Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/232
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.12.03.
Iktatószám:23076/2019
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Komádi Városi Önkormányzat
Teljesítés helye:1. részajánlat: Komádi 1585, 1247 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:DRYVIT PROFI Építőipari Szolgáltató Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Komádi Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97625805
Postai cím: Hősök Tere 4
Város: Komádi
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Berecz Orsolya Zsuzsa
Telefon: +36 204101981
E-mail: drbereczorsolya@gmail.com
Fax: +36 14801180
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.komadi.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): www.komadi.hu/
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: TOP-4.3.1.-TOP-2.1.2.-TOP-1.1.1.-magasépítés
Hivatkozási szám: EKR000173812019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
TOP-2.1.2.-15-HB1-2016-00006 Széll-ház és Könyvtár
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 1. részajánlat: Komádi 1585, 1247 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Széll ház
A beruházás a Széll ház műemlék védettségű 1922-ben épült épület külső-belső részleges felújítása, kismértékű átalakítás és külön épület-részben vizesblokk építési munkái. A tervezett munkákkal közösségi - szabadidős épület, helytörténeti kiállítótér, alakul ki, mely hosszabb távon is biztosítja az épület fennmaradását-fenntarthatóságát.
Az épület jelentős népi építészeti és helytörténeti értékkel bír, hagyományos, falazott, földszintes, oldaltornácos alaprajzú, nyeregtetős kialakítású. Alatta kis méretű pince található. Homlokzat felújítás, festés-mázolás, burkolat felújítás, nyílászáró javítás - tetőfedés-csere készül.
Az épület mögött új vizesblokk kialakítás tervezett.
Az épület udvarán kisléptékű külső tér fejlesztés – járda, rámpa, kert kialakítás, kerti sütőkemence, gyümölcsöskert kialakítás, a szomszédos telken parkoló, akadálymentes parkoló játszótér, parkosítás készül.

- Alapadatok
- - Telek területe: 2449,0 m2
- - Meglévő Épület beépített alapterülete: 241,3 m2
- - Tervezett Épület beépített alapterülete: 67,67 m2
- - Meglévő épület hasznos alapterülete: 127,83 m2
- - Tervezet épület hasznos alapterülete: 37,81 m2
- - Burkolt felületek: 55,0 m2
- Terepszint: -0,20 - +0,30 m

Könyvtár
A Komádi "Zöld város " projekt keretében a meglévő Könyvtár épületének energetikai korszerűsítő felújítása, projektarányos akadálymentesítése, kapcsolódó kismértékű átalakítása munkái készülnek. Az épület előtt térburkolat cseréje, zöldfelület helyreállítás, az épületen külső hőszigetelés, nyílászáró-csere, az épület tetőszerkezetén napenergia-hasznosítás tervezett. Az elvégzendő munkák nem építési engedély kötelesek.
Az épület a 80-es években épült, 2 szintes, falazott szerkezetű, kontyolt cserép fedésű magas-tetős kialakítással, későbbi tetőtér-beépítés lehetőségével.
Tervezett munkák:
- homlokzati hőszigetelés és a hozzá kapcsolódóan a homlokzati nyílászárók hőszigetelő cseréje
- avult radiátoros fűtési rendszer cseréje
- Akadálymentes Wc helyiség kialakítása meglévő helyiségből, a vizesblokk mellett, válaszfalak építésével, szükséges burkolással, nyílászáró beépítésével.
- Épület megközelítés akadálymentessé tétele: meglévő gépkocsi parkolóban 1 db akadálymentes parkoló kialakítása
- meglévő töredezett betonjárda újraburkolása, helyreállító zöldfelület rendezés, füvesítés
- Elektromos energia hasznosító napelemes rendszer kiépítése
Alapadatok:
- Felújítással érintett hasznos alapterület: 370,9 m2
- Felújítással érintett bruttó alapterület: 206,29 m2
- Tervezet új tér burkolat : 60 m2
- Tervezet parkfelújítás: 150 m2
- Tervezet külsőtér fejlesztés bruttó: 210 m2
A munkanemek részletes bemutatását a Közbeszerzési Dokumentum elválaszthatatlan részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 7 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2.-15-HB1-2016-00006 azonosítójú projekt

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
06162 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: TOP-2.1.2.-15-HB1-2016-00006 Széll-ház és Könyvtár
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/03 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DRYVIT PROFI Építőipari Szolgáltató Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16610143
Postai cím: Karabély Utca 3.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: Magyarország
E-mail: info@dryvitprofi.hu
Telefon: +36 52782994
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52785091
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 67749686
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 1. részajánlat: Komádi 1585, 1247 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Széll ház
A beruházás a Széll ház műemlék védettségű 1922-ben épült épület külső-belső részleges felújítása, kismértékű átalakítás és külön épület-részben vizesblokk építési munkái. A tervezett munkákkal közösségi - szabadidős épület, helytörténeti kiállítótér, alakul ki, mely hosszabb távon is biztosítja az épület fennmaradását-fenntarthatóságát.
Az épület jelentős népi építészeti és helytörténeti értékkel bír, hagyományos, falazott, földszintes, oldaltornácos alaprajzú, nyeregtetős kialakítású. Alatta kis méretű pince található. Homlokzat felújítás, festés-mázolás, burkolat felújítás, nyílászáró javítás - tetőfedés-csere készül.
Az épület mögött új vizesblokk kialakítás tervezett.
Az épület udvarán kisléptékű külső tér fejlesztés – járda, rámpa, kert kialakítás, kerti sütőkemence, gyümölcsöskert kialakítás, a szomszédos telken parkoló, akadálymentes parkoló játszótér, parkosítás készül.

- Alapadatok
- - Telek területe: 2449,0 m2
- - Meglévő Épület beépített alapterülete: 241,3 m2
- - Tervezett Épület beépített alapterülete: 67,67 m2
- - Meglévő épület hasznos alapterülete: 127,83 m2
- - Tervezet épület hasznos alapterülete: 37,81 m2
- - Burkolt felületek: 55,0 m2
- Terepszint: -0,20 - +0,30 m

Könyvtár
A Komádi "Zöld város " projekt keretében a meglévő Könyvtár épületének energetikai korszerűsítő felújítása, projektarányos akadálymentesítése, kapcsolódó kismértékű átalakítása munkái készülnek. Az épület előtt térburkolat cseréje, zöldfelület helyreállítás, az épületen külső hőszigetelés, nyílászáró-csere, az épület tetőszerkezetén napenergia-hasznosítás tervezett. Az elvégzendő munkák nem építési engedély kötelesek.
Az épület a 80-es években épült, 2 szintes, falazott szerkezetű, kontyolt cserép fedésű magas-tetős kialakítással, későbbi tetőtér-beépítés lehetőségével.
Tervezett munkák:
- homlokzati hőszigetelés és a hozzá kapcsolódóan a homlokzati nyílászárók hőszigetelő cseréje
- avult radiátoros fűtési rendszer cseréje
- Akadálymentes Wc helyiség kialakítása meglévő helyiségből, a vizesblokk mellett, válaszfalak építésével, szükséges burkolással, nyílászáró beépítésével.
- Épület megközelítés akadálymentessé tétele: meglévő gépkocsi parkolóban 1 db akadálymentes parkoló kialakítása
- meglévő töredezett betonjárda újraburkolása, helyreállító zöldfelület rendezés, füvesítés
- Elektromos energia hasznosító napelemes rendszer kiépítése
Alapadatok:
- Felújítással érintett hasznos alapterület: 370,9 m2
- Felújítással érintett bruttó alapterület: 206,29 m2
- Tervezet új tér burkolat : 60 m2
- Tervezet parkfelújítás: 150 m2
- Tervezet külsőtér fejlesztés bruttó: 210 m2
A munkanemek részletes bemutatását a Közbeszerzési Dokumentum elválaszthatatlan részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 7 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 67749686
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DRYVIT PROFI Építőipari Szolgáltató Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16610143
Postai cím: Karabély Utca 3.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: Magyarország
E-mail: info@dryvitprofi.hu
Telefon: +36 52782994
Internetcím(ek): (URL) www.dryvitprofi.hu
Fax: +36 52785091
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/11/27 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződés V. fejezet 6. pontja az alábbiak szerint módosul:
„6. A beszerzés tárgyát képező építési beruházásokból:
- a komádi 1247 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó építési tevékenység Széll-ház felújítása engedélyköteles építési tevékenység, ezért a vállalkozói díj erre vonatkozó része, azaz nettó 36.781.741 Ft számlázása a számviteli, illetve adózási jogszabályoknak megfelelően a „fordított ÁFA” szabályai szerint történik.
- a komádi 1585 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó építési tevékenység Könyvtár energetikai felújítása nem engedélyköteles építési tevékenység, ezért a vállalkozói díj erre vonatkozó része, azaz nettó 30.967.945 Ft számlázása a számviteli, illetve adózási jogszabályoknak megfelelően az „egyenes ÁFA” szabályai szerint történik.”
A szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdése c) pontjában foglaltaknak az alábbiak szerint:
„A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:
c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A tárgyi kivitelezés során a Széll Ház felújítási munkái közben felmerült több olyan előre nem látható változtatási igény, amit gondos előkészítés ellenére sem lehetett prognosztizálni. Az alábbiakban részletezett változtatásokat indokolt és szükséges elkészíteni:
A Széll ház felújítása és bővítése során a Megrendelő, a Műszaki ellenőr, a Vállalkozó rendszeres időközönként kooperációt, szükség szerint tervegyeztetést tartott és tart is. Ennek során a fűtési rendszer átgondolásra került, és a számítások szerint kiderült, a rendelkezésre álló költségkeretből lehetőség van a tervezett megoldásnál jobb, takarékosabb, magasabb műszaki színvonalú technológia beépítésére. A tervek szerint elektromos kazán van betervezve, ami radiátoros központi fűtést lát el melegvízzel. Ennek a rendszernek az úgynevezett jósági foka, COP értéke 1. Folytatás a VII.1) "További információk" pontban.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 67749686 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 67749686 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VI.2.2. "A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata" ponthoz:
A módosítás kapcsán, helyettesítő termékként szintén elektromos üzemű, hűtő-fűtő klíma berendezés kerül beépítésre, aminek a jósági foka, COP értéke 3,85 W/W, vagyis ennyivel több fűtő energiát képes előállítani egységnyi elektromos energiából. A készülék ráadásul a fűtésen kívül alkalmas hűtésre is, ami a nyári hónapokban további komfort fokozó tartalom. A berendezés a bővítményben kerül elhelyezésre, a vizesblokkokban elektromos, falra szerelhető radiátorokkal kiegészítve.
A gépészeti költségvetések, tervek vizsgálata közben a légtechnikai rendszer is átnézésre és felülvizsgálatra került. Változtatásra itt nem volt szükség, de a tervek, és költségvetések összehangolására, illetve a típusok pontosítására, a kiviteli tervek figyelembevételével igen.
Ugyancsak műszaki pontosítás, illetve műemléki szempontokat figyelembe véve a bádogos szerkezetek revíziója is megtörtént.
A falszárító vakolat rendszer gyártó változtatása műszakilag nem változás, a termék műszakilag egyenértékű.
A változások részletezése:
1. A költségvetésben szereplő LB Knauf vakolat rendszer helyett a szakvéleményben is meghatározott Webber 3 fázisú vakolat rendszer készül. Műszakilag egyenértékű megoldás. Műszakilag egyenértékű termék, az eredeti szigetelési szakvéleményben is ez a rendszer szerepel. A műszaki tartalom nem változik.
2. A költségvetésben szereplő Prefalz, illetve Rheinzink fémlemez fedés helyett Ammor fémlemez fedés készül. Műszakilag egyenértékű, más gyártó terméke, azonos vastagságú bevonatos fémlemez, nem hajlamos korrózióra, és a színválasztéka is jobban illeszkedik a műemlékes előírásokba, azzal azonos RAL színben készül.
3. Elektromos kazánnal fűtött központi fűtés helyett energiatakarékos hűtő fűtő klímaberendezések, illetve elektromos radiátorok kerülnek elhelyezésre. Az eredetihez hasonló módon, elektromos üzemű a fűtés, viszont az elektromos kazán hatásfoka 1, a klímaberendezések hatásfoka, annak működési elvéből is kiindulva lényegesen kedvezőbb (COP 3,85 W/W), adott esetben többszörösen gazdaságosabb (műszaki adatlap szerint). Az épület üzemeltetése így gazdaságosabb, valamint a nyári időszakban a klimatizálás is megoldott. Műszakilag jobb megoldás.

4. A ventilátorok kiegészítő elemei, típusai pontosításra kerültek. A kiviteli terveken a ténylegesen szereplő szerkezeti elemek, alkatrészek helyett a költségvetés olyan elemeket tartalmazott, amiket viszont nem lehet, és nem is szükséges beépíteni. Műszaki tartalom változás során ezen elemek lettek pontosítva, ami szükséges a szakszerű, műszakilag megfelelő működéshez. Műszakilag szükséges módosítás.
Vállalkozó ennek megfelelően benyújtotta kimutatását a módosítási tételekről, amely többletköltséggel nem jár, az ezt tartalmazó excel kimutatás jelen szerződésmódosítás mellékletét képezi. Megrendelő a Vállalkozó által benyújtott módosítási kezdeményezést elfogadta.
A szerződés módosítására továbbá a szerződéskötéskor felmerült adminisztrációs hiba javítása céljából is egyidejűleg sor kerül, arra tekintettel, hogy a szerződésben szereplő egyes építési beruházások a hatályos, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény alapján eltérő általános forgalmi adózás hatálya alá tartoznak.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/02 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben