Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/230
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.29.
Iktatószám:23031/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:MAJS-AGRO Szolgáltató és Termelő Zártkörűen Müködő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Majs, Hrsz. 087/12
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SH-BAU Mérnöki Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MAJS-AGRO Szolgáltató és Termelő Zártkörűen Müködő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62151223
Postai cím: Hrsz
Város: Lippó
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7781
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kajtár Csaba
Telefon: +36 306164490
E-mail: kajtar.csaba@agrolippo.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Ikercsibeist és techn. létesítése a Majs AgroZrt.
Hivatkozási szám: EKR000711382018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Iker csibeistálló és technológia létesítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213240-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Majs, Hrsz. 087/12
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A mellékelt dokumentációban jelzett fejlesztések:
2 db csibeistálló épület az alábbi paraméterekkel:
Épület hossza: 74,5 m
Épület szélessége: 16 m
Telepíthető állatlétszám. 19.070 db
Telepítési sűrűség: 16 db /m2.
Technológia:
• mellékelt műszaki leírás alapján
50 kW teljesítményű napelem rendszer telepítése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/10/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP2-4.1.1.2-16 felhívás, 1780665764 azonosító

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
20807 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Iker csibeistálló és technológia létesítése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/30 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SH-BAU Mérnöki Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26197247
Postai cím: Pécsi Út 74
Város: Mohács
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7700
Ország: Magyarország
E-mail: shbau@shbau.hu
Telefon: +36 202116609
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 285106656
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213240-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Majs, Hrsz. 087/12
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A mellékelt dokumentációban jelzett fejlesztések:
2 db csibeistálló épület az alábbi paraméterekkel:
Épület hossza: 74,5 m
Épület szélessége: 16 m
Telepíthető állatlétszám. 19.070 db
Telepítési sűrűség: 16 db /m2.
Technológia:
• mellékelt műszaki leírás alapján
50 kW teljesítményű napelem rendszer telepítése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/10/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 285106656
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SH-BAU Mérnöki Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26197247
Postai cím: Pécsi Út 74
Város: Mohács
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7700
Ország: Magyarország
E-mail: shbau@shbau.hu
Telefon: +36 202116609
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/11/15 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Fizetési ütemezés életszerűvé tétele.
1sz.szerződésmódosítás: A szerződés 4.6 pontja:
4.6. A kivitelezési munkák vonatkozásában a Vállalkozó összesen 2 részszámla és 1 végszámla benyújtására jogosult, a szerződés mellékletét képező kiviteli és pénzügyi-számlázási ütemtervek alapján, ahol a részszámlák és végszámla összege a szerződéses ár nettó összegének 30-30-40%-a. A számla az adott ütem során ténylegesen elvégzett munkákról nyújtható be a teljesítés megfelelő (30,60 illetve 100%) készültségi szintjének elérésekor.
szöveg helyett:
4.6. A kivitelezési munkák vonatkozásában a Vállalkozó összesen 3 részszámla és 1 végszámla benyújtására jogosult, a szerződés mellékletét képező kiviteli és pénzügyi-számlázási ütemtervek alapján, ahol a részszámlák és végszámla összege a szerződéses ár nettó összegének 5,16-24,84-30-40%-a. A számla az adott ütem során ténylegesen elvégzett munkákról nyújtható be a teljesítés megfelelő (5,14, 30,60 illetve 100%) készültségi szintjének elérésekor.
2sz. szerződésmódosítás(jelen módosítás): A szerződés 4. számú melléklete a ténylegesen beépítendő napelem panel és inverter vonatkozásában az alábbiakra módosul a mellékelt egyenértékűségi nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően:
INVERTER:
Kiváltandó anyag: Growatt 25000TL3-S inverter, Névleges AC teljesítmény: 25 000 W, MAX bemeneti feszültség 580 V Beépítendő anyag: Fronius Eco 25.0-3-S inverter, Névleges AC teljesítmény: 25 000 W MAX bemeneti feszültség 580 V
NAPELEM PANEL:
Kiváltandó anyag: Amerisolar AS-6P30-275, Névleges teljesítmény 275 W, Modul hatásfok 16,90%, Modul mérete 1640x992x40 mm, Beépítendő anyag SPLITMAX TSM-280 PE05HNévleges teljesítmény 280 W, Modul hatásfok 16,90%, Modul mérete 1675x992x35mm
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A beépítendő napelem panel és inverter típusa megváltozott. Az új típusú napelemes rendszer műszaki paramétereit tekintve egyenértékű az eredeti műszaki leírásban meghatározott típusokkal.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 285106656 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 285106656 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben