információk és dokumentumok alapján;
- Szakértői támogatás, jelenlét a közreműködő szervezet és a jogszabályokban feljogosított egyéb szervek ellenőrzései során, adott esetben Ajánlatkérő képviselete;
- Fenti tevékenységeket átfogó, projektmenedzsment támogatásra irányuló tanácsadás és koordináció.
Ajánlattevő feladata kiterjed a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott valamennyi feladatra. A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírása tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 64152000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Projektmenedzsment támogatói és tanácsadói szolg.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79421000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1027 Budapest, Horvát utca 12-26.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az Ajánlatkérő, valamint a MÁV-HÉV Zrt. az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) keretében, az IKOP-3.1.0-15 számú felhívására, aminek címe: „Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti elérhetőség javítása a Közép-magyarországi régióban” támogatási kérelem benyújtására készül. Nyertes ajánlattevő feladata az 1565/2018. (XI.10.) Kormány határozatban részletezett és Európai Uniós támogatással (IKOP-3.1.0-15) megvalósuló „H5-H6/H7 vonalak összekötése – az észak-déli városi-elővárosi gyorsvasút fejlesztésének előkészítése” kiemelt projekttel összefüggésben az Ajánlatkérőt, mint a Projekt támogatási szerződésében megnevezett konzorciumvezetőt terhelő, a projektmenedzsment szolgáltatás részét képező Európai Uniós támogatása igénylésével, lehívásával és elszámolásával összefüggő feladatok teljesítésével kapcsolatos szolgáltatások nyújtása. A Projekthez kapcsolódó támogatási keret összege, és a teljes Projekt nagysága bruttó 13.700.000.000,-Ft.
Nyertes ajánlattevő feladata a megkötendő szerződéssel összefüggésben a következő:
- Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok teljes körű összeállítása Ajánlatkérő adatszolgáltatása alapján, Támogatási Szerződés előkészítése aláírásra (amennyiben a Vállalkozási Szerződés a Támogatási Szerződés megkötését megelőzően hatályba lép);
- A Projekt megvalósítása során, annak érdekében folyamatos együttműködés, támogatás minden, az EU-s finanszírozásból adódó feladattal kapcsolatban;
- A Projekt teljesítésének közvetlen támogatása;
- A Projekt megvalósítását során az Ajánlatkérő által kötött Támogatási Szerződéshez kapcsolódó elszámolások adminisztratív feltételeire vonatkozó, elszámolási, beszámolási és hiánypótlási feladatok elvégzése, támogatása az Ajánlatkérőtől bekért információk és dokumentumok alapján;
- Szakértői támogatás, jelenlét a közreműködő szervezet és a jogszabályokban feljogosított egyéb szervek ellenőrzései során, adott esetben Ajánlatkérő képviselete;
- Fenti tevékenységeket átfogó, projektmenedzsment támogatásra irányuló tanácsadás és koordináció.
Ajánlattevő feladata kiterjed a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott valamennyi feladatra.
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok Feladatleírása tartalmazza.
Kiegészítés a II.2.12. ponthoz: A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott programmal kapcsolatos. A felhívás száma: IKOP-3.1.0-15, címe: „Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti elérhetőség javítása a Közép-magyarországi régióban”. A Projekt megvalósításának feltétele az európai uniós támogatásra vonatkozó támogatási szerződés megkötése.
A támogatási intenzitás: 100%
Kiegészítés a II.1.7. ponthoz: A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlattétel biztosításának lehetőségét. Az Ajánlatkérő által az európai uniós támogatással megvalósuló projekt során kötelezően kell gondoskodnia a projektmenedzsment folyamatos működtetéséről. Az európai uniós támogatással összefüggő projektmenedzsment feladatok egységes egészet képeznek, a részfeladatok egymással szerves kapcsolatban állnak, amelyet Ajánlatkérő is így kíván megszervezni, és amelynek megbontása, részekre osztása sem célszerűségi, sem pedig szakmai szempontból nem indokolt. Ezen túlmenően a feladatok részekre bontása éppen a feladatok egységes jellege és a részfeladatok egymást fedettsége miatt többletköltségekkel járna, ami pedig ütközik a közpénzek hatékony felhasználásának alapelvével. Mindezekre tekintettel Ajánlatkérő nem kívánja biztosítani a részekre történő ajánlattétel lehetőségét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Személyi állomány képzettsége, tapasztalata  30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű Ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A felhívás száma: IKOP-3.1.0-15
II.2.9) További információ:
Értékelési részszempontok
Szakemberek többlettapasztalata (Súlyszám összesen:30)
M.2.1. szakembernél Kbt. 77. § (1) szerinti legkedvezőbb érték 60 hónap többlettapasztalat: Súlyszám: 15 M.2.2. szakembernél Kbt. 77. § (1) szerinti legkedvezőbb érték 60 hónap többlettapasztalat: Súlyszám:10 M.2.3. szakembernél Kbt. 77. § (1) szerinti legkedvezőbb érték 60 hónap többlettapasztalat Súlyszám: 5

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Projektmenedzsment támogatói és tanácsadói szolg.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MultiContact Consulting Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99716022
Postai cím: Bartók Béla út 105-113.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@multicontact.eu
Telefon: +36 16663750
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12965580243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 64152000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Projektmenedzsment támogatói és tanácsadói szolgáltatás
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: MultiContact Consulting Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99716022
Postai cím: Bartók Béla út 105-113.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12965580243

Hivatalos név: Ex Ante Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83593174
Postai cím: Vérhalom Utca 33/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12951501241

Hivatalos név: Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63677513
Postai cím: Kassák Lajos Utca 69-71.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14541744241

Hivatalos név: Profektum Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32768680
Postai cím: Perc Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25424935241

Hivatalos név: Equinox Consulting Korlátolt Felelosségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49541270
Postai cím: Damjanich Utca 6. II. lház. 3. em. 2.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14306880214

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/06/26 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Közös ajánlattevők neve, székhelye:
Ajánlattevő neve: Forrás Unió Tanácsadó Iroda Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 2310 Szigetszentmiklós Ibolya Utca 22.
Ajánlattevő neve: Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1134 Budapest Kassák Lajos Utca 69-71.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/26 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges