Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/232
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.12.03.
Iktatószám:23084/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza
Teljesítés helye:1146 Budapest Bethesda utca 3. szám alatt található MRE Bethesda Gyermekkórház
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Kőlux Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16695061
Postai cím: Bethesda Utca 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bárkai Anikó
Telefon: +36 14222770
E-mail: barkai.aniko@bethesda.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kiegészítő építési beruházás III.
Hivatkozási szám: EKR000875282019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Gyermekkórház hűtési- fűtési rendszer kialakítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1146 Budapest Bethesda utca 3. szám alatt található MRE Bethesda Gyermekkórház
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész: Gyermekkórház hűtési- fűtési rendszer kialakítása:
Főbb műszaki paraméterek:
Csecsemőosztály: Kültéri egység:
hűtőteljesítmény: Qh=15,5 kW, fűtőteljesítmény Qf=18,0 kW , COP: 4,1; EER: 3,6
Beltéri egységek:
8db oldalfali klímák Qh=2,2 kW, Qf=2,5 kW
Tetőtér:
Kültéri egység:
hűtőteljesítmény: Qh=40,0 kW, fűtőteljesítmény Qf=45,0 kW; COP: 4,55; EER: 3,78
Beltéri egységek:
2db kazettás mennyezeti klímák Qh=2,2 kW, Qf=2,5 kW
14db oldalfali klímák hűtőteljesítmény: Qh=2,2 kW, Qf=2,5 kW
2db oldalfali klímák hűtőteljesítmény: Qh=2,8 kW, Qf=3,2 kW
A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait az ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldött ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
A műszaki tervanyag, a műszaki leírás és a költségvetés kiírás tartalma együtt kezelendő.
A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 52
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.1-15-2015-00002

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
19690 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Gyermekkórház hűtési- fűtési rendszer kialakítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/01 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Kőlux Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17600402
Postai cím: Erdősétány Utca 17
Város: Nagykovácsi
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2094
Ország: Magyarország
E-mail: szerviz@gelka.hu
Telefon: +36 209574553
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 22400296
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1146 Budapest Bethesda utca 3. szám alatt található MRE Bethesda Gyermekkórház
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész: Gyermekkórház hűtési- fűtési rendszer kialakítása:
Főbb műszaki paraméterek:
Csecsemőosztály: Kültéri egység:
hűtőteljesítmény: Qh=15,5 kW, fűtőteljesítmény Qf=18,0 kW , COP: 4,1; EER: 3,6
Beltéri egységek:
8db oldalfali klímák Qh=2,2 kW, Qf=2,5 kW
Tetőtér:
Kültéri egység:
hűtőteljesítmény: Qh=40,0 kW, fűtőteljesítmény Qf=45,0 kW; COP: 4,55; EER: 3,78
Beltéri egységek:
2db kazettás mennyezeti klímák Qh=2,2 kW, Qf=2,5 kW
14db oldalfali klímák hűtőteljesítmény: Qh=2,2 kW, Qf=2,5 kW
2db oldalfali klímák hűtőteljesítmény: Qh=2,8 kW, Qf=3,2 kW
A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait az ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldött ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
A műszaki tervanyag, a műszaki leírás és a költségvetés kiírás tartalma együtt kezelendő.
A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 52
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 22400296
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Kőlux Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17600402
Postai cím: Erdősétány Utca 17
Város: Nagykovácsi
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2094
Ország: Magyarország
E-mail: szerviz@gelka.hu
Telefon: +36 209574553
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/11/21 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek a megkötött szerződést az alábbiak szerint módosítják:
A jelen szerződésmódosítás mellékletét képező nyilatkozat alapján a műszaki megajánlás egyenértékű módosítására kerül sor. A műszaki megajánlások módosítása 9 db eszközt érint az új eszközök mindenben megegyeznek az eredeti műszaki leírás szerinti eszközökkel.
Megrendelő már a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárás dokumentumaiban is jelezte, hogy az egyenértékűség értelmezhető és elfogadott.
Lecserélendő eszköz: Samsung AM022KNQDEH/EU
Kiváltó eszköz: Samsung AM022JNVDKH/EU
Módosítással érintett eszközök darabszáma: 8
Lecserélendő eszköz: Samsung DVM S Eco AM060FXMDGH/EU
Kiváltó eszköz: Samsung DVM S HR Eco AM060NXMDGR/EU
Módosítással érintett eszközök darabszáma: 1

A műszaki megajánlás egyenértékű módosítása az árat, valamint a szerződés további feltételeit nem érinti.
A szerződésmódosítás indokolása:
A műszaki megajánlás egyenértékű módosítása esetén a Kbt. 141. § (2) bekezdés és (4) bekezdés a) és b) pontjai nem alkalmazhatók, így vizsgálni szükséges a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont szerinti együttes feltételek fennállását.
A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerint a szerződés akkor módosítható jogszerűen, új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül, ha a módosítás a pontban megjelölt feltételeknek együttesen felel meg.
A módosításra azért kerül sor, mert az eredetileg megajánlott eszközök forgalmazása megszűnt, az nem beszerezhető. A forgalmazás megszűnésére az ajánlattételi határidőt (2019. augusztus 14.) követően került sor, arra Vállalkozó és Megrendelő nem számíthattak, a körülmény kellő gondossággal eljárva nem volt előre látható, így a módosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti feltételnek.
A módosítás nem sérti a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont cb) alpontját, mert a műszaki megajánlás módosítása az eredeti szerződéses feltételektől eltérő érdemi feltételeket nem határoz meg, így a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét. Vállalkozó feladatai nem változnak meg.
A módosítás keretében az ellenérték nem változik, így a módosítás nem érinti a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont cc) alpontját.

A módosítás nem sérti a Kbt. 142. § (3) bekezdését, Vállalkozót nem mentesíti szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása alól és a módosítással Megrendelő nem vállal át a Vállalkozót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján a nyertes ajánlattevőt terhelő kockázatokat.
A fentiekre tekintettel a módosítás a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerint jogszerű, mert megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti együttes feltételeknek.
Felek megállapodnak, hogy a szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal továbbra is érvényben és hatályban maradnak.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Részletesen a VI.2.1) pontban.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 22400296 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 22400296 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A szerződő felek a jelen szerződésmódosítást elolvasták, megértették, annak rendelkezéseit egyezően értelmezték és azt, mint valós ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag, cégszerűen írták alá.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/02 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben